Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. De (aanstaande) moeder

Auteurs : Dr. H. I. J. Wildschut, Drs. A. J. M. Waelput, Dr. K. M. Paarlberg, Dr. M. P. Fransen, C. J. M. Groenen, MSc, M. Nieuwenhuijze, PhD MPD RM, M. Rijnders, J. C. Mooij, MSc

Gepubliceerd in: Integrale geboortezorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Verschillende factoren rond integrale geboortezorg zijn van specifiek belang voor de (aanstaande) moeder en haar kind. Besproken wordt hoe met goede communicatie en duidelijke informatie naar een gezamenlijke besluitvorming toegewerkt kan worden. Knelpunten, zoals onmogelijke keuzes, onverwachte situaties of tekortschietende vaardigheden bij de (aanstaande) moeder, komen aan bod. Tot slot wordt ingegaan op verschillende vormen van zwangerschapsbegeleiding.
Voetnoten
1
De in de tekst gebruikte term ‘gezamenlijke besluitvorming’ gaat ervan uit dat aan de voorwaarden van geïnformeerde keuze is voldaan.
 
2
In dit boek is gekozen voor het gebruik van de term ‘integraal’ in de brede betekenis van persoonsgerichte kwalitatief hoogwaardige keten- en netwerkzorg.
 
3
In Nederland wordt momenteel door de Capture-group onderzoek gedaan naar de factoren die maken dat een bevalling als traumatisch ervaren wordt en naar behandelmogelijkheden bij angst voor de bevalling en posttraumatische stressklachten (http://​capture-group.​nl).
 
4
Niet-directieve voorlichting of counseling betekent niet sturend: de counselor zegt de ouder(s) niet welke keus zij moet(en) maken.
 
5
De kosten voor het gebruik van de telefonische tolkendienst worden uitsluitend vergoed aan de huisarts ten behoeve van nieuwe statushouders.
 
6
De tweetalige voorlichters hebben de volgende achtergrond: Marokkaans-Nederlands (taalgebied Nederlands, Arabisch en Berber), Turks-Nederlands (taalgebied Nederlands en Turks), Antilliaans (taalgebied Nederlands, Papiaments en Spaans), Surinaams-Nederlands (taalgebied Nederlands en Scranantango), Braziliaans-Nederlands (taalgebied Nederlands en Portugees) of Kaapverdisch-Nederlands (taalgebied Nederlands en Portugees) (Peters et al. 2014).
 
7
Artikel 453 Burgerlijk Wetboek Boek 7: De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder het overeenkomstig artikel 66 van de Zorgverzekeringswet in het openbaar register opgenomen voor hem geldende professionele standaard.
 
8
Purdah of Pardah (Perzisch: gordijn) verwijst naar een op religieuze gronden gebaseerde strikte scheiding tussen mannen en vrouwen (https://​en.​wikipedia.​org).
 
9
RR: relatief risico; BI: betrouwbaarheidsinterval.
 
Literatuur
go back to reference Baas CI, Erwich JJ, Wiegers TA, Cock TP de, Hutton EK. Women’s suggestions for improving midwifery care in The Netherlands. Birth 2015;42(4):369–78.CrossRef Baas CI, Erwich JJ, Wiegers TA, Cock TP de, Hutton EK. Women’s suggestions for improving midwifery care in The Netherlands. Birth 2015;42(4):369–78.CrossRef
go back to reference Ballen LE, Fulcher AJ. Nurses and doulas: complementary roles to provide optimal maternity care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2006;35(2):304–11.CrossRef Ballen LE, Fulcher AJ. Nurses and doulas: complementary roles to provide optimal maternity care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2006;35(2):304–11.CrossRef
go back to reference Berhan Y, Haileamlak A. The risks of planned vaginal breech delivery versus planned caesarean section for term breech birth: a meta-analysis including observational studies. BJOG 2016;123(1):49–57.CrossRef Berhan Y, Haileamlak A. The risks of planned vaginal breech delivery versus planned caesarean section for term breech birth: a meta-analysis including observational studies. BJOG 2016;123(1):49–57.CrossRef
go back to reference Bijlsma MW, Wennink JM, Enkelaar AC, Heres MH, Honig A. De mogelijkheid van ondertoezichtstelling van het nog ongeboren kind bij twijfels over de veiligheid van de thuissituatie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008 Apr 12;152(15):895–8. Dutch. PubMed PMID: 18512532. um Genet. 2016 May 18. https://doi.org/10.1038/ejhg.2016.39.CrossRef Bijlsma MW, Wennink JM, Enkelaar AC, Heres MH, Honig A. De mogelijkheid van ondertoezichtstelling van het nog ongeboren kind bij twijfels over de veiligheid van de thuissituatie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008 Apr 12;152(15):895–8. Dutch. PubMed PMID: 18512532. um Genet. 2016 May 18. https://​doi.​org/​10.​1038/​ejhg.​2016.​39.CrossRef
go back to reference Blondeau MJ, Koorengevel KM, Schneider AJ, Knijff-van Dortmont AL van der, Dondorp WJ. Een sectio caesarea tegen haar wil? Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8183. Blondeau MJ, Koorengevel KM, Schneider AJ, Knijff-van Dortmont AL van der, Dondorp WJ. Een sectio caesarea tegen haar wil? Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8183.
go back to reference Brom L, Hopmans W, Pasman HRW, Timmermans DR, Widdershoven GA, Onwuteaka-Philipsen BD. Congruence between patients’ preferred and perceived participation in medical decision-making: a review of the literature. BMC Med Inform Decis Mak. 2014;14:25.CrossRef Brom L, Hopmans W, Pasman HRW, Timmermans DR, Widdershoven GA, Onwuteaka-Philipsen BD. Congruence between patients’ preferred and perceived participation in medical decision-making: a review of the literature. BMC Med Inform Decis Mak. 2014;14:25.CrossRef
go back to reference Charles C, Gafni A, Whelan T. Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean? (Or it takes at least to tango). Soc Sci Med. 1997;44:681–92.CrossRef Charles C, Gafni A, Whelan T. Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean? (Or it takes at least to tango). Soc Sci Med. 1997;44:681–92.CrossRef
go back to reference Coulter A. Paternalism or partnership? Patients have grown up-and there’s no going back. BMJ 1999 Sep 18;319(7212):719–20.CrossRef Coulter A. Paternalism or partnership? Patients have grown up-and there’s no going back. BMJ 1999 Sep 18;319(7212):719–20.CrossRef
go back to reference Crombag NM, Lamain-de Ruiter M, Kwee A, Schielen PC, Bensing JM, Visser GH, Franx A, Koster MP. Perspectives, preferences and needs regarding early prediction of preeclampsia in Dutch pregnant women: a qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth 2017 Jan 7;17(1):12. https://doi.org/10.1186/s12884-016-1195-2. Crombag NM, Lamain-de Ruiter M, Kwee A, Schielen PC, Bensing JM, Visser GH, Franx A, Koster MP. Perspectives, preferences and needs regarding early prediction of preeclampsia in Dutch pregnant women: a qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth 2017 Jan 7;17(1):12. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12884-016-1195-2.
go back to reference Demontis R, Pisu S, Pintor M, D’aloja E. Cesarean section without clinical indication versus vaginal delivery as a paradigmatic model in the discourse of medical setting decisions. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24(12):1470–5.CrossRef Demontis R, Pisu S, Pintor M, D’aloja E. Cesarean section without clinical indication versus vaginal delivery as a paradigmatic model in the discourse of medical setting decisions. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24(12):1470–5.CrossRef
go back to reference Denktaş S, Bonsel GJ, Steegers EA. Perinatale Gezondheid in Rotterdam. Ervaringen na 2 jaar ‘Klaar voor een kind’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(29):A4289.PubMed Denktaş S, Bonsel GJ, Steegers EA. Perinatale Gezondheid in Rotterdam. Ervaringen na 2 jaar ‘Klaar voor een kind’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(29):A4289.PubMed
go back to reference Dugas M, Shorten A, Dubé E, Wassef M, Bujold E, Chaillet N. Decision aid tools to support women’s decision making in pregnancy and birth: a systematic review and meta-analysis. Soc Sci Med. 2012;74(12):1968–78.CrossRef Dugas M, Shorten A, Dubé E, Wassef M, Bujold E, Chaillet N. Decision aid tools to support women’s decision making in pregnancy and birth: a systematic review and meta-analysis. Soc Sci Med. 2012;74(12):1968–78.CrossRef
go back to reference Ecker J. Elective cesarean delivery on maternal request. JAMA 2013 May 8;309(18):1930–6.CrossRef Ecker J. Elective cesarean delivery on maternal request. JAMA 2013 May 8;309(18):1930–6.CrossRef
go back to reference Edwards A, Elwyn G. Shared decision making in health care; achieving evidence based patient choice. Oxford: Oxford University Press; 2014. Edwards A, Elwyn G. Shared decision making in health care; achieving evidence based patient choice. Oxford: Oxford University Press; 2014.
go back to reference El Bouazzaoui F, Peters IA. Handboek geboortezorg bij verschillende culturen. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv; 2017. El Bouazzaoui F, Peters IA. Handboek geboortezorg bij verschillende culturen. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv; 2017.
go back to reference Elwyn G, Edwards A, Kinnersley P, Grol R. Shared decision making and the concept of equipoise: the competences of involving patients in healthcare choices. Br J Gen Pract. 2000;50(460):892–9.PubMedPubMedCentral Elwyn G, Edwards A, Kinnersley P, Grol R. Shared decision making and the concept of equipoise: the competences of involving patients in healthcare choices. Br J Gen Pract. 2000;50(460):892–9.PubMedPubMedCentral
go back to reference Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, Cording E, Tomson D, Dodd C, Rollnick S, Edwards A, Barry M. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012;27(10):1361–7. Epub 2012 May 23. Review. PubMed PMID: 22618581; PubMed Central PMCID:PMC3445676.CrossRef Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, Cording E, Tomson D, Dodd C, Rollnick S, Edwards A, Barry M. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012;27(10):1361–7. Epub 2012 May 23. Review. PubMed PMID: 22618581; PubMed Central PMCID:PMC3445676.CrossRef
go back to reference Elwyn G, Hutchings H, Edwards A, Rapport F, Wensing M, Cheung WY, Grol R. The OPTION scale: measuring the extent that clinicians involve patients in decision-making tasks. Health Expect. 2005;8(1):34–42.CrossRef Elwyn G, Hutchings H, Edwards A, Rapport F, Wensing M, Cheung WY, Grol R. The OPTION scale: measuring the extent that clinicians involve patients in decision-making tasks. Health Expect. 2005;8(1):34–42.CrossRef
go back to reference Elwyn G, O’Connor AM, Bennett C, Newcombe RG, Politi M, Durand MA, Drake E, Joseph-Williams N, Khangura S, Saarimaki A, Sivell S, Stiel M, Bernstein SJ, Col N, Coulter A, Eden K, Härter M, Rovner MH, Moumjid N, Stacey D, Thomson R, Whelan T, Weijden T van der, Edwards A. Assessing the quality of decision support technologies using the International Patient Decision Aid Standards instrument (IPDASi). PLoS One 2009;4(3):e4705.CrossRef Elwyn G, O’Connor AM, Bennett C, Newcombe RG, Politi M, Durand MA, Drake E, Joseph-Williams N, Khangura S, Saarimaki A, Sivell S, Stiel M, Bernstein SJ, Col N, Coulter A, Eden K, Härter M, Rovner MH, Moumjid N, Stacey D, Thomson R, Whelan T, Weijden T van der, Edwards A. Assessing the quality of decision support technologies using the International Patient Decision Aid Standards instrument (IPDASi). PLoS One 2009;4(3):e4705.CrossRef
go back to reference Enting E. Voorlichtingen in eigen taal en cultuur (VETC). Epidemiologisch Bull. 2005;40(1):26–30. Enting E. Voorlichtingen in eigen taal en cultuur (VETC). Epidemiologisch Bull. 2005;40(1):26–30.
go back to reference Fabian HM, Rådestad IJ, Waldenström U. Childbirth and parenthood education classes in Sweden. Women’s opinion and possible outcomes. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005;84(5):436–43.CrossRef Fabian HM, Rådestad IJ, Waldenström U. Childbirth and parenthood education classes in Sweden. Women’s opinion and possible outcomes. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005;84(5):436–43.CrossRef
go back to reference Feeley C, Thomson G. Why do some women choose to free birth in the UK? An interpretative phenomenological study. BMC Pregnancy Childbirth 2016 Mar 21;16(1):59. Feeley C, Thomson G. Why do some women choose to free birth in the UK? An interpretative phenomenological study. BMC Pregnancy Childbirth 2016 Mar 21;16(1):59.
go back to reference Fransen MP, Harris V, Essink-Bot ML. Beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten van allochtone herkomst: alleen een tolk inzetten is meestal niet genoeg. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5581.PubMed Fransen MP, Harris V, Essink-Bot ML. Beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten van allochtone herkomst: alleen een tolk inzetten is meestal niet genoeg. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5581.PubMed
go back to reference Fried TR. Shared decision making. Finding the sweet spot. N Engl J Med. 2016 Jan 14;374(2):104–6.CrossRef Fried TR. Shared decision making. Finding the sweet spot. N Engl J Med. 2016 Jan 14;374(2):104–6.CrossRef
go back to reference Gagnon AJ, Sandall J. Individual or group antenatal education for childbirth or parenthood, or both. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD002869. Gagnon AJ, Sandall J. Individual or group antenatal education for childbirth or parenthood, or both. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD002869.
go back to reference García E, Timmermans DR, Leeuwen E van. Rethinking autonomy in the context of prenatal screening decision-making. Prenat Diagn. 2008;28(2):115–20.CrossRef García E, Timmermans DR, Leeuwen E van. Rethinking autonomy in the context of prenatal screening decision-making. Prenat Diagn. 2008;28(2):115–20.CrossRef
go back to reference Gevers S, Metselaar S. Begin van het leven. In: Legemaate J, Widdershoven G, redactie. Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom uitgevers; 2016. pag. 135–60. Gevers S, Metselaar S. Begin van het leven. In: Legemaate J, Widdershoven G, redactie. Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom uitgevers; 2016. pag. 135–60.
go back to reference Gezondheidsraad. Laaggeletterdheid te lijf. Signalering ethiek en gezondheid, 2011/1. Den Haag: Centrum voor ethiek en gezondheid; 2011. Publicatienr. Gezondheidsraad: 2011/17. Gezondheidsraad. Laaggeletterdheid te lijf. Signalering ethiek en gezondheid, 2011/1. Den Haag: Centrum voor ethiek en gezondheid; 2011. Publicatienr. Gezondheidsraad: 2011/17.
go back to reference Groenen CJ, Duijnhoven NT van, Faber MJ, Koetsenruijter J, Kremer JA, Vandenbussche FP. Use of social network analysis in maternity care to identify the profession most suited for case manager role. Midwifery 2016 Dec 12;45:50–5.CrossRef Groenen CJ, Duijnhoven NT van, Faber MJ, Koetsenruijter J, Kremer JA, Vandenbussche FP. Use of social network analysis in maternity care to identify the profession most suited for case manager role. Midwifery 2016 Dec 12;45:50–5.CrossRef
go back to reference Hall KH. Reviewing intuitive decision-making and uncertainty: the implications for medical education. Med Educ. 2002;36(3):216–24.CrossRef Hall KH. Reviewing intuitive decision-making and uncertainty: the implications for medical education. Med Educ. 2002;36(3):216–24.CrossRef
go back to reference Heijmans M, Zwikker H, Heide I van der, Rademakers J. Zorg op maat. Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden? Utrecht: NIVEL; 2016. Heijmans M, Zwikker H, Heide I van der, Rademakers J. Zorg op maat. Hoe kunnen we de zorg beter laten aansluiten bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden? Utrecht: NIVEL; 2016.
go back to reference Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(10):CD003766. Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(10):CD003766.
go back to reference Hofmeyr GJ, Hannah M, Lawrie TA. Planned caesarean section for term breech delivery. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 21;7:CD000166. Hofmeyr GJ, Hannah M, Lawrie TA. Planned caesarean section for term breech delivery. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 21;7:CD000166.
go back to reference Hollander MH, Dillen J van. Zorg op maat in de verloskunde, verklaard vanuit de geschiedenis. NTOG 2017;17(6):327–30. Hollander MH, Dillen J van. Zorg op maat in de verloskunde, verklaard vanuit de geschiedenis. NTOG 2017;17(6):327–30.
go back to reference Hollander M, Miranda E de, Dillen J van, Graaf I de, Vandenbussche F, Holten L. Women’s motivations for choosing a high risk birth setting against medical advice in the Netherlands: a qualitative analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2017a;17(1):423. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1621-0. Hollander M, Miranda E de, Dillen J van, Graaf I de, Vandenbussche F, Holten L. Women’s motivations for choosing a high risk birth setting against medical advice in the Netherlands: a qualitative analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2017a;17(1):423. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12884-017-1621-0.
go back to reference Hollander MH, Dillen J van, Lagro-Jansen ALM, Leeuwen E van, Duijst WLJM, Vandenbussche FPHA. Moeder-kindconflict of arts-patiëntconflict? Als vrouwen aanbevolen verloskundige zorg afwijzen. NTOG 2017b;130:84–7. Hollander MH, Dillen J van, Lagro-Jansen ALM, Leeuwen E van, Duijst WLJM, Vandenbussche FPHA. Moeder-kindconflict of arts-patiëntconflict? Als vrouwen aanbevolen verloskundige zorg afwijzen. NTOG 2017b;130:84–7.
go back to reference Horey D, Kealy M, Davey MA, Small R, Crowther CA. Interventions for supporting pregnant women’s decision-making about mode of birth after a caesarean. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jul 30;7:CD010041. Horey D, Kealy M, Davey MA, Small R, Crowther CA. Interventions for supporting pregnant women’s decision-making about mode of birth after a caesarean. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jul 30;7:CD010041.
go back to reference Joseph-Williams N, Edwards A, Elwyn G. Power imbalance prevents shared decision making. BMJ 2014a May 14;348:g3178.CrossRef Joseph-Williams N, Edwards A, Elwyn G. Power imbalance prevents shared decision making. BMJ 2014a May 14;348:g3178.CrossRef
go back to reference Joseph-Williams N, Elwyn G, Edwards A. Knowledge is not power for patients: a systematic review and thematic synthesis of patient-reported barriers and facilitators to shared decision making. Patient Educ Couns. 2014b;94(3):291–309.CrossRef Joseph-Williams N, Elwyn G, Edwards A. Knowledge is not power for patients: a systematic review and thematic synthesis of patient-reported barriers and facilitators to shared decision making. Patient Educ Couns. 2014b;94(3):291–309.CrossRef
go back to reference Kahneman D. Ons feilbare denken. Thinking, fast and slow. Business Contact 2011. Kahneman D. Ons feilbare denken. Thinking, fast and slow. Business Contact 2011.
go back to reference Kaimal AJ, Kuppermann M. Decision making for primary cesarean delivery: the role of patient and provider preferences. Semin Perinatol. 2012;36(5):384–9.CrossRef Kaimal AJ, Kuppermann M. Decision making for primary cesarean delivery: the role of patient and provider preferences. Semin Perinatol. 2012;36(5):384–9.CrossRef
go back to reference Karliner LS, Jacobs EA, Chen AH, Mutha S. Do professional interpreters improve clinical care for patients with limited English proficiency? A systematic review of the literature. Health Serv Res. 2007;42:727–54.CrossRef Karliner LS, Jacobs EA, Chen AH, Mutha S. Do professional interpreters improve clinical care for patients with limited English proficiency? A systematic review of the literature. Health Serv Res. 2007;42:727–54.CrossRef
go back to reference Keirse E. Psychologische reflexie. In: Wildschut HIJ, Goudoever JB van, Hollander NS den, Keirse E, Wert G de, redactie. Foetale en neonatale afwijkingen op aangeboren afwijkingen. Leidraad voor besluitvorming. Amsterdam: Reed Business; 2011. pag. 387–403. Keirse E. Psychologische reflexie. In: Wildschut HIJ, Goudoever JB van, Hollander NS den, Keirse E, Wert G de, redactie. Foetale en neonatale afwijkingen op aangeboren afwijkingen. Leidraad voor besluitvorming. Amsterdam: Reed Business; 2011. pag. 387–403.
go back to reference Klaus H, Kennelll JH, Klaus PD. The doula book. How a trained labor companion can help you have a shorter, easier and healthier birth. 3rd edition. Boston: Da Capo Lifelong Books; 2012. ISBN13: 9780738215068. Klaus H, Kennelll JH, Klaus PD. The doula book. How a trained labor companion can help you have a shorter, easier and healthier birth. 3rd edition. Boston: Da Capo Lifelong Books; 2012. ISBN13: 9780738215068.
go back to reference Kollen M, Heida A, Huisman A, Müller ME. Gravida en wilsombekwaam. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002 Apr 20;146(16):745–7. Dutch. PubMed PMID: 11998349. Kollen M, Heida A, Huisman A, Müller ME. Gravida en wilsombekwaam. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002 Apr 20;146(16):745–7. Dutch. PubMed PMID: 11998349.
go back to reference Koopmans CM, Bijlenga D, Groen H, Vijgen SM, Aarnoudse JG, Bekedam DJ, Berg PP van den, Boer K de, Burggraaff JM, Bloemenkamp KW, Drogtrop AP, Franx A, Groot CJ de, Huisjes AJ, Kwee A, Loon AJ van, Lub A, Papatsonis DN, Post JA van der, Roumen FJ, Scheepers HC, Willekes C, Mol BW, Pampus MG van; HYPITAT study group. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks’ gestation (HYPITAT): a multicentre, open-label randomised controlled trial. Lancet 2009 Sep 19;374(9694):979–88. Koopmans CM, Bijlenga D, Groen H, Vijgen SM, Aarnoudse JG, Bekedam DJ, Berg PP van den, Boer K de, Burggraaff JM, Bloemenkamp KW, Drogtrop AP, Franx A, Groot CJ de, Huisjes AJ, Kwee A, Loon AJ van, Lub A, Papatsonis DN, Post JA van der, Roumen FJ, Scheepers HC, Willekes C, Mol BW, Pampus MG van; HYPITAT study group. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks’ gestation (HYPITAT): a multicentre, open-label randomised controlled trial. Lancet 2009 Sep 19;374(9694):979–88.
go back to reference Lantz PM, Low LK, Varkey S, Watson RL. Doulas as childbirth paraprofessionals: results from a national survey. Womens Health Issues 2005;15(3):109–16.CrossRef Lantz PM, Low LK, Varkey S, Watson RL. Doulas as childbirth paraprofessionals: results from a national survey. Womens Health Issues 2005;15(3):109–16.CrossRef
go back to reference Lombarts K. Performance van artsen. Rotterdam: 2010 Uitgevers; 2016. ISBN10:9490951307. Lombarts K. Performance van artsen. Rotterdam: 2010 Uitgevers; 2016. ISBN10:9490951307.
go back to reference Makoul G, Clayman ML. An integrative model of shared decision making in medical encounters. Patient Educ Couns. 2006;60(3):301–12. Epub 2005 Jul 26. Review. PubMed PMID: 16051459.CrossRef Makoul G, Clayman ML. An integrative model of shared decision making in medical encounters. Patient Educ Couns. 2006;60(3):301–12. Epub 2005 Jul 26. Review. PubMed PMID: 16051459.CrossRef
go back to reference Marteau TM. Towards informed decisions about prenatal testing: a review. Prenat Diagn. 1995;15(13):1215–26.CrossRef Marteau TM. Towards informed decisions about prenatal testing: a review. Prenat Diagn. 1995;15(13):1215–26.CrossRef
go back to reference Mittal P. CenteringPregnancy®: pilot implementation of a group model for teaching family medicine residents well-child care. Perm J. 2011;15(4):40–1. Mittal P. CenteringPregnancy®: pilot implementation of a group model for teaching family medicine residents well-child care. Perm J. 2011;15(4):40–1.
go back to reference Nieuwenhuijze M. On speaking terms. Choice and shared decision-making in maternity care. Academisch Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Enschede: Ipskamp Drukkers; 2014. Nieuwenhuijze M. On speaking terms. Choice and shared decision-making in maternity care. Academisch Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Enschede: Ipskamp Drukkers; 2014.
go back to reference Nieuwenhuijze MJ, Korstjens I, Jonge A de, Vries R de, Lagro-Janssen A. On speaking terms: a Delphi study on shared decision-making in maternity care. BMC Pregnancy Childbirth 2014 Jul 9;14:223. https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-223. PubMed PMID: 25008286; PubMed Central PMCID: PMC4104734. Nieuwenhuijze MJ, Korstjens I, Jonge A de, Vries R de, Lagro-Janssen A. On speaking terms: a Delphi study on shared decision-making in maternity care. BMC Pregnancy Childbirth 2014 Jul 9;14:223. https://​doi.​org/​10.​1186/​1471-2393-14-223. PubMed PMID: 25008286; PubMed Central PMCID: PMC4104734.
go back to reference Pellegrino ED. Trust and distrust in professional ethics. In: Pellegrino ED, Veatch RM, Langan JP, redactie. Ethics, trust and the professions: philosophical and cultural aspects. Washington DC: Georgetown University Press; 1991. Pellegrino ED. Trust and distrust in professional ethics. In: Pellegrino ED, Veatch RM, Langan JP, redactie. Ethics, trust and the professions: philosophical and cultural aspects. Washington DC: Georgetown University Press; 1991.
go back to reference Peters IA, Schölmerich VLN, Veen DW van, Steegers EAP, Denktaş S. Reproductive health peer education for multicultural target groups. J Multicultural Educ. 2014;8(3):162–78.CrossRef Peters IA, Schölmerich VLN, Veen DW van, Steegers EAP, Denktaş S. Reproductive health peer education for multicultural target groups. J Multicultural Educ. 2014;8(3):162–78.CrossRef
go back to reference Pieterse A, Brand P, Basoski N, Siggelbout A. Alles wat u moet weten over gedeelde besluitvorming. Een investering van arts en patiënt in betere zorg. Medisch Contact 2017;12:34–6. Pieterse A, Brand P, Basoski N, Siggelbout A. Alles wat u moet weten over gedeelde besluitvorming. Een investering van arts en patiënt in betere zorg. Medisch Contact 2017;12:34–6.
go back to reference Ploem C, Voskes Y. De arts-patiëntrelatie. In: Legemaate J, Widdershoven G, redactie. Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom uitgevers; 2016. pag. 37–64. Ploem C, Voskes Y. De arts-patiëntrelatie. In: Legemaate J, Widdershoven G, redactie. Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg. Amsterdam: Boom uitgevers; 2016. pag. 37–64.
go back to reference Poddar U, Brownlee S, Stacey D, Volk RJ, Williams JW, Elwyn G. Patient decision aids: a case for certification at the national level in the United States. J Clin Ethics 2015;26(4):306–11.PubMed Poddar U, Brownlee S, Stacey D, Volk RJ, Williams JW, Elwyn G. Patient decision aids: a case for certification at the national level in the United States. J Clin Ethics 2015;26(4):306–11.PubMed
go back to reference Politi MC, Street RL Jr. The importance of communication in collaborative decision making: facilitating shared mind and the management of uncertainty. J Eval Clin Pract. 2011;17(4):579–84.CrossRef Politi MC, Street RL Jr. The importance of communication in collaborative decision making: facilitating shared mind and the management of uncertainty. J Eval Clin Pract. 2011;17(4):579–84.CrossRef
go back to reference Read GD. Childbirth without fear. The principles and practice of natural childbirth. 3e druk. Londen: William Heinemann Medical Books Ltd; 1954. Read GD. Childbirth without fear. The principles and practice of natural childbirth. 3e druk. Londen: William Heinemann Medical Books Ltd; 1954.
go back to reference Rijnders M, Aalhuizen I. Samen begeleiden. TvT. 2016;01. Rijnders M, Aalhuizen I. Samen begeleiden. TvT. 2016;01.
go back to reference Rijnders M, Kraan A van der, Aalhuizen I, Laan N van der, Groessen K, Goudsmit M, Lijster K de. CenteringPregnancy: een uitdagendere vorm van zorg! TvT. 2015;01. Rijnders M, Kraan A van der, Aalhuizen I, Laan N van der, Groessen K, Goudsmit M, Lijster K de. CenteringPregnancy: een uitdagendere vorm van zorg! TvT. 2015;01.
go back to reference Rijnders MEB, Detmar SB, Herschderfer KC. TNO-rapport ‘Implementatie van CenteringPregnancy in Nederland 2012–2015’. TNO, CH 2016 R10627. TNO: Leiden; 2016. Rijnders MEB, Detmar SB, Herschderfer KC. TNO-rapport ‘Implementatie van CenteringPregnancy in Nederland 2012–2015’. TNO, CH 2016 R10627. TNO: Leiden; 2016.
go back to reference Rosman AN, Vlemmix F, Fleuren MA, Rijnders ME, Beuckens A, Opmeer BC, Mol BW, Zwieten MC van, Kok M. Patients’ and professionals’ barriers and facilitators to external cephalic version for breech presentation at term, a qualitative analysis in the Netherlands. Midwifery 2014;30(3):324–30.CrossRef Rosman AN, Vlemmix F, Fleuren MA, Rijnders ME, Beuckens A, Opmeer BC, Mol BW, Zwieten MC van, Kok M. Patients’ and professionals’ barriers and facilitators to external cephalic version for breech presentation at term, a qualitative analysis in the Netherlands. Midwifery 2014;30(3):324–30.CrossRef
go back to reference Say R, Thomson R, Robson S, Exley C. A qualitative interview study exploring pregnant women’s and health professionals’ attitudes to external cephalic version. BMC Pregnancy Childbirth 2013 Jan 16;13:4.CrossRef Say R, Thomson R, Robson S, Exley C. A qualitative interview study exploring pregnant women’s and health professionals’ attitudes to external cephalic version. BMC Pregnancy Childbirth 2013 Jan 16;13:4.CrossRef
go back to reference Schoorel EN, Vankan E, Scheepers HC, Augustijn BC, Dirksen CD, Koning M de, Kuijk SM van, Kwee A, Melman S, Nijhuis JG, Aardenburg R, Boer K de, Hasaart TH, Mol BW, Nieuwenhuijze M, Pampus MG van, Roosmalen J van, Roumen FJ, Vries R de, Wouters MG, Weijden T van der, Hermens RP. Involving women in personalised decision-making on mode of delivery after caesarean section: the development and pilot testing of a patient decision aid. BJOG 2014;121(2):202–9.CrossRef Schoorel EN, Vankan E, Scheepers HC, Augustijn BC, Dirksen CD, Koning M de, Kuijk SM van, Kwee A, Melman S, Nijhuis JG, Aardenburg R, Boer K de, Hasaart TH, Mol BW, Nieuwenhuijze M, Pampus MG van, Roosmalen J van, Roumen FJ, Vries R de, Wouters MG, Weijden T van der, Hermens RP. Involving women in personalised decision-making on mode of delivery after caesarean section: the development and pilot testing of a patient decision aid. BJOG 2014;121(2):202–9.CrossRef
go back to reference Skjøth MM, Hansen HP, Draborg E, Pedersen CD, Lamont RF, Jørgensen JS. Informed choice for participation in down syndrome screening: development and content of a web-based decision aid. JMIR Res Protoc. 2015 Sep 21;4(3):e113. Skjøth MM, Hansen HP, Draborg E, Pedersen CD, Lamont RF, Jørgensen JS. Informed choice for participation in down syndrome screening: development and content of a web-based decision aid. JMIR Res Protoc. 2015 Sep 21;4(3):e113.
go back to reference Sørensen K, Pelikan JM, Röthlin F, Ganahl K, Slonska Z, Doyle G, Fullam J, Kondilis B, Agrafiotis D, Uiters E, Falcon M, Mensing M, Tchamov K, Broucke S van den, Brand H; HLS-EU Consortium. Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). Eur J Public Health 2015;25(6):1053–8. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv043.CrossRef Sørensen K, Pelikan JM, Röthlin F, Ganahl K, Slonska Z, Doyle G, Fullam J, Kondilis B, Agrafiotis D, Uiters E, Falcon M, Mensing M, Tchamov K, Broucke S van den, Brand H; HLS-EU Consortium. Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). Eur J Public Health 2015;25(6):1053–8. https://​doi.​org/​10.​1093/​eurpub/​ckv043.CrossRef
go back to reference Statius van Eps LW. Over de baringspijn. Amsterdam: Academisch proefschrift; 1954. Statius van Eps LW. Over de baringspijn. Amsterdam: Academisch proefschrift; 1954.
go back to reference Stramrood C, Slade P. A woman afraid of becoming pregnant again: posttraumatic stress disorder following childbirth. Chapter 2. In Paarlberg KM & Wiel HB van de, redactie. Biopsychosocial obstetrics and gynecology – a competency-oriented approach. Switzerland: Springer International Publishing; 2017. pp. 33–50.CrossRef Stramrood C, Slade P. A woman afraid of becoming pregnant again: posttraumatic stress disorder following childbirth. Chapter 2. In Paarlberg KM & Wiel HB van de, redactie. Biopsychosocial obstetrics and gynecology – a competency-oriented approach. Switzerland: Springer International Publishing; 2017. pp. 33–50.CrossRef
go back to reference Stramrood CA, Paarlberg KM, Huis In ’t Veld EM, Berger LW, Vingerhoets AJ, Weijmar Schultz WC, Pampus MG van. Posttraumatic stress following childbirth in homelike- and hospital settings. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2011a;32:88–97. Stramrood CA, Paarlberg KM, Huis In ’t Veld EM, Berger LW, Vingerhoets AJ, Weijmar Schultz WC, Pampus MG van. Posttraumatic stress following childbirth in homelike- and hospital settings. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2011a;32:88–97.
go back to reference Stramrood CA, Wessel I, Doornbos B, Aarnoudse JG, Berg PP van den, Schultz WC, Pampus MG van. Posttraumatic stress disorder following preeclampsia and PPROM: a prospective study with 15 months follow-up. Reprod Sci. 2011b;18:645–53.CrossRef Stramrood CA, Wessel I, Doornbos B, Aarnoudse JG, Berg PP van den, Schultz WC, Pampus MG van. Posttraumatic stress disorder following preeclampsia and PPROM: a prospective study with 15 months follow-up. Reprod Sci. 2011b;18:645–53.CrossRef
go back to reference Thaler RH, Sunstein CR. Nudge. Improving decisions about health, wealth, and happiness. New York: Penguin Putnam Inc.; 2009. ISBN10: 014311526X. Thaler RH, Sunstein CR. Nudge. Improving decisions about health, wealth, and happiness. New York: Penguin Putnam Inc.; 2009. ISBN10: 014311526X.
go back to reference Tijmstra TJ. Het imperatieve karakter of medische technologie en de betekenis van ‘geanticipeerde beslissingsspijt’. Ned Tijdschr Geneeskd. 1987 Jun 27;131(26):1128–31. Tijmstra TJ. Het imperatieve karakter of medische technologie en de betekenis van ‘geanticipeerde beslissingsspijt’. Ned Tijdschr Geneeskd. 1987 Jun 27;131(26):1128–31.
go back to reference Tijmstra TJ, Bajema C. ‘Je zult die ene maar zijn’; risicobeleving en keuzegedrag rond medische technologie. Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1884–5.PubMed Tijmstra TJ, Bajema C. ‘Je zult die ene maar zijn’; risicobeleving en keuzegedrag rond medische technologie. Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1884–5.PubMed
go back to reference Timmermans DR. Informatie is meer dan alleen het getal. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D825.PubMed Timmermans DR. Informatie is meer dan alleen het getal. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D825.PubMed
go back to reference Tucker Edmonds B. Shared decision-making and decision support: their role in obstetrics and gynecology. Curr Opin Obstet Gynecol. 2014;26(6):523–30.CrossRef Tucker Edmonds B. Shared decision-making and decision support: their role in obstetrics and gynecology. Curr Opin Obstet Gynecol. 2014;26(6):523–30.CrossRef
go back to reference Vlemmix F, Warendorf JK, Rosman AN, Kok M, Mol BW, Morris JM, Nassar N. Decision aids to improve informed decision-making in pregnancy care: a systematic review. BJOG 2013;120(3):257–66.CrossRef Vlemmix F, Warendorf JK, Rosman AN, Kok M, Mol BW, Morris JM, Nassar N. Decision aids to improve informed decision-making in pregnancy care: a systematic review. BJOG 2013;120(3):257–66.CrossRef
go back to reference Wiegant E, Hageman M, Teunis T. Samen beslissen: waarom moeilijk doen als het samen kan? Koog aan de Zaan. Nederland: Poiesz Uitgevers BV; 2017. ISBN 9789491549 854. Wiegant E, Hageman M, Teunis T. Samen beslissen: waarom moeilijk doen als het samen kan? Koog aan de Zaan. Nederland: Poiesz Uitgevers BV; 2017. ISBN 9789491549 854.
go back to reference Wiegers TA. The quality of maternity care services as experienced by women in the Netherlands. BMC Pregnancy Childbirth 2009 May 9;9:18. Wiegers TA. The quality of maternity care services as experienced by women in the Netherlands. BMC Pregnancy Childbirth 2009 May 9;9:18.
go back to reference Wiel HBM van de, Paarlberg KM, Dermout SM. Health advocate: an obstetrician in doubt – coping with ethical dilemmas and moral decisions. Chapter 25. In: Paarlberg KM & Wiel HB van de, redactie. Biopsychosocial obstetrics and gynecology – a competency-oriented approach. Switzerland: Springer International Publishing; 2017. pp. 433–54. Wiel HBM van de, Paarlberg KM, Dermout SM. Health advocate: an obstetrician in doubt – coping with ethical dilemmas and moral decisions. Chapter 25. In: Paarlberg KM & Wiel HB van de, redactie. Biopsychosocial obstetrics and gynecology – a competency-oriented approach. Switzerland: Springer International Publishing; 2017. pp. 433–54.
go back to reference Wu P, Berg C van den, Alfirevic Z, O’Brien S, Röthlisberger M, Baker PN, Kenny LC, Kublickiene K, Duvekot JJ. Early pregnancy biomarkers in pre-eclampsia: a systematic review and meta-analysis. Int J Mol Sci. 2015 Sep 23;16(9):23035–56.CrossRef Wu P, Berg C van den, Alfirevic Z, O’Brien S, Röthlisberger M, Baker PN, Kenny LC, Kublickiene K, Duvekot JJ. Early pregnancy biomarkers in pre-eclampsia: a systematic review and meta-analysis. Int J Mol Sci. 2015 Sep 23;16(9):23035–56.CrossRef
go back to reference Zwicht BS van, Crone MR, Lith JM van, Rijnders ME. Group based prenatal care in a low-and high risk population in the Netherlands: a study protocol for a stepped wedge cluster randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2016 Nov 15;16(1):354. PubMed PMID: 27846824. Zwicht BS van, Crone MR, Lith JM van, Rijnders ME. Group based prenatal care in a low-and high risk population in the Netherlands: a study protocol for a stepped wedge cluster randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2016 Nov 15;16(1):354. PubMed PMID: 27846824.
Metagegevens
Titel
De (aanstaande) moeder
Auteurs
Dr. H. I. J. Wildschut
Drs. A. J. M. Waelput
Dr. K. M. Paarlberg
Dr. M. P. Fransen
C. J. M. Groenen, MSc
M. Nieuwenhuijze, PhD MPD RM
M. Rijnders
J. C. Mooij, MSc
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2202-2_1