Skip to main content
main-content

Over dit boek

Dit boek helpt om verschillen en misverstanden in de interculturele gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Het is geschikt voor het hoger beroepsonderwijs, voor het wetenschappelijk onderwijs, en voor de nascholing van professionals.
Interculturele gespreksvoering, Theorie en Praktijk van het TOPOI-model is gebaseerd op het TOPOI-model. TOPOI is een praktisch analyse- en interventiekader en staat voor Taal, Ordening, Personen, Organisatie en Inzet: de vijf gebieden in de communicatie waar zich diverse verschillen en misverstanden kunnen voordoen.
Het TOPOI-model gaat uit van een systeemtheoretische benadering. De kern: interculturele communicatie is interpersoonlijke communicatie. Het is de interactie tussen unieke personen met eigen specifieke contexten, en met mogelijke verschillen die divers en multidimensionaal zijn. Divers omdat verschillen kunnen samenhangen met de cultuur van andere collectieven dan alleen het land, de etnische groep of de religie. Meerdimensionaal: omdat verschillen behalve cultureel, ook persoonlijk karakteristiek, sociaal, biologisch, organisatorisch, psychologisch, juridisch, of anderszins kunnen zijn.
Deze vierde druk van Interculturele gespreksvoering is drastisch herzien. Het boek is flink ingekort, geactualiseerd en toegankelijk geschreven zonder afbreuk te doen aan het theoretische fundament en de praktische toepasbaarheid van het TOPOI-model. Het boek is aantrekkelijk door praktijktheoretische inzichten, talloze praktijkvoorbeelden en de toepassing van het TOPOI-model op verschillende praktijksituaties. Dit boek heeft een begeleidende website met extra verwerkingsopdrachten en extra toepassingen van het TOPOI-model op praktijksituaties.
Dr. Edwin Hoffman is zelfstandig trainer, adviseur en onderzoeker interculturele communicatie en diversiteitscompetentie. Daarnaast geeft hij onder meer les aan de Alpen Adria Universiteit in Klagenfurt, Oostenrijk.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Theoretisch kader

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Wat is cultuur?

Edwin Hoffman

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Culturalisme en zijn risico’s

Edwin Hoffman

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Een systeemtheoretische visie op diversiteitsbewuste communicatie

Edwin Hoffman

De praktijk van de interculturele gespreksvoering

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Taal: de verbale en non-verbale taal

Edwin Hoffman

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Ordening: de zienswijze en denkwijze

Edwin Hoffman

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Personen: identiteit en betrekking

Edwin Hoffman

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Organisatie: de maatschappelijke en organisatorische context

Edwin Hoffman

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Inzet: motieven, behoeften, emoties en waarden

Edwin Hoffman

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. TOPOI-interventiemogelijkheden

Edwin Hoffman

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Toepassingen van het TOPOI-model op praktijksituaties

Edwin Hoffman

Nawerk

Meer informatie