Skip to main content
Top

Kind en adolescent

Uitgave 2/2009

Inhoudsopgave (11 Artikelen)

Artikelen

Maakbaarheid

Erik J. Knorth

Artikelen

Evaluatie van een multimodale behandeling voor kleuters met ernstige gedragsproblemen

Anneloes van Brussel, Ronald De Meyer, Jan Willem Veerman, Wim De Mey

Artikelen

Psychologische vragen die leven bij basisschoolleerlingen tussen tien en twaalf jaar

Gert De Kinder, Griet Van Vaerenbergh, Tim Vanhoomissen

Artikelen

De invloed van gedragsproblemen van pleegkinderen op het opvoedgedrag van pleegmoeders

Johan Vanderfaeillie, Frank Van Holen, Lenny Trogh

Artikelen

Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingsstijlen en delinquentie

Machteld Hoeve, Peter H. van der Laan, Jan R. M. Gerris, Judith Semon Dubas

Opmerkelijk

Op reis met Kind en Adolescent

   

Boeken

Recensies

   

Boeken

Recensie

   

Boeken

Ontvangen