Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Kind en adolescent

Kind en adolescent 4/2019

Uitgave 4/2019

Inhoudsopgave ( 5 Artikelen )

29-10-2019 | Artikelen | Uitgave 4/2019

Emotionele stabiliteit en depressieve klachten van moeders en teruggetrokken/depressieve en angstig/depressieve problemen van adolescenten: de mediërende rol van opvoeding

Marieke van Dalen Msc, Dr. Rianne Kok, Prof. dr. Peter Prinzie

31-10-2019 | Artikelen | Uitgave 4/2019

Beweegredenen voor het al dan niet verlenen van toestemming voor het landelijk gebruik van ROM-gegevens

L. van Domburgh, K. S. Nijhof, M. Broekhuis, Y. Claessens, A. Ketelaars

29-10-2019 | Artikelen | Uitgave 4/2019

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten bij jongeren: wat wordt de focus van behandeling?

Drs. I. E. Visser, Drs. V. M. Zegers, Drs. H. L. van der Linde, Prof dr. E. de Haan

15-11-2019 | Artikelen | Uitgave 4/2019

Andere ouders als bron van steun

Ervaringen met het geven en ontvangen van informele sociale steun in het opvoedingsondersteuningsprogramma Buurtgezinnen.nl
Linde E. Remmelink Msc., Dr. Patty Leijten, Dr. Lex Veldboer

30-10-2019 | Opmerkelijk | Uitgave 4/2019

Gemert, Marike van (2019). Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling

Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 978-90-368-1435-5, 293 p., € 37,99
Drs. Han J. M. Spanjaard

Recente publicaties