Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2004

01-12-2004 | Opmerkelijk

De kwaliteit van preventieonderzoek

Auteur:    

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Eind 2003 rondde het Trimbos-instituut een onderzoek af naar de effectiviteit van Nederlandse preventieve interventies gericht op jeugdigen (Verdurmen e.a., 2003). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de zogeheten Commissie Jeugd Onderzoek van het ministerie van vws. Het rapport is in mei 2004 door de opdrachtgever vrijgegeven.
Literatuur
go back to reference Brezinka, V. (2002). Effectonderzoek naar preventieprogramma's voor kinderen met gedragsproblemen. Kind en Adolescent, 23, 4-23. CrossRef Brezinka, V. (2002). Effectonderzoek naar preventieprogramma's voor kinderen met gedragsproblemen. Kind en Adolescent, 23, 4-23. CrossRef
go back to reference Hermanns, J. M. A., & Vergeer, M. M. (2002). Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in Nederlandse gemeenten. Stand van zaken 2002. Amsterdam: sco-Kohnstamm Instituut. Hermanns, J. M. A., & Vergeer, M. M. (2002). Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in Nederlandse gemeenten. Stand van zaken 2002. Amsterdam: sco-Kohnstamm Instituut.
go back to reference Ince, D., Beumer, M., Jonkman, H., & Vergeer, M. (2004). Veelbelovend en effectief. Overzicht van preventieprojecten en -programma's in de domeinen Gezin, School, Kinderen en jongeren, Wijk. Utrecht: nizw. Ince, D., Beumer, M., Jonkman, H., & Vergeer, M. (2004). Veelbelovend en effectief. Overzicht van preventieprojecten en -programma's in de domeinen Gezin, School, Kinderen en jongeren, Wijk. Utrecht: nizw.
go back to reference Ministerie van Justitie (2003). Jeugd terecht. Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit. Den Haag: Ministerie van Justitie. Ministerie van Justitie (2003). Jeugd terecht. Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit. Den Haag: Ministerie van Justitie.
go back to reference Verdurmen, J., Van Oort, M., Meeuwissen, J., Ketelaars, T., De Graaf, I., Cuijpers, P., De Ruiter, C., & Vollebergh, W. (2003). Effectiviteit van preventieve interventies gericht op jeugdigen: de stand van zaken. Utrecht: Trimbos-instituut. Verdurmen, J., Van Oort, M., Meeuwissen, J., Ketelaars, T., De Graaf, I., Cuijpers, P., De Ruiter, C., & Vollebergh, W. (2003). Effectiviteit van preventieve interventies gericht op jeugdigen: de stand van zaken. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Wilson, S. J., Lipsey, M. W., & Derzon, J. H. (2003). The effects of school-based intervention programs on aggressive behavior: a meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 136-149. CrossRefPubMed Wilson, S. J., Lipsey, M. W., & Derzon, J. H. (2003). The effects of school-based intervention programs on aggressive behavior: a meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 136-149. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
De kwaliteit van preventieonderzoek
Auteur
   
Publicatiedatum
01-12-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2004
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060927

Andere artikelen Uitgave 4/2004

Kind en adolescent 4/2004 Naar de uitgave

Redactioneel

Minimaal