Skip to main content
main-content

Tijdschrift voor Psychotherapie OnlineFirst articles

14-08-2017 | Artikel

Vriend of vijand?

Vriendschapsrelaties in de schematherapeutische behandeling van adolescenten

Voor adolescenten met psychische problemen kan het vormen van stabiele vriendschapsrelaties lastig zijn. Vanwege het belang van positieve peer-relaties voor de ontwikkeling, en vanwege de risico’s die verbonden zijn met ambivalente …

09-08-2017 | Gelezen

Mindfulness en de transformatie van wanhoop

08-08-2017 | Gehoord

Studiedag verbindend gezag, De Lichtfabriek te Haarlem, 18 april 2017

07-08-2017 | Forum

Van subcultuur naar mainstream

Column

04-08-2017 | Gelezen

47 redenen om niet in therapie te gaan … en één om het wel te doen

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Het Tijdschrift voor psychotherapie biedt u informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen.

Het Tijdschrift voor psychotherapie is een spreekbuis bij uitstek van de professionele psychotherapie in Nederland en Vlaanderen. Ook is het een medium voor kennisname van bevindingen en inzichten, standpunten en methoden. Het blad stimuleert de discussie tussen psychotherapeuten en is een forum voor alle serieuze stromingen binnen en opvattingen over de psychotherapie.

Meer informatie