Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/1997

01-12-1997 | Artikelen

Een cognitief gedragstherapeutisch programma

Onderdeel van een (semi–)residentiële behandeling van kinderen met emotionele stoornissen

Auteurs: A. Cladder, M. B. C. de Waart

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/1997

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting:

Een aanpassing van het programma van Knaus ‘Rational Emotive Education’ was nodig om het een zinvol onderdeel te kunnen laten zijn van een (semi–)residentiële behandeling voor kinderen met emotionele stoornissen. Na de bespreking van de theoretische uitgangspunten voor deze behandeling volgt een beschrijving van het behandelingsmodel. Het in dit artikel gepresenteerde programma past in de laatste fase van de behandeling. Het kan kinderen bewust maken van hun eerste emotionele reactie op gebeurtenissen en ze het gevoel geven dat zij minder hulpeloos aan situaties zijn overgeleverd dan ze daarvoor vaak dachten. De eerste ervaringen met het programma worden geïllustreerd aan de hand van een casus.
Literatuur
go back to reference Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P. & Teasdale, J.D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49–74. CrossRefPubMed Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P. & Teasdale, J.D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49–74. CrossRefPubMed
go back to reference Boer, F. (1995). Emotionele stoornissen. In Ph. D.A. Treffers, F. Boer & M. Meijer (Red.), Capita Selecta uit de Kinder– en jeugdpsychiatrie (pp. 21–39). Leiden: Boerhave Commissie, Rijksuniversiteit. Boer, F. (1995). Emotionele stoornissen. In Ph. D.A. Treffers, F. Boer & M. Meijer (Red.), Capita Selecta uit de Kinder– en jeugdpsychiatrie (pp. 21–39). Leiden: Boerhave Commissie, Rijksuniversiteit.
go back to reference Buchanan, G.M. & Seligman, M.E.P. (1995). Explanatory style. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Buchanan, G.M. & Seligman, M.E.P. (1995). Explanatory style. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
go back to reference Damasio, A.R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, reason and the human brain. New York: Avon Books. Damasio, A.R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, reason and the human brain. New York: Avon Books.
go back to reference Davidson, R.J. (1984). Affect, cognition, and hemispheric specialization. In C.E. Izard, J. Kagan & R. Zajonc (Eds.), Emotions, cognition, and behaviour (pp. 320–365). Cambridge: Cambridge University Press. Davidson, R.J. (1984). Affect, cognition, and hemispheric specialization. In C.E. Izard, J. Kagan & R. Zajonc (Eds.), Emotions, cognition, and behaviour (pp. 320–365). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Diekstra, R.F.W., Knaus, W.J. & Ruys, T. (1982). Rationeel emotieve educatie. Lisse: Swets & Zeitlinger. Diekstra, R.F.W., Knaus, W.J. & Ruys, T. (1982). Rationeel emotieve educatie. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Frijda, N. (1993). De psychologie heeft zin. Amsterdam: Prometheus. Frijda, N. (1993). De psychologie heeft zin. Amsterdam: Prometheus.
go back to reference Garber, J. & Kashani, J.H. (1991). Development of the symptom of depression. In M. Lewis (Ed.), Child and adolescent psychiatry, a comprehensive textbook (pp. 293–310). London: Williams & Wilkins. Garber, J. & Kashani, J.H. (1991). Development of the symptom of depression. In M. Lewis (Ed.), Child and adolescent psychiatry, a comprehensive textbook (pp. 293–310). London: Williams & Wilkins.
go back to reference Goleman, D. (1996). Emotional intelligence. Londen: Bloomsbury. Goleman, D. (1996). Emotional intelligence. Londen: Bloomsbury.
go back to reference Gordon, Th. (1970). Parent effectiveness training. New York: Wyder. Gordon, Th. (1970). Parent effectiveness training. New York: Wyder.
go back to reference Izard, C.E. & Schwartz, G.M. (1986). Patterns of emotion in depression. In M. Rutter, C.E. Izard, C.E. & Read, P.B. (Eds.), Depression in young people (pp. 33–70). New York: Guilford. Izard, C.E. & Schwartz, G.M. (1986). Patterns of emotion in depression. In M. Rutter, C.E. Izard, C.E. & Read, P.B. (Eds.), Depression in young people (pp. 33–70). New York: Guilford.
go back to reference Knaus, W.J. (1979). Rational emotive education: a manual for elementary school teachers. New York: Institute for Rational–Emotive Therapy. Knaus, W.J. (1979). Rational emotive education: a manual for elementary school teachers. New York: Institute for Rational–Emotive Therapy.
go back to reference Luteyn, F. (1984). Kinderdepressieschaal. Lisse: Swets & Zeitlinger. Luteyn, F. (1984). Kinderdepressieschaal. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Malcarne, V.L. & Ingram, R.E. (1994). Cognition and negative affectivity. In Th. H. Ollendick & R.J. Prinz (Eds.), Advances in clinical child psychology, Volume 16 (pp. 141–176). New York: Plenum. Malcarne, V.L. & Ingram, R.E. (1994). Cognition and negative affectivity. In Th. H. Ollendick & R.J. Prinz (Eds.), Advances in clinical child psychology, Volume 16 (pp. 141–176). New York: Plenum.
go back to reference Seligman, M.E.P. & Maier S.F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology, 74, 1–9. CrossRefPubMed Seligman, M.E.P. & Maier S.F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology, 74, 1–9. CrossRefPubMed
go back to reference Seligman, M.E.P. (1974). Depression and learned helplessness. In R.J. Friedman & M.M. Katz (Eds.), The psychology of depression: Contemporary theory and research (pp. 83–113). Washington, DC: Winston. Seligman, M.E.P. (1974). Depression and learned helplessness. In R.J. Friedman & M.M. Katz (Eds.), The psychology of depression: Contemporary theory and research (pp. 83–113). Washington, DC: Winston.
go back to reference Seligman, M.E.P. (1974). Depression and learned helplessness. In R.J. Friedman & M.M. Katz (Eds.), The psychology of depression: Contemporary theory and research (pp. 83–113). Washington: Winston. Seligman, M.E.P. (1974). Depression and learned helplessness. In R.J. Friedman & M.M. Katz (Eds.), The psychology of depression: Contemporary theory and research (pp. 83–113). Washington: Winston.
go back to reference Seligman, M.E.P. (1991a). Learned optimism. New York: Knopf. Seligman, M.E.P. (1991a). Learned optimism. New York: Knopf.
go back to reference Seligman, M.E.P. (1991b). Optimisme kun je leren. Utrecht: Het Spectrum. Seligman, M.E.P. (1991b). Optimisme kun je leren. Utrecht: Het Spectrum.
go back to reference Seligman, M.E.P. (1995). The optimistic child. New York: Houghton Mifflin. Seligman, M.E.P. (1995). The optimistic child. New York: Houghton Mifflin.
go back to reference Veerman, J.W. (1989). De competentiebelevingsschaal voor kinderen (CBSK ). Een experimentele handleiding. Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Veerman, J.W. (1989). De competentiebelevingsschaal voor kinderen (CBSK ). Een experimentele handleiding. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Waart, M.B.C. de (1996). Handleiding bij het programma ‘Zoals je denkt zo voel je je’. Interne publicatie Paedologisch Instituut Duivendrecht. Waart, M.B.C. de (1996). Handleiding bij het programma ‘Zoals je denkt zo voel je je’. Interne publicatie Paedologisch Instituut Duivendrecht.
Metagegevens
Titel
Een cognitief gedragstherapeutisch programma
Onderdeel van een (semi–)residentiële behandeling van kinderen met emotionele stoornissen
Auteurs
A. Cladder
M. B. C. de Waart
Publicatiedatum
01-12-1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/1997
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060667

Andere artikelen Uitgave 4/1997

Kind en adolescent 4/1997 Naar de uitgave