Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Kwaliteit van zorg

Auteurs : Dr. H. I. J. Wildschut, Dr. A. de Jonge, Prof. S. Denktaş, Dr. P. W. Achterberg, Dr. S. E. M. Truijens, Dr. I. C. Boesveld, Drs. G. de Winter

Gepubliceerd in: Integrale geboortezorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Nadat het begrip ‘kwaliteit van zorg’ wordt toegelicht, gaat dit hoofdstuk in op kwaliteit van zorg bij geboortezorg. Hoe kunnen de wetenschappelijke inzichten kunnen worden toegepast, wat zijn de belangen van de cliënten en hoe kan een en ander op een inzichtelijke wijze worden geregistreerd?
Voetnoten
1
Het KIGZ is een onafhankelijk en onpartijdig initiatief uit het veld, dat inhoud geeft aan het begrip ‘verantwoorde zorg’ door beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (www.​kigz.​nl).
 
2
Reproduceerbaarheid is een term die dikwijls wordt gebruikt in de statistiek en epidemiologieën duidt op de mate van overeenstemming van testuitkomsten bij herhaald meten onder identieke omstandigheden. Synoniem: betrouwbaarheid (Everdingen en Dreesens 2011).
 
3
Bij een eventuele meta-analyse worden resultaten uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken ‘gepoold’. Dat kan alleen als onderzoeken onderling voldoende vergelijkbaar zijn. Het getalsmatig samenvatten van gegevens uit verschillende vergelijkbare onderzoeken vergroot de kans om tot een nauwkeurige schatting van het effect te komen (Everdingen en Dreesens 2011).
 
4
Validiteit is een term die dikwijls wordt gebruikt in statistiek en epidemiologie. Validiteit duidt op de mate van waarschijnlijkheid waarmee de onderzoeksresultaten overeenkomen met de werkelijkheid van het fenomeen dat men onderzoekt. Met andere woorden: de mate waarin een test meet wat deze zou moeten meten (Everdingen en Dreesens 2011).
 
5
De richtlijn ‘antitrombotisch beleid telt 645 pagina’s (http://​nvog-documenten.​nl).
 
6
Zorgprofessionals, zorgverzekeraars en cliënten zijn de aangewezen deskundigen om vanuit eigen perspectief een bijdrage te leveren aan het gezamenlijk ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten. Voor de geïnteresseerde vertegenwoordigers van de betrokken organisaties is hiervoor een instructie beschikbaar (ZiN 2015).
 
7
ICHOM is een non-profit organisatie die in 2012 is opgericht door Michael Porter van de Harvard Business School (Bosten, VS), Martin Ingvar het Karolinska Instituut (Stockholm, Zweden) en de Boston Consulting Group (Boston, VS).
 
Literatuur
go back to reference Bensing J. Bridging the gap. The separate worlds of evidence-based medicine and patient-centered medicine. Patient Educ Couns. 2000;39(1):17–25.CrossRef Bensing J. Bridging the gap. The separate worlds of evidence-based medicine and patient-centered medicine. Patient Educ Couns. 2000;39(1):17–25.CrossRef
go back to reference Bhatia M, Rifkin SB. Primary health care, now and forever? A case study of a paradigm change. Int J Health Serv. 2013;43(3):459–71.CrossRef Bhatia M, Rifkin SB. Primary health care, now and forever? A case study of a paradigm change. Int J Health Serv. 2013;43(3):459–71.CrossRef
go back to reference Boluyt N, Rottier BL, Langendam MW. Richtlijnen worden transparanter met de GRADE-methode: nieuwe methode maakt overwegingen bij aanbevelingen expliciet. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(25):A4379.PubMed Boluyt N, Rottier BL, Langendam MW. Richtlijnen worden transparanter met de GRADE-methode: nieuwe methode maakt overwegingen bij aanbevelingen expliciet. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(25):A4379.PubMed
go back to reference Bonsel GJ, Birnie E, Denktaş S, Poeran J, Steegers EAP. Signalementstudie ‘Zwangerschap en Geboorte’. Lijnen in de perinatale sterfte. Rotterdam: Erasmus MC; 2010. ISBN 978-90-9025544-6. Bonsel GJ, Birnie E, Denktaş S, Poeran J, Steegers EAP. Signalementstudie ‘Zwangerschap en Geboorte’. Lijnen in de perinatale sterfte. Rotterdam: Erasmus MC; 2010. ISBN 978-90-9025544-6.
go back to reference Braspenning J, Hermes R, Calsbeek H, Grol R. Kwaliteit en veiligheid in de zorg: de rol van indicatoren. In: Grol R, Wensing M, redactie. Implementatie. Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Vijfde druk. Amsterdam: Reeds Business Education; 2011. pag. 195–228.CrossRef Braspenning J, Hermes R, Calsbeek H, Grol R. Kwaliteit en veiligheid in de zorg: de rol van indicatoren. In: Grol R, Wensing M, redactie. Implementatie. Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Vijfde druk. Amsterdam: Reeds Business Education; 2011. pag. 195–228.CrossRef
go back to reference Campbell SM, Roland MO, Buetow SA. Defining quality of care. Soc Sci Med. 2000;51(11):1611–25. PubMed PMID: 11072882.CrossRef Campbell SM, Roland MO, Buetow SA. Defining quality of care. Soc Sci Med. 2000;51(11):1611–25. PubMed PMID: 11072882.CrossRef
go back to reference Chalmers I, Enkin M, Keirse MJNC, redactie. Effective care in pregnancy and childbirth. Oxford, UK: Oxford University Press; 1989. Chalmers I, Enkin M, Keirse MJNC, redactie. Effective care in pregnancy and childbirth. Oxford, UK: Oxford University Press; 1989.
go back to reference Chalmers I, Enkin M, Keirse MJ. Preparing and updating systematic reviews of randomized controlled trials of health care. Milbank Q. 1993;71(3):411–37.CrossRef Chalmers I, Enkin M, Keirse MJ. Preparing and updating systematic reviews of randomized controlled trials of health care. Milbank Q. 1993;71(3):411–37.CrossRef
go back to reference Crowley PA. Antenatal corticosteroid therapy: a meta-analysis of the randomized trials, 1972 to 1994. Am J Obstet Gynecol. 1995;173(1):322–35.CrossRef Crowley PA. Antenatal corticosteroid therapy: a meta-analysis of the randomized trials, 1972 to 1994. Am J Obstet Gynecol. 1995;173(1):322–35.CrossRef
go back to reference Edwards M. Evidence. Lancet 2004 May 15;363(9421):1657. Edwards M. Evidence. Lancet 2004 May 15;363(9421):1657.
go back to reference Elferink-Stinkens PM, Brand R, Cessie S le, Hemel OJ van. Large differences in obstetrical intervention rates among Dutch hospitals, even after adjustment for population differences. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1996;68(1–2):97–103.CrossRef Elferink-Stinkens PM, Brand R, Cessie S le, Hemel OJ van. Large differences in obstetrical intervention rates among Dutch hospitals, even after adjustment for population differences. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1996;68(1–2):97–103.CrossRef
go back to reference Elferink-Stinkens PM, Hemel OJ van, Hermans MP. Obstetric characteristics profiles as quality assessment of obstetric care. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1993;51(2):85–90.CrossRef Elferink-Stinkens PM, Hemel OJ van, Hermans MP. Obstetric characteristics profiles as quality assessment of obstetric care. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1993;51(2):85–90.CrossRef
go back to reference Everdingen JJE van, Dreesens DHH, redactie. Glossarium kwaliteit van zorg. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum; 2011. Everdingen JJE van, Dreesens DHH, redactie. Glossarium kwaliteit van zorg. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum; 2011.
go back to reference Everdingen JJE, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA, Barneveld T van, Weijden T van de, redactie. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum; 2014. Everdingen JJE, Dreesens DHH, Burgers JS, Swinkels JA, Barneveld T van, Weijden T van de, redactie. Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum; 2014.
go back to reference Everdingen JJ van, Dreesens DH, Tuut MK. Regie over richtlijnen. Plannen voor richtlijnontwikkeling in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1599. Everdingen JJ van, Dreesens DH, Tuut MK. Regie over richtlijnen. Plannen voor richtlijnontwikkeling in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1599.
go back to reference Evers AC, Brouwers HA, Hukkelhoven CW, Nikkels PG, Boon J, Egmond-Linden A van, Hillegersberg J, Snuif YS, Sterken-Hooisma S, Bruinse HW, Kwee A. Perinatal mortality and severe morbidity in low and high risk term pregnancies in the Netherlands: prospective cohort study. BMJ 2010 Nov 2;341:c5639. https://doi.org/10.1136/bmj.c5639.CrossRef Evers AC, Brouwers HA, Hukkelhoven CW, Nikkels PG, Boon J, Egmond-Linden A van, Hillegersberg J, Snuif YS, Sterken-Hooisma S, Bruinse HW, Kwee A. Perinatal mortality and severe morbidity in low and high risk term pregnancies in the Netherlands: prospective cohort study. BMJ 2010 Nov 2;341:c5639. https://​doi.​org/​10.​1136/​bmj.​c5639.CrossRef
go back to reference Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet 2010 Dec 4;376(9756):1923–58. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61854-5.CrossRef Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet 2010 Dec 4;376(9756):1923–58. https://​doi.​org/​10.​1016/​S0140-6736(10)61854-5.CrossRef
go back to reference Gezondheidsraad: Beraadsgroep Geneeskunde. Medisch handelen op een tweesprong. Hen Haag: Gezondheidsraad; 1991. Publicatienr. 1991/23. Gezondheidsraad: Beraadsgroep Geneeskunde. Medisch handelen op een tweesprong. Hen Haag: Gezondheidsraad; 1991. Publicatienr. 1991/23.
go back to reference Goodwin N. Understanding integrated care: a complex process, a fundamental principle. Int J Integr Care. 2013 Mar 22;13:e011. Goodwin N. Understanding integrated care: a complex process, a fundamental principle. Int J Integr Care. 2013 Mar 22;13:e011.
go back to reference Groenen C, Jonge A de. Zonder context geen bewijs. Over het onjuist gebruik van evidence-based practice in de zorg. Tijdschr Verloskundig. 2018;1:6–7. Groenen C, Jonge A de. Zonder context geen bewijs. Over het onjuist gebruik van evidence-based practice in de zorg. Tijdschr Verloskundig. 2018;1:6–7.
go back to reference Haggerty JL, Reid RJ, Freeman GK, Starfield BH, Adair CE, McKendry R. Continuity of care: a multidisciplinary review. BMJ 2003 Nov 22;327(7425):1219–21. Review. PubMed PMID: 14630762; PubMed Central PMCID: PMC274066.CrossRef Haggerty JL, Reid RJ, Freeman GK, Starfield BH, Adair CE, McKendry R. Continuity of care: a multidisciplinary review. BMJ 2003 Nov 22;327(7425):1219–21. Review. PubMed PMID: 14630762; PubMed Central PMCID: PMC274066.CrossRef
go back to reference Jonge A de, Sandall J. Improving research into models of maternity care to inform decision making. PLoS Med. 2016 Sep 27;13(9):e1002135. Jonge A de, Sandall J. Improving research into models of maternity care to inform decision making. PLoS Med. 2016 Sep 27;13(9):e1002135.
go back to reference Jonge A de, Geerts CC, Goes BY van der, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. BJOG 2015a;122(5):720–8. https://doi.org/10.1111/1471-0528.13084.CrossRef Jonge A de, Geerts CC, Goes BY van der, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. BJOG 2015a;122(5):720–8. https://​doi.​org/​10.​1111/​1471-0528.​13084.CrossRef
go back to reference Kringos DS, Boerma WG, Bourgueil Y, Cartier T, Hasvold T, Hutchinson A, Lember M, Oleszczyk M, Pavlic DR, Svab I, Tedeschi P, Wilson A, Windak A, Dedeu T, Wilm S. The European primary care monitor: structure, process and outcome indicators. BMC Fam Pract. 2010 Oct 27;11:81. https://doi.org/10.1186/1471-2296-11-81.CrossRef Kringos DS, Boerma WG, Bourgueil Y, Cartier T, Hasvold T, Hutchinson A, Lember M, Oleszczyk M, Pavlic DR, Svab I, Tedeschi P, Wilson A, Windak A, Dedeu T, Wilm S. The European primary care monitor: structure, process and outcome indicators. BMC Fam Pract. 2010 Oct 27;11:81. https://​doi.​org/​10.​1186/​1471-2296-11-81.CrossRef
go back to reference Legemaate J, Wedema F. Kwaliteit van Zorg. In: Leegemaate J, Widdershoven G, redactie. Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom Uitgevers; 2016. pag. 201–20. Legemaate J, Wedema F. Kwaliteit van Zorg. In: Leegemaate J, Widdershoven G, redactie. Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom Uitgevers; 2016. pag. 201–20.
go back to reference Lombarts K. Performance van artsen. Rotterdam: Rotterdam Uitgevers; 2016. ISBN-10 9490951307. Lombarts K. Performance van artsen. Rotterdam: Rotterdam Uitgevers; 2016. ISBN-10 9490951307.
go back to reference Nieuwenhuijze M. On Speaking terms. Choice and shared decision-making in maternity care. Academisch Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Enschede: Ipskamp Drukkers; 2014. Nieuwenhuijze M. On Speaking terms. Choice and shared decision-making in maternity care. Academisch Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Enschede: Ipskamp Drukkers; 2014.
go back to reference Perdok H, Jans S, Verhoeven C, Henneman L, Wiegers T, Mol BW, Schellevis F, Jonge A de. Opinions of maternity care professionals and other stakeholders about integration of maternity care: a qualitative study in the Netherlands. BMC Pregnancy Childbirth 2016 Jul 26;16(1):188. https://doi.org/10.1186/s12884-016-0975-z. Perdok H, Jans S, Verhoeven C, Henneman L, Wiegers T, Mol BW, Schellevis F, Jonge A de. Opinions of maternity care professionals and other stakeholders about integration of maternity care: a qualitative study in the Netherlands. BMC Pregnancy Childbirth 2016 Jul 26;16(1):188. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12884-016-0975-z.
go back to reference Perdok H, Verhoeven CJ, Dillen J van, Schuitmaker TJ, Hoogendoorn K, Colli J, Schellevis FG, Jonge A de. Continuity of care is an important and distinct aspect of childbirth experience: findings of a survey evaluating continuity, experienced quality of care and women’s perception of labor. BMC Pregnancy Childbirth 2018 Jan 8;18(1):13. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1615-y. Perdok H, Verhoeven CJ, Dillen J van, Schuitmaker TJ, Hoogendoorn K, Colli J, Schellevis FG, Jonge A de. Continuity of care is an important and distinct aspect of childbirth experience: findings of a survey evaluating continuity, experienced quality of care and women’s perception of labor. BMC Pregnancy Childbirth 2018 Jan 8;18(1):13. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12884-017-1615-y.
go back to reference Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS; 2017. Publicatie 17-05 ISBN: 987-90-5732-267-9. Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS; 2017. Publicatie 17-05 ISBN: 987-90-5732-267-9.
go back to reference Renfrew MJ, McFadden A, Bastos MH, Campbell J, Channon AA, Cheung NF, Silva DR, Downe S, Kennedy HP, Malata A, McCormick F, Wick L, Declercq E. Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. Lancet 2014 Sep 20;384(9948):1129–45. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(14)60789-3. Epub 2014 Jun 22. Review. Erratum in: Lancet 2014 Sep 20;384(9948):1098. PubMed PMID: 24965816.CrossRef Renfrew MJ, McFadden A, Bastos MH, Campbell J, Channon AA, Cheung NF, Silva DR, Downe S, Kennedy HP, Malata A, McCormick F, Wick L, Declercq E. Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. Lancet 2014 Sep 20;384(9948):1129–45. https://​doi.​org/​10.​1016/​s0140-6736(14)60789-3. Epub 2014 Jun 22. Review. Erratum in: Lancet 2014 Sep 20;384(9948):1098. PubMed PMID: 24965816.CrossRef
go back to reference Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. 1996. Clin Orthop Relat Res. 2007;455:3–5.PubMed Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. 1996. Clin Orthop Relat Res. 2007;455:3–5.PubMed
go back to reference Schoemaker C, Everdingen J van, Loon J van. De toekomst van richtlijnen. Een verkenning aan de hand van de vier perspectieven van de VTV-2014. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8347. Schoemaker C, Everdingen J van, Loon J van. De toekomst van richtlijnen. Een verkenning aan de hand van de vier perspectieven van de VTV-2014. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8347.
go back to reference Schoemaker CG, Weijden T van der. Patiëntvoorkeur versus evidencebased medicine: hadden de pioniers van EBM oog voor wat de patiënt wil? Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D24. Schoemaker CG, Weijden T van der. Patiëntvoorkeur versus evidencebased medicine: hadden de pioniers van EBM oog voor wat de patiënt wil? Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D24.
go back to reference Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ, redactie. Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Vierde herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ, redactie. Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Vierde herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013.
go back to reference Stegeman JH. Gezel bij moderne meesters. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs. 2009;28(2):65–73.CrossRef Stegeman JH. Gezel bij moderne meesters. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs. 2009;28(2):65–73.CrossRef
go back to reference Stralen G van, Schmidt Auf Altenstadt JF von, Bloemenkamp KW, Roosmalen J van, Hukkelhoven CW. Increasing incidence of postpartum hemorrhage: the Dutch piece of the puzzle. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016;95(10):1104–10.CrossRef Stralen G van, Schmidt Auf Altenstadt JF von, Bloemenkamp KW, Roosmalen J van, Hukkelhoven CW. Increasing incidence of postpartum hemorrhage: the Dutch piece of the puzzle. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016;95(10):1104–10.CrossRef
go back to reference Truijens SE. Patient-reported outcomes in perinatal care. Proefschrift. Eindhoven: GVO drukkers & vormgevers BV; 2016. ISBN: 978-90-386-4120-1. Truijens SE. Patient-reported outcomes in perinatal care. Proefschrift. Eindhoven: GVO drukkers & vormgevers BV; 2016. ISBN: 978-90-386-4120-1.
go back to reference Valentine NB, Bonsel GJ, Murray CJ. Measuring quality of health care from the user’s perspective in 41 countries: psychometric properties of WHO’s questions on health systems responsiveness. Qual Life Res. 2007;16(7):1107–25.CrossRef Valentine NB, Bonsel GJ, Murray CJ. Measuring quality of health care from the user’s perspective in 41 countries: psychometric properties of WHO’s questions on health systems responsiveness. Qual Life Res. 2007;16(7):1107–25.CrossRef
go back to reference Zeitlin J, Mohangoo AD, Delnord M, Cuttini M; EURO-PERISTAT Scientific Committee. The second European Perinatal Health Report: documenting changes over 6 years in the health of mothers and babies in Europe. J Epidemiol Community Health. 2013 Dec 1;67(12):983–5. https://doi.org/10.1136/jech-2013-203291.CrossRef Zeitlin J, Mohangoo AD, Delnord M, Cuttini M; EURO-PERISTAT Scientific Committee. The second European Perinatal Health Report: documenting changes over 6 years in the health of mothers and babies in Europe. J Epidemiol Community Health. 2013 Dec 1;67(12):983–5. https://​doi.​org/​10.​1136/​jech-2013-203291.CrossRef
Metagegevens
Titel
Kwaliteit van zorg
Auteurs
Dr. H. I. J. Wildschut
Dr. A. de Jonge
Prof. S. Denktaş
Dr. P. W. Achterberg
Dr. S. E. M. Truijens
Dr. I. C. Boesveld
Drs. G. de Winter
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2202-2_5