Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2018

Uitgave 1/2018

Inhoudsopgave ( 14 Artikelen )

25-01-2018 | Redactioneel | Uitgave 1/2018

Vertrouw niet op een p-waarde!

Dr. Willy-Anne H. J. van Stiphout

05-02-2018 | Spectrum | Uitgave 1/2018

Reflectie op evidence-based practice

Maria Jansen

31-01-2018 | Spectrum | Uitgave 1/2018

Zonder ingrijpen in de context geen effect

Paul van der Velpen

02-02-2018 | Spectrum | Uitgave 1/2018

Evidence-based practice leren in de praktijk

Prof.dr. Henrica C. W. de Vet

06-02-2018 | Spectrum | Uitgave 1/2018

Evidence-based medicine als excuus om innovatie in de zorg te vertragen

Problemen bij de vergoeding van afbouwmedicatie
Dr. Peter Groot

31-01-2018 | Spectrum | Uitgave 1/2018

Nieuw leven in het fidelity-adaptation-debat

Van McDonald’s tot de Gezonde School
Stef P. J. Kremers, Rik Crutzen

31-01-2018 | Spectrum | Uitgave 1/2018

Wat is dat eigenlijk, context?

Klasien Horstman, Floortje Moes

01-02-2018 | Spectrum | Uitgave 1/2018

De beleidscontext van onrechtvaardige vermijdbare gezondheidsverschillen

Prof.dr. Evelyne de Leeuw

18-12-2017 | Forum | Uitgave 1/2018

Waarom potentiële belangenconflicten niet bestaan

Dr. Ferry Goossens

08-01-2018 | Forum | Uitgave 1/2018

Hoe ervaren aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde het opleidingsklimaat tijdens hun praktijkopleiding?

Lianne Schouten, Tessa A’Campo, dr. Fred Tromp, dr. Joost van der Gulden

08-01-2018 | Forum | Uitgave 1/2018

De ontwikkeling van implementatienetwerken

Pauline B. Goense, Marleen Wilschut, Margot Fleuren, Karlijn Stals, Ferry Goossens, Leonieke Boendermaker

22-12-2017 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1/2018

Op school steek je niks op!

Belemmerende en bevorderende factoren bij de overweging om een rookvrij schoolterrein in te voeren
Andrea D. Rozema, dr. Jolanda J. P. Mathijssen, dr. J. A. M. (Hans) van Oers, dr. Maria W. J. Jansen

21-12-2017 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1/2018

Diversiteit in internetgebruik door Nederlandse ouderen

Een latente klasseanalyse
Leonieke C. van Boekel, Sebastiaan T. M. Peek, Katrien G. Luijkx

30-01-2018 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1/2018

Belangrijke randvoorwaarden bij de ontwikkeling van leefstijlinterventies voor mensen met een lage sociaaleconomische status

Een Delphi-onderzoek
Gera E. Nagelhout, Daisy Verhagen, Valerie Loos, Hein de Vries

Recente publicaties