Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

24-08-2016

Het High Intensive Care & High Safety-concept

Noodzaak van alternatieven voor de gesloten jeugdhulp

Auteurs: Drs. Anke van Dijke, Drs. Linda Terpstra

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Terwijl de gesloten jeugdhulp worstelt met het terugdringen van repressie, worstelt de open jeugdhulp met het bieden van adequate veiligheid en bescherming aan minderjarigen. Het is belangrijk dat dit dilemma wordt opgelost en nieuwe concepten worden ontwikkeld van hoogwaardige en gespecialiseerde vormen van veiligheid en bescherming in combinatie met hoogwaardige vormen van gespecialiseerde behandeling.
In dit artikel gaan de auteurs in op zeer gespecialiseerde zorg voor meisjes en jonge vrouwen. Hun uitgangspunt is dat veel meisjes die nu in de gesloten jeugdhulp worden geplaatst zich ook goed kunnen handhaven in een open setting waarin gewerkt wordt vanuit het high intensive care & high safety-concept.
Voetnoten
1
Zie onder meer de publicaties van Van der Helm.
 
2
Van Duijn (2015) laat zien dat er in Nederland diverse rappers veroordeeld zijn voor mensenhandel. Margit Balogh maakte een documentaire over de Rotterdamse jeugdbende The Bloods (uitgezonden door Holland Doc in 2011). Uit de documentaire komt naar voren dat (gedwongen) prostitutie onderdeel uitmaakt van de cultuur en de leefstijl van The Bloods.
 
3
Begin 2014 namen jeugdzorgorganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland het initiatief om de Commissie Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd in te stellen. Dat deden ze uit bezorgdheid over de bestaande aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek en het groeiend aantal slachtoffers. De Commissie onder onafhankelijk voorzitterschap van Naïma Azough kreeg de opdracht met een actieplan te komen om de effectiviteit van de bestaande aanpak te verbeteren.
 
5
Kinderrechtenmonitor (2014), p. 93–94.
 
6
In tweede instantie kan ook gekeken worden naar nieuwe vormen van veiligheid en bescherming voor jongens.
 
7
Qua disciplines moet worden gedacht aan (kinder- en jeugd) psychiaters, (kinder- en jeugd)psychotherapeuten, klinisch psychologen (met kinder- en jeugdspecialisatie), systeemtherapeuten, Verpleegkundig Specialisten, GZ-psychologen (met specialisatie op trauma), SPV’ers, psychomotore therapeuten en vaktherapeuten vanuit de kant van de (jeugd-)ggz. Van de kant van de jeugdzorg aan professionals met een hbo- of een hbo-plus-opleiding (met aanvulllende opleidingen zoals Signs of Safety, systeemtherapie enzovoort).
 
Literatuur
go back to reference Adriaenssens, P. (2003). Impact van seksueel misbruik van kinderen en jongeren. In B. Bossaerts & C. Focus (red.), De grote kindervriend? Pedoseksueel misbruik: profiel, impact, preventie (pag. 25–40). Antwerpen: Maklu. Adriaenssens, P. (2003). Impact van seksueel misbruik van kinderen en jongeren. In B. Bossaerts & C. Focus (red.), De grote kindervriend? Pedoseksueel misbruik: profiel, impact, preventie (pag. 25–40). Antwerpen: Maklu.
go back to reference Commissie Azough (2014). Hun verleden is niet hun toekomst. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Commissie Azough (2014). Hun verleden is niet hun toekomst. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Commissie Samson (2012). Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden. Amsterdam: Boom. Commissie Samson (2012). Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden. Amsterdam: Boom.
go back to reference Dijke, A. van, Lamers, F., Talhout, M., Terpstra, L., Werson, S., & Wind, A. de (2012). Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutie. Amsterdam: SWP. Dijke, A. van, Lamers, F., Talhout, M., Terpstra, L., Werson, S., & Wind, A. de (2012). Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutie. Amsterdam: SWP.
go back to reference Duijn, R. van (2015). Rappende mensenhandelaren. Een maatschappelijk probleem? Fier Magazine, 2, 22–24. Duijn, R. van (2015). Rappende mensenhandelaren. Een maatschappelijk probleem? Fier Magazine, 2, 22–24.
go back to reference Helm, P. van der (2011). First do no Harm. Living group climate in secure juvenile correctional institutions. Amsterdam: SWP. Helm, P. van der (2011). First do no Harm. Living group climate in secure juvenile correctional institutions. Amsterdam: SWP.
go back to reference Helm, P. van der, & Hanrath, J. (2012). Wat werkt in de gesloten jeugdzorg. Amsterdam: SWP. Helm, P. van der, & Hanrath, J. (2012). Wat werkt in de gesloten jeugdzorg. Amsterdam: SWP.
go back to reference Jansen, L., Bekken, F. F., Sonderman, J., Helm, G. H. P. van der, & Stam, G. J. J. M. (2015). Leef- en leerklimaat Fier Fryslân. Leiden, Amsterdam: Hogeschool Leiden, Universiteit van Amsterdam. Jansen, L., Bekken, F. F., Sonderman, J., Helm, G. H. P. van der, & Stam, G. J. J. M. (2015). Leef- en leerklimaat Fier Fryslân. Leiden, Amsterdam: Hogeschool Leiden, Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Kinderombudsman (2014). Kinderrechtenmonitor. Den Haag, Leiden: Kinderombudsman, Universiteit van Leiden. Kinderombudsman (2014). Kinderrechtenmonitor. Den Haag, Leiden: Kinderombudsman, Universiteit van Leiden.
go back to reference Nijhof, K. S. (2011). Crossing Barriers: evaluation of a new compulsory residential treatment program for youth. Enschede: Ipskamp Drukkers. Nijhof, K. S. (2011). Crossing Barriers: evaluation of a new compulsory residential treatment program for youth. Enschede: Ipskamp Drukkers.
go back to reference Verwijs, R., Mein, A. G., Goderie, M., Harreveld, C., & Jansma, A. (2011). Loverboys en hun slachtoffers. Inzicht in de aard en omvang problematiek en in het aanbod aan hulpverlening en opvang. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Verwijs, R., Mein, A. G., Goderie, M., Harreveld, C., & Jansma, A. (2011). Loverboys en hun slachtoffers. Inzicht in de aard en omvang problematiek en in het aanbod aan hulpverlening en opvang. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Werson, S., Lamers-Winkelman, F., Pers, M. van der, & Dijke, A. van (2015). Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening. Amsterdam: SWP. Werson, S., Lamers-Winkelman, F., Pers, M. van der, & Dijke, A. van (2015). Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening. Amsterdam: SWP.
go back to reference White, H. R., Shi, J., Hirschfield, P., Mun, E. Y., & Loeber, R. (2010). Effects of institutional confinement for delinquency on levels of depression and anxiety among male adolescents. Youth Violence and Juvenile Justice, 8, 295–313.CrossRef White, H. R., Shi, J., Hirschfield, P., Mun, E. Y., & Loeber, R. (2010). Effects of institutional confinement for delinquency on levels of depression and anxiety among male adolescents. Youth Violence and Juvenile Justice, 8, 295–313.CrossRef
Metagegevens
Titel
Het High Intensive Care & High Safety-concept
Noodzaak van alternatieven voor de gesloten jeugdhulp
Auteurs
Drs. Anke van Dijke
Drs. Linda Terpstra
Publicatiedatum
24-08-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-016-0123-9

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Jeugdbeleid 4/2016 Naar de uitgave