Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 4/2016

04-11-2016 | Artikelen

Witboek Familiegroepsplan

Auteurs: Drs. Hedda van Lieshout, Harro Labrujere, Jolanda Stellingwerff

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de Jeugdwet is het familiegroepsplan opgenomen. Een historische gebeurtenis werd dit genoemd. Eindelijk werd ingezien dat het niet helpt om voor mensen te bepalen wat de beste oplossingen zijn. Regie hoort bij de mensen zelf, regie afnemen is immers ook de verantwoordelijkheid afnemen. En nu het in de wet staat, gaan we dat anders doen. Echter, de praktijk is weerbarstig. Het familiegroepsplan krijgt nog weinig ruimte, gemeenten weten nog niet hoe dit in te vullen en wat zij daarin moeten en kunnen doen. Ook de wijkteams en hulpverleners vinden het familiegroepsplan ingewikkeld. Vaak krijgen ze tegenstrijdige opdrachten. In dit alles is het voor de burger al helemaal zoeken.
Voor gemeenten is nu het ‘Witboek familiegroepsplan’ geschreven om op de vragen over het familiegroepsplan antwoord te geven. Dit artikel is gebaseerd op het voor gemeenten gratis aan te vragen witboek, waar naast deze informatie drie handreikingen worden geboden: voor gemeenten, voor professionals en voor burgers.
Literatuur
go back to reference Hilhorst, P., & Lans, J. van der (2014). ‘Eigen Kracht ontkracht. Ik heb niemand, ik zie niemand, niemand kan mij helpen. Groene Amsterdammer, 138, 36–39. Hilhorst, P., & Lans, J. van der (2014). ‘Eigen Kracht ontkracht. Ik heb niemand, ik zie niemand, niemand kan mij helpen. Groene Amsterdammer, 138, 36–39.
go back to reference Labrujere, H., Lieshout, H. van, & Stellingwerff, J. (2015). Witboek familiegroepsplan. De transformatie in de praktijk. Zwolle: Eigen Kracht Centrale. Labrujere, H., Lieshout, H. van, & Stellingwerff, J. (2015). Witboek familiegroepsplan. De transformatie in de praktijk. Zwolle: Eigen Kracht Centrale.
go back to reference Ministerie van VWS, & Ministerie van V&J, & VNG (2014). Factsheet Jeugdwet. Naar goede jeugdhulp die bij ons past. www.voordejeugd.nl. Geraadpleegd op: 1 oktober 2016. Ministerie van VWS, & Ministerie van V&J, & VNG (2014). Factsheet Jeugdwet. Naar goede jeugdhulp die bij ons past. www.​voordejeugd.​nl. Geraadpleegd op: 1 oktober 2016.
Metagegevens
Titel
Witboek Familiegroepsplan
Auteurs
Drs. Hedda van Lieshout
Harro Labrujere
Jolanda Stellingwerff
Publicatiedatum
04-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-016-0126-6

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Jeugdbeleid 4/2016 Naar de uitgave