Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2004

01-12-2004 | Artikelen

Effectiever behandelen tussen ‘nature’ en ‘nurture’

Auteur: Prof. Dr. Pier J. M. Prins

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting:

De klinische kinder- en jeugdpsychologie beweegt zich binnen het spanningsveld van biologische bepaaldheid en ‘maakbaarheid’. Welke speelruimte is er voor beïnvloeding door de omgeving, bijvoorbeeld via systematische gedragsverandering? Kan een in aanleg angstig kind een dapper kind worden, een impulsief kind bedachtzaam? Juist in het systematisch beïnvloeden van omgeving en gedrag van kinderen heeft de klinische kinder- en jeugdpsychologie grote vooruitgang geboekt. Er zijn meer dan 1500 gecontroleerde klinische ‘trials’ gepubliceerd die een arsenaal van bewezen werkzame behandelingen hebben opgeleverd. Toch laat de impact hiervan op de klinische praktijk te wensen over. Meer effect is mogelijk via kennis van werkzame mechanismen, waardoor behandelingen beter op de specifieke kenmerken van een stoornis afgestemd kunnen worden.
Literatuur
go back to reference Abikoff, H., & Gittelman, R. (1987). Hyperactive children treated with stimulants: is cognitive training a useful adjunct? Archives of General Psychiatry, 42, 953-961. Abikoff, H., & Gittelman, R. (1987). Hyperactive children treated with stimulants: is cognitive training a useful adjunct? Archives of General Psychiatry, 42, 953-961.
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Ed.). Washington, dc: Author. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Ed.). Washington, dc: Author.
go back to reference Alfano, C., Beidel, D., & Turner, S. (2002). Cognition in childhood anxiety: Conceptual, methodological, and developmental issues. Clinical Psychology Review, 22, 1209-1238. PubMed Alfano, C., Beidel, D., & Turner, S. (2002). Cognition in childhood anxiety: Conceptual, methodological, and developmental issues. Clinical Psychology Review, 22, 1209-1238. PubMed
go back to reference Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of adhd. Psychological Bulletin, 121, 65-94. CrossRefPubMed Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of adhd. Psychological Bulletin, 121, 65-94. CrossRefPubMed
go back to reference Barkley, R. A. (2000). Commentary on the multimodal treatment study of children with adhd. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, 595-599. CrossRefPubMed Barkley, R. A. (2000). Commentary on the multimodal treatment study of children with adhd. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, 595-599. CrossRefPubMed
go back to reference Barrett, P., Dadds, M., & Rapee, R. (1996). Family treatment of childhood anxiety: A controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 333-342. CrossRefPubMed Barrett, P., Dadds, M., & Rapee, R. (1996). Family treatment of childhood anxiety: A controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 333-342. CrossRefPubMed
go back to reference Barrett, P. M., & Ollendick T. H. (2004). Handbook of interventions that work with the children and adolescents: prevention and treatment. New York: Wiley & Sons. CrossRef Barrett, P. M., & Ollendick T. H. (2004). Handbook of interventions that work with the children and adolescents: prevention and treatment. New York: Wiley & Sons. CrossRef
go back to reference Carr, A. (2000). What works with children and adolescents? A critical review of psychological interventions with children, adolescents and their families. Londen: Routledge. Carr, A. (2000). What works with children and adolescents? A critical review of psychological interventions with children, adolescents and their families. Londen: Routledge.
go back to reference Dadds, M. R., Holland, D. E., Laurens, K. R., Mullins, R., Barrett, P. M., & Spence, S. H. (1999). Early intervention and prevention of anxiety disorders in children: Results at 2-year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 145-150. CrossRefPubMed Dadds, M. R., Holland, D. E., Laurens, K. R., Mullins, R., Barrett, P. M., & Spence, S. H. (1999). Early intervention and prevention of anxiety disorders in children: Results at 2-year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 145-150. CrossRefPubMed
go back to reference Eisen, A., & Silverman, W. (1998). Prescriptive treatment for generalized anxiety disorders in children. Behavior Therapy, 29, 105-121. CrossRef Eisen, A., & Silverman, W. (1998). Prescriptive treatment for generalized anxiety disorders in children. Behavior Therapy, 29, 105-121. CrossRef
go back to reference Hinshaw, S. P. (2000). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: The search for viable treatments. In P. C. Kendall (Ed.), Child & adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures (2 nd edition) (pp. 88-129). New York: Guilford Press. Hinshaw, S. P. (2000). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: The search for viable treatments. In P. C. Kendall (Ed.), Child & adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures (2 nd edition) (pp. 88-129). New York: Guilford Press.
go back to reference Hinshaw, S. P. (2002). Intervention research, theoretical mechanisms, and causal processes related to externalizing behavior patterns. Development and Psychopathology, 14, 789-818. CrossRefPubMed Hinshaw, S. P. (2002). Intervention research, theoretical mechanisms, and causal processes related to externalizing behavior patterns. Development and Psychopathology, 14, 789-818. CrossRefPubMed
go back to reference Journal of Abnormal Child Psychology (2002), Speciale aflevering over implementatie en resultaten van de Fast Track Preventive Trial at Third Grade, 30, 1-53. Journal of Abnormal Child Psychology (2002), Speciale aflevering over implementatie en resultaten van de Fast Track Preventive Trial at Third Grade, 30, 1-53.
go back to reference Kazdin, A. (2003). Psychotherapy for children and adolescents. Annual Review of Psychology, 54, 1-24. CrossRef Kazdin, A. (2003). Psychotherapy for children and adolescents. Annual Review of Psychology, 54, 1-24. CrossRef
go back to reference Kendall, P. C. (1990). Coping Cat Workbook. Ardmore, pa: Workbook Publishing. Kendall, P. C. (1990). Coping Cat Workbook. Ardmore, pa: Workbook Publishing.
go back to reference Lawrence, V., Houghton, S., Tannock, R., Douglas, G., Durkin, K., & Whiting, K. (2002). adhd outside the laboratory: Boys executive function performance on tasks in videogame play and on a visit to the zoo. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 447-462. CrossRefPubMed Lawrence, V., Houghton, S., Tannock, R., Douglas, G., Durkin, K., & Whiting, K. (2002). adhd outside the laboratory: Boys executive function performance on tasks in videogame play and on a visit to the zoo. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 447-462. CrossRefPubMed
go back to reference Lonigan, C. J., & Elbert, J. C. (Eds.) (1998). Special issue on empirically supported psychosocial interventions for children: An overview. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 38-226. Lonigan, C. J., & Elbert, J. C. (Eds.) (1998). Special issue on empirically supported psychosocial interventions for children: An overview. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 38-226.
go back to reference mta Cooperative Group. (1999). A 14-month randomised clinical trial of treatment strategies for Attention-Deficit Hyperactivity Disorder ( adhd). Archives of General Psychiatry, 56, 1073-1086. mta Cooperative Group. (1999). A 14-month randomised clinical trial of treatment strategies for Attention-Deficit Hyperactivity Disorder ( adhd). Archives of General Psychiatry, 56, 1073-1086.
go back to reference Nigg, J. T. (2003). adhd: Guides for the perplexed reflect the state of the field . Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32, 302-308. CrossRef Nigg, J. T. (2003). adhd: Guides for the perplexed reflect the state of the field . Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32, 302-308. CrossRef
go back to reference Prins, P. J. M., & Hamaker, E. (2000). De nog niet gelopen race tussen medicatie en gedragstherapie bij adhd: Achter de schermen van de mta-studie. Gedragstherapie, 33, 267-283. Prins, P. J. M., & Hamaker, E. (2000). De nog niet gelopen race tussen medicatie en gedragstherapie bij adhd: Achter de schermen van de mta-studie. Gedragstherapie, 33, 267-283.
go back to reference Prins, P. J. M., & Hanewald, G. (1999). Coping self-talk and cognitive interference in anxious children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 435-439. CrossRefPubMed Prins, P. J. M., & Hanewald, G. (1999). Coping self-talk and cognitive interference in anxious children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 435-439. CrossRefPubMed
go back to reference Prins, P. J. M., & Ollendick, T. H. (2003). Cognitive change and enhanced coping: Missing mediational links in cognitive behavior therapy with anxiety-disordered children. Clinical Child and Family Psychology Review, 6, 87-115. CrossRefPubMed Prins, P. J. M., & Ollendick, T. H. (2003). Cognitive change and enhanced coping: Missing mediational links in cognitive behavior therapy with anxiety-disordered children. Clinical Child and Family Psychology Review, 6, 87-115. CrossRefPubMed
go back to reference Prins, P. J. M., Ten Brink, E., Eenhoorn, A., & Lootens, H. (1999). adhd : een multimodale behandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Prins, P. J. M., Ten Brink, E., Eenhoorn, A., & Lootens, H. (1999). adhd : een multimodale behandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Rapport, M. (2001). Bridging theory and practice: Conceptual understanding of treatments for children with adhd, obsessive-compulsive disorder, autism, and depression. Journal of Clinical Child Psychology, 30, 3-7. CrossRefPubMed Rapport, M. (2001). Bridging theory and practice: Conceptual understanding of treatments for children with adhd, obsessive-compulsive disorder, autism, and depression. Journal of Clinical Child Psychology, 30, 3-7. CrossRefPubMed
go back to reference Sanders, C. (1972). De behavioristische revolutie in de psychologie (p. 77). Deventer: Van Loghum Slaterus. Sanders, C. (1972). De behavioristische revolutie in de psychologie (p. 77). Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Scholing, A. (2002). Gedragstherapeutische en cognitieve interventies bij kinderen met angststoornissen. Kind en Adolescent, 23, 313-336. CrossRef Scholing, A. (2002). Gedragstherapeutische en cognitieve interventies bij kinderen met angststoornissen. Kind en Adolescent, 23, 313-336. CrossRef
go back to reference Silverman, W. K., Kurtines, W. M., Ginsburg, G. S., Weems, C. F., Rabian, B., & Serafini, L. T. (1999). Contingency management, self-control, and education support in the treatment of childhood phobic disorders: A randomised clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 675-687. CrossRefPubMed Silverman, W. K., Kurtines, W. M., Ginsburg, G. S., Weems, C. F., Rabian, B., & Serafini, L. T. (1999). Contingency management, self-control, and education support in the treatment of childhood phobic disorders: A randomised clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 675-687. CrossRefPubMed
go back to reference Strayhorn, J. M. (2002). Self-control: Toward systematic training programs. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41, 17-27. CrossRef Strayhorn, J. M. (2002). Self-control: Toward systematic training programs. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41, 17-27. CrossRef
go back to reference Treadwell, K., & Kendall, P. C. (1996). Self-talk in youth with anxiety disorders: States of mind, content specificity, and treatment outcome. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 941-950. CrossRefPubMed Treadwell, K., & Kendall, P. C. (1996). Self-talk in youth with anxiety disorders: States of mind, content specificity, and treatment outcome. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 941-950. CrossRefPubMed
go back to reference Vasey, M., & Dadds, M. (Eds.) (2001). The developmental psychopathology of anxiety. New York: Oxford University Press. Vasey, M., & Dadds, M. (Eds.) (2001). The developmental psychopathology of anxiety. New York: Oxford University Press.
go back to reference Veerman, J. W. (1998). Meten en weten in de jeugdzorg. Een pleidooi voor bruikbaarheidsonderzoek. Kind en Adolescent, 19, 343-357. Veerman, J. W. (1998). Meten en weten in de jeugdzorg. Een pleidooi voor bruikbaarheidsonderzoek. Kind en Adolescent, 19, 343-357.
go back to reference Weersing, R. V., & Weisz, J. (2002). Mechanisms of action in youth psychotherapy. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 3-29. CrossRefPubMed Weersing, R. V., & Weisz, J. (2002). Mechanisms of action in youth psychotherapy. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 3-29. CrossRefPubMed
go back to reference Weisz, J. R., & Weersing, V. R. (1999). Developmental outcome research. In W. K. Silverman, & T. H. Ollendick (Eds.), Developmental issues in the clinical treatment of children (pp. 457-469). Boston: Allyn & Bacon. Weisz, J. R., & Weersing, V. R. (1999). Developmental outcome research. In W. K. Silverman, & T. H. Ollendick (Eds.), Developmental issues in the clinical treatment of children (pp. 457-469). Boston: Allyn & Bacon.
go back to reference Weisz, J. R. (2004). Psychotherapy for children and adolescents. Evidence-based treatments and case examples. New York: Cambridge University Press. Weisz, J. R. (2004). Psychotherapy for children and adolescents. Evidence-based treatments and case examples. New York: Cambridge University Press.
go back to reference Wells, K. C., Pelham, W., Kotkin, R., Hoza, B., Abikoff, H., Abramovitz, A., Arnold, L., Cantwell, D. P., Swanson, J., & Schiller, E. (2000). Psychosocial treatment strategies in the mta-study: Rationale, methods, and critical issues in design and implementation. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, 483-505. CrossRefPubMed Wells, K. C., Pelham, W., Kotkin, R., Hoza, B., Abikoff, H., Abramovitz, A., Arnold, L., Cantwell, D. P., Swanson, J., & Schiller, E. (2000). Psychosocial treatment strategies in the mta-study: Rationale, methods, and critical issues in design and implementation. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, 483-505. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Effectiever behandelen tussen ‘nature’ en ‘nurture’
Auteur
Prof. Dr. Pier J. M. Prins
Publicatiedatum
01-12-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2004
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060923

Andere artikelen Uitgave 4/2004

Kind en adolescent 4/2004 Naar de uitgave

Redactioneel

Minimaal