Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. TOPOI-interventiemogelijkheden

Auteur: Dr. Edwin Hoffman

Gepubliceerd in: Interculturele gespreksvoering

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De TOPOI-interventiemogelijkheden zijn algemene communicatieve attitudes en vaardigheden die in elke communicatie voor een goed verloop van belang zijn. In dit hoofdstuk staat een selectie van attitudes en vaardigheden die vooral de communicatie met mensen met een migratieachtergrond ten goede komen. Aan bod komen interventies als deculturaliseren en normaliseren; de presentiebenadering; ‘reading the air’ ofwel de context kunnen lezen; empathie; reflectief luisteren; werken met de effecten van de communicatie; herkaderen en transformatief leren; expliciteren en navragen; feedback en metacommunicatie. Verder is er aandacht voor botsende waarden die zich in de communicatie kunnen voordoen. Aan de orde komen drie wereldbeschouwingen die laten zien hoe je met botsende waarden kunt omgaan: monisme, relativisme en pluralisme.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Interculturele gespreksvoering

BSL Academy hbo-V Saxion 2018 – 2023

BSL Academy hbo-V Saxion 2018 – 2022

Toon meer producten
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Voetnoten
1
Interessant in dit verband is de opmerking van een Somaliër die zei: ‘Het is zo opvallend. Als een Nederlander met zijn vrouw meekomt, is hij geëmancipeerd. Als ik meekom met mijn vrouw ben ik dominant.’
 
2
George Engel was een internist, die constateerde dat het gangbare mensmodel dat artsen hanteren het biomedische model is, waarin ziekte wordt gereduceerd tot een probleem in biologische processen. Engel heeft het biomedische model uitgebreid met psychologische en sociale aspecten, aangezien het gedrag en de omgeving van invloed zijn op het ontstaan, het verloop en de beleving van ziekte. En ziekte, of ziek-zijn, beïnvloedt ook het psychologisch welzijn en de sociale relaties (https://​nl.​wikipedia.​org).
 
Literatuur
go back to reference Argyris, C., & Schön, D. (1996). Organizational learning II: Theory, method and practice. Boston: Addison Wesley. Argyris, C., & Schön, D. (1996). Organizational learning II: Theory, method and practice. Boston: Addison Wesley.
go back to reference Hartkemeyer, J. F., & Hartkemeyer, M. (2005). Die Kunst des Dialogs. Kreative Kommunikation entdecken. Stuttgart: Klett-Cotta. Hartkemeyer, J. F., & Hartkemeyer, M. (2005). Die Kunst des Dialogs. Kreative Kommunikation entdecken. Stuttgart: Klett-Cotta.
go back to reference Het is briljant dat Aboutaleb zich salafist noemt. (2017, Opinieredactie). De Volkskrant, 27.12.2017. Het is briljant dat Aboutaleb zich salafist noemt. (2017, Opinieredactie). De Volkskrant, 27.12.2017.
go back to reference Hoffman, E., & Verdooren, A. (2018). Diversiteitscompetentie. Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar. Naarden: Coutinho. Hoffman, E., & Verdooren, A. (2018). Diversiteitscompetentie. Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar. Naarden: Coutinho.
go back to reference Kessels, J. (2006). Het poëtisch argument. Meppel: Boom. Kessels, J. (2006). Het poëtisch argument. Meppel: Boom.
go back to reference Mecheril, P. (2013). ‘Kompetenzlosigkeitskompetenz’: Pädagogisches Handeln unter Einwanderungsbedingungen. In G. Auernheimer (Hrsg.), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (S. 15–37). Wiesbaden: Springer Fachmedien. Mecheril, P. (2013). ‘Kompetenzlosigkeitskompetenz’: Pädagogisches Handeln unter Einwanderungsbedingungen. In G. Auernheimer (Hrsg.), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (S. 15–37). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
go back to reference Peeters, F. (1989). Het besef van invloed en zijn varianten. Systeemtheoretisch Bulletin VI–II (1) 2–25. Peeters, F. (1989). Het besef van invloed en zijn varianten. Systeemtheoretisch Bulletin VI–II (1) 2–25.
go back to reference Procee, H. (1991). Over de grenzen van culturen. Meppel: Boom. Procee, H. (1991). Over de grenzen van culturen. Meppel: Boom.
go back to reference Shaules, J. (2015). The intercultural mind. London, Boston: Intercultural Press. Shaules, J. (2015). The intercultural mind. London, Boston: Intercultural Press.
go back to reference Veen, M. van der, & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaal-agogisch werk. Houten. Bohn Stafleu van Loghum. Veen, M. van der, & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaal-agogisch werk. Houten. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Walsum, S. van (2007). Rechter: Tuchtiging mag van de Koran. De Volkskrant, 22.03.2007. Walsum, S. van (2007). Rechter: Tuchtiging mag van de Koran. De Volkskrant, 22.03.2007.
Metagegevens
Titel
TOPOI-interventiemogelijkheden
Auteur
Dr. Edwin Hoffman
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2121-6_9