Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2016

01-05-2016

Wat helpt lokale leefstijlnetwerken om bewoners van zorg naar sport en bewegen te verwijzen?

Een actiegerichte ontwikkelingsevaluatie

Auteurs: Marcel Mekkes, Michaela Schönenberger, Martin Huijsmans, Janneke Harting

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond: Leefstijlnetwerken kunnen een actieve leefstijl bevorderen door bewoners vanuit zorg te verwijzen naar sporten beweegaanbod. Ons doel was leefstijlwerken te ondersteunen door condities voor een succesvolle verwijzing te ontdekken.
Methode: In een actiegerichte ontwikkelingsevaluatie (2013-2015) van zeven Amsterdamse leefstijlnetwerken voerden we zes, vaak kortdurende, kwalitatieve deelonderzoeken uit. De gegevens integreerden we met behulp van theoretische modellen voor (integrale) samenwerking.
Resultaten: Bewoners volgden drie "routes" naar sport en bewegen: in de "netwerkroute" werden bewoners door professionals verwezen, in de "bewonersroute" stond bewonersgericht beweegaanbod centraal, en in de "ondernemersroute" voerde ondernemerschap de boventoon. Het leefstijlnetwerk stond hierin niet altijd centraal. Verwijzen bleek bovendien maatwerk. Naast regulier sport- en beweegaanbod waren laagdrempelige, kleinschalige, niet-competitieve beweegactiviteiten van belang. Behalve de eerstelijns zorg, bleken andere zorg- en welzijnspartners belangrijke verwijzers. Bevorderend waren specifieke doelgroepen en doelen, een persoonlijke overdracht, en een duidelijke rol- en taakverdeling. Beweegmakelaars en bewoners zelf werden ook belangrijke rollen toegedicht. Barrières waren onderlinge concurrentie en een onduidelijke financiering.
Conclusies: Leefstijlnetwerken lijken een actieve leefstijl het effectiefst te bevorderen door optimaal gebruik te maken van verschillende "routes" waarlangs bewoners bij beweegactiviteiten terechtkomen. Nader onderzoek moet uitwijzen langs welke (combinatie van) routes bewoners daadwerkelijk meer gaan bewegen en dat ook volhouden.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
2.
go back to reference Mackenbach JP, Stronks S. Volksgezondheid en gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business, 2012. Mackenbach JP, Stronks S. Volksgezondheid en gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business, 2012.
3.
go back to reference Helmink JHM, Boekel LC van, Kremers SPJ. Doorontwikkeling van de BeweegKuur. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2010. Helmink JHM, Boekel LC van, Kremers SPJ. Doorontwikkeling van de BeweegKuur. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2010.
4.
go back to reference Raaijmakers LGM, Helmink JHM, Hamers, F.J.M., Kremers SPJ. Implementatie en continuering van de Beweegkuur: Monitorstudie onder zorgverleners. Najaar 2011. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2012. Raaijmakers LGM, Helmink JHM, Hamers, F.J.M., Kremers SPJ. Implementatie en continuering van de Beweegkuur: Monitorstudie onder zorgverleners. Najaar 2011. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2012.
5.
go back to reference Dijk M van, Wigger S. Van zorg naar sport en bewegen. Interviews met zorgverleners en sportaanbieders over de doorstroom van BeweegKuur-deelnemers vanuit de eerstelijns gezondheidszorg naar het lokale sport- en beweegaanbod. Ede: NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, 2012. Dijk M van, Wigger S. Van zorg naar sport en bewegen. Interviews met zorgverleners en sportaanbieders over de doorstroom van BeweegKuur-deelnemers vanuit de eerstelijns gezondheidszorg naar het lokale sport- en beweegaanbod. Ede: NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, 2012.
7.
go back to reference Hartog F den, Wagemakers A, Vaandrager L, Koelen M. Een gedeelde passie voor gezonder leven. Evaluatieonderzoek naar netwerken rondom de beweegkuur en gecombineerde leefstijlinterventies. Wageningen: Leerstoelgroep Gezonheid en Maatschappij Wageningen Universiteit, 2012. Hartog F den, Wagemakers A, Vaandrager L, Koelen M. Een gedeelde passie voor gezonder leven. Evaluatieonderzoek naar netwerken rondom de beweegkuur en gecombineerde leefstijlinterventies. Wageningen: Leerstoelgroep Gezonheid en Maatschappij Wageningen Universiteit, 2012.
8.
go back to reference Aalbers M, Preller L, Hartog F den, Wagemakers A. De netwerkstructuur van de BeweegKuur. Tijdschr Gezondheidswet 2013;91:91–4. CrossRef Aalbers M, Preller L, Hartog F den, Wagemakers A. De netwerkstructuur van de BeweegKuur. Tijdschr Gezondheidswet 2013;91:91–4. CrossRef
9.
go back to reference Hartog F den, Wagemakers A. Evaluatie netwerken Amsterdam. Wageningen: Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij Wageningen Universiteit, 2012. Hartog F den, Wagemakers A. Evaluatie netwerken Amsterdam. Wageningen: Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij Wageningen Universiteit, 2012.
10.
go back to reference Ovretveit J. Developmental evaluation. Evaluating health Interventions An introduction to evaluation of health treatments, services, policies and organizational interventions. Buckinghan: Open University Press, 1998. Ovretveit J. Developmental evaluation. Evaluating health Interventions An introduction to evaluation of health treatments, services, policies and organizational interventions. Buckinghan: Open University Press, 1998.
11.
go back to reference Reason P. Integrating action and reflection through co-operative inquiry. Management Learning 1999;30:207–26. CrossRef Reason P. Integrating action and reflection through co-operative inquiry. Management Learning 1999;30:207–26. CrossRef
12.
go back to reference Krebbekx W, Harting J, Stronks K. Does collaborative research enhance the integration of research, policy and practice? The case of the Dutch Health Broker Partnership. J Health Serv Res Policy 2012;17:219–26. CrossRefPubMed Krebbekx W, Harting J, Stronks K. Does collaborative research enhance the integration of research, policy and practice? The case of the Dutch Health Broker Partnership. J Health Serv Res Policy 2012;17:219–26. CrossRefPubMed
13.
go back to reference Hoeijmakers M, Harting J, Jansen M. Academic Collaborative Centre Limburg: a platform for knowledge transfer and exchange in public health policy, research and practice? Health Policy 2013;111:175–83. CrossRefPubMed Hoeijmakers M, Harting J, Jansen M. Academic Collaborative Centre Limburg: a platform for knowledge transfer and exchange in public health policy, research and practice? Health Policy 2013;111:175–83. CrossRefPubMed
14.
go back to reference Polit DF, Beck CT. Nursing research: Principles and methods. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004 200–4. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Principles and methods. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004 200–4.
15.
go back to reference Leurs MTW, Mur-Veeman IM, Sar R van der, Schaalma HP, Vries NK de. Diagnosis of sustainable collaboration in health promotion - a case study. BMC Public Health. 2008;8:38–2. CrossRef Leurs MTW, Mur-Veeman IM, Sar R van der, Schaalma HP, Vries NK de. Diagnosis of sustainable collaboration in health promotion - a case study. BMC Public Health. 2008;8:38–2. CrossRef
16.
go back to reference Minkman M, Ahaus K, Fabbricotti I, Nabitz U, Huijsman R. A quality management model for integrated care: results of a Delphi and Concept Mapping study. Int J Qual Health Care 2009;21:66–75. CrossRefPubMed Minkman M, Ahaus K, Fabbricotti I, Nabitz U, Huijsman R. A quality management model for integrated care: results of a Delphi and Concept Mapping study. Int J Qual Health Care 2009;21:66–75. CrossRefPubMed
17.
go back to reference IGZ. Integrale aanpak leefstijlnodersteuning in achterstandswijken ondanks goede initiatieven nog onvoldoende. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van VWS, 2013. 18. IGZ. Integrale aanpak leefstijlnodersteuning in achterstandswijken ondanks goede initiatieven nog onvoldoende. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van VWS, 2013. 18.
18.
Metagegevens
Titel
Wat helpt lokale leefstijlnetwerken om bewoners van zorg naar sport en bewegen te verwijzen?
Een actiegerichte ontwikkelingsevaluatie
Auteurs
Marcel Mekkes
Michaela Schönenberger
Martin Huijsmans
Janneke Harting
Publicatiedatum
01-05-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2016
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-016-0069-3