Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2004

01-12-2004 | Opmerkelijk

Meer zicht op vraaggericht werken

Auteur:    

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Damen en Veerman stellen dit jaar in het eerste nummer van Kind en Adolescent vast, op basis van onderzoek naar een intensieve vorm van hulp in probleemgezinnen, dat er een empirisch aantoonbare relatie bestaat tussen de mate van ‘cliëntgerichtheid’ en de uitkomst van de interventie: naarmate er meer sprake is van vraaggestuurd werken en ‘empowerment’ van cliënten (de twee kernindicatoren van ‘cliëntgerichtheid’) is de kans groter dat het functioneren van de moeder als ouder is verbeterd (volgens gezinswerkers) en daarnaast een aantal andere aspecten in de gezinssituatie in positieve zin is veranderd (volgens gezinswerkers en ouders). Dit resultaat vormt een krachtig argument ten gunste van cliënt- en vraaggericht werken in de jeugdzorg.
Literatuur
go back to reference Coolen, J. A. B. M., Krol, N. P. C. M., De Bruyn, E. E. J., Van Dormael, J., & Pelzer, H. J. (2003). Vragen rond hulpvragen. De hulpvraag in het diagnostisch proces. Kind en Adolescent, 24, 85-96.CrossRef Coolen, J. A. B. M., Krol, N. P. C. M., De Bruyn, E. E. J., Van Dormael, J., & Pelzer, H. J. (2003). Vragen rond hulpvragen. De hulpvraag in het diagnostisch proces. Kind en Adolescent, 24, 85-96.CrossRef
go back to reference Damen, H. R., & Veerman, J. W. (2004). Werkt het zoals bedoeld? Betekenisvolle en bruikbare interventiecomponenten van het innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg. Kind en Adolescent, 25, 22-37. Damen, H. R., & Veerman, J. W. (2004). Werkt het zoals bedoeld? Betekenisvolle en bruikbare interventiecomponenten van het innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg. Kind en Adolescent, 25, 22-37.
go back to reference De Bruyn, E. E. J., Pameijer, N. K., Ruijssenaars, A. J. J. M., & Van Aarle, E. J. M. (1999). Diagnostische besluitvorming: Handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus. Leuven: Acco. De Bruyn, E. E. J., Pameijer, N. K., Ruijssenaars, A. J. J. M., & Van Aarle, E. J. M. (1999). Diagnostische besluitvorming: Handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus. Leuven: Acco.
go back to reference De Graaf, M., Pieters-ter Haar, G., Janssens, J., & Overbeek, G. (2004). De reis van de vraag. Hulpvraaggericht werken bij intensieve ambulante gezinsbehandeling. Amsterdam: Uitgeverij swp. De Graaf, M., Pieters-ter Haar, G., Janssens, J., & Overbeek, G. (2004). De reis van de vraag. Hulpvraaggericht werken bij intensieve ambulante gezinsbehandeling. Amsterdam: Uitgeverij swp.
go back to reference Dronkers, F. (2002). Vraaggericht werken met cliënten. Dicht bij de vraag blijven en goed afstemmen. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 6, 19-25. Dronkers, F. (2002). Vraaggericht werken met cliënten. Dicht bij de vraag blijven en goed afstemmen. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 6, 19-25.
go back to reference Knorth, E. J. (2004, april). De reis van de vraag; een kritisch commentaar. Referaat tijdens het 5e Symposium ter gelegenheid van de uitreiking van de Horizon Studieprijs, 29 april 2004, Alpen aan den Rijn. Knorth, E. J. (2004, april). De reis van de vraag; een kritisch commentaar. Referaat tijdens het 5e Symposium ter gelegenheid van de uitreiking van de Horizon Studieprijs, 29 april 2004, Alpen aan den Rijn.
go back to reference Kramer, A. (2004). Vraag of aanbod in de jeugdhulpverlening. Vraaggericht werken bij de daghulp 6 tot 12 jaar. Amsterdam: Uitgeverij swp. Kramer, A. (2004). Vraag of aanbod in de jeugdhulpverlening. Vraaggericht werken bij de daghulp 6 tot 12 jaar. Amsterdam: Uitgeverij swp.
go back to reference Van der Steege, M. (2003). Gewoon goed hulpverlenen. Over de cliënt centraal, vraaggericht werken en cliëntenparticipatie in de jeugdzorg. Utrecht: nizw. Van der Steege, M. (2003). Gewoon goed hulpverlenen. Over de cliënt centraal, vraaggericht werken en cliëntenparticipatie in de jeugdzorg. Utrecht: nizw.
go back to reference Welling, M. (2003). Vraaggericht werken in de jeugdhulpverlening. Utrecht: Lemma. Welling, M. (2003). Vraaggericht werken in de jeugdhulpverlening. Utrecht: Lemma.
Metagegevens
Titel
Meer zicht op vraaggericht werken
Auteur
   
Publicatiedatum
01-12-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2004
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060928

Andere artikelen Uitgave 4/2004

Kind en adolescent 4/2004 Naar de uitgave

Redactioneel

Minimaal