Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Psychotherapie

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2005

Uitgave 1/2005

Inhoudsopgave ( 11 Artikelen )

01-02-2005 | Inleiding | Uitgave 1/2005

Inleiding

Hans Snijders

01-02-2005 | Artikel | Uitgave 1/2005

Observatieschalen voor emotionele beschikbaarheid.

Een instrument voor onderzoeks- en klinische praktijk
Nicole Vliegen

01-02-2005 | Artikel | Uitgave 1/2005

Een aanzet tot constructvalidering van de profielinterpretatie van de Nederlandse verkorte MMPI (NVM).

Een onderzoek met behulp van de TAT
E. H. M. Eurelings-Bontekoe, W. M. Snellen, M. J. Verschuur, M. Bosch

01-02-2005 | Artikel | Uitgave 1/2005

Constructvalidering van de NVM-profielinterpretatie: fundering of drijfzand?

Jan P. C. Jaspers

01-02-2005 | Artikel | Uitgave 1/2005

Dupliek op het kritische commentaar van Jaspers

E. H. M. Eurelings-Bontekoe, W. M. Snellen

01-02-2005 | Gelezen | Uitgave 1/2005

Mieke Taat (red.) (2003). De droomduiding herdacht. Essays over cultuuronderzoek en psychoanalyse. Boom: Amsterdam. 118 pp., € 15,50

Harry Stroeken

01-02-2005 | Gelezen | Uitgave 1/2005

P. Rijnders (2004). Overzicht, inzicht, uitzicht. Een protocol voor kortdurende psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 142 pp., € 35

Ed Berretty

01-02-2005 | Gelezen | Uitgave 1/2005

C.A.L. Hoogduin en W.A. Hoogduin (red.) (2003). Omgaan met moeilijke mensen. Naar een professionele aanpak. Nijmegen: Cure & Care publishers. 114 pp., € 24,90

Rik Schacht

01-02-2005 | Gehoord | Uitgave 1/2005

Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Psychotherapie en de toekomst. Congres Centrale RINO-groep. Utrecht, 7 april 2004

Eliane Collumbien

01-02-2005 | Gehoord | Uitgave 1/2005

Psychotherapy for borderline personality. Workshop on mentalisation based treatment. Nascholingsprogramma Symforagroep. Amersfoort, 19 en 20 april 2003

Hans Snijders

01-02-2005 | Gehoord | Uitgave 1/2005

Intieme oorlog. Symposium Lorentzhuis. Haarlem, 21 april 2004

Moniek Thunnissen

Recente publicaties