Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/1997

01-12-1997 | Artikelen

Handboek Methodische Ouderbegeleiding 2: naar een psychologie van ouderschap.

Auteur: Mevr. drs. K. E. Langemeijer

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/1997

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In het Handboek Methodische Ouderbegeleiding 2 wordt het accent gelegd op het ouderschap, een fenomeen dat tot op heden zelden object van onderzoek is geweest. Het ouderschap wordt belicht vanuit het perspectief van de ouder en niet vanuit het perspectief van het kind. Het boek is onderverdeeld in drie delen, die tezamen een raamwerk vormen dat alle ouderfunctioneren omvat: van eenvoudig ‘goed genoeg’ tot problematisch of stagnerend ouderschap. Om alle vormen van ouderschap in kaart te kunnen brengen maakt Van der Pas binnen dit raamwerk gebruik van verschillende theoretische kaders. De essentie van het ouderschap wordt hierbij gezien als het onvoorwaardelijk en tijdloos besef van verantwoordelijk zijn.
Literatuur
go back to reference A. van der Pas. Handboek Methodische Ouderbegeleiding 2: naar een psychologie van ouderschap. Rotterdam: Ad. Donker, 1997. 254 p., ƒ 74,50. A. van der Pas. Handboek Methodische Ouderbegeleiding 2: naar een psychologie van ouderschap. Rotterdam: Ad. Donker, 1997. 254 p., ƒ 74,50.
Metagegevens
Titel
Handboek Methodische Ouderbegeleiding 2: naar een psychologie van ouderschap.
Auteur
Mevr. drs. K. E. Langemeijer
Publicatiedatum
01-12-1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/1997
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060672

Andere artikelen Uitgave 4/1997

Kind en adolescent 4/1997 Naar de uitgave