Skip to main content
Top

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 1/2018

Inhoudsopgave (14 Artikelen)

Redactioneel

Vertrouw niet op een p-waarde!

Willy-Anne H. J. van Stiphout

Spectrum

Reflectie op evidence-based practice

Maria Jansen

Spectrum

Zonder ingrijpen in de context geen effect

Paul van der Velpen

Spectrum

Evidence-based practice leren in de praktijk

Henrica C. W. de Vet

Spectrum

Nieuw leven in het fidelity-adaptation-debat

Stef P. J. Kremers, Rik Crutzen

Spectrum

Wat is dat eigenlijk, context?

Klasien Horstman, Floortje Moes

Forum

Hoe ervaren aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde het opleidingsklimaat tijdens hun praktijkopleiding?

Lianne Schouten, Tessa A’Campo, Fred Tromp, Joost van der Gulden

Forum

De ontwikkeling van implementatienetwerken

Pauline B. Goense, Marleen Wilschut, Margot Fleuren, Karlijn Stals, Ferry Goossens, Leonieke Boendermaker

Wetenschappelijk artikel

Op school steek je niks op!

Andrea D. Rozema, Jolanda J. P. Mathijssen, J. A. M. (Hans) van Oers, Maria W. J. Jansen

Wetenschappelijk artikel

Diversiteit in internetgebruik door Nederlandse ouderen

Leonieke C. van Boekel, Sebastiaan T. M. Peek, Katrien G. Luijkx

Wetenschappelijk artikel

Belangrijke randvoorwaarden bij de ontwikkeling van leefstijlinterventies voor mensen met een lage sociaaleconomische status

Gera E. Nagelhout, Daisy Verhagen, Valerie Loos, Hein de Vries