Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 4/2016

09-11-2016 | Artikelen

Resultaatfinanciering in de jeugdhulp: van praktische uitdagingen naar concrete uitgangspunten

Auteurs: Dr. Marsha de Vries, Jacky Wolters-Ravoo

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2016 heeft het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg van Hogeschool Windesheim een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden van resultaatfinanciering in de jeugdhulpregio IJsselland. De doelstelling van het onderzoek was het aandragen van uitgangspunten die ten grondslag kunnen liggen aan een meetsysteem voor resultaatfinanciering voor de gemeenten in deze regio. Hiertoe werden onder meer gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van twee gemeenten en met bestuurders van zes zorgaanbieders in de jeugdhulpregio IJsselland. De belangrijkste inzichten van het onderzoek zijn in dit artikel verwerkt tot vijf uitgangspunten voor een systeem van resultaatfinanciering in de jeugdhulpregio IJsselland, uitgangspunten die ook voor andere jeugdhulpregio’s bruikbaar kunnen zijn in hun zoektocht naar een passende bekostigingssystematiek voor de jeugdhulp.
Literatuur
go back to reference Addink, A., Lekkerkerker, L., Chênevert, C., & Eijgenraam, K. (2012). De ontwikkeling van cliëntprofielen voor de Utrechtse jeugdzorg. Utrecht: NJi. Addink, A., Lekkerkerker, L., Chênevert, C., & Eijgenraam, K. (2012). De ontwikkeling van cliëntprofielen voor de Utrechtse jeugdzorg. Utrecht: NJi.
go back to reference Baecke, J. (2014). Sturing en bekostiging in het jeugddomein in IJsselland. Oriënterend onderzoek naar de gewenste situatie. Zwolle: Windesheim. Baecke, J. (2014). Sturing en bekostiging in het jeugddomein in IJsselland. Oriënterend onderzoek naar de gewenste situatie. Zwolle: Windesheim.
go back to reference Eijkenaar, F., & Schut, E. (2015). Uitkomstbekostiging in de zorg: een (on)begaanbare weg? Rotterdam: Erasmus Universiteit. Eijkenaar, F., & Schut, E. (2015). Uitkomstbekostiging in de zorg: een (on)begaanbare weg? Rotterdam: Erasmus Universiteit.
go back to reference Kruiter, A. J., & Kruiter, H. (2013). De praktijk als landingsbaan. Den Haag: Ministerie van VWS. Kruiter, A. J., & Kruiter, H. (2013). De praktijk als landingsbaan. Den Haag: Ministerie van VWS.
go back to reference Mayne, J. (2007). Challenges and lessons in implementing results-based management. Evaluation, 13(1), 87–109. CrossRef Mayne, J. (2007). Challenges and lessons in implementing results-based management. Evaluation, 13(1), 87–109. CrossRef
go back to reference Ministerie van V&J, Ministerie van VWS, & VNG (2013). Stelselwijziging Jeugd. Eerste inventarisatie Bekostigingsmodellen. Ministerie van V&J, Ministerie van VWS, & VNG (2013). Stelselwijziging Jeugd. Eerste inventarisatie Bekostigingsmodellen.
go back to reference Musgrove, P. (2011). Financial and other rewards for good performance or results: a guided tour of concepts and terms and a short glossary. Washington DC: World Bank. Musgrove, P. (2011). Financial and other rewards for good performance or results: a guided tour of concepts and terms and a short glossary. Washington DC: World Bank.
go back to reference OODT (2016). Jeugdhulp: één gezin, één plan, één regisseur; één resultaatfinanciering. Een onderzoek naar een resultaatgerichte financiering voor jeugdhulp in de regio IJsselland. Zwolle: Hogeschool Windesheim. OODT (2016). Jeugdhulp: één gezin, één plan, één regisseur; één resultaatfinanciering. Een onderzoek naar een resultaatgerichte financiering voor jeugdhulp in de regio IJsselland. Zwolle: Hogeschool Windesheim.
go back to reference Vries, M. S. de (2016). Resultaatfinanciering in de jeugdhulpregio IJsselland. Zwolle: Hogeschool Windesheim. Vries, M. S. de (2016). Resultaatfinanciering in de jeugdhulpregio IJsselland. Zwolle: Hogeschool Windesheim.
go back to reference Yperen, T., Wilde, E. J. de, & Keuzenkamp, S. (2014). Outcome in zicht. Werken met prestatie-indicatoren in de jeugdhulp. Utrecht: NJi. Yperen, T., Wilde, E. J. de, & Keuzenkamp, S. (2014). Outcome in zicht. Werken met prestatie-indicatoren in de jeugdhulp. Utrecht: NJi.
Metagegevens
Titel
Resultaatfinanciering in de jeugdhulp: van praktische uitdagingen naar concrete uitgangspunten
Auteurs
Dr. Marsha de Vries
Jacky Wolters-Ravoo
Publicatiedatum
09-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-016-0127-5

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Jeugdbeleid 4/2016 Naar de uitgave