Skip to main content
main-content

Tijdschrift voor Psychotherapie OnlineFirst articles

23-06-2017 | Artikel

Verbindend gezag

Naar een nieuwe vorm van autoriteit gebaseerd op principes van geweldloos verzet

Psychotherapeuten in de jeugd-GGZ worden regelmatig geconfronteerd met ouders die zich geterroriseerd voelen door hun kind. Het externaliserend of internaliserend probleemgedrag dat kinderen laten zien, brengt hen tot wanhoop. Als de situatie …

22-06-2017

Inleiding

19-06-2017 | Forum

Een nieuwe instelling

Column

19-06-2017 | Gehoord

Professionele openheid in de moderne GGZ. Nieuwegein, 23 maart 2017

19-06-2017 | Gelezen

Oplossingsgericht en positief omgaan met trauma’s

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Het Tijdschrift voor psychotherapie biedt u informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen.

Het Tijdschrift voor psychotherapie is een spreekbuis bij uitstek van de professionele psychotherapie in Nederland en Vlaanderen. Ook is het een medium voor kennisname van bevindingen en inzichten, standpunten en methoden. Het blad stimuleert de discussie tussen psychotherapeuten en is een forum voor alle serieuze stromingen binnen en opvattingen over de psychotherapie.

Meer informatie