Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/1997

01-12-1997 | Opmerkelijk

De lange weg naar jeugdhulpverlening op maat

Auteur: Dr. E. J. Knorth

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/1997

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

‘In de sector van de jeugdzorg is al vanaf de jaren zeventig sprake van “verbouwing”. Onder meer het verwerken van bezuinigingsaanslagen, een ombouw van residentieel werk naar semi–residentiële en ambulante vormen van hulp, schaalvergroting, vorming van multifunctionele organisaties, de plotselinge aandacht voor preventie, en de invoering van een nieuwe financieringssystematiek, brachten veel onrust en verandering in de sector. De Pilotprojecten waren bedoeld als mogelijkheid om op een beperkt aantal plaatsen in de praktijk al die impulsen en de daarmee gepaard gaande onrust te verwerken. Daarbij kon dan tevens worden aangetoond op welke wijze meer samenhang binnen het geheel van de jeugdzorg aan te brengen was. In de Pilotprojecten werd geëxperimenteerd met samenwerking tussen verschillende organisaties die structuurversterking in de jeugdzorg wilden realiseren’, aldus Maarten Elling in het voorwoord van Kleine stapjes, grote valkuilen (Konijn, Van Ooyen–Houben & Hull, 1996). In dit boek worden de resultaten beschreven van een evaluatieonderzoek naar drie jaar experimenteren (1993–1996) met werkvormen die beogen een betere aansluiting van het hulpaanbod op de hulpvragen van cliënten te bereiken.
Literatuur
go back to reference Bijl, B. (1996). Innovaties in de jeugdhulpverlening. Over het rendement en de soliditeit van nieuwe hulpprogramma's. Leiden: DSWO Press Bijl, B. (1996). Innovaties in de jeugdhulpverlening. Over het rendement en de soliditeit van nieuwe hulpprogramma's. Leiden: DSWO Press
go back to reference Konijn, C., Van Ooyen–Houben, M. & Hull, H. (1996). Kleine stapjes, grote valkuilen. Evaluatie van de pilotprojecten jeugdhulpverlening (NcGv–reeks 96–17). Utrecht: NcGv. Konijn, C., Van Ooyen–Houben, M. & Hull, H. (1996). Kleine stapjes, grote valkuilen. Evaluatie van de pilotprojecten jeugdhulpverlening (NcGv–reeks 96–17). Utrecht: NcGv.
go back to reference Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL (Child Behavior Checklist). Assen/Maastricht: Van Gorcum. Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL (Child Behavior Checklist). Assen/Maastricht: Van Gorcum.
Metagegevens
Titel
De lange weg naar jeugdhulpverlening op maat
Auteur
Dr. E. J. Knorth
Publicatiedatum
01-12-1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/1997
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060670

Andere artikelen Uitgave 4/1997

Kind en adolescent 4/1997 Naar de uitgave