Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 4/2016

10-11-2016 | Artikelen

Ervaringskennis als derde bron van kennis in de jeugdzorg

Auteur: Dr. Alie Weerman

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Zeker 60 % van de SPH-studenten blijkt cliëntervaring in ggz en/of jeugdzorg te hebben. Hier ligt een reservoir aan mogelijkheden. De combinatie van hulpverlener en ervaringsdeskundige is dan ook in opmars.
De laatste vijf jaar heeft ervaringsdeskundigheid zich ontwikkeld tot een complementaire deskundigheid in het veld van zorg en welzijn. Ervaringsdeskundigen kunnen eigen ervaringen op deskundige wijze gebruiken in het contact met cliënten.
Op Hogeschool Windesheim heeft de SPH-opleiding, naast wetenschappelijke kennis en praktisch-professionele kennis, de eigen ervaringskennis als ‘derde bron van kennis’ erkend. Het is integraal opgenomen in het curriculum. Het proces en resultaat zijn beschreven in het proefschrift van Weerman Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners.
Ervaringsdeskundigheid gebruiken betekent ruimte geven aan een nieuwe bron van kennis gebaseerd op persoonlijke ervaringen, die desondanks professioneel gebruikt dient te worden. Het benutten van ervaringsdeskundigheid impliceert een andere opvatting van professionele en effectieve zorg. Over de plaats van ervaringsdeskundigheid en de kwaliteit hiervan bestaat nog veel onduidelijkheid.
Literatuur
go back to reference Boertien, D., & Bakel, M. van (2012). Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: Trimbos-instituut/Kenniscentrum Phrenos. Boertien, D., & Bakel, M. van (2012). Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: Trimbos-instituut/Kenniscentrum Phrenos.
go back to reference Boevink, W., Plooy, A., & van Rooijen, S. (red.). (2006). Herstel, Empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen. Amsterdam: SWP. Boevink, W., Plooy, A., & van Rooijen, S. (red.). (2006). Herstel, Empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen. Amsterdam: SWP.
go back to reference GGZ Nederland, HEE, & Kenniscentrum Phrenos (2013). Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid. Utrecht: Trimbos-instituut. GGZ Nederland, HEE, & Kenniscentrum Phrenos (2013). Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Hans, L., Vries, L. de, Weerman, A., & Schuitema, A. (2012). Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners. Sozio, 109, 40–44. Hans, L., Vries, L. de, Weerman, A., & Schuitema, A. (2012). Zelfonthulling door ervaringsdeskundige hulpverleners. Sozio, 109, 40–44.
go back to reference Norcross, J. C. (2004). Relational responsivity. Presentatie tijdens de SEPI-conferentie in Amsterdam. Norcross, J. C. (2004). Relational responsivity. Presentatie tijdens de SEPI-conferentie in Amsterdam.
go back to reference Oude, T. den, Oosterum, L. van, & Leeuw, R. de (2011). Inzet ervaringsdeskundigheid in de ggz: van stigma naar succes. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 66(7/8), 506–517. Oude, T. den, Oosterum, L. van, & Leeuw, R. de (2011). Inzet ervaringsdeskundigheid in de ggz: van stigma naar succes. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 66(7/8), 506–517.
go back to reference Stel, J. van der (2012). Resultaten boeken: meer dan interventies. Haarlem: Stichting Resultaten Scoren. Stel, J. van der (2012). Resultaten boeken: meer dan interventies. Haarlem: Stichting Resultaten Scoren.
go back to reference Weerman, A. (2013). Inzet en waardering van ex-verslaafde medewerkers in de verslavingszorg. Verslaving, 9, 52–66.CrossRef Weerman, A. (2013). Inzet en waardering van ex-verslaafde medewerkers in de verslavingszorg. Verslaving, 9, 52–66.CrossRef
go back to reference Weerman, A. (2016). Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Academisch proefschrift. Delft: Eburon. Weerman, A. (2016). Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Academisch proefschrift. Delft: Eburon.
go back to reference Weerman, A., Schuitema, A., Berends, Y., Kan, J., & Doorenmolen, A. van (2011). GGZ-ervaringskennis in de reguliere SPH-opleiding. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66(5), 330–344. Weerman, A., Schuitema, A., Berends, Y., Kan, J., & Doorenmolen, A. van (2011). GGZ-ervaringskennis in de reguliere SPH-opleiding. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66(5), 330–344.
go back to reference Weerman, A., Barendsen, P., Koster, C., Meijer, R., Nieuwenhuizen, N. van den, Oude Bos, J., Rietveld, D., & Stollenga, M. (2012). Deskundig door de Verslaving. Praktijken en dilemma’s bij de inzet van ervaringsdeskundigheid. Amsterdam: SWP. Weerman, A., Barendsen, P., Koster, C., Meijer, R., Nieuwenhuizen, N. van den, Oude Bos, J., Rietveld, D., & Stollenga, M. (2012). Deskundig door de Verslaving. Praktijken en dilemma’s bij de inzet van ervaringsdeskundigheid. Amsterdam: SWP.
Metagegevens
Titel
Ervaringskennis als derde bron van kennis in de jeugdzorg
Auteur
Dr. Alie Weerman
Publicatiedatum
10-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-016-0130-x

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Jeugdbeleid 4/2016 Naar de uitgave