Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 4/2016

09-11-2016 | Artikelen

De eerste stap in de transformatie: verbreding van het jongerenwerk

Auteurs: Prof. dr. René Clarijs, Drs. Hans Migchielsen

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Europa kent een grote verscheidenheid in het jongerenwerk. Hoewel dat kan worden betreurd is zij ook vruchtbaar: juist hierdoor kunnen landen van elkaar leren en kan jongerenwerk kwalitatief groeien.
Er ontstaan nauwere Europese samenwerking en uitwisseling van beleid, onderzoek en praktijk. Hier zien we een trend naar een verenigde Europese benadering. Dat wordt nog eens extra benadrukt doordat de EU-lidstaten per 2018 een systeem moeten hebben opgezet dat alle vormen van niet-formeel leren identificeert, documenteert, beoordeelt en valideert. Dat beleid van de Europese gremia maakt een begin met een Europees beleid voor jongerenwerk. Deze beweging toont de vlucht naar voren, naar een internationaal perspectief. De tegenhanger is de weg naar achteren, naar een kleiner schaalniveau, dat van het lokale. De Europese platformen EAICY en InterCityYouth combineren deze twee bewegingen. Hier liggen bijzondere kansen voor het Nederlandse jongerenwerk.
Dit artikel is gebaseerd op hoofdstuk 8 uit Verbreed jongerenwerk door René Clarijs, dat begin 2017 wordt uitgegeven door uitgeverij SWP.
Literatuur
go back to reference Allers, M. A., & Kam, C. A. de (2010). Renovatie van het huis van Thorbecke. In C. A. de Kam, J. H. M. Donders & A. P. Ros (red.), Miljardendans in Den Haag. Den Haag: Sdu. Allers, M. A., & Kam, C. A. de (2010). Renovatie van het huis van Thorbecke. In C. A. de Kam, J. H. M. Donders & A. P. Ros (red.), Miljardendans in Den Haag. Den Haag: Sdu.
go back to reference Barber, B. (2013). If mayors ruled the world. Dysfunctional nations, rising cities. New Haven: Yale University Press. Barber, B. (2013). If mayors ruled the world. Dysfunctional nations, rising cities. New Haven: Yale University Press.
go back to reference Becker, F., & Hurenkamp, M. (2010). Op zoek naar wethouderssocialisme. Socialisme en democratie, 1/2, 69–77. Becker, F., & Hurenkamp, M. (2010). Op zoek naar wethouderssocialisme. Socialisme en democratie, 1/2, 69–77.
go back to reference Berg, J. van de (2013). De spagaat van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Beleid en Maatschappij. Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 2, 205–220. Berg, J. van de (2013). De spagaat van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Beleid en Maatschappij. Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 2, 205–220.
go back to reference Bunnik, S. (2016). Transformeren, gewoon doen in de gemeentelijke praktijk. Amsterdam: SWP. Bunnik, S. (2016). Transformeren, gewoon doen in de gemeentelijke praktijk. Amsterdam: SWP.
go back to reference Clarijs, R. (2001). EAICY 1991–2001–2011. Leisure time in Europe. Past – present – future. Prague: EAICY. Clarijs, R. (2001). EAICY 1991–2001–2011. Leisure time in Europe. Past – present – future. Prague: EAICY.
go back to reference Clarijs, R. (red.). (2005). Non-formal and informal education in Europe. Prague: EAICY. Clarijs, R. (red.). (2005). Non-formal and informal education in Europe. Prague: EAICY.
go back to reference Clarijs, R. (red.). (2008). Leisure and non-formal education. A European overview of after- and out-of-school education. Prague: Zenka. Clarijs, R. (red.). (2008). Leisure and non-formal education. A European overview of after- and out-of-school education. Prague: Zenka.
go back to reference Clarijs, R. (2008a). Unlimited talents and non-formal education. A contribution to the discussion about the future role and position of after-school education in Europe. Prague: Zenka. Clarijs, R. (2008a). Unlimited talents and non-formal education. A contribution to the discussion about the future role and position of after-school education in Europe. Prague: Zenka.
go back to reference Clarijs, R. (2010). Burgers aan het woord en de gevolgen voor publieke dienstverlening. Nieuwegein: Ordina Public. Clarijs, R. (2010). Burgers aan het woord en de gevolgen voor publieke dienstverlening. Nieuwegein: Ordina Public.
go back to reference Clarijs, R. (2013). Tirannie in de jeugdzorg. Een onderzoek naar de mogelijkheden van beleidsveranderingen. Amsterdam: SWP. Clarijs, R. (2013). Tirannie in de jeugdzorg. Een onderzoek naar de mogelijkheden van beleidsveranderingen. Amsterdam: SWP.
go back to reference Clarijs, R. (2017). The Rivne palace for children and youngsters, seen through European eyes. Rivne: Palace of children and youngsters. Clarijs, R. (2017). The Rivne palace for children and youngsters, seen through European eyes. Rivne: Palace of children and youngsters.
go back to reference Clarijs, R., & Michalovic, V. (red.). (2017). The power of non-formal education, youth work, after-school-education, leisure time. An overview of 50 countries in the world. Amsterdam: SWP. Clarijs, R., & Michalovic, V. (red.). (2017). The power of non-formal education, youth work, after-school-education, leisure time. An overview of 50 countries in the world. Amsterdam: SWP.
go back to reference Clarijs, R., Guidikova, I., & Malmberg, T. (2011). Diversity and community development. An intercultural approach. Amsterdam: SWP. Clarijs, R., Guidikova, I., & Malmberg, T. (2011). Diversity and community development. An intercultural approach. Amsterdam: SWP.
go back to reference Frissen, P., Karré, P. M., & Steen, M. van der (2011). Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ. Een essay in opdracht van ActiZ. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Frissen, P., Karré, P. M., & Steen, M. van der (2011). Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ. Een essay in opdracht van ActiZ. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
go back to reference Gilsing, R. (2005). Bestuur aan banden. Lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid. Den Haag: SCP. Gilsing, R. (2005). Bestuur aan banden. Lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid. Den Haag: SCP.
go back to reference Guérot, U. (2016). Warum Europa eine Republik werden muss! Eine politische Utopie. Bonn: Dietz Nachf. Guérot, U. (2016). Warum Europa eine Republik werden muss! Eine politische Utopie. Bonn: Dietz Nachf.
go back to reference Kruiter, A. J. (2010). Mild despotisme. Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville. Amsterdam: Van Gennep. Kruiter, A. J. (2010). Mild despotisme. Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville. Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Peters, J., & Heringa, H. (2009). Bij welke reorganisatie werk jij? Over het verschil tussen managen en organiseren. Culemborg: Van Duuren Management. Peters, J., & Heringa, H. (2009). Bij welke reorganisatie werk jij? Over het verschil tussen managen en organiseren. Culemborg: Van Duuren Management.
go back to reference Putters, K., Grit, K., Janssen, M., Schmidt, D., & Meurs, P. (2010). Governance of local care & social service. An evaluation of the implementation of the Wmo in the Netherlands. Rotterdam: Institute of Health & Policy Managenement. Putters, K., Grit, K., Janssen, M., Schmidt, D., & Meurs, P. (2010). Governance of local care & social service. An evaluation of the implementation of the Wmo in the Netherlands. Rotterdam: Institute of Health & Policy Managenement.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2013). Swingen met lokale kracht. Overheden en de netwerksamenleving. Den Haag: RMO. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2013). Swingen met lokale kracht. Overheden en de netwerksamenleving. Den Haag: RMO.
go back to reference Tonkens, E. (2009). Burgerschap en binding. In E. Tonkens (red.), Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk. Amsterdam: SUN. Tonkens, E. (2009). Burgerschap en binding. In E. Tonkens (red.), Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk. Amsterdam: SUN.
go back to reference Trommel, W. (2013). In de verte gloort het lokale (en transnationale). Beleid en Maatschappij. Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 2, 221–226. Trommel, W. (2013). In de verte gloort het lokale (en transnationale). Beleid en Maatschappij. Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 2, 221–226.
go back to reference Wright, D. (2015). Falling back: youth policy in England. Jeugdbeleid, 9(2), 105–111. Wright, D. (2015). Falling back: youth policy in England. Jeugdbeleid, 9(2), 105–111.
Metagegevens
Titel
De eerste stap in de transformatie: verbreding van het jongerenwerk
Auteurs
Prof. dr. René Clarijs
Drs. Hans Migchielsen
Publicatiedatum
09-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-016-0129-3

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Jeugdbeleid 4/2016 Naar de uitgave