Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Het kind

Auteurs : Dr. H. I. J. Wildschut, Drs. A. Kesler

Gepubliceerd in: Integrale geboortezorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Terwijl bij geboortezorg de verwevenheid van moeder en kind vanzelfsprekend is, beschrijft dit hoofdstuk specifiek de zorg voor het kind. Het gaat in op voeding, diverse screeningstesten en het Rijksvaccinatieprogramma.
Voetnoten
1
Afhankelijk van de tekstuele context duidt ‘het kind’ op het ongeboren kind, de pasgeborene, de zuigeling, de peuter of minderjarige kinderen (0 tot en met 17 jaar).
 
2
Deze cijfers berusten op CBS-cijfers van het aantal gezinnen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering of een uitkering in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) ontvangt. Met uitzondering van pleegkinderen worden hierbij ook minderjarige kinderen die zelf een bijstandsuitkering ontvangen meegerekend, als zij de positie van kind (thuiswonend, adoptief- en/of stief-) in een huishouden innemen (Tierolf et al. 2017).
 
3
Volgens Art.7:465 lid 1 BW hebben minderjarigen tot 12 jaar geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid. Voor medische behandeling van kinderen tot 12 jaar is toestemming van beide ouders vereist.
 
4
Ongeplande zwangerschappen zijn niet per definitie ongewenst. Betrouwbare cijfers over het percentage ongeplande zwangerschappen in Nederland ontbreken.
 
5
De gehoortest geschiedt volgens de Oto Akoestische Emissie (OAE)-methode. Via een oordopje dat verbonden is aan een klein apparaatje wordt het gehoor gemeten.
 
Literatuur
go back to reference Golding J, Emmett PM, Rogers IS. Gastroenteritis, diarrhoea and breast feeding. Early Hum Dev. 1997 Oct 29;49 Suppl:S83–103. Review. PubMed PMID: 9363419. Golding J, Emmett PM, Rogers IS. Gastroenteritis, diarrhoea and breast feeding. Early Hum Dev. 1997 Oct 29;49 Suppl:S83–103. Review. PubMed PMID: 9363419.
go back to reference Moore ER, Bergman N, Anderson GC, Medley N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 25;11:CD003519. Moore ER, Bergman N, Anderson GC, Medley N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 25;11:CD003519.
go back to reference Puckett RM, Offringa M. Prophylactic vitamin K for vitamin K deficiency bleeding in neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(4):CD002776. Review. PubMed PMID: 11034761. Puckett RM, Offringa M. Prophylactic vitamin K for vitamin K deficiency bleeding in neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(4):CD002776. Review. PubMed PMID: 11034761.
go back to reference Winter JP de, Joosten KF, IJland MM, Verkade HJ, Offringa M, Dorrius MD, Hasselt PM van. Nieuwe Nederlandse richtlijn voor vitamine K toediening aan voldragen pasgeborene. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(18):A936. Winter JP de, Joosten KF, IJland MM, Verkade HJ, Offringa M, Dorrius MD, Hasselt PM van. Nieuwe Nederlandse richtlijn voor vitamine K toediening aan voldragen pasgeborene. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(18):A936.
Metagegevens
Titel
Het kind
Auteurs
Dr. H. I. J. Wildschut
Drs. A. Kesler
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2202-2_3