Skip to main content
Top
Literatuur
go back to reference Barret, P., Lowry-Webster, H., & Turner, C. (2000). Nederlandse vertaling: Utens, E., Van der Toorn, S., & Ferdinand, R. (2003). Vrienden. Werkboek voor jongeren. Voor toepassing in groepen. Rotterdam: Erasmus mc-Sophia kinderziekenhuis, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, isbn 90-75584-12-1, 71 p. Barret, P., Lowry-Webster, H., & Turner, C. (2000). Nederlandse vertaling: Utens, E., Van der Toorn, S., & Ferdinand, R. (2003). Vrienden. Werkboek voor jongeren. Voor toepassing in groepen. Rotterdam: Erasmus mc-Sophia kinderziekenhuis, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, isbn 90-75584-12-1, 71 p.
go back to reference Barret, P., Lowry-Webster, H., & Turner, C. (2000). Nederlandse vertaling: Utens, E., Van Dam, K., & Ferdinand, R. (2003). Vrienden. Werkboek voor jongeren. Voor individuele toepassing. Rotterdam: Erasmus mc-Sophia kinderziekenhuis, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, isbn 90-75584-16-4, 71 p. Barret, P., Lowry-Webster, H., & Turner, C. (2000). Nederlandse vertaling: Utens, E., Van Dam, K., & Ferdinand, R. (2003). Vrienden. Werkboek voor jongeren. Voor individuele toepassing. Rotterdam: Erasmus mc-Sophia kinderziekenhuis, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, isbn 90-75584-16-4, 71 p.
go back to reference Barret, P., Lowry-Webster, H., & Turner, C. (2000). Nederlandse vertaling: Utens, E., & Ferdinand, R. (2003). Vrienden voor jongeren. Handleiding voor groepsleiders. Rotterdam: Erasmus mc-Sophia kinderziekenhuis, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, isbn 90-75584-17-2, 196 p. Barret, P., Lowry-Webster, H., & Turner, C. (2000). Nederlandse vertaling: Utens, E., & Ferdinand, R. (2003). Vrienden voor jongeren. Handleiding voor groepsleiders. Rotterdam: Erasmus mc-Sophia kinderziekenhuis, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, isbn 90-75584-17-2, 196 p.
go back to reference Utens, E. (2002). Supplement voor individuele protocollaire toepassing van het Vrienden programma voor jongeren. Rotterdam: Erasmus mc-Sophia kinderziekenhuis, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, 11 p. Bovenstaande vier publicaties betreffen Nederlandse vertalingen van een uit Australië afkomstig programma voor de preventie en de behandeling van angst en depressie bij kinderen en adolescenten: vrienden. Het programma is oorspronkelijk ontwikkeld voor het werken met groepen, maar kan ook gebruikt worden voor individuele cliënten. Het pakket bestaat uit een handleiding voor groepsleiders (en een supplement in het geval van individuele toepassing) en een werkgroep voor jongeren (een groepsversie en een individuele versie). Utens, E. (2002). Supplement voor individuele protocollaire toepassing van het Vrienden programma voor jongeren. Rotterdam: Erasmus mc-Sophia kinderziekenhuis, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, 11 p. Bovenstaande vier publicaties betreffen Nederlandse vertalingen van een uit Australië afkomstig programma voor de preventie en de behandeling van angst en depressie bij kinderen en adolescenten: vrienden. Het programma is oorspronkelijk ontwikkeld voor het werken met groepen, maar kan ook gebruikt worden voor individuele cliënten. Het pakket bestaat uit een handleiding voor groepsleiders (en een supplement in het geval van individuele toepassing) en een werkgroep voor jongeren (een groepsversie en een individuele versie).
go back to reference Hoogsteder, M., & De Vriese, S. (Red.) (2004). Hechting & loyaliteit. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-571-2, 102 p., € 14,90. Dit is een publicatie in de reeks ‘O&O-cahiers’; een reeks waarin de redactie van het tijdschrift Ouderschap en Ouderbegeleiding artikelen en lezingen bijeenbrengt die zij de moeite waard vindt om opnieuw onder de aandacht te brengen. In dit cahier staan de begrippen ‘hechting’ en ‘loyaliteit’ centraal. Ze komen naar voren in zowel casuïstische als theoretische artikelen. Hoogsteder, M., & De Vriese, S. (Red.) (2004). Hechting & loyaliteit. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-571-2, 102 p., € 14,90. Dit is een publicatie in de reeks ‘O&O-cahiers’; een reeks waarin de redactie van het tijdschrift Ouderschap en Ouderbegeleiding artikelen en lezingen bijeenbrengt die zij de moeite waard vindt om opnieuw onder de aandacht te brengen. In dit cahier staan de begrippen ‘hechting’ en ‘loyaliteit’ centraal. Ze komen naar voren in zowel casuïstische als theoretische artikelen.
go back to reference Kerseboom, R. (2004). Vertel mij wat. Kinderen helpen met verhalen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, isbn 90-313-4330-7, 158 p., € 20,50. Verhalen vertellen als therapeutisch middel, dat is wat de auteur belicht. Het boek staat stil bij de theoretische achtergronden, licht de werkwijze toe en geeft voorbeelden. Volgens de schrijver is het boekje ook geschikt als zelfhulpboek voor ouders. Kerseboom, R. (2004). Vertel mij wat. Kinderen helpen met verhalen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, isbn 90-313-4330-7, 158 p., € 20,50. Verhalen vertellen als therapeutisch middel, dat is wat de auteur belicht. Het boek staat stil bij de theoretische achtergronden, licht de werkwijze toe en geeft voorbeelden. Volgens de schrijver is het boekje ook geschikt als zelfhulpboek voor ouders.
go back to reference Lehnecke, K. M. (2004). De rol van moeder-zoon symbiose in perversie en zedendelinquentie. Een wetenschappelijke verantwoording over de mogelijke gevolgen van een symbiotische moeder-zoonrelatie die niet door vader wordt beëindigd. Academisch proefschrift Universiteit van Tilburg, 200 p., Nijmegen: Wolf Legal Publishers, isbn 90-5850-075-6, 200 p., € 25,00. De centrale these in dit proefschrift luidt dat een sterke symbiotische relatie tussen een moeder en haar opgroeiende zoon kan resulteren in een problematische gehechtheid waaruit het kind zich moeilijk of niet kan losmaken. Hiervan uitgaande neemt, onder invloed van specifieke omgevingsomstandigheden zoals een afwezige en/of mishandelende vader en sociaal trauma in de vorm van isolement en gepest worden, de kans op een perverse persoonlijkheidsontwikkeling en navenant gedrag toe. In een kleinschalig kwalitatief onderzoek wordt de aannemelijkheid van deze hypothese verkend. Lehnecke, K. M. (2004). De rol van moeder-zoon symbiose in perversie en zedendelinquentie. Een wetenschappelijke verantwoording over de mogelijke gevolgen van een symbiotische moeder-zoonrelatie die niet door vader wordt beëindigd. Academisch proefschrift Universiteit van Tilburg, 200 p., Nijmegen: Wolf Legal Publishers, isbn 90-5850-075-6, 200 p., € 25,00. De centrale these in dit proefschrift luidt dat een sterke symbiotische relatie tussen een moeder en haar opgroeiende zoon kan resulteren in een problematische gehechtheid waaruit het kind zich moeilijk of niet kan losmaken. Hiervan uitgaande neemt, onder invloed van specifieke omgevingsomstandigheden zoals een afwezige en/of mishandelende vader en sociaal trauma in de vorm van isolement en gepest worden, de kans op een perverse persoonlijkheidsontwikkeling en navenant gedrag toe. In een kleinschalig kwalitatief onderzoek wordt de aannemelijkheid van deze hypothese verkend.
go back to reference Leseman, P., & Van der Leij, A. (Red.) (2004). Educatie in de voor- en vroegschoolse periode. Baarn: hb uitgevers, isbn 90-5574-424-7, 192 p., € 21,00. Dit boek gaat in op de theorie, de praktijk en het beleid van de voor- en vroegschoolse educatie. De vroege motorische, sociaal-emotionele en taalontwikkeling komen daarbij aan bod, evenals de ontluikende geletterdheid en ontluikende rekenvaardigheid. Het boek is bedoeld voor studenten in de bachelorsfase van hbo- en wo-opleidingen. Als afsluiting van ieder hoofdstuk zijn studievragen en suggesties voor verdiepende literatuur opgenomen. Leseman, P., & Van der Leij, A. (Red.) (2004). Educatie in de voor- en vroegschoolse periode. Baarn: hb uitgevers, isbn 90-5574-424-7, 192 p., € 21,00. Dit boek gaat in op de theorie, de praktijk en het beleid van de voor- en vroegschoolse educatie. De vroege motorische, sociaal-emotionele en taalontwikkeling komen daarbij aan bod, evenals de ontluikende geletterdheid en ontluikende rekenvaardigheid. Het boek is bedoeld voor studenten in de bachelorsfase van hbo- en wo-opleidingen. Als afsluiting van ieder hoofdstuk zijn studievragen en suggesties voor verdiepende literatuur opgenomen.
go back to reference Pameijer, N. K., & Van Beukering, J. T. E. (2004). Handelingsgerichte diagnostiek. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen (2e volledig herwerkte uitgave). Leuven/Voorburg: Acco, isbn 90-334-5533-1, 398 p., € 34,10. De eerste uitgave van dit boek (1997) ging vooral in op procedurele richtlijnen van handelingsgerichte diagnostiek. In deze tweede druk wordt explicieter aandacht besteed aan vakinhoudelijke aspecten. Het boek is gebaseerd op de nieuwste versie van de ‘diagnostische cyclus’ van De Bruyn, Ruyssenaars, Pameijer en Van Aarle (2003). Pameijer, N. K., & Van Beukering, J. T. E. (2004). Handelingsgerichte diagnostiek. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen (2e volledig herwerkte uitgave). Leuven/Voorburg: Acco, isbn 90-334-5533-1, 398 p., € 34,10. De eerste uitgave van dit boek (1997) ging vooral in op procedurele richtlijnen van handelingsgerichte diagnostiek. In deze tweede druk wordt explicieter aandacht besteed aan vakinhoudelijke aspecten. Het boek is gebaseerd op de nieuwste versie van de ‘diagnostische cyclus’ van De Bruyn, Ruyssenaars, Pameijer en Van Aarle (2003).
go back to reference Solter, A. J. (2004). Het ongedwongen kind. Ruimte geven en grenzen stellen aan kinderen van 2 tot 8 jaar. Haarlem: Uitgeverij De Toorts, isbn 90-6020-801-3, 248 p., € 15,90. Huilende kinderen, driftige peuters, scheidingsangst, wat moet je daar als ouders mee? Solter behandelt als een dokter Vogel een zeer groot aantal vragen waar veel opvoeders mee tobben. Allerlei thema's passeren de revue: van het kind laten meehelpen in het huishouden, via seksueel misbruik tot aan de vraag of je als ouder mag huilen in het bijzijn van je kind. Geïmporteerd uit de vs en vertaald voor de Nederlandse praktijk. Solter, A. J. (2004). Het ongedwongen kind. Ruimte geven en grenzen stellen aan kinderen van 2 tot 8 jaar. Haarlem: Uitgeverij De Toorts, isbn 90-6020-801-3, 248 p., € 15,90. Huilende kinderen, driftige peuters, scheidingsangst, wat moet je daar als ouders mee? Solter behandelt als een dokter Vogel een zeer groot aantal vragen waar veel opvoeders mee tobben. Allerlei thema's passeren de revue: van het kind laten meehelpen in het huishouden, via seksueel misbruik tot aan de vraag of je als ouder mag huilen in het bijzijn van je kind. Geïmporteerd uit de vs en vertaald voor de Nederlandse praktijk.
go back to reference Van Beek, F. (2004). Zo willen wij het. Wat jongeren en ouders belangrijk vinden als zij hulp nodig hebben. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-506-2, 128 p., € 17,50. Zich baserend op interviews presenteert Van Beek de visie van jeugdigen en ouders op wat goede jeugdzorg inhoudt. Het onderzoek is eerder gepubliceerd als rapport van het Landelijk Platform Jeugdzorg (lpj), die de studie grotendeels financierde. In de bijlage staat een aantal handige lijstjes met criteria van goede hulp (over de informatie die van belang is, de samenhang van de hulp, de invloed en macht die ouders en jeugdigen willen hebben). Van Beek, F. (2004). Zo willen wij het. Wat jongeren en ouders belangrijk vinden als zij hulp nodig hebben. Amsterdam: Uitgeverij swp, isbn 90-6665-506-2, 128 p., € 17,50. Zich baserend op interviews presenteert Van Beek de visie van jeugdigen en ouders op wat goede jeugdzorg inhoudt. Het onderzoek is eerder gepubliceerd als rapport van het Landelijk Platform Jeugdzorg (lpj), die de studie grotendeels financierde. In de bijlage staat een aantal handige lijstjes met criteria van goede hulp (over de informatie die van belang is, de samenhang van de hulp, de invloed en macht die ouders en jeugdigen willen hebben).
go back to reference Van den Berg, M., Knorth, E. J., & Noom, M. J. (2004). Omkapseling van jeugdigen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, isbn 90–441-1598–7, 95 p., € 11, 50. Verslag van een onderzoek naar de wijze waarop jeugdigen met ernstig antisociaal en oppositioneel gedrag aangepakt zouden moeten worden. Volgens de auteurs zou deze moeten bestaan uit een omkapseling van de jeugdige: een intensief hulpaanbod op verschillende leefgebieden van de jeugdige. De voorgestelde aanpak is gebaseerd op literatuurstudie interviews en dossieronderzoek. Van den Berg, M., Knorth, E. J., & Noom, M. J. (2004). Omkapseling van jeugdigen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, isbn 90–441-1598–7, 95 p., € 11, 50. Verslag van een onderzoek naar de wijze waarop jeugdigen met ernstig antisociaal en oppositioneel gedrag aangepakt zouden moeten worden. Volgens de auteurs zou deze moeten bestaan uit een omkapseling van de jeugdige: een intensief hulpaanbod op verschillende leefgebieden van de jeugdige. De voorgestelde aanpak is gebaseerd op literatuurstudie interviews en dossieronderzoek.
Metagegevens
Titel
Ontvangen
Auteur
   
Publicatiedatum
01-12-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2004
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060929

Andere artikelen Uitgave 4/2004

Kind en adolescent 4/2004 Naar de uitgave

Redactioneel

Minimaal