Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/1997

01-12-1997 | Artikelen

Depressies bij kinderen en adolescenten

De stand van zaken na vijfentwintig jaar onderzoek

Auteur: C. A. M. de Wit

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/1997

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vanuit een ontwikkelingspsychopathologische invalshoek wordt de stand van zaken op het vlak van theorievorming en onderzoek betreffende depressies bij kinderen en adolescenten beschreven. Geconcludeerd kan worden dat het in veel gevallen om een ernstige stoornis gaat met een ongunstige prognose. Vroegtijdige onderkenning, adequate diagnostiek en behandeling, en zo mogelijk preventie zijn daarom van belang.
Literatuur
go back to reference Abramson, L., Seligman, M. & Teasdale, J. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49–74. CrossRefPubMed Abramson, L., Seligman, M. & Teasdale, J. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49–74. CrossRefPubMed
go back to reference Akiskal, H. (1995). Developmental pathways to bipolarity: Are juvenile–onset depressions pre–bipolar? Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 754–763. CrossRefPubMed Akiskal, H. (1995). Developmental pathways to bipolarity: Are juvenile–onset depressions pre–bipolar? Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 754–763. CrossRefPubMed
go back to reference Akiskal, H. & McKinney, W. (1975). Overview of recent research in depression. Archives of General Psychiatry, 32, 285–305. PubMed Akiskal, H. & McKinney, W. (1975). Overview of recent research in depression. Archives of General Psychiatry, 32, 285–305. PubMed
go back to reference Alloy, L. & Abramson, L. (1979). Judgement of contingency in depressed and nondepressed students. Sadder but wiser? Journal of Experimental Psychology, 108, 441–485. PubMed Alloy, L. & Abramson, L. (1979). Judgement of contingency in depressed and nondepressed students. Sadder but wiser? Journal of Experimental Psychology, 108, 441–485. PubMed
go back to reference American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (Third Edition), DSM – III. Washington D.C.: APA. American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (Third Edition), DSM III. Washington D.C.: APA.
go back to reference American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (Third Edition–Revised), DSM – III– r. Washington D.C.: APA. American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (Third Edition–Revised), DSM III– r. Washington D.C.: APA.
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (Fourth Edition), DSM – IV. Washington D.C.: APA. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (Fourth Edition), DSM IV. Washington D.C.: APA.
go back to reference Anderson, J.C. & McGee, R. (1994). Comorbidity of depression in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents (pp. 581–601). New York : Plenum Press. Anderson, J.C. & McGee, R. (1994). Comorbidity of depression in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents (pp. 581–601). New York : Plenum Press.
go back to reference Anderson, J., Williams, S., McGee, R. & Silva, P. (1987). DSM– III disorders in preadolescent children: prevalence in a large sample from the general population. Archives of General Psychiatry, 44, 69–76. PubMed Anderson, J., Williams, S., McGee, R. & Silva, P. (1987). DSMIII disorders in preadolescent children: prevalence in a large sample from the general population. Archives of General Psychiatry, 44, 69–76. PubMed
go back to reference Angold, A. (1988). Childhood and adolescent depression. I. Epidemiological and aetiological aspects. British Journal of Psychiatry, 152, 601–617. CrossRefPubMed Angold, A. (1988). Childhood and adolescent depression. I. Epidemiological and aetiological aspects. British Journal of Psychiatry, 152, 601–617. CrossRefPubMed
go back to reference Annell, A. (1972). Depressive states in childhood and adolescence. Stockholm: Almqvist & Wicksell. Annell, A. (1972). Depressive states in childhood and adolescence. Stockholm: Almqvist & Wicksell.
go back to reference Anthony, J. & Scott, P. (1960). Manic–depressive psychosis in childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1. 53–72. CrossRef Anthony, J. & Scott, P. (1960). Manic–depressive psychosis in childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1. 53–72. CrossRef
go back to reference Beck, A. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Universities Press. Beck, A. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Universities Press.
go back to reference Ben–Amos, B. (1996). Depression and conduct disorders in children and adolescents. Bulletin of the Menninger Clinic, 56, 188–208. Ben–Amos, B. (1996). Depression and conduct disorders in children and adolescents. Bulletin of the Menninger Clinic, 56, 188–208.
go back to reference Biederman, J., Faraone, S., Mick, E., Moore, P. & Lelon, E. (1996). Child Behavior Checklist findings further support comorbidity between ADHD and major depression in a referred sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 734–742. CrossRefPubMed Biederman, J., Faraone, S., Mick, E., Moore, P. & Lelon, E. (1996). Child Behavior Checklist findings further support comorbidity between ADHD and major depression in a referred sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 734–742. CrossRefPubMed
go back to reference Birmaher, B., Ryan, D., Williamson, D., Brent, D., Kaufman, J., Dahl, R., Perel, J. & Nelson B. (1996). Childhood and adolescent depression: A review of the past 10 years. Part I. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 1427–1439. CrossRefPubMed Birmaher, B., Ryan, D., Williamson, D., Brent, D., Kaufman, J., Dahl, R., Perel, J. & Nelson B. (1996). Childhood and adolescent depression: A review of the past 10 years. Part I. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 1427–1439. CrossRefPubMed
go back to reference Birmaher, B., Ryan, D., Williamson, D., Brent, D. & Kaufman (1997). Childhood and adolescent depression: A review of the past 10 years. Part II. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1575–1583. CrossRef Birmaher, B., Ryan, D., Williamson, D., Brent, D. & Kaufman (1997). Childhood and adolescent depression: A review of the past 10 years. Part II. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1575–1583. CrossRef
go back to reference Bowlby, J. (1981). Attachment and loss. Volume 3, Loss: sadness and depression. London: The Hogarth Press en The Institute of Psycho–Analysis. Bowlby, J. (1981). Attachment and loss. Volume 3, Loss: sadness and depression. London: The Hogarth Press en The Institute of Psycho–Analysis.
go back to reference Brady, E. & Kendall, P. (1992). Comorbidity of anxiety and depression in children and adolescents. Psychological Bulletin, 111, 244–255. CrossRefPubMed Brady, E. & Kendall, P. (1992). Comorbidity of anxiety and depression in children and adolescents. Psychological Bulletin, 111, 244–255. CrossRefPubMed
go back to reference Capaldi, D. (1991). Co–occurence of conduct problems and depressive symptoms in early adolescent boys: I. Familial factors and general adjustment in Grade 6. Development and Psychopathology, 3, 277–300. CrossRef Capaldi, D. (1991). Co–occurence of conduct problems and depressive symptoms in early adolescent boys: I. Familial factors and general adjustment in Grade 6. Development and Psychopathology, 3, 277–300. CrossRef
go back to reference Capaldi, D. (1992), Co–occurence of conduct problems and depressive symptoms in early adolescent boys: II. A 2–year follow–up at Grade 8. Development and Psychopathology, 4, 125–144. CrossRef Capaldi, D. (1992), Co–occurence of conduct problems and depressive symptoms in early adolescent boys: II. A 2–year follow–up at Grade 8. Development and Psychopathology, 4, 125–144. CrossRef
go back to reference Carlson, G. & Garber, J. (1986). Developmental issues in the classification of depression in children. In M. Rutter, C. Izard & P. Read (Eds.), Depression in young people (pp. 399–434). New York: Guilford. Carlson, G. & Garber, J. (1986). Developmental issues in the classification of depression in children. In M. Rutter, C. Izard & P. Read (Eds.), Depression in young people (pp. 399–434). New York: Guilford.
go back to reference Caron, C. & Rutter, M. (1991). Comorbidity in child psychopathology: Concepts, issues and research strategies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32, 1063–1080. CrossRefPubMed Caron, C. & Rutter, M. (1991). Comorbidity in child psychopathology: Concepts, issues and research strategies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32, 1063–1080. CrossRefPubMed
go back to reference Cicchetti. D. & Cohen, D.J. (Eds.) (1995). Developmental psychopathology. New York: Wiley. Cicchetti. D. & Cohen, D.J. (Eds.) (1995). Developmental psychopathology. New York: Wiley.
go back to reference Cicchetti, D., Rogosch, F.A. & Toth, S.L. (1994). A developmental psychopathology perspective on depression in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents (pp. 123–141). New York: Plenum Press. Cicchetti, D., Rogosch, F.A. & Toth, S.L. (1994). A developmental psychopathology perspective on depression in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents (pp. 123–141). New York: Plenum Press.
go back to reference Cicchetti, D. & Schneider–Rosen, K. (1984), Toward a transactional model of childhood depression. In D. Cicchetti & K. Schneider–Rosen (Eds.), Childhood depression (pp. 5–28). San Francisco: Jossey–Bass. Cicchetti, D. & Schneider–Rosen, K. (1984), Toward a transactional model of childhood depression. In D. Cicchetti & K. Schneider–Rosen (Eds.), Childhood depression (pp. 5–28). San Francisco: Jossey–Bass.
go back to reference Cicchetti, D. & Schneider–Rosen, K. (1986) An organized approach to childhood depression. In M. Rutter, C.E. Izard & P.B. Read (Eds.), Depression in young people. Developmental and clinical perspectives (pp. 71–134). New York: The Guilford Press. Cicchetti, D. & Schneider–Rosen, K. (1986) An organized approach to childhood depression. In M. Rutter, C.E. Izard & P.B. Read (Eds.), Depression in young people. Developmental and clinical perspectives (pp. 71–134). New York: The Guilford Press.
go back to reference Colaco Belmonte, J. (1978). Een psychofysiologisch depressiemodel. Tijdschrift voor Psychiatrie, 20, 203–229. Colaco Belmonte, J. (1978). Een psychofysiologisch depressiemodel. Tijdschrift voor Psychiatrie, 20, 203–229.
go back to reference Eley, T. (1997). Genetic and environmental factors in depressive and anxious symptoms: Results from a twin study of children and adolescents. Paper gepresenteerd op de Intensive Course on Developmental Psychopathology, Gent, april 1997. Eley, T. (1997). Genetic and environmental factors in depressive and anxious symptoms: Results from a twin study of children and adolescents. Paper gepresenteerd op de Intensive Course on Developmental Psychopathology, Gent, april 1997.
go back to reference Emslie, G.J., Weinberg, W.A., Kennard, B.D. & Kowatch, R.A. (1994). Neurobiological aspects of depression in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents (pp. 143–168). New York: Plenum Press. Emslie, G.J., Weinberg, W.A., Kennard, B.D. & Kowatch, R.A. (1994). Neurobiological aspects of depression in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents (pp. 143–168). New York: Plenum Press.
go back to reference Fergusson, D.M., Horwood, L.J. & Lynskey, M.T. (1996). Origins of comorbidity between conduct and affective disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 451–460. PubMed Fergusson, D.M., Horwood, L.J. & Lynskey, M.T. (1996). Origins of comorbidity between conduct and affective disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 451–460. PubMed
go back to reference Garber, J. (1984 a). The developmental progression of depression in female children. In D. Cicchetti & K. Schneider–Rosen (Eds.), Childhood depression (pp. 29–58). San Francisco: Jossey–Bass. Garber, J. (1984 a). The developmental progression of depression in female children. In D. Cicchetti & K. Schneider–Rosen (Eds.), Childhood depression (pp. 29–58). San Francisco: Jossey–Bass.
go back to reference Garber, J. (1984 b). Classification of childhood psychopathology: a developmental perspective. Child Development, 55, 30–48. CrossRefPubMed Garber, J. (1984 b). Classification of childhood psychopathology: a developmental perspective. Child Development, 55, 30–48. CrossRefPubMed
go back to reference Garber, J., Braaflandt, N. & Weiss, B. (1995). Affect regulation in depressed and nondepressed children and young adolescents. Development and Psychopathology, 7, 93–115. CrossRef Garber, J., Braaflandt, N. & Weiss, B. (1995). Affect regulation in depressed and nondepressed children and young adolescents. Development and Psychopathology, 7, 93–115. CrossRef
go back to reference Geller, B., Fox, L.W. & Clark, K.A. (1994). Rate and predictors of prepubertal bipolarity during follow–up of 6– to 12–year–old depressed children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33, 461–468. CrossRefPubMed Geller, B., Fox, L.W. & Clark, K.A. (1994). Rate and predictors of prepubertal bipolarity during follow–up of 6– to 12–year–old depressed children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33, 461–468. CrossRefPubMed
go back to reference Hammen, C. (1992). Cognitive, life stress, and interpersonal approaches to a developmental psychopathology model of depression. Development and Psychopathology, 4, 189–206. CrossRef Hammen, C. (1992). Cognitive, life stress, and interpersonal approaches to a developmental psychopathology model of depression. Development and Psychopathology, 4, 189–206. CrossRef
go back to reference Harrington, R. (1992). Annotation: The natural history and treatment of child and adolescent affective disortders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33, 1287–1302. CrossRefPubMed Harrington, R. (1992). Annotation: The natural history and treatment of child and adolescent affective disortders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33, 1287–1302. CrossRefPubMed
go back to reference Harrington, R. (1993). Depressive disorder in childhood and adolescence. Chichester: John Wiley and Sons. Harrington, R. (1993). Depressive disorder in childhood and adolescence. Chichester: John Wiley and Sons.
go back to reference Harrington, R.D., Fudge, H., Rutter, M., Pickles, A. & Hill, J. (1990). Adult outcomes of childhood and adolescent depression. I: Psychiatric status. Archives of General Psychiatry, 47, 465–473. PubMed Harrington, R.D., Fudge, H., Rutter, M., Pickles, A. & Hill, J. (1990). Adult outcomes of childhood and adolescent depression. I: Psychiatric status. Archives of General Psychiatry, 47, 465–473. PubMed
go back to reference Harrington, R.D., Fudge, H., Rutter, M., Pickles, A. & Hill, J. (1991). Adult outcomes of childhood and adolescent depression. II: Links with antisocial disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30, 434–439. CrossRefPubMed Harrington, R.D., Fudge, H., Rutter, M., Pickles, A. & Hill, J. (1991). Adult outcomes of childhood and adolescent depression. II: Links with antisocial disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30, 434–439. CrossRefPubMed
go back to reference Harrington, R., Rutter, M. & Fombonne, E. (1996). Developmental pathways in depression: Multiple meanings, antecedents, and endpoints. Development and Psychopathology, 8, 601–616. CrossRef Harrington, R., Rutter, M. & Fombonne, E. (1996). Developmental pathways in depression: Multiple meanings, antecedents, and endpoints. Development and Psychopathology, 8, 601–616. CrossRef
go back to reference Heuves, W. (1990), Depression in young male adolescents. Theoretical and clinical aspects. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Heuves, W. (1990), Depression in young male adolescents. Theoretical and clinical aspects. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.
go back to reference Irsel, M. van (1997). Angst en depressie bij adolescenten. Doctoraalscriptie Vakgroep Ontwikkelingspsychologie Katholieke Universiteit Nijmegen. Irsel, M. van (1997). Angst en depressie bij adolescenten. Doctoraalscriptie Vakgroep Ontwikkelingspsychologie Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Kashani, J. & Simonds, J. (1979), The incidence of depression in children. American Journal of Psychotherapy, 136, 1203–1205. Kashani, J. & Simonds, J. (1979), The incidence of depression in children. American Journal of Psychotherapy, 136, 1203–1205.
go back to reference Kelleners, H. (1997). Depressief en/of gedragsgestoord. Doctoraalscriptie Vakgroep Ontwikkelingspsychologie Katholieke Universiteit Nijmegen. Kelleners, H. (1997). Depressief en/of gedragsgestoord. Doctoraalscriptie Vakgroep Ontwikkelingspsychologie Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Kovacs, M. (1985). The Children's Depression Inventory (CDI). Psychopharmacology Bulletin, 21, 995–998. PubMed Kovacs, M. (1985). The Children's Depression Inventory (CDI). Psychopharmacology Bulletin, 21, 995–998. PubMed
go back to reference Kovacs, M. (1992). Children's Depression Inventory, CDI . Manual. Toronto (Ontario): Multi–Health Systems, Inc. Kovacs, M. (1992). Children's Depression Inventory, CDI . Manual. Toronto (Ontario): Multi–Health Systems, Inc.
go back to reference Kovacs, M. (1996). Presentation and course of major depressive disorder during childhood and later years of the life span. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 705–715. CrossRefPubMed Kovacs, M. (1996). Presentation and course of major depressive disorder during childhood and later years of the life span. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 705–715. CrossRefPubMed
go back to reference Kovacs, M. (1997). Depressive disorders in childhood: An impressionistic landscape. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 287–298. CrossRefPubMed Kovacs, M. (1997). Depressive disorders in childhood: An impressionistic landscape. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 287–298. CrossRefPubMed
go back to reference Kovacs, M. & Beck, A. (1977). An empirical–clinical approach toward a definition of childhood depression. In J. Schulterbrandt & A. Raskin, (Eds.), Depression in childhood: diagnosis, treatment and conceptual models (pp. 1–25). New York: Raven Press. Kovacs, M. & Beck, A. (1977). An empirical–clinical approach toward a definition of childhood depression. In J. Schulterbrandt & A. Raskin, (Eds.), Depression in childhood: diagnosis, treatment and conceptual models (pp. 1–25). New York: Raven Press.
go back to reference Kovacs, M. & Beck, A. (1978). Maladaptive cognitive structures in depression. American Journal of Psychiatry, 135, 525–533. PubMed Kovacs, M. & Beck, A. (1978). Maladaptive cognitive structures in depression. American Journal of Psychiatry, 135, 525–533. PubMed
go back to reference Kovacs, M., Feinberg, T., Crouse–Novak, M., Paulauskas, S. & Finkelstein, R. (1984a), Depressive disorders in childhood: I. A longitudinal perspective study of characteristics and recovery. Archives of General Psychiatry, 41, 229–237. Kovacs, M., Feinberg, T., Crouse–Novak, M., Paulauskas, S. & Finkelstein, R. (1984a), Depressive disorders in childhood: I. A longitudinal perspective study of characteristics and recovery. Archives of General Psychiatry, 41, 229–237.
go back to reference Kovacs, M., Feinberg, T., Crouse–Novak, M., Paulauskas, S., Pollock, M. & Finkelstein, R. (1984b), Depressive disorders in childhood: II. A longitudinal study of the risk for subsequent major depression. Archives of General Psychiatry, 41, 643–649 Kovacs, M., Feinberg, T., Crouse–Novak, M., Paulauskas, S., Pollock, M. & Finkelstein, R. (1984b), Depressive disorders in childhood: II. A longitudinal study of the risk for subsequent major depression. Archives of General Psychiatry, 41, 643–649
go back to reference Kovacs, M., Paulauskas, S., Gatsonis, C. & Richards, C. (1988), Depressive disorders in childhood. III. A longitudinal study of comorbidity with and risk for conduct disorders. Journal of Affective Disorders, 15, 205–217. CrossRefPubMed Kovacs, M., Paulauskas, S., Gatsonis, C. & Richards, C. (1988), Depressive disorders in childhood. III. A longitudinal study of comorbidity with and risk for conduct disorders. Journal of Affective Disorders, 15, 205–217. CrossRefPubMed
go back to reference Kovacs, M., Gatsonis, C., Paulauskas, S. & Richards, C. (1989), Depressive disorders in childhood. IV. A longitudinal study of comorbidity with and risk for anxiety disorders. Archives of General Psychiatry, 46, 776–782. PubMed Kovacs, M., Gatsonis, C., Paulauskas, S. & Richards, C. (1989), Depressive disorders in childhood. IV. A longitudinal study of comorbidity with and risk for anxiety disorders. Archives of General Psychiatry, 46, 776–782. PubMed
go back to reference Kovacs, M. & Pollock, M. (1995). Bipolar disorder and comorbid conduct disorder in childhood and adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 715–723. CrossRefPubMed Kovacs, M. & Pollock, M. (1995). Bipolar disorder and comorbid conduct disorder in childhood and adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 715–723. CrossRefPubMed
go back to reference Lefkowitz, M. & Burton, N. (1978), Childhood depression: a critique of the concept. Psychological Bulletin, 85, 716–726. CrossRefPubMed Lefkowitz, M. & Burton, N. (1978), Childhood depression: a critique of the concept. Psychological Bulletin, 85, 716–726. CrossRefPubMed
go back to reference Marriage, K., Fine, S., Moretti, M. & Haley, G. (1986). Relationship between depression and conduct disorder in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 25, 687–691. PubMedCrossRef Marriage, K., Fine, S., Moretti, M. & Haley, G. (1986). Relationship between depression and conduct disorder in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 25, 687–691. PubMedCrossRef
go back to reference Nissen, G. (1971). Depressive Syndrome im Kindes– und Jugendalter. Berlin: Springer Verlag. Nissen, G. (1971). Depressive Syndrome im Kindes– und Jugendalter. Berlin: Springer Verlag.
go back to reference Ollendick, T.H. & King, N.J. (1994). Diagnosis, assessment, and treatment of internalizing problems in children: The role of longitudinal data. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 918–927. CrossRef Ollendick, T.H. & King, N.J. (1994). Diagnosis, assessment, and treatment of internalizing problems in children: The role of longitudinal data. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 918–927. CrossRef
go back to reference Post, R.M. (1992). Transduction of psychological stress into the neurobiology of recurrent affective disorder. American Journal of Psychiatry, 149, 999–1010. PubMed Post, R.M. (1992). Transduction of psychological stress into the neurobiology of recurrent affective disorder. American Journal of Psychiatry, 149, 999–1010. PubMed
go back to reference Poznanski, E.O. & Mokros, H.B. (1994). Phenomenology and epidemiology of mood disorders in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents, (pp. 19–39). New York: Plenum Press. Poznanski, E.O. & Mokros, H.B. (1994). Phenomenology and epidemiology of mood disorders in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents, (pp. 19–39). New York: Plenum Press.
go back to reference Puig–Antich, J. (1982), The use of RDC–criteria for major depressive disorder in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 21, 291–293. PubMedCrossRef Puig–Antich, J. (1982), The use of RDC–criteria for major depressive disorder in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 21, 291–293. PubMedCrossRef
go back to reference Reynolds, W.M. & Johnston, H.F. (1994). The nature and study of depression in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents (pp. 3–17). New York: Plenum Press. Reynolds, W.M. & Johnston, H.F. (1994). The nature and study of depression in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents (pp. 3–17). New York: Plenum Press.
go back to reference Rie, H. (1966). Depression in childhood. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 5, 653–686. PubMed Rie, H. (1966). Depression in childhood. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 5, 653–686. PubMed
go back to reference Rochlin, G. (1959). The loss complex. Journal of the American Psychoanalytic Association, 7, 299–316. CrossRefPubMed Rochlin, G. (1959). The loss complex. Journal of the American Psychoanalytic Association, 7, 299–316. CrossRefPubMed
go back to reference Rochlin, G. (1961). The dread of abandonment. The Psycho–Analytic Study of the Child, 16, 451–470. Rochlin, G. (1961). The dread of abandonment. The Psycho–Analytic Study of the Child, 16, 451–470.
go back to reference Rutter, M. (1986). The developmental psychopathology of depression: Issues and perspectives. In M. Rutter, C. Izard & P. Read (Eds.), Depression in young people. Developmental and clinical perspectives. (pp. 3–30). New York: The Guilford Press. Rutter, M. (1986). The developmental psychopathology of depression: Issues and perspectives. In M. Rutter, C. Izard & P. Read (Eds.), Depression in young people. Developmental and clinical perspectives. (pp. 3–30). New York: The Guilford Press.
go back to reference Schulterbrandt, J. & Raskin, A. (Eds.) (1977). Depression in childhood. New York: Raven Press. Schulterbrandt, J. & Raskin, A. (Eds.) (1977). Depression in childhood. New York: Raven Press.
go back to reference Seligman, M. (1975). Helplessness: on depression, development and death. San Francisco: Freeman & Co. Seligman, M. (1975). Helplessness: on depression, development and death. San Francisco: Freeman & Co.
go back to reference Sroufe, L. & Rutter, M. (1984). The domain of developmental psychopathology. Child Development, 55, 17–29. CrossRefPubMed Sroufe, L. & Rutter, M. (1984). The domain of developmental psychopathology. Child Development, 55, 17–29. CrossRefPubMed
go back to reference Stegge, H. (1996) De invloed van emoties op cognities en gedrag. In J.D. Bosch, H.A. Bosma, D.N. Oudshoorn, J. Rispens & A. Vyt (Red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2 (pp. 163–183). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Stegge, H. (1996) De invloed van emoties op cognities en gedrag. In J.D. Bosch, H.A. Bosma, D.N. Oudshoorn, J. Rispens & A. Vyt (Red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2 (pp. 163–183). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Tilmans–Ostyn, E. (1990). Het creëren van therapeutische ruimte bij de analyse van de hulpvraag. Kinder– en Jeugdpsychotherapie, 16, 203–221 Tilmans–Ostyn, E. (1990). Het creëren van therapeutische ruimte bij de analyse van de hulpvraag. Kinder– en Jeugdpsychotherapie, 16, 203–221
go back to reference Vostanis, P. & Harrington, R. (1994). Cognitive–behavioural treatment of depressive disorder in childpsychiatric patients. Rationale and description of a treatment package. European Child and Adolescent Psychiatry, 3 , 111–123. CrossRef Vostanis, P. & Harrington, R. (1994). Cognitive–behavioural treatment of depressive disorder in childpsychiatric patients. Rationale and description of a treatment package. European Child and Adolescent Psychiatry, 3 , 111–123. CrossRef
go back to reference Weller, E.B., Weller R.A. & Fristad, M.A. (1995). Bipolar disorder in children: Misdiagnosis, underdiagnosis, and future directions. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 709–714. CrossRefPubMed Weller, E.B., Weller R.A. & Fristad, M.A. (1995). Bipolar disorder in children: Misdiagnosis, underdiagnosis, and future directions. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 709–714. CrossRefPubMed
go back to reference Wit, C.A.M. de (1985). Depressie bij kinderen. Psychologische theorie en operationalisering. Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam. Leuven: Acco. Wit, C.A.M. de (1985). Depressie bij kinderen. Psychologische theorie en operationalisering. Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam. Leuven: Acco.
go back to reference Wit, C.A.M. de (1987). Depressie Vragenlijst voor Kinderen, D.V.K. en K.D.V.K., Handleiding. Amersfoort/Leuven: Acco. Wit, C.A.M. de (1987). Depressie Vragenlijst voor Kinderen, D.V.K. en K.D.V.K., Handleiding. Amersfoort/Leuven: Acco.
go back to reference Wit, C.A.M. de (1990). Depressies bij kinderen nader bekeken. Een geïntegreerde ontwikkelingspsychopathologische en systeemtheoretische benadering. Kinder– en Jeugdpsychotherapie, 16, 87–100. Wit, C.A.M. de (1990). Depressies bij kinderen nader bekeken. Een geïntegreerde ontwikkelingspsychopathologische en systeemtheoretische benadering. Kinder– en Jeugdpsychotherapie, 16, 87–100.
go back to reference Wit, C.A.M. de (1994). The catcher in the rye: over depressies bij adolescenten. Bulletin Nederlandse Vereniging voor Adolescentenzorg, 12, 3–11. Wit, C.A.M. de (1994). The catcher in the rye: over depressies bij adolescenten. Bulletin Nederlandse Vereniging voor Adolescentenzorg, 12, 3–11.
go back to reference Wit, C.A.M. de (1996). Depressies bij adolescenten. Handboek Jeugdgezondheidszorg, pp. G22–1–10. Utrecht: Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge. Wit, C.A.M. de (1996). Depressies bij adolescenten. Handboek Jeugdgezondheidszorg, pp. G22–1–10. Utrecht: Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge.
go back to reference Wit, C.A.M. de & Berg, E.M.B. (ingediend). Comorbiditeit van depressie en gedragsstoornissen bij leerlingen van een Z.M.O.K.–school. Wit, C.A.M. de & Berg, E.M.B. (ingediend). Comorbiditeit van depressie en gedragsstoornissen bij leerlingen van een Z.M.O.K.–school.
go back to reference Wit, C.A.M. de & Kroesbergen, H.T. (1992). Depressieve klachten bij kinderen: vroegtijdige onderkenning en hulpverlening. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, Gezondheid en Samenleving, 70, 477–483. Wit, C.A.M. de & Kroesbergen, H.T. (1992). Depressieve klachten bij kinderen: vroegtijdige onderkenning en hulpverlening. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, Gezondheid en Samenleving, 70, 477–483.
go back to reference Wit, C.A.M. de, De Bruyn, E.E.J., Seijkens, W.M.F.H., Delsing, M.J.M.H. & Oud, J.H.L. (1996). Assessment of depression in Dutch children using the Children's Depression Inventory (C.D.I.). Paper presented at the 8th Conference on Personality Psychology, Gent, juli 1996. Wit, C.A.M. de, De Bruyn, E.E.J., Seijkens, W.M.F.H., Delsing, M.J.M.H. & Oud, J.H.L. (1996). Assessment of depression in Dutch children using the Children's Depression Inventory (C.D.I.). Paper presented at the 8th Conference on Personality Psychology, Gent, juli 1996.
go back to reference Wit, C.A.M. de, De Bruyn, E.E.J., Seijkens, W.M.F.H., Delsing, M.J.M.H. & Oud, J.H.L. (ingediend). The Children's Depression Inventory: Exploratory and confirmatory analyses into its factor structure in Dutch samples. Wit, C.A.M. de, De Bruyn, E.E.J., Seijkens, W.M.F.H., Delsing, M.J.M.H. & Oud, J.H.L. (ingediend). The Children's Depression Inventory: Exploratory and confirmatory analyses into its factor structure in Dutch samples.
go back to reference Wit, C.A.M. de, Mol Lous, A., Rost, H. & De Bruyn, E.E.J. (1996). Diagnostiek van depressies bij kinderen middels spelobservatie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 86–96. Wit, C.A.M. de, Mol Lous, A., Rost, H. & De Bruyn, E.E.J. (1996). Diagnostiek van depressies bij kinderen middels spelobservatie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 86–96.
go back to reference Zoccolillo, M. (1992). Co–occurence of conduct disorder and its adult outcomes with depressive and anxiety disorders: A review. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 547–556. CrossRefPubMed Zoccolillo, M. (1992). Co–occurence of conduct disorder and its adult outcomes with depressive and anxiety disorders: A review. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 547–556. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Depressies bij kinderen en adolescenten
De stand van zaken na vijfentwintig jaar onderzoek
Auteur
C. A. M. de Wit
Publicatiedatum
01-12-1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/1997
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060665

Andere artikelen Uitgave 4/1997

Kind en adolescent 4/1997 Naar de uitgave