Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2009

01-06-2009 | Artikelen

Evaluatie van een multimodale behandeling voor kleuters met ernstige gedragsproblemen

Auteurs: Anneloes van Brussel, Ronald De Meyer, Jan Willem Veerman, Wim De Mey

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel presenteert de effecten van Samen Sterker Terug Op Pad (stop4-7), een in Vlaanderen ontwikkeld multimodaal gedragstherapeutisch programma voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Het onderzoek laat zien dat kinderen en ouders die het programma volgen, vooruitgang boeken. Na de behandeling vertonen de kinderen volgens de ouders significant minder externaliserend, minder internaliserend en meer prosociaal gedrag. Het externaliserende gedrag blijft echter voor veel kinderen (60%) in de klinische range. Ouders zijn meer consequent in hun opvoeden en ervaren minder opvoedingsbelasting. Leerkrachten zien weinig vooruitgang op externaliserend gedrag, maar wel op internaliserend en prosociaal gedrag. De gevonden effecten zijn voor het merendeel klein tot middelgroot.
Literatuur
go back to reference Nederlands Instituut van Psychologen (2007). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Aanvulling 2007/02. Amsterdam. nip/Boom. Nederlands Instituut van Psychologen (2007). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Aanvulling 2007/02. Amsterdam. nip/Boom.
go back to reference Assemany, A. E., & McIntosh, D. E. (2002). Negative treatment outcomes of behavioral parent training programs. Psychology in the Schools, 39, 209-219. Assemany, A. E., & McIntosh, D. E. (2002). Negative treatment outcomes of behavioral parent training programs. Psychology in the Schools, 39, 209-219.
go back to reference Brestan, E. V., & Eyberg, S. M. (1998). Effective psychosocial treatments of conduct-disordered children and adolescents: 29 years, 82 studies, and 5,272 kids. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 180-189. Brestan, E. V., & Eyberg, S. M. (1998). Effective psychosocial treatments of conduct-disordered children and adolescents: 29 years, 82 studies, and 5,272 kids. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 180-189.
go back to reference Campbell, S. B. (1995). Behavior problems in preschool children: A review of recent research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 113-149. Campbell, S. B. (1995). Behavior problems in preschool children: A review of recent research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 113-149.
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed.). Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed.). Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum.
go back to reference De Brock, A. J. L. L., Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). NOSI. Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Handleiding experimentele versie. Lisse: Swets & Zeitlinger. De Brock, A. J. L. L., Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). NOSI. Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Handleiding experimentele versie. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference De Brock, A. J. L. L., Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., Veerman, J. W., & Abidin, R. R. (2004). Nijmeegse Ouderlijke Stress Index- r. Voorlopige handleiding. Nijmegen: Behavioural Science Institute. De Brock, A. J. L. L., Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., Veerman, J. W., & Abidin, R. R. (2004). Nijmeegse Ouderlijke Stress Index- r. Voorlopige handleiding. Nijmegen: Behavioural Science Institute.
go back to reference De Mey, W. (2000). Het lift-project: Een eerste aanzet tot een preventieproject dat school en gezin verbindt. In W. De Mey, E. Moens, K. Van Leeuwen & L.Verhofstadt-Denève (Red.), Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (pre)conceptie? (pp. 189-199). Gent: Vyncke. De Mey, W. (2000). Het lift-project: Een eerste aanzet tot een preventieproject dat school en gezin verbindt. In W. De Mey, E. Moens, K. Van Leeuwen & L.Verhofstadt-Denève (Red.), Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (pre)conceptie? (pp. 189-199). Gent: Vyncke.
go back to reference De Mey, W. (2005). Samen Sterker Terug Op Pad: stop. Een vroegtijdige interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. Amsterdam: swp. De Mey, W. (2005). Samen Sterker Terug Op Pad: stop. Een vroegtijdige interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. Amsterdam: swp.
go back to reference Delicat, J. W. (2003). Vroeg, intensief en multimodaal. Vroegtijdige preventie voor 4-7 jarige ‘opstandige’ kinderen: een literatuuronderzoek. Nijmegen: Praktikon/ Radboud Universiteit. Delicat, J. W. (2003). Vroeg, intensief en multimodaal. Vroegtijdige preventie voor 4-7 jarige ‘opstandige’ kinderen: een literatuuronderzoek. Nijmegen: Praktikon/ Radboud Universiteit.
go back to reference Dishion, T. J., French, D. C., & Patterson, G. R. (1995). The development and ecology of antisocial behavior. In D. Cicchetti & D.J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology, Vol. 1. Theory and methods (pp. 421-471). New York: John Wiley & Sons. Dishion, T. J., French, D. C., & Patterson, G. R. (1995). The development and ecology of antisocial behavior. In D. Cicchetti & D.J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology, Vol. 1. Theory and methods (pp. 421-471). New York: John Wiley & Sons.
go back to reference Dodge, K. A., Lansford, J. E., Burks, V. S., Bates, J. E., Pettit, G. S., Fontaine, R., et al. (2003). Peer rejection and social information processing factors in the development of aggressive behavior and problems in children.  Child Development, 74, 374-393. Dodge, K. A., Lansford, J. E., Burks, V. S., Bates, J. E., Pettit, G. S., Fontaine, R., et al. (2003). Peer rejection and social information processing factors in the development of aggressive behavior and problems in children.  Child Development, 74, 374-393.
go back to reference Eddy, J.M., Reid, J.B., & Fetrow, R.A. (2000). An elementary school-based prevention program targeting modifiable antecedents of youth delinquency and violence: Linking the Interests of Families and Teachers ( lift). Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8, 165-176. Eddy, J.M., Reid, J.B., & Fetrow, R.A. (2000). An elementary school-based prevention program targeting modifiable antecedents of youth delinquency and violence: Linking the Interests of Families and Teachers ( lift). Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8, 165-176.
go back to reference Evers, A., Vliet-Mulder, van, J. C., & Groot, C. J. (2001). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Assen: Van Gorcum. Evers, A., Vliet-Mulder, van, J. C., & Groot, C. J. (2001). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Forehand, R., & Kotchik, B. A. (2002). Behavioral parent training: current challenges and potential solutions. Journal of Child and Family Studies, 11, 377-384. Forehand, R., & Kotchik, B. A. (2002). Behavioral parent training: current challenges and potential solutions. Journal of Child and Family Studies, 11, 377-384.
go back to reference Goedhart, A., Treffers, F., & Van Widenfelt, B. (2003). Vragen naar psychische problemen bij kinderen. De Strengths and Difficulties Questionnaire ( sdq). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 58, 1018-1035. Goedhart, A., Treffers, F., & Van Widenfelt, B. (2003). Vragen naar psychische problemen bij kinderen. De Strengths and Difficulties Questionnaire ( sdq). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 58, 1018-1035.
go back to reference Kazdin, A. E., & Weisz, J. R. (1998). Identifying and developing empirically supported child and adolescent treatments. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 19-36. Kazdin, A. E., & Weisz, J. R. (1998). Identifying and developing empirically supported child and adolescent treatments. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 19-36.
go back to reference Kouratovsky, V. (1996). Transculturele psychiatrie en psychotherapie. Handboek voor hulpverleners en beleid. Lisse: Swets & Zeitlinger. Kouratovsky, V. (1996). Transculturele psychiatrie en psychotherapie. Handboek voor hulpverleners en beleid. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (Red.). (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum. Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (Red.). (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Logie, H. (2005). Evaluatie van de Schaal voor Ouderlijk Gedrag, versie ouders van kinderen tussen 4 en 7 jaar. (Scriptie tot het behalen van de graad licentiaat in de psychologie). Gent: Universiteit Gent. Logie, H. (2005). Evaluatie van de Schaal voor Ouderlijk Gedrag, versie ouders van kinderen tussen 4 en 7 jaar. (Scriptie tot het behalen van de graad licentiaat in de psychologie). Gent: Universiteit Gent.
go back to reference Lundahl, B., Risser, H. J., & Lovejoy, M. C. (2005). A meta-analysis of parent training. Moderators and follow-up effects. Clinical Psychology Review, 26, 86-104. Lundahl, B., Risser, H. J., & Lovejoy, M. C. (2005). A meta-analysis of parent training. Moderators and follow-up effects. Clinical Psychology Review, 26, 86-104.
go back to reference Moran, P., & Ghate, D. (2005). The effectiviness of parenting support. Children and Society, 19, 329-336. Moran, P., & Ghate, D. (2005). The effectiviness of parenting support. Children and Society, 19, 329-336.
go back to reference Orobio de Castro, B., Veerman, J. W., Koops, W., Bosch, J. D., & Monshouwer, H. J. (2002). Hostile attribution of intent and aggressive behaviour: A meta-analysis. Child Development, 73, 916-934. Orobio de Castro, B., Veerman, J. W., Koops, W., Bosch, J. D., & Monshouwer, H. J. (2002). Hostile attribution of intent and aggressive behaviour: A meta-analysis. Child Development, 73, 916-934.
go back to reference Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene, or: Castalia. Patterson, G. R. (1982). Coercive family process. Eugene, or: Castalia.
go back to reference Patterson, G. R. (2002). The early development of coercive process. In J. B. Reid, G. R. Patterson & J. Snyder (Eds.), Antisocial behaviour in children and adolescents. A developmental analysis and model for intervention (pp. 25-44). Washington, dc: American Psychological Association. Patterson, G. R. (2002). The early development of coercive process. In J. B. Reid, G. R. Patterson & J. Snyder (Eds.), Antisocial behaviour in children and adolescents. A developmental analysis and model for intervention (pp. 25-44). Washington, dc: American Psychological Association.
go back to reference Patterson, G. R., Reid, J. B., & Dishion, J.B. (1992). Antisocial boys. Eugene, or: Castalia. Patterson, G. R., Reid, J. B., & Dishion, J.B. (1992). Antisocial boys. Eugene, or: Castalia.
go back to reference Reid, J. B., Patterson G. R., & Snyder, J. (2002). Antisocial behavior in children and adolescents. A developmental analysis and model for intervention. Washington, dc: American Psychological Association. Reid, J. B., Patterson G. R., & Snyder, J. (2002). Antisocial behavior in children and adolescents. A developmental analysis and model for intervention. Washington, dc: American Psychological Association.
go back to reference Reyno, S. M., & McGrath, P. J. (2006). Predictors of parent training efficacy for child externalizing problems. A meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 99-111. Reyno, S. M., & McGrath, P. J. (2006). Predictors of parent training efficacy for child externalizing problems. A meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 99-111.
go back to reference Scott, S., Knapp, M., Henderson, J., & Maughan, B. (2001). Financial cost of social exclusion: Follow up study of antisocial children into adulthood. British Medical Journal, 323, 1-5. Scott, S., Knapp, M., Henderson, J., & Maughan, B. (2001). Financial cost of social exclusion: Follow up study of antisocial children into adulthood. British Medical Journal, 323, 1-5.
go back to reference Serketich, W. J., & Dumas, J. E. (1996). The effectiveness of behavioral parent training to modify antisocial behavior in children: A meta-analysis. Behavior Therapy, 27, 171-186. Serketich, W. J., & Dumas, J. E. (1996). The effectiveness of behavioral parent training to modify antisocial behavior in children: A meta-analysis. Behavior Therapy, 27, 171-186.
go back to reference Ten Brink, L. T., & Veerman, J. W. (1998). Risicofactoren en protectieve factoren in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. In J.D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars & A. Vyt (red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie (pp. 13-46). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Ten Brink, L. T., & Veerman, J. W. (1998). Risicofactoren en protectieve factoren in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. In J.D. Bosch, H. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars & A. Vyt (red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie (pp. 13-46). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Van de Wiel, N. (2002). The effect of manualized behavior therapie with disruptive behavior disordered children in everyday clinical practice: A randomized clinical trial. (Proefschrift.) Utrecht: Universiteit Utrecht. Van de Wiel, N. (2002). The effect of manualized behavior therapie with disruptive behavior disordered children in everyday clinical practice: A randomized clinical trial. (Proefschrift.) Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Van Leeuwen, K. (1999). Het meten van opvoeding met de schaal voor ouderlijk gedrag. Diagnostiekwijzer, 4, 151-170. Van Leeuwen, K. (1999). Het meten van opvoeding met de schaal voor ouderlijk gedrag. Diagnostiekwijzer, 4, 151-170.
go back to reference Van Leeuwen, K. (2002). Beknopte handleiding voor het praktisch gebruik van de Schaal Ouderlijk Gedrag ( sog). Gent: Universiteit Gent. Van Leeuwen, K. (2002). Beknopte handleiding voor het praktisch gebruik van de Schaal Ouderlijk Gedrag ( sog). Gent: Universiteit Gent.
go back to reference Veerman, J. W., & Yperen, T. A. van (2007). Degrees of freedom and degrees of certainty. A developmental model for the establishment of evidence-based youth care. Evaluation and Program Planning, 30, 212-221. Veerman, J. W., & Yperen, T. A. van (2007). Degrees of freedom and degrees of certainty. A developmental model for the establishment of evidence-based youth care. Evaluation and Program Planning, 30, 212-221.
go back to reference Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de cbcl/4-18. Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis/Academisch ziekenhuis Rotterdam (Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de cbcl/4-18. Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis/Academisch ziekenhuis Rotterdam (Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie).
go back to reference Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1997). Handleiding voor de Teacher’s Report Form (TRF). Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis/Academisch ziekenhuis Rotterdam (Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1997). Handleiding voor de Teacher’s Report Form (TRF). Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis/Academisch ziekenhuis Rotterdam (Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie).
go back to reference Walsh, F. (1998). Strengthening family resilience. New York: Guilford Press. Walsh, F. (1998). Strengthening family resilience. New York: Guilford Press.
go back to reference Webster-Stratton C., & Hammond, M. (1997). treating children with early-onset conduct problems: A comparison of child and parent training interventions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 93-109. Webster-Stratton C., & Hammond, M. (1997). treating children with early-onset conduct problems: A comparison of child and parent training interventions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 93-109.
go back to reference Webster-Stratton C., & Taylor T. (2001). Nipping early risk factors in the bud: Preventing substance abuse, delinquency and violence in adolescence through interventions targeted at young children (0-8 years). Prevention Science, 2, 165-192. Webster-Stratton C., & Taylor T. (2001). Nipping early risk factors in the bud: Preventing substance abuse, delinquency and violence in adolescence through interventions targeted at young children (0-8 years). Prevention Science, 2, 165-192.
Metagegevens
Titel
Evaluatie van een multimodale behandeling voor kleuters met ernstige gedragsproblemen
Auteurs
Anneloes van Brussel
Ronald De Meyer
Jan Willem Veerman
Wim De Mey
Publicatiedatum
01-06-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2009
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03087937

Andere artikelen Uitgave 2/2009

Kind en adolescent 2/2009 Naar de uitgave

Artikelen

Maakbaarheid

Boeken

Recensie