Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

11-11-2015 | Column

35 jaar integratieonderzoek: ontwikkelingen en opbrengsten

Auteur: Prof. dr. Trees Pels

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De komst van immigranten in Nederland heeft geleidelijk een nieuwe tak van wetenschap doen ontspruiten met integratie als kernthema. Ging het aanvankelijk om een select groepje onderzoekers, tegenwoordig is er bredere aandacht voor migranten en de generaties die hen opvolgen. Al zou er nog wel meer en ook beter onderzoek mogen plaatsvinden, zoals ik hierna zal betogen. Welke ontwikkelingen lieten ruim 35 jaar onderzoek zien? Wat heeft dat onderzoek gebracht, en wat ook niet? Welke ontwikkelingen zijn wenselijk? Dat zijn de vragen die ik hierna in kort bestek hoop te beantwoorden. …
Literatuur
go back to reference Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L., & Vedder, P. (2006). Immigrant youth: Acculturation, identity and adaptation. An International Review. Applied Psychology, 55(3), 303–332.CrossRef Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L., & Vedder, P. (2006). Immigrant youth: Acculturation, identity and adaptation. An International Review. Applied Psychology, 55(3), 303–332.CrossRef
go back to reference Distelbrink, M., Pels, T., Jansma, A., & Gaag, R. van der (2012). Ouderschap versterken. Literatuurstudie over opvoeding in migrantengezinnen en de relatie met VVE, school, CJG en justitiële voorzieningen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Distelbrink, M., Pels, T., Jansma, A., & Gaag, R. van der (2012). Ouderschap versterken. Literatuurstudie over opvoeding in migrantengezinnen en de relatie met VVE, school, CJG en justitiële voorzieningen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Duyvendak, J. W., Pels, T., & Rijkschroeff R. (2009). A multicultural paradise? The cultural factor in Dutch integration policy. In J. L. Hochschild & J. H. Mollenkopf (Eds.), Bringing outsiders in. Transatlantic perspectives on immigrant political incorporation (pp. 129–140). Itaca: Cornell University Press. Duyvendak, J. W., Pels, T., & Rijkschroeff R. (2009). A multicultural paradise? The cultural factor in Dutch integration policy. In J. L. Hochschild & J. H. Mollenkopf (Eds.), Bringing outsiders in. Transatlantic perspectives on immigrant political incorporation (pp. 129–140). Itaca: Cornell University Press.
go back to reference Pels, T. (2010). Opvoeden in de multi-etnische stad (oratie). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/VU. Pels, T. (2010). Opvoeden in de multi-etnische stad (oratie). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/VU.
go back to reference Pels, T. (2014). Voorkomen van radicalisering: óók een pedagogische opdracht! Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Pels, T. (2014). Voorkomen van radicalisering: óók een pedagogische opdracht! Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Pels, T., Distelbrink, M., & Postma, L. (2009a). Opvoeding in de migratiecontext: Review van recent onderzoek naar de opvoeding in gezinnen van nieuwe Nederlanders, in opdracht van NWO. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Pels, T., Distelbrink, M., & Postma, L. (2009a). Opvoeding in de migratiecontext: Review van recent onderzoek naar de opvoeding in gezinnen van nieuwe Nederlanders, in opdracht van NWO. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Pels, T., Distelbrink, M., & Tan, S. (2009b). Meetladder Diversiteit Interventies. Naar verhoging van bereik en effectiviteit van interventies voor verschillende (etnische) doelgroepen. Utrecht: Verwey-Jonker instituut. Pels, T., Distelbrink, M., & Tan, S. (2009b). Meetladder Diversiteit Interventies. Naar verhoging van bereik en effectiviteit van interventies voor verschillende (etnische) doelgroepen. Utrecht: Verwey-Jonker instituut.
Metagegevens
Titel
35 jaar integratieonderzoek: ontwikkelingen en opbrengsten
Auteur
Prof. dr. Trees Pels
Publicatiedatum
11-11-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2015
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-015-0095-y

Andere artikelen Uitgave 4/2015

Kind en adolescent 4/2015 Naar de uitgave