Skip to main content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2018
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 1/2018

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (14 Artikelen)

25-01-2018 | Redactioneel

Vertrouw niet op een p-waarde!
Willy-Anne H. J. van Stiphout

05-02-2018 | Spectrum

Reflectie op evidence-based practice
Maria Jansen

31-01-2018 | Spectrum

Zonder ingrijpen in de context geen effect
Paul van der Velpen

02-02-2018 | Spectrum

Evidence-based practice leren in de praktijk
Henrica C. W. de Vet

06-02-2018 | Spectrum

Evidence-based medicine als excuus om innovatie in de zorg te vertragen
Problemen bij de vergoeding van afbouwmedicatie
Peter Groot

31-01-2018 | Spectrum

Nieuw leven in het fidelity-adaptation-debat
Van McDonald’s tot de Gezonde School
Stef P. J. Kremers, Rik Crutzen

31-01-2018 | Spectrum

Wat is dat eigenlijk, context?
Klasien Horstman, Floortje Moes

01-02-2018 | Spectrum

De beleidscontext van onrechtvaardige vermijdbare gezondheidsverschillen
Evelyne de Leeuw

18-12-2017 | Forum

Waarom potentiële belangenconflicten niet bestaan
Ferry Goossens

08-01-2018 | Forum

Hoe ervaren aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde het opleidingsklimaat tijdens hun praktijkopleiding?
Lianne Schouten, Tessa A’Campo, Fred Tromp, Joost van der Gulden

08-01-2018 | Forum

De ontwikkeling van implementatienetwerken
Pauline B. Goense, Marleen Wilschut, Margot Fleuren, Karlijn Stals, Ferry Goossens, Leonieke Boendermaker

22-12-2017 | Wetenschappelijk artikel

Op school steek je niks op!
Belemmerende en bevorderende factoren bij de overweging om een rookvrij schoolterrein in te voeren
Andrea D. Rozema, Jolanda J. P. Mathijssen, J. A. M. (Hans) van Oers, Maria W. J. Jansen

21-12-2017 | Wetenschappelijk artikel

Diversiteit in internetgebruik door Nederlandse ouderen
Een latente klasseanalyse
Leonieke C. van Boekel, Sebastiaan T. M. Peek, Katrien G. Luijkx

30-01-2018 | Wetenschappelijk artikel

Belangrijke randvoorwaarden bij de ontwikkeling van leefstijlinterventies voor mensen met een lage sociaaleconomische status
Een Delphi-onderzoek
Gera E. Nagelhout, Daisy Verhagen, Valerie Loos, Hein de Vries

Recente publicaties