Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2015

04-12-2015 | Column

Verandering in de kinderbescherming; de ontwikkeling van het kind staat nu centraal

Auteur: Prof. dr. Wim Slot

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De kinderbeschermingsmaatregel die het meest wordt uitgesproken is de onder toezichtstelling (OTS). Zo’n tienduizend kinderen worden jaarlijks onder toezicht gesteld. Een OTS kan opgelegd worden ‘indien een minderjarige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd…’ (Lid 1 Art. 254 BW 1). Althans, dat is de formulering zoals die de afgelopen twintig jaar gold. Bij de wetswijziging per 1 januari 2015 is de grond voor een OTS echter anders verwoord. De verschillen tussen de oude en de nieuwe wettekst duiden op een verandering in de kijk op de kinderbescherming. …
Voetnoten
1
Het voorstel EK 32.015A is op 15 maart 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 maart 2014 als hamerstuk afgedaan.
 
Literatuur
go back to reference Montfoort, A. M. van, & Slot, N. W. (2009). Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. Versie 3. mmv N.A.M. Perquin, en M. Lever. Utrecht: Mogroep Jeugdzorg. Montfoort, A. M. van, & Slot, N. W. (2009). Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. Versie 3. mmv N.A.M. Perquin, en M. Lever. Utrecht: Mogroep Jeugdzorg.
go back to reference Slot, N. W., Theunissen, A., Esmeijer, F. J., & Duivenvoorden, Y. (2002). 909 Zorgen. Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling. Amsterdam: VU, afdeling Orthopedagogiek. Slot, N. W., Theunissen, A., Esmeijer, F. J., & Duivenvoorden, Y. (2002). 909 Zorgen. Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling. Amsterdam: VU, afdeling Orthopedagogiek.
go back to reference Zijlstra, E. (2012). In the best interest of the child? A study into a decision-support tool validating asylum-seeking children’s rights from a behavioural scientific perspective. Groningen: Universiteit van Groningen. Zijlstra, E. (2012). In the best interest of the child? A study into a decision-support tool validating asylum-seeking children’s rights from a behavioural scientific perspective. Groningen: Universiteit van Groningen.
Metagegevens
Titel
Verandering in de kinderbescherming; de ontwikkeling van het kind staat nu centraal
Auteur
Prof. dr. Wim Slot
Publicatiedatum
04-12-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2015
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-015-0096-x

Andere artikelen Uitgave 4/2015

Kind en adolescent 4/2015 Naar de uitgave

EditorialNotes

Voorwoord