Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2004

01-12-2004 | Artikelen

Adoptie van verwaarloosde kinderen

Een overzicht van onderzoeksresultaten bij adoptiekinderen uit Roemenië

Auteurs: René A. C. Hoksbergen, Kathinka Rijk, Jan ter Laak, Cor van Dijkum

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting:

Ouders van 80 Roemeense adoptiekinderen (respons 83%) vulden de cbcl, de Auti-R, de Trauma-vragenlijst, de adhd-vragenlijst en de Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie (nvos) in. Eénenveertig kinderen scoorden in het klinische gebied van één van de vragenlijsten. Zestien procent vertoont het zogenaamde Post Institutional Autistic Syndrome, 20% een Post Traumatische Stress Reactie en 15% adhd-gedrag. Er is bij veel kinderen sprake van co-morbiditeit. De klinische groep is bij aankomst zes maanden ouder (3;3 vs. 2;9), heeft een slechtere gezondheid bij aankomst en volgt vaker speciaal onderwijs dan de niet-klinische groep (n = 39). De ouders van kinderen in de klinische groep hebben meer hulpverleners geraadpleegd vergeleken met ouders van de kinderen in de niet-klinische groep.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 th ed.). Washington, dc: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 th ed.). Washington, dc: American Psychiatric Association.
go back to reference Ames, E. W., Fraser, S., & Burnaby, B. C. (1997). The development of Romanian orphanage children adopted to Canada: Final report. Canada: Human Resources Development. Ames, E. W., Fraser, S., & Burnaby, B. C. (1997). The development of Romanian orphanage children adopted to Canada: Final report. Canada: Human Resources Development.
go back to reference Federici, R. S. (1998/2003). Help for the hopeless child. A guide for families. Washington, dc: Federici and Associates. Federici, R. S. (1998/2003). Help for the hopeless child. A guide for families. Washington, dc: Federici and Associates.
go back to reference Garmezy, N., & Masten, A. S. (1994). Chronic Adversities. In M. Rutter, E. Taylor, & L. Hersov (Eds.), Child and Adolescent Psychiatry, modern approaches (pp. 191-208). Oxford: Blackwell Science Ltd. Garmezy, N., & Masten, A. S. (1994). Chronic Adversities. In M. Rutter, E. Taylor, & L. Hersov (Eds.), Child and Adolescent Psychiatry, modern approaches (pp. 191-208). Oxford: Blackwell Science Ltd.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C. (2001). Vijftig jaar adoptie in Nederland, een historisch-statistische beschouwing. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afdeling Adoptie. Hoksbergen, R. A. C. (2001). Vijftig jaar adoptie in Nederland, een historisch-statistische beschouwing. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afdeling Adoptie.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C., Baarda, B., Bunjes, L. A. C., & Nota, J. A. (1979). Adoptie van kinderen uit verre landen. Deventer: Van Loghum Slaterus. Hoksbergen, R. A. C., Baarda, B., Bunjes, L. A. C., & Nota, J. A. (1979). Adoptie van kinderen uit verre landen. Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C., & medewerkers Roemenië-project (2002). Effecten van verwaarlozing. Ervaringen met adoptiekinderen afkomstig uit Roemenië. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afdeling Adoptie. Hoksbergen, R. A. C., & medewerkers Roemenië-project (2002). Effecten van verwaarlozing. Ervaringen met adoptiekinderen afkomstig uit Roemenië. Utrecht: Universiteit Utrecht, Afdeling Adoptie.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C., Stoutjesdijk, F., Rijk, S., Van Dijkum, C., & Rijk, K. (2001). Posttraumatische Stress-reactie bij Roemeense adoptiekinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, 475-488. Hoksbergen, R. A. C., Stoutjesdijk, F., Rijk, S., Van Dijkum, C., & Rijk, K. (2001). Posttraumatische Stress-reactie bij Roemeense adoptiekinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, 475-488.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C., Ter Laak, J., Van Dijkum, C., Rijk, K., & Stoutjesdijk, F. (2003). Attention Deficit, Hyperactivity Disorder in adopted Romanian children living in The Netherlands. Adoption Quarterly, 6, 59-73. CrossRef Hoksbergen, R. A. C., Ter Laak, J., Van Dijkum, C., Rijk, K., & Stoutjesdijk, F. (2003). Attention Deficit, Hyperactivity Disorder in adopted Romanian children living in The Netherlands. Adoption Quarterly, 6, 59-73. CrossRef
go back to reference Hoksbergen, R. A. C., Van Dijkum, C., & Stoutjesdijk, F. (2002). Experiences of Dutch families who parent an adopted Romanian child. Developmental and Behavioral Pediatrics, 23, 1-7. Hoksbergen, R. A. C., Van Dijkum, C., & Stoutjesdijk, F. (2002). Experiences of Dutch families who parent an adopted Romanian child. Developmental and Behavioral Pediatrics, 23, 1-7.
go back to reference Hoksbergen, R. A. C., Van Dijkum, C., Ter Laak, J., Rijk, K., & Stoutjesdijk, F. (2002). Institutional Autistic Syndrome bij Roemeense adoptiekinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 143-155. Hoksbergen, R. A. C., Van Dijkum, C., Ter Laak, J., Rijk, K., & Stoutjesdijk, F. (2002). Institutional Autistic Syndrome bij Roemeense adoptiekinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 143-155.
go back to reference O'Connor, T. G., Rutter, M., & The English and Romanian adoptees study team (1999). Attachment disorder behaviour following early severe deprivation: extension and longitudinal follow-up. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 703-712. CrossRef O'Connor, T. G., Rutter, M., & The English and Romanian adoptees study team (1999). Attachment disorder behaviour following early severe deprivation: extension and longitudinal follow-up. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 703-712. CrossRef
go back to reference Peters, B. R., Atkins, M. S., & McKernan McKay, M. (1999). Adopted children's behavior problems: A review of five explanatory models. Clinical Psychological Review, 19, 297-328. CrossRef Peters, B. R., Atkins, M. S., & McKernan McKay, M. (1999). Adopted children's behavior problems: A review of five explanatory models. Clinical Psychological Review, 19, 297-328. CrossRef
go back to reference Pinderhughes, E. P. (1998). Short term placement outcomes for children adopted after age five. Children and Youth Services Review, 20, 223-249. CrossRef Pinderhughes, E. P. (1998). Short term placement outcomes for children adopted after age five. Children and Youth Services Review, 20, 223-249. CrossRef
go back to reference Rutter, M., Andersen-Wood, L., Beckett, C., Bredenkamp, D., Castle, J., Groothues, C., Kreppner, J., Keaveney, L., Lord, C., O'Connor, T. G., & the English and Romanian Adoptees study team (1999). Quasi-autistic patterns following severe early global privation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 537-549. CrossRefPubMed Rutter, M., Andersen-Wood, L., Beckett, C., Bredenkamp, D., Castle, J., Groothues, C., Kreppner, J., Keaveney, L., Lord, C., O'Connor, T. G., & the English and Romanian Adoptees study team (1999). Quasi-autistic patterns following severe early global privation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 537-549. CrossRefPubMed
go back to reference Rutter, M., & The English and Romanian Adoptees ( era) study team (1998). Developmental catch-up, and deficit, following adoption and severe global early privation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39, 465-476. CrossRefPubMed Rutter, M., & The English and Romanian Adoptees ( era) study team (1998). Developmental catch-up, and deficit, following adoption and severe global early privation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39, 465-476. CrossRefPubMed
go back to reference Scholte, E. M., & Van der Ploeg, J. D. (1998). Handleiding bij de vragenlijst adhd -problemen ( avl ). Lisse: Swets & Zeitlinger. Scholte, E. M., & Van der Ploeg, J. D. (1998). Handleiding bij de vragenlijst adhd -problemen ( avl ). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Stams, G. J. J. M., Juffer, F., Rispens, J., & Hoksbergen, R. A. C. (1998). Give me a child until he is seven. The development and adjustment of children adopted in infancy, a comparative study. In G. J. Stams. Give me a child until he is seven. A longitudinal study of adopted children, followed from infancy to middle childhood (pp. 113-159). Utrecht: Universiteit Utrecht. Stams, G. J. J. M., Juffer, F., Rispens, J., & Hoksbergen, R. A. C. (1998). Give me a child until he is seven. The development and adjustment of children adopted in infancy, a comparative study. In G. J. Stams. Give me a child until he is seven. A longitudinal study of adopted children, followed from infancy to middle childhood (pp. 113-159). Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Van Berckelaer-Onnes, I. A., & Hoekman, J. (1991). Handleiding en verantwoording van de Auti-R schaal ten behoeve van de onderkenning van vroegkinderlijk autisme. Lisse: Swets & Zeitlinger. Van Berckelaer-Onnes, I. A., & Hoekman, J. (1991). Handleiding en verantwoording van de Auti-R schaal ten behoeve van de onderkenning van vroegkinderlijk autisme. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Van Berckelaer-Onnes, I. A., & Van der Gaag, R. J. (1999). Pervasieve ontwikkelingsstoornissen: een spectrum van autistische stoornissen. In M. H. Taal e.a. (Red.), Handboek Kinderen & Adolescenten (B 030-1 tot B 030-16). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Van Berckelaer-Onnes, I. A., & Van der Gaag, R. J. (1999). Pervasieve ontwikkelingsstoornissen: een spectrum van autistische stoornissen. In M. H. Taal e.a. (Red.), Handboek Kinderen & Adolescenten (B 030-1 tot B 030-16). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Verhulst, F. C. (1985). Mental health in Dutch children: An epidemiological study. Dissertatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Verhulst, F. C. (1985). Mental health in Dutch children: An epidemiological study. Dissertatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
go back to reference Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de cbcl /4-18. Rotterdam: Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam. Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de cbcl /4-18. Rotterdam: Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam.
go back to reference Verhulst, F. C., & Versluis-den Bieman, H. J. M. (1989). Buitenlandse adoptiekinderen: vaardigheden en probleemgedrag. Assen: Van Gorcum. Verhulst, F. C., & Versluis-den Bieman, H. J. M. (1989). Buitenlandse adoptiekinderen: vaardigheden en probleemgedrag. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Wels, P. M. A., & Robbroeckx, L. M. H. (1996). nvos , Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. Wels, P. M. A., & Robbroeckx, L. M. H. (1996). nvos , Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Metagegevens
Titel
Adoptie van verwaarloosde kinderen
Een overzicht van onderzoeksresultaten bij adoptiekinderen uit Roemenië
Auteurs
René A. C. Hoksbergen
Kathinka Rijk
Jan ter Laak
Cor van Dijkum
Publicatiedatum
01-12-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2004
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060924

Andere artikelen Uitgave 4/2004

Kind en adolescent 4/2004 Naar de uitgave