Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

30-01-2018 | Wetenschappelijk artikel

Belangrijke randvoorwaarden bij de ontwikkeling van leefstijlinterventies voor mensen met een lage sociaaleconomische status

Een Delphi-onderzoek

Auteurs: Gera E. Nagelhout, Daisy Verhagen, Valerie Loos, Hein de Vries

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 1/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Het is belangrijk om te weten met welke randvoorwaarden en succesfactoren rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van leefstijlinterventies voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES).
Methode: Nederlandse wetenschappers op het gebied van leefstijlverandering bij mensen met een lage SES zijn gevraagd om tot consensus te komen over de belangrijkste randvoorwaarden en succesfactoren voor leefstijlinterventies voor mensen met een lage SES. Achtentwintig wetenschappers hebben deelgenomen aan een online Delphi-onderzoek met drie rondes.
Resultaten: De wetenschappers bereikten consensus over 22 van de 36 door de wetenschappers zelf genoemde randvoorwaarden voor een leefstijlinterventie voor mensen met een lage SES. Samengevat impliceren deze randvoorwaarden dat een goede voorbereiding voor de ontwikkeling van een leefstijlinterventie nodig is, waarbij er rekening moet worden gehouden met de leef- en belevingswereld van de doelgroep en de doelgroep betrokken moet worden bij de ontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk dat interventies een laagdrempelig karakter hebben en dat interventiematerialen begrijpelijk en niet belerend van toon zijn. Ten slotte is het belangrijk dat interventies een groot bereik hebben en dat ze langdurig geborgd blijven.
Conclusie: Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt welke randvoorwaarden het belangrijkst zijn bij het ontwikkelen van leefstijlinterventies voor doelgroepen met een lage SES.
Literatuur
1.
go back to reference Brug J, Stralen MM van, Velde SJ te, et al. Differences in weight status and energy-balance related behaviors among school-children across Europe: the ENERGY-Project. PLoS ONE. 2012;7:e34742.CrossRefPubMedPubMedCentral Brug J, Stralen MM van, Velde SJ te, et al. Differences in weight status and energy-balance related behaviors among school-children across Europe: the ENERGY-Project. PLoS ONE. 2012;7:e34742.CrossRefPubMedPubMedCentral
2.
go back to reference Hulshof KFAM, Brussaard JH, Kruizinga AG, et al. Socio-economic status, dietary intake and 10 y trends: the Dutch National Food Consumption Survey. Eur J Clin Nutr. 2003;57:128–37.CrossRefPubMed Hulshof KFAM, Brussaard JH, Kruizinga AG, et al. Socio-economic status, dietary intake and 10 y trends: the Dutch National Food Consumption Survey. Eur J Clin Nutr. 2003;57:128–37.CrossRefPubMed
3.
go back to reference Lenthe FJ van, Schrijvers CTM, Droomers M, et al. Investigating explanations of socio-economic inequalities in health. The Dutch GLOBE study. Eur J Public Health. 2004;14:63–70.CrossRefPubMed Lenthe FJ van, Schrijvers CTM, Droomers M, et al. Investigating explanations of socio-economic inequalities in health. The Dutch GLOBE study. Eur J Public Health. 2004;14:63–70.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Rossem L van, Vogel I, Moll HA, et al. An observational study on socio-economic and ethnic differences in indicators of sedentary behavior and physical activity in preschool children. Prev Med. 2012;54:55–60.CrossRefPubMed Rossem L van, Vogel I, Moll HA, et al. An observational study on socio-economic and ethnic differences in indicators of sedentary behavior and physical activity in preschool children. Prev Med. 2012;54:55–60.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Kuipers MAG, Monshouwer K, Laar M van, et al. Tobacco control and socioeconomic inequalities in adolescent smoking in Europe. Am J Prev Med. 2015;49:e64–e72.CrossRefPubMed Kuipers MAG, Monshouwer K, Laar M van, et al. Tobacco control and socioeconomic inequalities in adolescent smoking in Europe. Am J Prev Med. 2015;49:e64–e72.CrossRefPubMed
6.
go back to reference Kunst AE. Sociaal-economische verschillen en roken. Sterke verbanden met implicaties voor tabaksbeleid. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1530.PubMed Kunst AE. Sociaal-economische verschillen en roken. Sterke verbanden met implicaties voor tabaksbeleid. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1530.PubMed
7.
go back to reference Nagelhout GE, Korte-De Boer D de, Kunst AE, et al. Trends in socioeconomic inequalities in smoking prevalence, consumption, initiation, and cessation between 2001 and 2008 in the Netherlands. Findings from a national population survey. BMC Public Health. 2012;12:303.CrossRefPubMedPubMedCentral Nagelhout GE, Korte-De Boer D de, Kunst AE, et al. Trends in socioeconomic inequalities in smoking prevalence, consumption, initiation, and cessation between 2001 and 2008 in the Netherlands. Findings from a national population survey. BMC Public Health. 2012;12:303.CrossRefPubMedPubMedCentral
8.
go back to reference RIVM. Volksgezondheidstoekomstverkenning Een gezonder Nederland: heden en verleden. Bilthoven: RIVM; 2014. RIVM. Volksgezondheidstoekomstverkenning Een gezonder Nederland: heden en verleden. Bilthoven: RIVM; 2014.
9.
go back to reference Laar MW van, Ooye-Houben MMJ van, Cruts AAN, et al. Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2016. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Laar MW van, Ooye-Houben MMJ van, Cruts AAN, et al. Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2016. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
10.
go back to reference Spijkerman R, Eijnden RJJM van den, Huiberts A. Socioeconomic differences in alcohol-specific parenting practices and adolescents’ drinking patterns. Eur Addict Res. 2008;14:26–37.CrossRefPubMed Spijkerman R, Eijnden RJJM van den, Huiberts A. Socioeconomic differences in alcohol-specific parenting practices and adolescents’ drinking patterns. Eur Addict Res. 2008;14:26–37.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Dorsselaer S van, Tuithof J, Verdurmen J, et al. Jeugd en riskant gedrag 2015: kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Dorsselaer S van, Tuithof J, Verdurmen J, et al. Jeugd en riskant gedrag 2015: kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
12.
go back to reference Hoeymans N, Harbers MM, Hilderink HBM. Langer leven, meer ziekte, minder beperkingen. Trends in de volksgezondheid van 2000 tot 2030. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7819.PubMed Hoeymans N, Harbers MM, Hilderink HBM. Langer leven, meer ziekte, minder beperkingen. Trends in de volksgezondheid van 2000 tot 2030. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7819.PubMed
14.
go back to reference Baal P van, Gheorghe M. We leven langer, maar ook in goede gezondheid? Ongelijkheid in voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensverwachting. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D806.PubMed Baal P van, Gheorghe M. We leven langer, maar ook in goede gezondheid? Ongelijkheid in voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensverwachting. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D806.PubMed
15.
go back to reference Beenackers MA, Nusselder WJ, Oude Groeniger J, et al. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: een systematisch overzicht van kansrijke en effectieve interventies. Rotterdam: Erasmus MC Universitair Medisch Centrum; 2015. Beenackers MA, Nusselder WJ, Oude Groeniger J, et al. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden: een systematisch overzicht van kansrijke en effectieve interventies. Rotterdam: Erasmus MC Universitair Medisch Centrum; 2015.
16.
go back to reference Busch MCM, Schrijvers CTM. Effecten van leefstijlinterventies gericht op lagere sociaaleconomische groepen. Bilthoven: RIVM; 2010. Busch MCM, Schrijvers CTM. Effecten van leefstijlinterventies gericht op lagere sociaaleconomische groepen. Bilthoven: RIVM; 2010.
17.
go back to reference Hillier-Brown FC, Bambra CL, Cairns J‑M, et al. A systematic review of the effectiveness of individual, community and societal level interventions at reducing socioeconomic inequalities in obesity amongst children. BMC Public Health. 2014;14:834.CrossRefPubMedPubMedCentral Hillier-Brown FC, Bambra CL, Cairns J‑M, et al. A systematic review of the effectiveness of individual, community and societal level interventions at reducing socioeconomic inequalities in obesity amongst children. BMC Public Health. 2014;14:834.CrossRefPubMedPubMedCentral
18.
go back to reference Michie S, Jochelson K, Markham WA, et al. Low-income groups and behaviour change interventions: a review of intervention content, effectiveness and theoretical frameworks. J Epidemiol Community Health. 2009;63:610–22.CrossRefPubMed Michie S, Jochelson K, Markham WA, et al. Low-income groups and behaviour change interventions: a review of intervention content, effectiveness and theoretical frameworks. J Epidemiol Community Health. 2009;63:610–22.CrossRefPubMed
19.
go back to reference Stronks K, Mackenbach JP. Evaluating the effect of policies and interventions to address inequalities in health: lessons from a Dutch programme. Eur J Public Health. 2006;16:346–53.CrossRefPubMed Stronks K, Mackenbach JP. Evaluating the effect of policies and interventions to address inequalities in health: lessons from a Dutch programme. Eur J Public Health. 2006;16:346–53.CrossRefPubMed
20.
go back to reference Bukman AJ. Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions: opportunities and effectiveness. Wageningen: Wageningen University; 2016. Bukman AJ. Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions: opportunities and effectiveness. Wageningen: Wageningen University; 2016.
22.
go back to reference Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L, et al. Contexts, mechanisms, and outcomes that matter in Dutch community-based physical activity programs targeting socially vulnerable groups. Eval Health Prof. 2016;7;40:294-331PubMed Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L, et al. Contexts, mechanisms, and outcomes that matter in Dutch community-based physical activity programs targeting socially vulnerable groups. Eval Health Prof. 2016;7;40:294-331PubMed
23.
go back to reference Hoof M van, Barendse D, Frederix M, et al. Factsheet ‘Meet the Needs’. Onderzoek naar de behoeften aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht. Maastricht: Zorg in Ontwikkeling; 2013. Hoof M van, Barendse D, Frederix M, et al. Factsheet ‘Meet the Needs’. Onderzoek naar de behoeften aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht. Maastricht: Zorg in Ontwikkeling; 2013.
24.
go back to reference Lombard C, Deeks A, Jolley D, et al. A low intensity, community based lifestyle programme to prevent weight gain in women with young children: cluster randomized controlled trial. BMJ. 2010;341:c3215.CrossRefPubMedPubMedCentral Lombard C, Deeks A, Jolley D, et al. A low intensity, community based lifestyle programme to prevent weight gain in women with young children: cluster randomized controlled trial. BMJ. 2010;341:c3215.CrossRefPubMedPubMedCentral
25.
go back to reference Verheijden MW, Kok FJ. Public health impact of community-based nutrition and lifestyle interventions. Eur J Clin Nutr. 2005;59(Suppl 1):66–76.CrossRef Verheijden MW, Kok FJ. Public health impact of community-based nutrition and lifestyle interventions. Eur J Clin Nutr. 2005;59(Suppl 1):66–76.CrossRef
26.
go back to reference Linstone HA, Turoff M. The Delphi method: techniques and applications. Reading: Addison-Wesley; 1975. Linstone HA, Turoff M. The Delphi method: techniques and applications. Reading: Addison-Wesley; 1975.
27.
go back to reference Okoli C, Pawlowski SD. The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Inf Manage. 2004;42:15–29.CrossRef Okoli C, Pawlowski SD. The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Inf Manage. 2004;42:15–29.CrossRef
29.
go back to reference Bartholomew LK, Parcel GS, Kok G, et al. Planning health promotion programs: an Intervention Mapping approach. San Francisco: Jossey-Bass; 2011. Bartholomew LK, Parcel GS, Kok G, et al. Planning health promotion programs: an Intervention Mapping approach. San Francisco: Jossey-Bass; 2011.
30.
go back to reference Jacobs-van der Bruggen M, Bos G, Bemelmans WJ, et al. Lifestyle interventions are cost-effective in people with different levels of diabetes risk. Diabetes Care. 2007;30:128–34.CrossRefPubMed Jacobs-van der Bruggen M, Bos G, Bemelmans WJ, et al. Lifestyle interventions are cost-effective in people with different levels of diabetes risk. Diabetes Care. 2007;30:128–34.CrossRefPubMed
31.
go back to reference Segal L, Dalton AC, Richardson J. Cost-effectiveness of the primary prevention of non-insulin dependent diabetes mellitus. Health Promot Int. 1998;13:197–209.CrossRef Segal L, Dalton AC, Richardson J. Cost-effectiveness of the primary prevention of non-insulin dependent diabetes mellitus. Health Promot Int. 1998;13:197–209.CrossRef
32.
go back to reference Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, et al. Health literacy: the solid facts. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2013. Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, et al. Health literacy: the solid facts. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2013.
33.
go back to reference Pharos. Factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Utrecht: Pharos; 2016. Pharos. Factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Utrecht: Pharos; 2016.
34.
go back to reference Glind I van de, Heinen M, Achterberg T van. Een pas op de plaats. Implementatie van leefstijlinterventies in de patientenzorg. Nijmegen: IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare, Radboud University Nijmegen Medical Centre; 2013. Glind I van de, Heinen M, Achterberg T van. Een pas op de plaats. Implementatie van leefstijlinterventies in de patientenzorg. Nijmegen: IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare, Radboud University Nijmegen Medical Centre; 2013.
36.
go back to reference Giles EL, Robalino S, McColl E, et al. The effectiveness of financial incentives for health behavior change: systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. 2014;9:e90347.CrossRefPubMedPubMedCentral Giles EL, Robalino S, McColl E, et al. The effectiveness of financial incentives for health behavior change: systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. 2014;9:e90347.CrossRefPubMedPubMedCentral
37.
go back to reference Meppelink CS, Weert JCM van, Haven CJ, et al. The effectiveness of health animations in audiences with different health literacy levels: an experimental study. J Med Internet Res. 2015;17:e11.CrossRefPubMedPubMedCentral Meppelink CS, Weert JCM van, Haven CJ, et al. The effectiveness of health animations in audiences with different health literacy levels: an experimental study. J Med Internet Res. 2015;17:e11.CrossRefPubMedPubMedCentral
38.
go back to reference Meppelink CS, Smit EG, Buurman BM, et al. Should we be afraid of simple messages? The effects of text difficulty and illustrations in people with low or high health literacy. Health Commun. 2015;30:1181–9.CrossRefPubMed Meppelink CS, Smit EG, Buurman BM, et al. Should we be afraid of simple messages? The effects of text difficulty and illustrations in people with low or high health literacy. Health Commun. 2015;30:1181–9.CrossRefPubMed
39.
go back to reference Stanczyk N, Bolman C, Adrichem M van, et al. Comparison of text and video computer-tailored interventions for smoking cessation: randomized controlled trial. J Med Internet Res. 2014;16:e69.CrossRefPubMedPubMedCentral Stanczyk N, Bolman C, Adrichem M van, et al. Comparison of text and video computer-tailored interventions for smoking cessation: randomized controlled trial. J Med Internet Res. 2014;16:e69.CrossRefPubMedPubMedCentral
40.
go back to reference Hasson F, Keeney S, McKenna H. Research guidelines for the Delphi survey technique. J Adv Nurs. 2000;32:1008–15.PubMed Hasson F, Keeney S, McKenna H. Research guidelines for the Delphi survey technique. J Adv Nurs. 2000;32:1008–15.PubMed
Metagegevens
Titel
Belangrijke randvoorwaarden bij de ontwikkeling van leefstijlinterventies voor mensen met een lage sociaaleconomische status
Een Delphi-onderzoek
Auteurs
Gera E. Nagelhout
Daisy Verhagen
Valerie Loos
Hein de Vries
Publicatiedatum
30-01-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 1/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0101-x

Andere artikelen Uitgave 1/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2018 Naar de uitgave