Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2018

08-01-2018 | Forum

Hoe ervaren aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde het opleidingsklimaat tijdens hun praktijkopleiding?

Auteurs: Lianne Schouten, Tessa A’Campo, dr. Fred Tromp, dr. Joost van der Gulden

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 1/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de nieuwe landelijke opleidingsplannen voor de vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde wordt het belang van goede praktijkscholing benadrukt. Tot dusver ontbreekt een gevalideerde vragenlijst om de kwaliteit van de praktijkscholing te evalueren. Voor de vervolgopleidingen in ziekenhuizen bestaat al wel een gevalideerd evaluatie-instrument, de Dutch Residency Educational Climate Test (D-RECT). Deze test is met kleine aanpassingen geschikt gemaakt voor artsen in opleiding tot bedrijfsarts of verzekeringsarts. Het gaat daarbij vooral om aanpassing van begrippen als ‘polikliniek’ en ‘overdracht’, die in de sociale geneeskunde niet van toepassing zijn. De vragenlijst is inmiddels ook vertaald naar een versie voor praktijkopleiders. Daarin worden zo veel mogelijk vergelijkbare vragen gesteld, zodat de resultaten uit beide vragenlijsten met elkaar te vergelijken zijn.
Literatuur
1.
go back to reference NVAB. Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsarts. Utrecht: NVAB; 2016. NVAB. Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsarts. Utrecht: NVAB; 2016.
2.
go back to reference NVVG, GAV. Landelijk Opleidingsplan Verzekeringsgeneeskunde. Utrecht: NVVG, GAV; 2016. NVVG, GAV. Landelijk Opleidingsplan Verzekeringsgeneeskunde. Utrecht: NVVG, GAV; 2016.
3.
go back to reference Silkens MEWM, Smirnova A, Stalmeijer RE, et al. Revisiting the D‑RECT tool: validation of an instrument measuring residents’ learning climate perceptions. Med Teach. 2016;38:476–81.PubMed Silkens MEWM, Smirnova A, Stalmeijer RE, et al. Revisiting the D‑RECT tool: validation of an instrument measuring residents’ learning climate perceptions. Med Teach. 2016;38:476–81.PubMed
4.
go back to reference Govaerts N, Kyndt E, Dochy P, et al. Influence of learning and working climate on the retention of talented employees. J Workplace Learn. 2011;23:35–55.CrossRef Govaerts N, Kyndt E, Dochy P, et al. Influence of learning and working climate on the retention of talented employees. J Workplace Learn. 2011;23:35–55.CrossRef
5.
go back to reference Greijn CM, Gulden J van der. Wat verwachten jonge artsen die bedrijfsarts of verzekeringsarts willen worden van hun werk en hun werkgever? Tijdschr Bedr Verzekeringsgeneeskd. 2016;24:15–14. Greijn CM, Gulden J van der. Wat verwachten jonge artsen die bedrijfsarts of verzekeringsarts willen worden van hun werk en hun werkgever? Tijdschr Bedr Verzekeringsgeneeskd. 2016;24:15–14.
6.
go back to reference Boor K, Vleuten C van der, Teunissen P, et al. Development and analysis of D‑RECT, an instrument measuring residents’ learning climate. Med Teach. 2011;33:820–7.CrossRefPubMed Boor K, Vleuten C van der, Teunissen P, et al. Development and analysis of D‑RECT, an instrument measuring residents’ learning climate. Med Teach. 2011;33:820–7.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Projectgroep MMV. K.O.E.R.S. Kwaliteitsvisie opleidingen en raamplan sociale geneeskunde. Utrecht: NVVG, NVAB, KAMG; 2015. Projectgroep MMV. K.O.E.R.S. Kwaliteitsvisie opleidingen en raamplan sociale geneeskunde. Utrecht: NVVG, NVAB, KAMG; 2015.
Metagegevens
Titel
Hoe ervaren aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde het opleidingsklimaat tijdens hun praktijkopleiding?
Auteurs
Lianne Schouten
Tessa A’Campo
dr. Fred Tromp
dr. Joost van der Gulden
Publicatiedatum
08-01-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 1/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0099-5

Andere artikelen Uitgave 1/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2018 Naar de uitgave