Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2004 | Artikelen

Effecten van ‘Levensvaardigheden’

Een vaardigheids­programma voor adolescenten

Auteurs: Mevr. Drs Carolien Gravesteijn, Dr. René F. W. Diekstra, Dr. Eric Jan de Wilde, Mevr. Drs Esther Koren

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting:

Dit artikel beschrijft de kenmerken en effecten van een sociaal-emotioneel vaardigheidsprogramma voor leerlingen uit de derde klas van het voortgezet onderwijs. Een experimentele (n = 412) en een controlegroep (n = 546) werden vergeleken op twee tijdstippen (direct na het programma en twaalf maanden na de voormeting). Leerlingen uit de experimentele groep bleken in vergelijking met die uit de controlegroep significant te zijn vooruitgegaan op: geloof in persoonlijke effectiviteit, zelfwaardering, spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties, intentie om sociale en emotionele vaardigheden te gebruiken en relatie met klasgenoten. Geen verschillen werden gevonden met betrekking tot het adequaat uiten van negatieve emoties en de relatie met leerkrachten.
Literatuur
go back to reference Andrews, B. (1998). State of the art: self-esteem. The Psychologist, 11, 339-342. Andrews, B. (1998). State of the art: self-esteem. The Psychologist, 11, 339-342.
go back to reference Ashton , P. T., & Webb, R. B. (1986). As making a difference: teacher’ sence of efficacy and student achievement. New York: Longman. Ashton , P. T., & Webb, R. B. (1986). As making a difference: teacher’ sence of efficacy and student achievement. New York: Longman.
go back to reference Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.CrossRefPubMed Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.CrossRefPubMed
go back to reference Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
go back to reference Bartels, A. J. (1986). Sociale-vaardigheidstraining voor probleemjongeren. Lisse: Swets & Zeitlinger. Bartels, A. J. (1986). Sociale-vaardigheidstraining voor probleemjongeren. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Bijstra, J. O., & Jackson, S. (1998). Social skills training with early adolescents: Effects on social skills, well-being, self-esteem and coping. European Journal of Psychology of Education, xiii, 569-583.CrossRef Bijstra, J. O., & Jackson, S. (1998). Social skills training with early adolescents: Effects on social skills, well-being, self-esteem and coping. European Journal of Psychology of Education, xiii, 569-583.CrossRef
go back to reference Bijstra, J. O., & Oostra, L. (1995). Sociale vaardigheid van adolescenten in kaart gebracht.Kind en Adolescent, 16, 244-253.CrossRef Bijstra, J. O., & Oostra, L. (1995). Sociale vaardigheid van adolescenten in kaart gebracht.Kind en Adolescent, 16, 244-253.CrossRef
go back to reference Buhrmester, D. (1990). Intimacy of friendship, interpersonal competence, and adjustment during preadolescence and adolescence. Child Development, 61, 1101-1111.CrossRefPubMed Buhrmester, D. (1990). Intimacy of friendship, interpersonal competence, and adjustment during preadolescence and adolescence. Child Development, 61, 1101-1111.CrossRefPubMed
go back to reference Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Chicago, il: Rand McNally. Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Chicago, il: Rand McNally.
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science. Hillsdale, nj: Erlbaum. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science. Hillsdale, nj: Erlbaum.
go back to reference Collot d'Escury-Koenigs, A. M. (1995). Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen. Indicaties, effecten, knelpunten. Lisse: Swets & Zeitlinger. Collot d'Escury-Koenigs, A. M. (1995). Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen. Indicaties, effecten, knelpunten. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Dekkers, B., & Van der Meijden, M. (1994). ‘Zeg Nou Zelf’, een introductie in sociale weerbaarheid voor de bovenbouw van de basisschool. In R. Sanderman, & W. J. A. Van den Heuvel (Red.), Jeugd en Gezondheid, presentaties gehouden tijdens een symposium van de programmacommissie Determinanten. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Dekkers, B., & Van der Meijden, M. (1994). ‘Zeg Nou Zelf’, een introductie in sociale weerbaarheid voor de bovenbouw van de basisschool. In R. Sanderman, & W. J. A. Van den Heuvel (Red.), Jeugd en Gezondheid, presentaties gehouden tijdens een symposium van de programmacommissie Determinanten. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Diekstra, R. F. W. (2003). De grondwet van de opvoeding. Uithoorn: Karakter Uitgevers B.V. Diekstra, R. F. W. (2003). De grondwet van de opvoeding. Uithoorn: Karakter Uitgevers B.V.
go back to reference Diekstra, R. F. W., & Dassen, W. F. M. (1976). Rationele therapie. Een inleidend overzicht met therapeut instructie materiaal. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. Diekstra, R. F. W., & Dassen, W. F. M. (1976). Rationele therapie. Een inleidend overzicht met therapeut instructie materiaal. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Diekstra, R. F. W., & Gravesteijn, J. C. (1998). De levensvaardigheden vragenlijst. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o. Diekstra, R. F. W., & Gravesteijn, J. C. (1998). De levensvaardigheden vragenlijst. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o.
go back to reference Diekstra, R. F. W., & Gravesteijn, J. C. (2002). Modules:‘het leren presenteren van jezelf’, ‘het leren omgaan met emotionele problemen’ en ‘het leren omgaan met agressief gedrag’. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o. Diekstra, R. F. W., & Gravesteijn, J. C. (2002). Modules:‘het leren presenteren van jezelf’, ‘het leren omgaan met emotionele problemen’ en ‘het leren omgaan met agressief gedrag’. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o.
go back to reference Diekstra, R. F. W., Knaus, W. J., & Ruys, T. (1982). Rationeel Emotieve Educatie, een trainingsprogramma voor kinderen en volwassenen. Lisse: Swets & Zietlinger. Diekstra, R. F. W., Knaus, W. J., & Ruys, T. (1982). Rationeel Emotieve Educatie, een trainingsprogramma voor kinderen en volwassenen. Lisse: Swets & Zietlinger.
go back to reference Ellis, A. (1962). Reason and Emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart. Ellis, A. (1962). Reason and Emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart.
go back to reference Fuligni, A. J., & Eccles, J. S. (1993). Perceived parent-child relationships and early adolescents' orientation towards peer. Developmental Psychology, 29, 622-632.CrossRef Fuligni, A. J., & Eccles, J. S. (1993). Perceived parent-child relationships and early adolescents' orientation towards peer. Developmental Psychology, 29, 622-632.CrossRef
go back to reference Furnham, A. (1996). Social skills training with adolescents and young adults. In C. R. Hollin, & P. Trower (Eds.), Handbook of social skills training (pp. 33-57). Oxford: Pergamon Press. Furnham, A. (1996). Social skills training with adolescents and young adults. In C. R. Hollin, & P. Trower (Eds.), Handbook of social skills training (pp. 33-57). Oxford: Pergamon Press.
go back to reference Gibson-Cline, J. (1996). Adolescence from crisis to coping. Butterworth-Heinemann Ltd. Gibson-Cline, J. (1996). Adolescence from crisis to coping. Butterworth-Heinemann Ltd.
go back to reference Goleman, G. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. Goleman, G. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
go back to reference Gravesteijn, J. C., & Diekstra, R. F. W. (1998). Levensvaardigheden; een sociaal-emotioneel vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Een lesprogramma. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o. Gravesteijn, J. C., & Diekstra, R. F. W. (1998). Levensvaardigheden; een sociaal-emotioneel vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Een lesprogramma. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o.
go back to reference Gravesteijn, J. C., & Diekstra, R. F. W. (1999). Levensvaardigheden; een vak apart. Interne publicatie. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o. Gravesteijn, J. C., & Diekstra, R. F. W. (1999). Levensvaardigheden; een vak apart. Interne publicatie. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o.
go back to reference Greenberg, M. T., & Kusché, C. A. (1998). Promoting alternative thinking strategies. Colorado: Institute of Behavioral Sciences, University of Colorado. Greenberg, M. T., & Kusché, C. A. (1998). Promoting alternative thinking strategies. Colorado: Institute of Behavioral Sciences, University of Colorado.
go back to reference Harter, S. (1985). Process underlying the construction, maintenance and enhancement of the self concept in children. In J. Suls, & A. Greenwald (Eds.), Psychological perspectives on the self (pp. 136-182). New Jersey: Hillsdale. Harter, S. (1985). Process underlying the construction, maintenance and enhancement of the self concept in children. In J. Suls, & A. Greenwald (Eds.), Psychological perspectives on the self (pp. 136-182). New Jersey: Hillsdale.
go back to reference Jerusalem, M., & Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy as a resource factor in stress appraisal processes. In R. Schwarzer (Ed.), Self-efficacy: Thought control of action (pp. 195-213). Washington, dc: Hemisphere. Jerusalem, M., & Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy as a resource factor in stress appraisal processes. In R. Schwarzer (Ed.), Self-efficacy: Thought control of action (pp. 195-213). Washington, dc: Hemisphere.
go back to reference Kagan, J. (1984). The nature of the child. New York: Basic Books. Kagan, J. (1984). The nature of the child. New York: Basic Books.
go back to reference Kienhorst, C. W. M., De Wilde, E. J., Van den Bout, J., & Diekstra, R. F. W. (1990). Psychometrische eigenschappen van een aantal zelfrapportage-vragenlijsten over ‘(on)’ welbevinden. Nederlands tijdschrift voor de Psychologie, 45, 124-133. Kienhorst, C. W. M., De Wilde, E. J., Van den Bout, J., & Diekstra, R. F. W. (1990). Psychometrische eigenschappen van een aantal zelfrapportage-vragenlijsten over ‘(on)’ welbevinden. Nederlands tijdschrift voor de Psychologie, 45, 124-133.
go back to reference Kok, G., De Vries, H., Mudde A. N., & Strecher, V. J. (1991). Planned health education and the role of self-efficacy: Dutch research. Health Education Research, Theory & Practice, 6, 231-238. Kok, G., De Vries, H., Mudde A. N., & Strecher, V. J. (1991). Planned health education and the role of self-efficacy: Dutch research. Health Education Research, Theory & Practice, 6, 231-238.
go back to reference Lions Clubs International, & Quest International (1990). Leefstijl voor jongeren. Stichting Lions Quest Nederland. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. Lions Clubs International, & Quest International (1990). Leefstijl voor jongeren. Stichting Lions Quest Nederland. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
go back to reference Riggio, R. E., Throckmorton, B., & DePaola, S. (1990). Social skills and self-esteem. Personality and Individual Differences, 11, 799-804.CrossRef Riggio, R. E., Throckmorton, B., & DePaola, S. (1990). Social skills and self-esteem. Personality and Individual Differences, 11, 799-804.CrossRef
go back to reference Robinson, J. P., Shaver, P. R., & Wrightsman, L. S. (1991). Measures of personality and social psychological attitudes. New York: Academic Press. Robinson, J. P., Shaver, P. R., & Wrightsman, L. S. (1991). Measures of personality and social psychological attitudes. New York: Academic Press.
go back to reference Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescents self-image. Princeton, nj: Princeton University Press. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescents self-image. Princeton, nj: Princeton University Press.
go back to reference Schwarzer, R. (1993). Measurement of perceived self-efficacy: psychometric scales for cross-cultural research. Berlin, Germany: Freie Universität Berlin. Schwarzer, R. (1993). Measurement of perceived self-efficacy: psychometric scales for cross-cultural research. Berlin, Germany: Freie Universität Berlin.
go back to reference Stoel, W. G. R. (1980). De relatie tussen de grootte van scholen voor voortgezet onderwijs en het welbevinden van de leerlingen. Deel I: Resultaten van een empirisch onderzoek in de Nederlandse onderwijssituatie. Deel II: De ontwikkeling van een schoolbelevingsschaal. Haren: rion. Stoel, W. G. R. (1980). De relatie tussen de grootte van scholen voor voortgezet onderwijs en het welbevinden van de leerlingen. Deel I: Resultaten van een empirisch onderzoek in de Nederlandse onderwijssituatie. Deel II: De ontwikkeling van een schoolbelevingsschaal. Haren: rion.
go back to reference Van der Linden, F. J. V. D., Dijkman, T., & Roeders, P. J. B. (1983). Metingen van kenmerken van het persoonssysteem en sociale systeem. Nijmegen: Hoogveld Instituut. Van der Linden, F. J. V. D., Dijkman, T., & Roeders, P. J. B. (1983). Metingen van kenmerken van het persoonssysteem en sociale systeem. Nijmegen: Hoogveld Instituut.
go back to reference Van der Molen, H. T., & Van der Zee, S. A. M. (1990). Training sociale vaardigheden voor autistische jongeren: een gestructureerd programma met behulp van video. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Psychologie. Van der Molen, H. T., & Van der Zee, S. A. M. (1990). Training sociale vaardigheden voor autistische jongeren: een gestructureerd programma met behulp van video. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Psychologie.
go back to reference World Health Organization (1993). Life skills education in schools. Division of mental health. Geneve: World Health Organization. World Health Organization (1993). Life skills education in schools. Division of mental health. Geneve: World Health Organization.
Metagegevens
Titel
Effecten van ‘Levensvaardigheden’
Een vaardigheids­programma voor adolescenten
Auteurs
Mevr. Drs Carolien Gravesteijn
Dr. René F. W. Diekstra
Dr. Eric Jan de Wilde
Mevr. Drs Esther Koren
Publicatiedatum
01-12-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2004
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060925

Andere artikelen Uitgave 4/2004

Kind en adolescent 4/2004 Naar de uitgave

Redactioneel

Minimaal