Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/1997

01-12-1997 | Artikelen

Angst in ontwikkelingspsychopathologisch perspectief

Auteurs: P. J. M. Prins, C. A. M. de Wit, P. P. Goudena

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/1997

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De bestudering van psychopathologie bij kinderen en jeugdigen behoeft meer evenwicht tussen het verzamelen van gegevens en theorievorming. De ontwikkelingspsychopathologie biedt hiervoor een inspirerend theoretisch kader. Angst en angststoornissen worden in deze bijdrage in ontwikkelingsperspectief geplaatst en opgevat als de uitkomst van dynamische transacties tussen kind– en contextgebonden factoren. Binnen het transactionele kader zijn de begrippen ‘ontwikkelingsopgave’, ‘bedreigende en beschermende factoren’ belangrijk voor een inzicht in de etiologie en de verschijningsvormen van angst en angststoornissen. De kwesties van stabiliteit en comorbiditeit worden ook in dit licht besproken.
Literatuur
go back to reference Achenbach, T.M., Howell, C.T., Quay, H.C. & Conners, C.K. (1991). National survey of competencies and problems among 4–16 year olds: Parents’ reports of normal and clinical samples. Monographs of Social Research in Child Development, 46, 188. Achenbach, T.M., Howell, C.T., Quay, H.C. & Conners, C.K. (1991). National survey of competencies and problems among 4–16 year olds: Parents’ reports of normal and clinical samples. Monographs of Social Research in Child Development, 46, 188.
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4th edition).Washington, DC: APA. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4th edition).Washington, DC: APA.
go back to reference Anderson, J., Williams, S., McGee, R. & Silva, P. (1987). DSM–III disorders in preadolescent children: prevalence in a large sample from the general population. Archives of General Psychiatry, 44, 69–76. PubMed Anderson, J., Williams, S., McGee, R. & Silva, P. (1987). DSM–III disorders in preadolescent children: prevalence in a large sample from the general population. Archives of General Psychiatry, 44, 69–76. PubMed
go back to reference Barrett, P.M., Rapee, R.M., Dadds, M. R. & Ryan, S.M. (1996). Family enhancement of cognitive style in anxious and aggressive children. Journal of Abnormal Child Psychology, 24 , 187–203. CrossRefPubMed Barrett, P.M., Rapee, R.M., Dadds, M. R. & Ryan, S.M. (1996). Family enhancement of cognitive style in anxious and aggressive children. Journal of Abnormal Child Psychology, 24 , 187–203. CrossRefPubMed
go back to reference Beidel, D.C. & Randall, J. (1994). Social phobia. In Th. H. Ollendick, N.J. King, & W. Yule (Eds.), International handbook of phobic and anxiety disorders in children and adolescents (pp. 111–129). New York: Plenum. Beidel, D.C. & Randall, J. (1994). Social phobia. In Th. H. Ollendick, N.J. King, & W. Yule (Eds.), International handbook of phobic and anxiety disorders in children and adolescents (pp. 111–129). New York: Plenum.
go back to reference Bell–Dolan, D.J., Last, C.G. & Strauss, C.C. (1990). Symptoms of anxiety disorders in normal children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29 , 759–765. PubMedCrossRef Bell–Dolan, D.J., Last, C.G. & Strauss, C.C. (1990). Symptoms of anxiety disorders in normal children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29 , 759–765. PubMedCrossRef
go back to reference Bernstein, G.A., Borchardt, C.M. & Perwien, A.R. (1996). Anxiety disorders in children and adolescents: A review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 1110–1119. PubMed Bernstein, G.A., Borchardt, C.M. & Perwien, A.R. (1996). Anxiety disorders in children and adolescents: A review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 1110–1119. PubMed
go back to reference Boer, F. (1996). De rol van het gezin bij het behandelen van pathologische angst bij kinderen. Kind en Adolescent, 17, 200–206. CrossRef Boer, F. (1996). De rol van het gezin bij het behandelen van pathologische angst bij kinderen. Kind en Adolescent, 17, 200–206. CrossRef
go back to reference Bowlby, J. (1981). Attachment and loss. Volume 3, Loss: sadness and depression. London: The Hogarth Press en The Institute of Psycho–Analysis. Bowlby, J. (1981). Attachment and loss. Volume 3, Loss: sadness and depression. London: The Hogarth Press en The Institute of Psycho–Analysis.
go back to reference Brady, E. & Kendall, P. (1992). Comorbidity of anxiety and depression in children and adolescents. Psychological Bulletin, 111, 244–255. CrossRefPubMed Brady, E. & Kendall, P. (1992). Comorbidity of anxiety and depression in children and adolescents. Psychological Bulletin, 111, 244–255. CrossRefPubMed
go back to reference Bruch, M.A. (1989). Familial and developmental antecedents of social phobia: Issues and findings. Clinical Psychology Review, 9, 37–47. CrossRef Bruch, M.A. (1989). Familial and developmental antecedents of social phobia: Issues and findings. Clinical Psychology Review, 9, 37–47. CrossRef
go back to reference Campbell, S.B. (1986). Developmental issues in childhood anxiety. In R. Gittelman (Ed.), Anxiety disorders of childhood (pp. 24–57). New York: Wiley. Campbell, S.B. (1986). Developmental issues in childhood anxiety. In R. Gittelman (Ed.), Anxiety disorders of childhood (pp. 24–57). New York: Wiley.
go back to reference Cantwell, D. & Baker, L. (1989). Stability and natural history of DSM–III childhood diagnoses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 28, 691–700. CrossRefPubMed Cantwell, D. & Baker, L. (1989). Stability and natural history of DSM–III childhood diagnoses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 28, 691–700. CrossRefPubMed
go back to reference Caspi, A., Elder, G.H. & Bem, D.J. (1988). Moving away from the world: Life course patterns of shy children. Developmental Psychology, 24 , 824–831. CrossRef Caspi, A., Elder, G.H. & Bem, D.J. (1988). Moving away from the world: Life course patterns of shy children. Developmental Psychology, 24 , 824–831. CrossRef
go back to reference Caspi, A. & Silva, P.A. (1995). Temperamental qualities at age three predict personality traits in young adulthood. Child Development, 66, 486–498. CrossRefPubMed Caspi, A. & Silva, P.A. (1995). Temperamental qualities at age three predict personality traits in young adulthood. Child Development, 66, 486–498. CrossRefPubMed
go back to reference Cicchetti, D. (1989). Developmental psychopathology: Some thoughts on its evolution. Development and Psychopathology, 1 , 1–4. CrossRef Cicchetti, D. (1989). Developmental psychopathology: Some thoughts on its evolution. Development and Psychopathology, 1 , 1–4. CrossRef
go back to reference Cicchetti, D. & Schneider–Rosen, K. (1984), Toward a transactional model of childhood depression. In D. Cicchetti & K. Schneider–Rosen (Eds.), Childhood depression (pp. 4–29). San Francisco: Jossey–Bass. Cicchetti, D. & Schneider–Rosen, K. (1984), Toward a transactional model of childhood depression. In D. Cicchetti & K. Schneider–Rosen (Eds.), Childhood depression (pp. 4–29). San Francisco: Jossey–Bass.
go back to reference Ferrari, M. (1986). Fears and phobias in childhood: Some clinical and developmental considerations. Child Psychiatry and Human Development, 17 , 75–87. CrossRefPubMed Ferrari, M. (1986). Fears and phobias in childhood: Some clinical and developmental considerations. Child Psychiatry and Human Development, 17 , 75–87. CrossRefPubMed
go back to reference Francis, G., Last, C.G. & Strauss, C.C. (1987). Expression of separation anxiety disorder: The roles of age and gender. Child Psychiatry and Human Development, 87 , 82–89. CrossRef Francis, G., Last, C.G. & Strauss, C.C. (1987). Expression of separation anxiety disorder: The roles of age and gender. Child Psychiatry and Human Development, 87 , 82–89. CrossRef
go back to reference Francis, G., Last, C.G. & Strauss, C.C. (1992). Avoidant disorder and social phobia in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31 , 1096 – 1089. CrossRef Francis, G., Last, C.G. & Strauss, C.C. (1992). Avoidant disorder and social phobia in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31 , 1096 1089. CrossRef
go back to reference Frijda, N.H. (1988). De emoties. Amsterdam: Bert Bakker. Frijda, N.H. (1988). De emoties. Amsterdam: Bert Bakker.
go back to reference Goudena, P.P., Prins, P.J.M. & Wit, C.A.M. de (1994), Ontwikkelingstrajecten. In J.D. Bosch, H.A. Bosma, D.N. Oudshoorn, J. Rispens & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 1, pp. 93–109. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Goudena, P.P., Prins, P.J.M. & Wit, C.A.M. de (1994), Ontwikkelingstrajecten. In J.D. Bosch, H.A. Bosma, D.N. Oudshoorn, J. Rispens & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 1, pp. 93–109. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Goudena, P.P. & Rispens, J. (1992). Wat is een ontwikkelingstaak? Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 47 , 246. Goudena, P.P. & Rispens, J. (1992). Wat is een ontwikkelingstaak? Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 47 , 246.
go back to reference Ialongo, N., Edelsohn, G., Werthamer–Larsson, L., Crockett, L. & Kellam, S. (1994). The significance of self–reported anxious symptoms in first grade children. Journal of Abnormal Child Psychology, 22 , 441–455 . CrossRefPubMed Ialongo, N., Edelsohn, G., Werthamer–Larsson, L., Crockett, L. & Kellam, S. (1994). The significance of self–reported anxious symptoms in first grade children. Journal of Abnormal Child Psychology, 22 , 441–455 . CrossRefPubMed
go back to reference Kagan, J., Reznick, J.S. & Snidman, N. (1987). The physiology and psychology of behavioral inhibition in children. Child Development, 58, 1459–1473. CrossRefPubMed Kagan, J., Reznick, J.S. & Snidman, N. (1987). The physiology and psychology of behavioral inhibition in children. Child Development, 58, 1459–1473. CrossRefPubMed
go back to reference Kashani, J.H. & Orvaschel, H. (1990). A community study of anxiety in children and adolescents. American Journal of Psychiatry, 147 , 313–318. PubMed Kashani, J.H. & Orvaschel, H. (1990). A community study of anxiety in children and adolescents. American Journal of Psychiatry, 147 , 313–318. PubMed
go back to reference Klein, R.G. & Last, C.G. (1989). Anxiety disorders in children. Newbury Park: Sage Publications. Klein, R.G. & Last, C.G. (1989). Anxiety disorders in children. Newbury Park: Sage Publications.
go back to reference Kovacs, M., Paulauskas, S., Gatsonis, C. & Richards, C. (1988). Depressive disorders in childhood. III. A longitudinal study of comorbidity with and risk for conduct disorders. Journal of Affective Disorders, 15, 205–217. CrossRefPubMed Kovacs, M., Paulauskas, S., Gatsonis, C. & Richards, C. (1988). Depressive disorders in childhood. III. A longitudinal study of comorbidity with and risk for conduct disorders. Journal of Affective Disorders, 15, 205–217. CrossRefPubMed
go back to reference Kovacs, M. (1996). Presentation and course of major depressive disorder during childhood and later years of the life span. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35 , 705–715. CrossRefPubMed Kovacs, M. (1996). Presentation and course of major depressive disorder during childhood and later years of the life span. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35 , 705–715. CrossRefPubMed
go back to reference Last, C.G. (1991). Somatic complaints in anxiety disordered children. Journal of Anxiety Disorders, 5 , 125–138. CrossRef Last, C.G. (1991). Somatic complaints in anxiety disordered children. Journal of Anxiety Disorders, 5 , 125–138. CrossRef
go back to reference Last, C.G. (1993). Anxiety across the lifespan: A developmental perspective. New York: Springer. Last, C.G. (1993). Anxiety across the lifespan: A developmental perspective. New York: Springer.
go back to reference Last, C.G., Hersen, M., Kazdin, A.E. & Perrin, S. (1992). Prospective study of anxiety disordered children. Unpublished manuscript. Last, C.G., Hersen, M., Kazdin, A.E. & Perrin, S. (1992). Prospective study of anxiety disordered children. Unpublished manuscript.
go back to reference Last, C.G., Perrin, S., Hersen, M. & Kazdin, A.E. (1996). A prospective study of childhood anxiety disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35 , 1502– 1510. CrossRefPubMed Last, C.G., Perrin, S., Hersen, M. & Kazdin, A.E. (1996). A prospective study of childhood anxiety disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35 , 1502– 1510. CrossRefPubMed
go back to reference Last, C.G., Strauss, C.C. & Francis, G. (1987). Comorbidity among childhood anxiety disorders. Journal of Nervous and Mental Disease, 175 , 726–730. CrossRefPubMed Last, C.G., Strauss, C.C. & Francis, G. (1987). Comorbidity among childhood anxiety disorders. Journal of Nervous and Mental Disease, 175 , 726–730. CrossRefPubMed
go back to reference Lechman, J.F., Weissman, M.M., Prussoff, B.A., Caruso, K.A., Merikangas, K.R., Pauls, D.L. & Kidd, K.K. (1984). Subtypes of depression: Family study perspective. Archives of General Psychiatry, 41 , 833–838. Lechman, J.F., Weissman, M.M., Prussoff, B.A., Caruso, K.A., Merikangas, K.R., Pauls, D.L. & Kidd, K.K. (1984). Subtypes of depression: Family study perspective. Archives of General Psychiatry, 41 , 833–838.
go back to reference Manassis, K. & Bradley, S.J. (1994). The development of childhood anxiety disorders: Toward an integrated model. Journal of Applied Developmental Psychology, 15 , 345–366. CrossRef Manassis, K. & Bradley, S.J. (1994). The development of childhood anxiety disorders: Toward an integrated model. Journal of Applied Developmental Psychology, 15 , 345–366. CrossRef
go back to reference Manassis, K., Bradley, S.J., Goldberg, S, Hood, J. & Swinson, R.P. (1994). Attachment in mothers with anxiety disorders and their children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33 , 1106–1113. PubMed Manassis, K., Bradley, S.J., Goldberg, S, Hood, J. & Swinson, R.P. (1994). Attachment in mothers with anxiety disorders and their children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33 , 1106–1113. PubMed
go back to reference McConaughy, S.H., Stanger, C. & Achenbach, T.M. (1992). Three–year course of behavioral/emotional problems in a national sample of 4– to 16–year olds: I Agreement among informants. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31 , 932–940. CrossRefPubMed McConaughy, S.H., Stanger, C. & Achenbach, T.M. (1992). Three–year course of behavioral/emotional problems in a national sample of 4– to 16–year olds: I Agreement among informants. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31 , 932–940. CrossRefPubMed
go back to reference Nottelman, E.D. & Jensen, P.S. (1995). Comorbidity of Disorders in children and adolescents: Developmental perspectives. In T.H. Ollendick en R.J. Prinz (Eds.), Advances in Clinical Child Psychology, Vol. 17 (pp. 109–155). New York: Plenum Press. Nottelman, E.D. & Jensen, P.S. (1995). Comorbidity of Disorders in children and adolescents: Developmental perspectives. In T.H. Ollendick en R.J. Prinz (Eds.), Advances in Clinical Child Psychology, Vol. 17 (pp. 109–155). New York: Plenum Press.
go back to reference Offord, D., Boyle, M., Racine, Y., Fleming, J.E. & Cadman, D.T. (1992). Outcome, prognosis, and risk in a longitudinal follow–up study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31 , 916–923. CrossRefPubMed Offord, D., Boyle, M., Racine, Y., Fleming, J.E. & Cadman, D.T. (1992). Outcome, prognosis, and risk in a longitudinal follow–up study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31 , 916–923. CrossRefPubMed
go back to reference Öhman, A. (1986). Face the beast and fear the face: Animal and social fears as prototypes for evolutionary analyses of emotion. Psychophysiology, 23 , 123–145. CrossRefPubMed Öhman, A. (1986). Face the beast and fear the face: Animal and social fears as prototypes for evolutionary analyses of emotion. Psychophysiology, 23 , 123–145. CrossRefPubMed
go back to reference Ollendick, T.H. & Huntzinger, R.M. (1990). Separation anxiety disorder in childhood. In M. Hersen & C.G. Last (Eds.): Handbook of child and adult psychopathology, ch. 9, pp. 133–149. New York: Pergamon Press. Ollendick, T.H. & Huntzinger, R.M. (1990). Separation anxiety disorder in childhood. In M. Hersen & C.G. Last (Eds.): Handbook of child and adult psychopathology, ch. 9, pp. 133–149. New York: Pergamon Press.
go back to reference Ollendick, T.H. & King, N.J. (1991). Origins of childhood fears: an evaluation of Rachman's theory of fear acquisition. BRAT, 29 , 117–123. CrossRef Ollendick, T.H. & King, N.J. (1991). Origins of childhood fears: an evaluation of Rachman's theory of fear acquisition. BRAT, 29 , 117–123. CrossRef
go back to reference Ollendick, T.H. & King, N.J. (1994). Diagnosis, assessment and treatment of internalizing problems in children: The role of longitudinal data. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62 , 918–927. CrossRefPubMed Ollendick, T.H. & King, N.J. (1994). Diagnosis, assessment and treatment of internalizing problems in children: The role of longitudinal data. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62 , 918–927. CrossRefPubMed
go back to reference Öst, L. G. (1987). Age of onset in different phobias. Journal of Abnormal Psychology, 96 , 223–229. CrossRefPubMed Öst, L. G. (1987). Age of onset in different phobias. Journal of Abnormal Psychology, 96 , 223–229. CrossRefPubMed
go back to reference Prins, P.J.M. (1994). Anxiety in medical settings. In T.H. Ollendick, N.J. King & W. B. Yule (Eds.), International Handbook of Phobic and Anxiety disorders in Children and Adolescents. (pp. 267–290). New York: Plenum Press. Prins, P.J.M. (1994). Anxiety in medical settings. In T.H. Ollendick, N.J. King & W. B. Yule (Eds.), International Handbook of Phobic and Anxiety disorders in Children and Adolescents. (pp. 267–290). New York: Plenum Press.
go back to reference Rutter, M. (1994). Beyond longitudinal data: Causes, consequences, changes and continuity. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62 , 928–940. CrossRefPubMed Rutter, M. (1994). Beyond longitudinal data: Causes, consequences, changes and continuity. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62 , 928–940. CrossRefPubMed
go back to reference Sergeant, J.A. & Prins, P.J.M. (in druk). Progress and unresolved issues in developmental psychopathology. In C.A. Essau & F. Petermann (Eds.), Developmental Psychopathology: Epidemiology, Diagnostics and Treatment. Harwood Academic Publishers. Sergeant, J.A. & Prins, P.J.M. (in druk). Progress and unresolved issues in developmental psychopathology. In C.A. Essau & F. Petermann (Eds.), Developmental Psychopathology: Epidemiology, Diagnostics and Treatment. Harwood Academic Publishers.
go back to reference Seligman, M.E.P. (1971). Phobias and preparedness. Behavior Therapy, 2 , 307–320. CrossRef Seligman, M.E.P. (1971). Phobias and preparedness. Behavior Therapy, 2 , 307–320. CrossRef
go back to reference Strauss, C.C. & Last, C.G. (1993). Social and simple phobias in children. Journal of Anxiety Disorders, 7 , 141–152. CrossRef Strauss, C.C. & Last, C.G. (1993). Social and simple phobias in children. Journal of Anxiety Disorders, 7 , 141–152. CrossRef
go back to reference Tonge, B. (1994). Separation anxiety disorder. In T.H. Ollendick, N.J. King, & W. Yule (Eds.): International Handbook of phobic and anxiety disorders in children and adolescents, ch. 8, pp. 145–167. New York: Plenum Press. Tonge, B. (1994). Separation anxiety disorder. In T.H. Ollendick, N.J. King, & W. Yule (Eds.): International Handbook of phobic and anxiety disorders in children and adolescents, ch. 8, pp. 145–167. New York: Plenum Press.
go back to reference Turner, S.M. & Beidel, D.C. (1989). Social phobia: Clinical syndrome, diagnosis, and comorbidity. Clinical Psychology review, 9 , 3–18. CrossRef Turner, S.M. & Beidel, D.C. (1989). Social phobia: Clinical syndrome, diagnosis, and comorbidity. Clinical Psychology review, 9 , 3–18. CrossRef
go back to reference Verhulst, F.C. & Ende, J. van der, (1992). Six–year stability of parent–reported problem behavior in an epidemiological sample. Journal of Abnormal Child Psychology, 20 , 595–611. CrossRefPubMed Verhulst, F.C. & Ende, J. van der, (1992). Six–year stability of parent–reported problem behavior in an epidemiological sample. Journal of Abnormal Child Psychology, 20 , 595–611. CrossRefPubMed
go back to reference Weiss, B. & Nurcombe, B. (1992), Age, clinical severity, and the differentiation of depressive psychopathology: A test of the orthogenetic hypothesis. Development and Psychopathology, 4, 113–124. CrossRef Weiss, B. & Nurcombe, B. (1992), Age, clinical severity, and the differentiation of depressive psychopathology: A test of the orthogenetic hypothesis. Development and Psychopathology, 4, 113–124. CrossRef
go back to reference Wenar, C. (1994). Developmental Psychopathology from infancy through adolescence. New York: McGraw–Hill. Wenar, C. (1994). Developmental Psychopathology from infancy through adolescence. New York: McGraw–Hill.
go back to reference Wit, C.A.M de., Goudena, P.P. & Prins, P.J.M. (1994). Gedragsstoornissen in ontwikelingspsychopathologisch perspectief. Gedragstherapie, 27 , 215–233. Wit, C.A.M de., Goudena, P.P. & Prins, P.J.M. (1994). Gedragsstoornissen in ontwikelingspsychopathologisch perspectief. Gedragstherapie, 27 , 215–233.
Metagegevens
Titel
Angst in ontwikkelingspsychopathologisch perspectief
Auteurs
P. J. M. Prins
C. A. M. de Wit
P. P. Goudena
Publicatiedatum
01-12-1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/1997
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060666

Andere artikelen Uitgave 4/1997

Kind en adolescent 4/1997 Naar de uitgave