Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2015

03-12-2015 | Lustrum

Transitie en transformatie in de jeugdzorg

Auteur: Prof. dr. Jan M. A. M. Janssens

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel wordt op de eerste plaats een schets gegeven van de jeugdzorg in Nederland. Bij die zorg zijn nulde-, eerste- en tweedelijnsvoorzieningen betrokken. Op de tweede plaats worden de problemen beschreven die zich in deze voorzieningen voordoen. Het betreft onvoldoende signalering van problemen, de wildgroei aan interventies, de gescheiden geldstromen, het ontbreken van een centrale ingang voor de jeugdzorg en het ontbreken van coördinatie.
In 2015 vond de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten plaats. Belangrijk daarbij was de vorming van wijkteams voor jeugd en gezin. Die teams kregen vijf functies: het geven van advies, het signaleren van problemen, het zelf geven van hulp, het verwijzen naar specialistische jeugdzorg en coördinatie van die zorg. Het adequaat uitvoeren van die functies is mede afhankelijk van de competenties van hulpverleners in de wijkteams en de beschikbaarheid van voldoende evidence-based interventies. In het derde deel van dit artikel wordt op de vijf functies ingegaan en komt de vraag aan de orde of de transitie zal leiden tot verbetering van de jeugdzorg.
Literatuur
go back to reference Gaertner, M. H. (2011). Heeft de jeugd een toekomst; een vergelijking tussen de Centra voor Jeugd en Gezin in Nijmegen en Wijchen. Nijmegen: Radboud Universiteit (master thesis). Gaertner, M. H. (2011). Heeft de jeugd een toekomst; een vergelijking tussen de Centra voor Jeugd en Gezin in Nijmegen en Wijchen. Nijmegen: Radboud Universiteit (master thesis).
go back to reference Janssens, J. M .A. M. (2012). Jeugdzorg en Orthopedagogiek. Nijmegen: Radboud Universiteit. Janssens, J. M .A. M. (2012). Jeugdzorg en Orthopedagogiek. Nijmegen: Radboud Universiteit.
go back to reference Prins, P., & Pameijer, N. (2006). Protocollen in de jeugdzorg. Richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie. Amsterdam: Pearson Assessment & Information. Prins, P., & Pameijer, N. (2006). Protocollen in de jeugdzorg. Richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie. Amsterdam: Pearson Assessment & Information.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2012). Ontzorgen en normaliseren: naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag: RMO. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2012). Ontzorgen en normaliseren: naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag: RMO.
go back to reference Sanders, M. R. (1999). The Triple P-Positive Parenting Program: towards an empirically validated multilevel parenting and family support strategy for the prevention of behavior and emotional problems in children. Clinical Child and Family Psychology Review, 2, 71–90. CrossRefPubMed Sanders, M. R. (1999). The Triple P-Positive Parenting Program: towards an empirically validated multilevel parenting and family support strategy for the prevention of behavior and emotional problems in children. Clinical Child and Family Psychology Review, 2, 71–90. CrossRefPubMed
go back to reference Veerman, J. W., Janssens, J. M. A. M., & Delicat, J. W. (2005). Effectiviteit van Intensieve Pedagogische Thuishulp: Een meta-analyse. Pedagogiek, 25, 176–196. Veerman, J. W., Janssens, J. M. A. M., & Delicat, J. W. (2005). Effectiviteit van Intensieve Pedagogische Thuishulp: Een meta-analyse. Pedagogiek, 25, 176–196.
go back to reference Werkgroep Toekomstverkenningen Jeugdzorg (2010). Jeugdzorg dichterbij. Den Haag: Tweede Kamer der Staten Generaal. Werkgroep Toekomstverkenningen Jeugdzorg (2010). Jeugdzorg dichterbij. Den Haag: Tweede Kamer der Staten Generaal.
go back to reference Winter, M. de (2011). Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Winter, M. de (2011). Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
go back to reference Yperen, T. van, Steege, M. van der, Addink, A., & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Utrecht:NJi. Yperen, T. van, Steege, M. van der, Addink, A., & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Utrecht:NJi.
go back to reference Yperen, T. A. van, & Veerman, J. W. (red.). (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon. Yperen, T. A. van, & Veerman, J. W. (red.). (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon.
go back to reference ZonMw (2015). En… werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd. Den Haag: ZonMw. ZonMw (2015). En… werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd. Den Haag: ZonMw.
Metagegevens
Titel
Transitie en transformatie in de jeugdzorg
Auteur
Prof. dr. Jan M. A. M. Janssens
Publicatiedatum
03-12-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2015
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-015-0103-2

Andere artikelen Uitgave 4/2015

Kind en adolescent 4/2015 Naar de uitgave