Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Integrale geboortezorg – achtergrond, definitie, doelstellingen en organisatorische aspecten

Auteurs : Dr. H. I. J. Wildschut, Dr. I. C. Boesveld, Drs. E. Hallensleben, Drs. W. J. Hofdijk, E. Cellissen, MSc, Dr. J. A. M. de Boer, Dr. S. E. M. Truijens

Gepubliceerd in: Integrale geboortezorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De achtergrond, definitie, doelstellingen en organisatorische aspecten van integrale gezondheidszorg worden uitgebreid beschreven in dit hoofdstuk. Hoe heeft de geboortezorg zich in Nederland ontwikkeld en wat waren de aanleidingen om te werken aan integrale zorg? En wat zijn de implicaties en voorwaarden voor een geslaagde implementatie ervan?
Voetnoten
1
Keten- of netwerkzorg is een samenhangend geheel van doelgerichte en planmatige activiteiten en/of maatregelen gericht op een specifieke patiëntencategorie, in de tijd gefaseerd, met als doel optimale zorg te leveren aan het individu. Ketenzorg betreft standaardzorg die door in de tijd elkaar opvolgende disciplines wordt gegeven; netwerkzorg betreft zorgverlening die parallel (gelijktijdig) loopt aan de standaardzorgverlening. Kenmerkend voor keten- en netwerkzorg is het samenwerkingsverband van partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren en die samenhangende handelingen uitvoeren, gericht op een gemeenschappelijk doel dat de afzonderlijke actoren niet op eigen kracht kunnen bereiken (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg).
 
2
Stephan Covey (1932–2012) was een Amerikaan die vooral bekendheid kreeg als auteur van de bestseller Seven habits of highly effective people.
 
3
De GGD/GHOR ondersteunt en adviseert gemeenten bij de publieke gezondheid. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Voor het vinden van de GGD-locatie in de regio zie www.​ggd.​nl.
 
4
Adviesraad van zwangere vrouwen/(jonge) ouders is in dit boek synoniem met moederraad, cliëntenraad, cliëntenpanel en – in een bredere context – gezinsraad. Omdat de leden van deze adviesraden vaak jonge moeders zijn, wordt de term moederraad gebruikt. Hun partners kunnen echter ook deel uitmaken van de cliëntenraad.
 
Literatuur
go back to reference Aij K, Lohman B. L2 zorg. Lean leiderschap in de praktijk. Den Haag: Boon Lemma uitgevers; 2013. Aij K, Lohman B. L2 zorg. Lean leiderschap in de praktijk. Den Haag: Boon Lemma uitgevers; 2013.
go back to reference Amelink-Verburg MP, Verloove-Vanhorick SP, Hakkenberg RM, Veldhuijzen IM, Gravenhorst JB, Buitendijk SE. Evaluation of 280,000 cases in Dutch midwifery practices: a descriptive study. BJOG 2008;115(5):570–8.CrossRef Amelink-Verburg MP, Verloove-Vanhorick SP, Hakkenberg RM, Veldhuijzen IM, Gravenhorst JB, Buitendijk SE. Evaluation of 280,000 cases in Dutch midwifery practices: a descriptive study. BJOG 2008;115(5):570–8.CrossRef
go back to reference Anthony S, Jacobusse GW, Pal-de Bruin KM van der, Buitendijk S, Zeitlin J; EURO-PERISTAT Working Group on Risk Factors. Do differences in maternal age, parity and multiple births explain variations in fetal and neonatal mortality rates in Europe?–results from the EURO-PERISTAT project. Paediatr Perinat Epidemiol. 2009;23(4):292–300. https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2009.01044.x. PubMed PMID: 19523076.CrossRefPubMed Anthony S, Jacobusse GW, Pal-de Bruin KM van der, Buitendijk S, Zeitlin J; EURO-PERISTAT Working Group on Risk Factors. Do differences in maternal age, parity and multiple births explain variations in fetal and neonatal mortality rates in Europe?–results from the EURO-PERISTAT project. Paediatr Perinat Epidemiol. 2009;23(4):292–300. https://​doi.​org/​10.​1111/​j.​1365-3016.​2009.​01044.​x. PubMed PMID: 19523076.CrossRefPubMed
go back to reference Banga FR, Fransen AF, Oei SG. Onaangekondigde simulatie op de verloskamer. Veilig voor de zorgverlener? Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8635. Dutch. PubMed PMID: 25740191. Banga FR, Fransen AF, Oei SG. Onaangekondigde simulatie op de verloskamer. Veilig voor de zorgverlener? Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8635. Dutch. PubMed PMID: 25740191.
go back to reference Barker DJ. The foetal and infant origins of inequalities in health in Britain. J Public Health Med. 1991;13(2):64–8.PubMed Barker DJ. The foetal and infant origins of inequalities in health in Britain. J Public Health Med. 1991;13(2):64–8.PubMed
go back to reference Bellersen M, Kohlmann I. Praktijkboek intervisie. Proces en methoden. Meer vermogen door collegiale blik. Deventer: Vakmedianet Management BV; 2012. ISBN 9789013112450. Bellersen M, Kohlmann I. Praktijkboek intervisie. Proces en methoden. Meer vermogen door collegiale blik. Deventer: Vakmedianet Management BV; 2012. ISBN 9789013112450.
go back to reference Berghella V, Buchanan E, Pereira L, Baxter JK. Preconception care. Obstet Gynecol Surv. 2010;65(2):119–31.CrossRefPubMed Berghella V, Buchanan E, Pereira L, Baxter JK. Preconception care. Obstet Gynecol Surv. 2010;65(2):119–31.CrossRefPubMed
go back to reference Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. The triple aim: care, health, and cost. Health Aff (Millwood). 2008;27(3):759–69.CrossRefPubMed Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. The triple aim: care, health, and cost. Health Aff (Millwood). 2008;27(3):759–69.CrossRefPubMed
go back to reference Boer JAM de, Zeeman G. Coaching is de medische praktijk: zinvol of modieuze trend? NTOG 2014;127:477–8. Boer JAM de, Zeeman G. Coaching is de medische praktijk: zinvol of modieuze trend? NTOG 2014;127:477–8.
go back to reference Boesveld IC, Annegarn AMA, IJsseldijk JM, Veldhuysen DC, Annot F, Bruijnzeels MD, Franx A, Wiegers TA. Resultaten van de VSV-integratiemeter. Ned Tijdschr Obstet Gynaecol. 2016;129:500–8. Boesveld IC, Annegarn AMA, IJsseldijk JM, Veldhuysen DC, Annot F, Bruijnzeels MD, Franx A, Wiegers TA. Resultaten van de VSV-integratiemeter. Ned Tijdschr Obstet Gynaecol. 2016;129:500–8.
go back to reference Boesveld I, Valentijn P, Hitzert M, Hermus M, Franx A, Vries R de, et al. An approach to measuring integrated care within a maternity care system: experiences from the maternity care network study and the Dutch birth centre study. Int J Integr Care 2017;17(2):6. https://doi.org/10.5334/ijic.2522. Boesveld I, Valentijn P, Hitzert M, Hermus M, Franx A, Vries R de, et al. An approach to measuring integrated care within a maternity care system: experiences from the maternity care network study and the Dutch birth centre study. Int J Integr Care 2017;17(2):6. https://​doi.​org/​10.​5334/​ijic.​2522.
go back to reference Brauer S. Moral implications of obstetric technologies for pregnancy and motherhood. Med Health Care Philos. 2016;19(1):45–54.CrossRefPubMed Brauer S. Moral implications of obstetric technologies for pregnancy and motherhood. Med Health Care Philos. 2016;19(1):45–54.CrossRefPubMed
go back to reference Braun D, Kramer J. De corporate tribe. Doetichem: Vakmedianet Management B.V.; 2015. Braun D, Kramer J. De corporate tribe. Doetichem: Vakmedianet Management B.V.; 2015.
go back to reference Buitendijk SE, Nijhuis JG. Hoge perinatale sterfte in Nederland in vergelijking tot de rest van Europa. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004 Sep 18;148(38):1855–60. Review. PubMed PMID: 1549777. Buitendijk SE, Nijhuis JG. Hoge perinatale sterfte in Nederland in vergelijking tot de rest van Europa. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004 Sep 18;148(38):1855–60. Review. PubMed PMID: 1549777.
go back to reference Caluwé L de, Vermaak H. ‘Leren veranderen: een handboek voor de veranderkundige’. 2de herziene druk. Alphen aan den Rijn: Kluwer; 2011. ISBN 9013016545. Caluwé L de, Vermaak H. ‘Leren veranderen: een handboek voor de veranderkundige’. 2de herziene druk. Alphen aan den Rijn: Kluwer; 2011. ISBN 9013016545.
go back to reference Chardon AJ, Wildschut HI, Stolwijk AJ, Deckers CM, Relyveld RM, Meulen JH van der. Duur van ambulancevervoer van verloskundige patiënten. Ned Tijdschr Geneeskd. 1994 Oct 8;138(41):2053–7. Chardon AJ, Wildschut HI, Stolwijk AJ, Deckers CM, Relyveld RM, Meulen JH van der. Duur van ambulancevervoer van verloskundige patiënten. Ned Tijdschr Geneeskd. 1994 Oct 8;138(41):2053–7.
go back to reference CVZ. Verloskundig vademecum 2003. Eindrapport van de commissie verloskunde van het college voor zorgverzekeraars. Diemen: CVZ; 2003. CVZ. Verloskundig vademecum 2003. Eindrapport van de commissie verloskunde van het college voor zorgverzekeraars. Diemen: CVZ; 2003.
go back to reference Denktaş S, Bonsel GJ, Steegers EA. Perinatale gezondheid in Rotterdam – ervaringen na 2 jaar ‘Klaar voor een kind’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(29):A4289.PubMed Denktaş S, Bonsel GJ, Steegers EA. Perinatale gezondheid in Rotterdam – ervaringen na 2 jaar ‘Klaar voor een kind’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(29):A4289.PubMed
go back to reference Duijnhoven NTL van, Vandenbussche FPHA. Samen aan het roer op woelige baren. Ned Tijdschr Obstet Gynaecol. 2016;129:294–8. Duijnhoven NTL van, Vandenbussche FPHA. Samen aan het roer op woelige baren. Ned Tijdschr Obstet Gynaecol. 2016;129:294–8.
go back to reference Ferenchick EK, Rasanathan K, Polanco NT, Bornemisza O, Kelley E, Mangiaterra V. Scaling up integration of health service. Lancet 2018;391:102–3. PubMed ahead of print.CrossRef Ferenchick EK, Rasanathan K, Polanco NT, Bornemisza O, Kelley E, Mangiaterra V. Scaling up integration of health service. Lancet 2018;391:102–3. PubMed ahead of print.CrossRef
go back to reference Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet 2010 Dec 4;376(9756):1923–58. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61854-5.CrossRef Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet 2010 Dec 4;376(9756):1923–58. https://​doi.​org/​10.​1016/​S0140-6736(10)61854-5.CrossRef
go back to reference Gaba DM, DeAnda A. A comprehensive anesthesia simulation environment: re-creating the operating room for research and training. Anesthesiology 1988;69(3):387–94.CrossRefPubMed Gaba DM, DeAnda A. A comprehensive anesthesia simulation environment: re-creating the operating room for research and training. Anesthesiology 1988;69(3):387–94.CrossRefPubMed
go back to reference Gaba DM, Fish KJ, Howard SK. Crisis management in anesthesiology. New York: Churchill Livingstone; 1994. Gaba DM, Fish KJ, Howard SK. Crisis management in anesthesiology. New York: Churchill Livingstone; 1994.
go back to reference Goodwin N. Understanding integrated care: a complex process, a fundamental principle. Int J Integr Care 2013 Mar 22;13:e011. Goodwin N. Understanding integrated care: a complex process, a fundamental principle. Int J Integr Care 2013 Mar 22;13:e011.
go back to reference Graaf JP de, Merkus HMWM, Bonsel GJ, Steegers EAP. Nederlandse geboortezorg in historisch perspectief. Wonderbaby en zorgenkind. Rotterdam: Erasmus MC; 2017. Graaf JP de, Merkus HMWM, Bonsel GJ, Steegers EAP. Nederlandse geboortezorg in historisch perspectief. Wonderbaby en zorgenkind. Rotterdam: Erasmus MC; 2017.
go back to reference Haggerty JL, Reid RJ, Freeman GK, Starfield BH, Adair CE, McKendry R. Continuity of care: a multidisciplinary review. BMJ 2003 Nov 22;327(7425):1219–21. Review. PubMed PMID: 14630762; PubMed Central PMCID: PMC274066.CrossRefPubMedPubMedCentral Haggerty JL, Reid RJ, Freeman GK, Starfield BH, Adair CE, McKendry R. Continuity of care: a multidisciplinary review. BMJ 2003 Nov 22;327(7425):1219–21. Review. PubMed PMID: 14630762; PubMed Central PMCID: PMC274066.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Helmreich RL, Foushee HC, Benson R, Russini W. Cockpit resource management: exploring the attitude-performance linkage. Aviat Space Environ Med. 1986;57(12 Pt 1):1198–200.PubMed Helmreich RL, Foushee HC, Benson R, Russini W. Cockpit resource management: exploring the attitude-performance linkage. Aviat Space Environ Med. 1986;57(12 Pt 1):1198–200.PubMed
go back to reference Helmreich RL, Foushee HC. Why crew resource management? Empirical and theoretical bases of human factors training in aviation. In: Wiener E, Kanki B, Helmreich RL, redactie. Cockpit resource management. San Diego, CA: Academic press; 1993. Helmreich RL, Foushee HC. Why crew resource management? Empirical and theoretical bases of human factors training in aviation. In: Wiener E, Kanki B, Helmreich RL, redactie. Cockpit resource management. San Diego, CA: Academic press; 1993.
go back to reference Hollander MH, Dillen J van. Zorg op maat in de verloskunde, verklaard vanuit de geschiedenis. NTOG 2017;17(6):327–30. Hollander MH, Dillen J van. Zorg op maat in de verloskunde, verklaard vanuit de geschiedenis. NTOG 2017;17(6):327–30.
go back to reference Hoogendoorn D. De indrukwekkende doch teleurstellende daling van perinatale sterfte in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 1986 Aug 9;130(32):1436–40. Erratum in: Ned Tijdschr Geneeskd. 1986 Nov 22;130(47):2160. PubMed PMID: 3814240. Hoogendoorn D. De indrukwekkende doch teleurstellende daling van perinatale sterfte in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 1986 Aug 9;130(32):1436–40. Erratum in: Ned Tijdschr Geneeskd. 1986 Nov 22;130(47):2160. PubMed PMID: 3814240.
go back to reference Jans S. De kracht van Amsterdam. Midwife-led care in de praktijk. Tijdschr Verloskd. 2017;3:22–6. Jans S. De kracht van Amsterdam. Midwife-led care in de praktijk. Tijdschr Verloskd. 2017;3:22–6.
go back to reference Jonge A de, Geerts CC, Goes BY van der, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. BJOG 2015;122(5):720–8. https://doi.org/10.1111/1471-0528.13084.CrossRef Jonge A de, Geerts CC, Goes BY van der, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. BJOG 2015;122(5):720–8. https://​doi.​org/​10.​1111/​1471-0528.​13084.CrossRef
go back to reference Kloosterman GJ. Wordend moederschap, een boek voor a.s. vaders en moeders. 4de druk. Lochem: Uitgeverij De Tijdstroom; 1966. Kloosterman GJ. Wordend moederschap, een boek voor a.s. vaders en moeders. 4de druk. Lochem: Uitgeverij De Tijdstroom; 1966.
go back to reference Kloosterman GJ. De verloskundige organisatie. In: Kloosterman GJ, et al., redactie. De voortplanting van de mens. Leerboek voor obstetrie en gynaecologie. Bussum: Uitgeversmaatschappij Centen; 1973. pag. 736–9. Kloosterman GJ. De verloskundige organisatie. In: Kloosterman GJ, et al., redactie. De voortplanting van de mens. Leerboek voor obstetrie en gynaecologie. Bussum: Uitgeversmaatschappij Centen; 1973. pag. 736–9.
go back to reference Kooy J van der, Poeran J, Graaf JP de, Birnie E, Denktasş S, Steegers EA, Bonsel GJ. Planned home compared with planned hospital births in the Netherlands: intrapartum and early neonatal death in low-risk pregnancies. Obstet Gynecol. 2011;118(5):1037–46. Kooy J van der, Poeran J, Graaf JP de, Birnie E, Denktasş S, Steegers EA, Bonsel GJ. Planned home compared with planned hospital births in the Netherlands: intrapartum and early neonatal death in low-risk pregnancies. Obstet Gynecol. 2011;118(5):1037–46.
go back to reference Kramer J. Deep democracy. De wijsheid van de minderheid. Zaltbommel: Uitgeverij Thema; 2014. ISBN 9789058719324. Kramer J. Deep democracy. De wijsheid van de minderheid. Zaltbommel: Uitgeverij Thema; 2014. ISBN 9789058719324.
go back to reference Lassi ZS, Bhutta ZA. Community-based intervention packages for reducing maternal and neonatal morbidity and mortality and improving neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 23;(3):CD007754. Lassi ZS, Bhutta ZA. Community-based intervention packages for reducing maternal and neonatal morbidity and mortality and improving neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 23;(3):CD007754.
go back to reference Lederman LC. Debriefing: towards a systematic assessment of theory and practice. Simul Games 1992;23(2):145–60.CrossRef Lederman LC. Debriefing: towards a systematic assessment of theory and practice. Simul Games 1992;23(2):145–60.CrossRef
go back to reference Lee N van der. CanMeds for training in obstetrics and gynaecology in the Netherlands. Amsterdam: Academisch proefschrift; 2014. Lee N van der. CanMeds for training in obstetrics and gynaecology in the Netherlands. Amsterdam: Academisch proefschrift; 2014.
go back to reference Lee N van der, Driessen EW, Houwaart ES, Caccia NC, Scheele F. An examination of the historical context of interprofessional collaboration in Dutch obstetrical care. J Interprof Care 2014;28(2):123–7. Lee N van der, Driessen EW, Houwaart ES, Caccia NC, Scheele F. An examination of the historical context of interprofessional collaboration in Dutch obstetrical care. J Interprof Care 2014;28(2):123–7.
go back to reference Lee N van der, Driessen EW, Scheele F. How the past influences interprofessional collaboration between obstetricians and midwives in the Netherlands: findings from a secondary analysis. J Interprof Care 2016;30(1):71–6. Lee N van der, Driessen EW, Scheele F. How the past influences interprofessional collaboration between obstetricians and midwives in the Netherlands: findings from a secondary analysis. J Interprof Care 2016;30(1):71–6.
go back to reference Leistikow I. Voorkomen is beter. Leren van calamiteiten in de zorg. Leusden: Diagnose Uitgevers; 2014. ISBN 978-94-91969-01-0. Leistikow I. Voorkomen is beter. Leren van calamiteiten in de zorg. Leusden: Diagnose Uitgevers; 2014. ISBN 978-94-91969-01-0.
go back to reference Loo H van der, Geelhoed J, Samhoud S. Kus de visie wakker: organisaties energiek en effectief maken. 1e druk. Academic Service; 2007. ISBN 9789052615820. Loo H van der, Geelhoed J, Samhoud S. Kus de visie wakker: organisaties energiek en effectief maken. 1e druk. Academic Service; 2007. ISBN 9789052615820.
go back to reference MacDonald-Wicks L, Levett-Jones T. Effective teaching of communication to health professional undergraduate and postgraduate students: a systematic review. JBI Libr Syst Rev. 2012;10(28 Suppl):1–12. PubMed PMID: 27820404.CrossRef MacDonald-Wicks L, Levett-Jones T. Effective teaching of communication to health professional undergraduate and postgraduate students: a systematic review. JBI Libr Syst Rev. 2012;10(28 Suppl):1–12. PubMed PMID: 27820404.CrossRef
go back to reference Martijn LM, Jacobs AJE, Amelink-Verburg MP, Wentzel RHR, Buitendijk SE, Wensing M. Calamiteiten bij zwangere vrouwen in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7663. Martijn LM, Jacobs AJE, Amelink-Verburg MP, Wentzel RHR, Buitendijk SE, Wensing M. Calamiteiten bij zwangere vrouwen in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7663.
go back to reference Mil NH van, Bouwland-Both MI, Stolk L, Verbiest MM, Hofman A, Jaddoe VW, Verhulst FC, Eilers PH, Uitterlinden AG, Steegers EA, Tiemeier H, Steegers-Theunissen RP. Determinants of maternal pregnancy one-carbon metabolism and newborn human DNA methylation profiles. Reproduction 2014;148(6):581–92.CrossRefPubMed Mil NH van, Bouwland-Both MI, Stolk L, Verbiest MM, Hofman A, Jaddoe VW, Verhulst FC, Eilers PH, Uitterlinden AG, Steegers EA, Tiemeier H, Steegers-Theunissen RP. Determinants of maternal pregnancy one-carbon metabolism and newborn human DNA methylation profiles. Reproduction 2014;148(6):581–92.CrossRefPubMed
go back to reference Mohangoo AD, Buitendijk SE, Hukkelhoven CW, Ravelli AC, Rijninks-van Driel GC, Tamminga P, Nijhuis JG. Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere Europese landen: de Peristat-II-studie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2718–27.PubMed Mohangoo AD, Buitendijk SE, Hukkelhoven CW, Ravelli AC, Rijninks-van Driel GC, Tamminga P, Nijhuis JG. Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere Europese landen: de Peristat-II-studie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2718–27.PubMed
go back to reference Offerhaus PM, Hukkelhoven CW, Jonge A de, Pal-de Bruin KM van der, Scheepers PL, Lagro-Janssen AL. Persisting rise in referrals during labor in primary midwife-led care in the Netherlands. Birth 2013;40(3):192–201.CrossRefPubMed Offerhaus PM, Hukkelhoven CW, Jonge A de, Pal-de Bruin KM van der, Scheepers PL, Lagro-Janssen AL. Persisting rise in referrals during labor in primary midwife-led care in the Netherlands. Birth 2013;40(3):192–201.CrossRefPubMed
go back to reference Oostvogels AJ, Stronks K, Roseboom TJ, Post JA van der, Eijsden M van, Vrijkotte TG. Maternal prepregnancy BMI, offspring’s early postnatal growth, and metabolic profile at age 5–6 years: the ABCD Study. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(10):3845–54.CrossRef Oostvogels AJ, Stronks K, Roseboom TJ, Post JA van der, Eijsden M van, Vrijkotte TG. Maternal prepregnancy BMI, offspring’s early postnatal growth, and metabolic profile at age 5–6 years: the ABCD Study. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(10):3845–54.CrossRef
go back to reference Perdok H, Jans S, Verhoeven C, Henneman L, Wiegers T, Mol BW, Schellevis F, Jonge A de. Opinions of maternity care professionals and other stakeholders about integration of maternity care: a qualitative study in the Netherlands. BMC Pregnancy Childbirth 2016 Jul 26;16(1):188. https://doi.org/10.1186/s12884-016-0975-z. Perdok H, Jans S, Verhoeven C, Henneman L, Wiegers T, Mol BW, Schellevis F, Jonge A de. Opinions of maternity care professionals and other stakeholders about integration of maternity care: a qualitative study in the Netherlands. BMC Pregnancy Childbirth 2016 Jul 26;16(1):188. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12884-016-0975-z.
go back to reference Peters IA, Schölmerich VLN, Veen DW van, Steegers EAP, Denktaş S. Reproductive health peer education for multicultural target groups. J Multicultural Educ. 2014;8(3):162–78.CrossRef Peters IA, Schölmerich VLN, Veen DW van, Steegers EAP, Denktaş S. Reproductive health peer education for multicultural target groups. J Multicultural Educ. 2014;8(3):162–78.CrossRef
go back to reference Prins M, Dillen J van, Jonge A de. Voordelen continue zorg door verloskundigen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;157:A7070. Prins M, Dillen J van, Jonge A de. Voordelen continue zorg door verloskundigen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;157:A7070.
go back to reference Raymond M, Harrison MC. The structured communication tool SBAR (Situation, Background, Assessment and Recommendation) improves communication in neonatology. S Afr Med J. 2014;104(12):850–2.CrossRefPubMed Raymond M, Harrison MC. The structured communication tool SBAR (Situation, Background, Assessment and Recommendation) improves communication in neonatology. S Afr Med J. 2014;104(12):850–2.CrossRefPubMed
go back to reference Saleeby E, Holschneider CH, Singhal R. Paradigm shifts: using a participatory leadership process to redesign health systems. Curr Opin Obstet Gynecol. 2014;26(6):516–22.CrossRefPubMed Saleeby E, Holschneider CH, Singhal R. Paradigm shifts: using a participatory leadership process to redesign health systems. Curr Opin Obstet Gynecol. 2014;26(6):516–22.CrossRefPubMed
go back to reference Strating MM, Nieboer AP. Psychometric test of the team climate inventory-short version investigated in Dutch quality improvement teams. BMC Health Serv Res. 2009 Jul 24;9:126. Strating MM, Nieboer AP. Psychometric test of the team climate inventory-short version investigated in Dutch quality improvement teams. BMC Health Serv Res. 2009 Jul 24;9:126.
go back to reference Thomas EJ, Sherwood GD, Helmreich RL. Lessons from aviation: teamwork to improve patient safety. Nurs Econ. 2003;21(5):241–3. Thomas EJ, Sherwood GD, Helmreich RL. Lessons from aviation: teamwork to improve patient safety. Nurs Econ. 2003;21(5):241–3.
go back to reference Treffers PE. Veertig jaar discussie over perinatale sterfte in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004 Sep 18;148(38):1853–5. PubMed PMID: 15497777. Treffers PE. Veertig jaar discussie over perinatale sterfte in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004 Sep 18;148(38):1853–5. PubMed PMID: 15497777.
go back to reference Truijens S. Patient-reported outcomes in perinatal care. Academisch proefschrift. Eindhoven: GVO drukkers en vormgevers; 2016. Truijens S. Patient-reported outcomes in perinatal care. Academisch proefschrift. Eindhoven: GVO drukkers en vormgevers; 2016.
go back to reference Truijens SE, Banga FR, Fransen AF, Pop VJ, Runnard Heimel PJ van, Oei SG. The effect of multiprofessional bimulation-based obstetric team training on patient-reported quality of care: a pilot study. Simul Healthc. 2015;10(4):210–6. https://doi.org/10.1097/SIH. Truijens SE, Banga FR, Fransen AF, Pop VJ, Runnard Heimel PJ van, Oei SG. The effect of multiprofessional bimulation-based obstetric team training on patient-reported quality of care: a pilot study. Simul Healthc. 2015;10(4):210–6. https://​doi.​org/​10.​1097/​SIH.
go back to reference Valentijn PP, Schepman SM, Opheij W, Bruijnzeels MA. Understanding integrated care: a comprehensive framework based on integrative functions of primary care. Int J Integr Care 2013, URN:NBN:NL:UI:10-1-1144. Valentijn PP, Schepman SM, Opheij W, Bruijnzeels MA. Understanding integrated care: a comprehensive framework based on integrative functions of primary care. Int J Integr Care 2013, URN:NBN:NL:UI:10-1-1144.
go back to reference Valentijn PP, Vrijhoef HJ, Ruwaard D, Boesveld I, Arends RY, Bruijnzeels MA. Towards an international taxonomy of integrated primary care: a Delphi consensus approach. BMC Fam Pract. 2015 May 22;16:64. Valentijn PP, Vrijhoef HJ, Ruwaard D, Boesveld I, Arends RY, Bruijnzeels MA. Towards an international taxonomy of integrated primary care: a Delphi consensus approach. BMC Fam Pract. 2015 May 22;16:64.
go back to reference Vanhaecht K, Coeckelbergs E, Schouten L, Zeeman G. Onbedoelde schade treft ook de arts. Medisch Contact 2017;37:14–6. Vanhaecht K, Coeckelbergs E, Schouten L, Zeeman G. Onbedoelde schade treft ook de arts. Medisch Contact 2017;37:14–6.
go back to reference Ven J van de, Fransen AF, Schuit E, Runnard Heimel PJ van, Mol BW, Oei SG. Does the effect of one-day simulation team training in obstetric emergencies decline within one year? A post-hoc analysis of a multicentre cluster randomised controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017b;216:79–84. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2017.07.020.CrossRef Ven J van de, Fransen AF, Schuit E, Runnard Heimel PJ van, Mol BW, Oei SG. Does the effect of one-day simulation team training in obstetric emergencies decline within one year? A post-hoc analysis of a multicentre cluster randomised controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017b;216:79–84. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​ejogrb.​2017.​07.​020.CrossRef
go back to reference Visser GHA, Steegers EAP. Beter baren. Nieuwe keuzen nodig in de zorg voor zwangeren. Medisch Contact 2008;63:96–9. Visser GHA, Steegers EAP. Beter baren. Nieuwe keuzen nodig in de zorg voor zwangeren. Medisch Contact 2008;63:96–9.
go back to reference Vos A. Strategies to reduce perinatal health inequalities. The healthy pregnancy 4 all study. Rotterdam: Academisch proefschrift; 2015. Vos A. Strategies to reduce perinatal health inequalities. The healthy pregnancy 4 all study. Rotterdam: Academisch proefschrift; 2015.
go back to reference Vos AA, Leeman A, Waelput AJ, Bonsel GJ, Steegers EA, Denktaş S. Assessment and care for non-medical risk factors in current antenatal health care. Midwifery 2015;31(10):979–85.CrossRefPubMed Vos AA, Leeman A, Waelput AJ, Bonsel GJ, Steegers EA, Denktaş S. Assessment and care for non-medical risk factors in current antenatal health care. Midwifery 2015;31(10):979–85.CrossRefPubMed
go back to reference Waelput AJM, Sijpkens MK, Lagendijk J, Minde MRC van, Raat H, Ernst-Smelt HE, Kroon MLA de, Rosman AN, Been JV, Bertens LCM, Steegers EAP. Geographical differences in perinatal health and child welfare in the Netherlands: rationale for the healthy pregnancy 4 all-2 program. BMC Pregnancy Childbirth 2017 Aug 1;17(1):254. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1425-2. Waelput AJM, Sijpkens MK, Lagendijk J, Minde MRC van, Raat H, Ernst-Smelt HE, Kroon MLA de, Rosman AN, Been JV, Bertens LCM, Steegers EAP. Geographical differences in perinatal health and child welfare in the Netherlands: rationale for the healthy pregnancy 4 all-2 program. BMC Pregnancy Childbirth 2017 Aug 1;17(1):254. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12884-017-1425-2.
go back to reference Wiegers TA, Borst J de. Organisation of emergency transfer in maternity care in the Netherlands. Midwifery 2013;29(8):973–80.CrossRefPubMed Wiegers TA, Borst J de. Organisation of emergency transfer in maternity care in the Netherlands. Midwifery 2013;29(8):973–80.CrossRefPubMed
go back to reference Wiegers T, Hassel D van. Meer praktiserende verloskundigen: waar werken zij? TvV 2015;05. Wiegers T, Hassel D van. Meer praktiserende verloskundigen: waar werken zij? TvV 2015;05.
go back to reference Zeeman K. Samen een team. Tijdschr Verloskd. 2013;01:40–2. Zeeman K. Samen een team. Tijdschr Verloskd. 2013;01:40–2.
go back to reference Zeeman GG, Boer JAM de. Intervisie als oplossing? Als je lang mee wilt gaan moet je goed voor jezelf zorgen. NTOG 2014;127:353–4. Zeeman GG, Boer JAM de. Intervisie als oplossing? Als je lang mee wilt gaan moet je goed voor jezelf zorgen. NTOG 2014;127:353–4.
Metagegevens
Titel
Integrale geboortezorg – achtergrond, definitie, doelstellingen en organisatorische aspecten
Auteurs
Dr. H. I. J. Wildschut
Dr. I. C. Boesveld
Drs. E. Hallensleben
Drs. W. J. Hofdijk
E. Cellissen, MSc
Dr. J. A. M. de Boer
Dr. S. E. M. Truijens
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2202-2_4