Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2019

15-11-2019 | Artikelen

Andere ouders als bron van steun

Ervaringen met het geven en ontvangen van informele sociale steun in het opvoedingsondersteuningsprogramma Buurtgezinnen.nl

Auteurs: Linde E. Remmelink, Msc., Dr. Patty Leijten, Dr. Lex Veldboer

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond

Informele ouderlijke steun wordt gezien als kansrijke interventie voor het reduceren van opvoedstress. Er is echter weinig bekend over hoe relaties tussen ouders met en zonder opvoedstress zich ontwikkelen in opvoedingssituaties waarbij de ene partij ondersteuning geeft en de andere partij ondersteuning ontvangt. Kennis over bevorderende en belemmerende factoren kan helpen om informele ouderlijke steun verder vorm te geven.

Methoden

We hebben gedurende een kwalitatief fenomenologisch onderzoek steunouders (N = 16) en vraagouders (N = 12) in een semigestructureerd interview gevraagd naar hun ervaringen met informele sociale steun in het informele opvoedingsondersteuningsprogramma Buurtgezinnen.nl.

Resultaten

Bevorderende factoren zijn het opbouwen van vertrouwen in de startfase, het bewaren van enige sociale afstand, het erkennen van verschillen wat betreft opvoedstress, financiële mogelijkheden, opleidingsniveau en de normen en waarden die worden gehanteerd in de opvoeding. Ten slotte is het voorkómen van een grote disbalans tussen geven en nemen ook een belangrijke bevorderende factor. Belemmerende factoren zijn een gebrekkig zicht op de leefwereld van de ander, handelings- en vraagverlegenheid en ongevraagde steun.

Conclusies

Verschillende factoren bevorderen het geven en ontvangen van informele sociale steun. Tevens is een aantal belemmerende ervaringen te onderscheiden, op grond waarvan aanbevelingen worden gedaan om de onderlinge relatie verder te optimaliseren.
Literatuur
go back to reference Asscher, J. J. (2005). Parenting support in community settings. Parental needs and effectiveness of the Home-Start Program. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Asscher, J. J. (2005). Parenting support in community settings. Parental needs and effectiveness of the Home-Start Program. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
go back to reference Bredewold, F., Tonkens, E., & Trappenburg, M. (2013). Wederkerigheid tussen weerbare en kwetsbare burgers. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden? In T. Kampen, I. Verhoeven & L. Verplanken (red.), De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pag. 168–186). Amsterdam: Van Gennep. Bredewold, F., Tonkens, E., & Trappenburg, M. (2013). Wederkerigheid tussen weerbare en kwetsbare burgers. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden? In T. Kampen, I. Verhoeven & L. Verplanken (red.), De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pag. 168–186). Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Bryman, A. (2012). Social research methods (4e druk.). Oxford: Oxford University Press. Bryman, A. (2012). Social research methods (4e druk.). Oxford: Oxford University Press.
go back to reference CBS (2008). Jaarrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS (2008). Jaarrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
go back to reference Cohen, E., & Canan, L. (2006). Closer to home: parent mentors in child welfare. Child Welfare: Journal of Policy, Practice, and Program, 85(5), 867–884. Cohen, E., & Canan, L. (2006). Closer to home: parent mentors in child welfare. Child Welfare: Journal of Policy, Practice, and Program, 85(5), 867–884.
go back to reference Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98, 310–357. CrossRef Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98, 310–357. CrossRef
go back to reference Crnic, K., & Low, C. (2002). Everyday stresses and parenting. In M. Bornstein (red.), Handbook of parenting: practical issues in parenting (band 5, pag. 243–267). Mahwah: Lawrence Erlbaum. Crnic, K., & Low, C. (2002). Everyday stresses and parenting. In M. Bornstein (red.), Handbook of parenting: practical issues in parenting (band 5, pag. 243–267). Mahwah: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Engbersen, R., Sprinkhuizen, A., Uyterlinde, M., & Lub, V. (2008). Tussen zelfsturing en paternalisme. Inhoud geven aan empowerment in achterstandswijken. Utrecht: Movisie. Engbersen, R., Sprinkhuizen, A., Uyterlinde, M., & Lub, V. (2008). Tussen zelfsturing en paternalisme. Inhoud geven aan empowerment in achterstandswijken. Utrecht: Movisie.
go back to reference Lam, E. (2016). Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie. Schiedam: Uitgeverij Scriptum. Lam, E. (2016). Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie. Schiedam: Uitgeverij Scriptum.
go back to reference Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid: een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Proefschrift. Den Haag: SDU-uitgevers. Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid: een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Proefschrift. Den Haag: SDU-uitgevers.
go back to reference Schreuders, B. (2015). Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten. Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Schreuders, B. (2015). Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten. Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Simons, R. L., & Johnson, C. (1996). The impact of marital and social network support on quality of parenting. In I. G. R. Pierce, B. R. Sarason & I. G. Sarason (red.), Handbook of social support and the family (pp. 269–287). New York: Plenum Press. CrossRef Simons, R. L., & Johnson, C. (1996). The impact of marital and social network support on quality of parenting. In I. G. R. Pierce, B. R. Sarason & I. G. Sarason (red.), Handbook of social support and the family (pp. 269–287). New York: Plenum Press. CrossRef
go back to reference Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2013). Interpretative phenomenological analysis. Theory, method and research. London: SAGE. Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2013). Interpretative phenomenological analysis. Theory, method and research. London: SAGE.
go back to reference Tilburg, T. G. van (1985). De betekenis van ondersteuning in primaire sociale relaties. Uitwerking ten behoeve van een onderzoek naar de ervaren ondersteuning, de gewenste verbondenheid, en eenzaamheid. Proefschrift.. Amsterdam: VU Uitgeverij. Tilburg, T. G. van (1985). De betekenis van ondersteuning in primaire sociale relaties. Uitwerking ten behoeve van een onderzoek naar de ervaren ondersteuning, de gewenste verbondenheid, en eenzaamheid. Proefschrift.. Amsterdam: VU Uitgeverij.
Metagegevens
Titel
Andere ouders als bron van steun
Ervaringen met het geven en ontvangen van informele sociale steun in het opvoedingsondersteuningsprogramma Buurtgezinnen.nl
Auteurs
Linde E. Remmelink, Msc.
Dr. Patty Leijten
Dr. Lex Veldboer
Publicatiedatum
15-11-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2019
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-019-00214-7

Andere artikelen Uitgave 4/2019

Kind en adolescent 4/2019 Naar de uitgave