Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Psychotherapie

Tijdschrift voor Psychotherapie 2/2005

Uitgave 2/2005

Inhoudsopgave ( 10 Artikelen )

01-04-2005 | Inleiding | Uitgave 2/2005

Inleiding

Justine van Lawick

01-04-2005 | Artikel | Uitgave 2/2005

Serie Een Bijzondere Casus: De individuatie van een psychotherapeut met een zeldzaam carcinoom

Leo Tijhuis

01-04-2005 | Artikel | Uitgave 2/2005

Hoe stresserend is psychotherapie voor de therapeut?

Guy Notelaers, Hans De Witte

01-04-2005 | Artikel | Uitgave 2/2005

Eetstoornispatiënten over criteria voor herstel

Greta Noordenbos, Aike Seubring

01-04-2005 | Gelezen | Uitgave 2/2005

C. Janzing, A. van den Berg en F. Kruisdijk (2003). Handboek voor milieutherapie. Theorie en praktijk van de klinische psychotherapie (deel 2). Assen: Van Gorcum. 244 pp., € 36,–

M. P. Bolten

01-04-2005 | Gelezen | Uitgave 2/2005

W. Vandereycken en R. van Deth (2003). Psychotherapie. Van theorie tot praktijk. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum. 260 pp., € 36,40

Hans Snijders

01-04-2005 | Gelezen | Uitgave 2/2005

B. O'Hanlon en M. Weiner-Davis (2003). In search of solutions. A new direction in psychotherapy (herziene druk). New York: W.W. Norton. 208 pp., £ 13,95

Carola van Tilburg

01-04-2005 | Gehoord | Uitgave 2/2005

Psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Studiedag in het kader van het Curriculum persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht, 3 juni 2004

Hans Snijders

01-04-2005 | Gehoord | Uitgave 2/2005

The wisdom of the client-centered experiential approach. Internationale psychotherapieconferentie. Leuven, 3–5 juni 2004

Hilde Libbrecht

01-04-2005 | Mededeling | Uitgave 2/2005

Mededeling

Recente publicaties