Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2018

22-12-2017 | Wetenschappelijk artikel

Op school steek je niks op!

Belemmerende en bevorderende factoren bij de overweging om een rookvrij schoolterrein in te voeren

Auteurs: Andrea D. Rozema, dr. Jolanda J. P. Mathijssen, dr. J. A. M. (Hans) van Oers, dr. Maria W. J. Jansen

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 1/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond: Op middelbare scholen mag in het schoolgebouw vaak niet gerookt worden, maar een rookverbod voor het schoolterrein is minder gebruikelijk. Dit onderzoek gaat in op de vraag waarom veel middelbare scholen geen rookvrij schoolterrein ingevoerd hebben, door te onderzoeken wat de belemmerende en bevorderende factoren op scholen zonder een rookvrij schoolterrein zijn.
Methoden: Met zestig sleutelfiguren op vijftien middelbare scholen zijn semigestructureerde interviews gehouden. Bij de analyses is een thematische benadering gebruikt.
Resultaten: Er werden zestien belemmerende en bevorderende factoren gevonden, onder te verdelen in vier categorieën: (1) sociaal-politieke factoren (wetgeving en de sociale norm), (2) schoolgerelateerde factoren (beleid, besluitvormingsproces, handhaving, middelen, arbeidsvoorwaarden, communicatie en samenwerking), (3) individuele factoren (draagvlak, kennis en doelgroep) en (4) factoren rondom het rookverbod (omgevingsfactoren, richtlijnen, neveneffecten en effectiviteit).
Conclusie: De bevindingen onderstrepen de behoefte aan wetgeving op het gebied van rookvrije buitenruimtes. Samenwerking, communicatie en het vroegtijdig betrekken van respondenten in het proces zouden gestimuleerd moeten worden. Deze resultaten kunnen scholen helpen zich voor te bereiden op de wetgeving die in 2020 van kracht wordt rondom rookvrije schoolterreinen in onderwijsinstellingen.
Literatuur
3.
go back to reference Welte JW, Barnes GM, Tidwell MO, et al. Tobacco use, heavy use, and dependence among adolescents and young adults in the United States. Subst Use Misuse. 2011;46:1090–8.CrossRefPubMedPubMedCentral Welte JW, Barnes GM, Tidwell MO, et al. Tobacco use, heavy use, and dependence among adolescents and young adults in the United States. Subst Use Misuse. 2011;46:1090–8.CrossRefPubMedPubMedCentral
4.
go back to reference Been JV, Nurmatov UB, Cox B, et al. Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2014;383:1549–60.CrossRefPubMed Been JV, Nurmatov UB, Cox B, et al. Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2014;383:1549–60.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Wakefield MA, Chaloupka FJ, Kaufman NJ, et al. Effect of restrictions on smoking at home, at school, and in public places on teenage smoking: cross sectional study. BMJ. 2000;321(7257):333–7.CrossRefPubMedPubMedCentral Wakefield MA, Chaloupka FJ, Kaufman NJ, et al. Effect of restrictions on smoking at home, at school, and in public places on teenage smoking: cross sectional study. BMJ. 2000;321(7257):333–7.CrossRefPubMedPubMedCentral
6.
go back to reference Moore L, Roberts C, Tudor-Smith C. School smoking policies and smoking prevalence among adolescents: multilevel analysis of cross-sectional data from Wales. Tob Control. 2001;10:117–23.CrossRefPubMedPubMedCentral Moore L, Roberts C, Tudor-Smith C. School smoking policies and smoking prevalence among adolescents: multilevel analysis of cross-sectional data from Wales. Tob Control. 2001;10:117–23.CrossRefPubMedPubMedCentral
7.
go back to reference Fallin A, Roditis M, Glantz SA. Association of campus tobacco policies with secondhand smoke exposure, intention to smoke on campus, and attitudes about outdoor smoking restrictions. Am J Public Health. 2015;105(6):1098–100.CrossRefPubMedPubMedCentral Fallin A, Roditis M, Glantz SA. Association of campus tobacco policies with secondhand smoke exposure, intention to smoke on campus, and attitudes about outdoor smoking restrictions. Am J Public Health. 2015;105(6):1098–100.CrossRefPubMedPubMedCentral
10.
go back to reference Kota D, Robinson SE, Imad Damaj M. Enhanced nicotine reward in adulthood after exposure to nicotine during early adolescence in mice. Biochem Pharmacol. 2009;78:873–9.CrossRefPubMed Kota D, Robinson SE, Imad Damaj M. Enhanced nicotine reward in adulthood after exposure to nicotine during early adolescence in mice. Biochem Pharmacol. 2009;78:873–9.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Kendler KS, Myers J, Damaj MI, et al. Early smoking onset and risk for subsequent nicotine dependence: a monozygotic co-twin control study. Am J Psychiatry. 2013;170:408–13.CrossRefPubMedPubMedCentral Kendler KS, Myers J, Damaj MI, et al. Early smoking onset and risk for subsequent nicotine dependence: a monozygotic co-twin control study. Am J Psychiatry. 2013;170:408–13.CrossRefPubMedPubMedCentral
15.
go back to reference Wolfenden L, Carruthers J, Wyse R, et al. Translation of tobacco control programs in schools: findings from a rapid review of systematic reviews of implementation and dissemination interventions. Health Promot J Austr. 2014;25(2):136–8.CrossRefPubMed Wolfenden L, Carruthers J, Wyse R, et al. Translation of tobacco control programs in schools: findings from a rapid review of systematic reviews of implementation and dissemination interventions. Health Promot J Austr. 2014;25(2):136–8.CrossRefPubMed
16.
go back to reference Rogers EM. Diffusion of innovations. New York: Free Press of Glencoe; 1962. Rogers EM. Diffusion of innovations. New York: Free Press of Glencoe; 1962.
17.
go back to reference Fleuren M, Wiefferink K, Paulussen T. Determinants of innovation within health care organizations: literature review and Delphi study. Int J Qual Health Care. 2004;16:107–23.CrossRefPubMed Fleuren M, Wiefferink K, Paulussen T. Determinants of innovation within health care organizations: literature review and Delphi study. Int J Qual Health Care. 2004;16:107–23.CrossRefPubMed
18.
go back to reference Bartholomew LK, Parcel GS, Kok G, et al. Planning health promotion programs: an intervention mapping approach. New Jersey: Wiley & Sons; 2011. Bartholomew LK, Parcel GS, Kok G, et al. Planning health promotion programs: an intervention mapping approach. New Jersey: Wiley & Sons; 2011.
19.
go back to reference Glasgow RE, Vogt TM, Boles SM. Evaluating the public health impact of health promotion interventions: the RE‑AIM framework. Am J Public Health. 1999;89:1322–7.CrossRefPubMedPubMedCentral Glasgow RE, Vogt TM, Boles SM. Evaluating the public health impact of health promotion interventions: the RE‑AIM framework. Am J Public Health. 1999;89:1322–7.CrossRefPubMedPubMedCentral
20.
go back to reference Hallfors D, Godette D. Will the ‘principles of effectiveness’ improve prevention practice? Early findings from a diffusion study. Health Educ Res. 2002;17:461–70.CrossRefPubMed Hallfors D, Godette D. Will the ‘principles of effectiveness’ improve prevention practice? Early findings from a diffusion study. Health Educ Res. 2002;17:461–70.CrossRefPubMed
21.
go back to reference Fagan AAMS. Strategies for enhancing the adoption of school-based prevention programs: lessons learned from the blueprints for violence prevention replications of the life skills training program. J Community Psychol. 2003;31:235–53.CrossRef Fagan AAMS. Strategies for enhancing the adoption of school-based prevention programs: lessons learned from the blueprints for violence prevention replications of the life skills training program. J Community Psychol. 2003;31:235–53.CrossRef
22.
go back to reference Blake SM, Ledsky RA, Sawyer RJ, et al. Local school district adoption of state-recommended policies on HIV prevention education. Prev Med. 2005;40:239–48.CrossRefPubMed Blake SM, Ledsky RA, Sawyer RJ, et al. Local school district adoption of state-recommended policies on HIV prevention education. Prev Med. 2005;40:239–48.CrossRefPubMed
23.
go back to reference Little MA, Pokhrel P, Sussman S, et al. The process of adoption of evidence-based tobacco use prevention programs in California schools. Prev Sci. 2015;16:80–9.CrossRefPubMedPubMedCentral Little MA, Pokhrel P, Sussman S, et al. The process of adoption of evidence-based tobacco use prevention programs in California schools. Prev Sci. 2015;16:80–9.CrossRefPubMedPubMedCentral
25.
go back to reference Rozema AD, Mathijssen JJP, Jansen MWJ, et al. Schools as smoke-free zones? Barriers and facilitators to the adoption of outdoor school ground smoking bans at secondary schools. Tob Induc Dis. 2016;14:1–9.CrossRef Rozema AD, Mathijssen JJP, Jansen MWJ, et al. Schools as smoke-free zones? Barriers and facilitators to the adoption of outdoor school ground smoking bans at secondary schools. Tob Induc Dis. 2016;14:1–9.CrossRef
26.
go back to reference Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006;3:77–101.CrossRef Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006;3:77–101.CrossRef
27.
go back to reference Diepeveen S, Ling T, Suhrcke M, et al. Public acceptability of government intervention to change health-related behaviours: a systematic review and narrative synthesis. BMC Public Health. 2013;13:756.CrossRefPubMedPubMedCentral Diepeveen S, Ling T, Suhrcke M, et al. Public acceptability of government intervention to change health-related behaviours: a systematic review and narrative synthesis. BMC Public Health. 2013;13:756.CrossRefPubMedPubMedCentral
29.
go back to reference Grootheest A van, Mors B. Onderzoek roken op het schoolterrein. 2012. [Beschikbaar op verzoek bij het Longfonds] Geraadpleegd op: 9 sep 2017. Grootheest A van, Mors B. Onderzoek roken op het schoolterrein. 2012. [Beschikbaar op verzoek bij het Longfonds] Geraadpleegd op: 9 sep 2017.
30.
go back to reference Grootheest A van, Woud L van der. Monitor Rookvrije Scholen 2013. 2013. [Beschikbaar op verzoek bij het Longfonds] Geraadpleegd op: 9 sep 2017. Grootheest A van, Woud L van der. Monitor Rookvrije Scholen 2013. 2013. [Beschikbaar op verzoek bij het Longfonds] Geraadpleegd op: 9 sep 2017.
33.
go back to reference Lee JGL, Goldstein AO, Kramer KD, et al. Statewide diffusion of 100 % tobacco-free college and university policies. Tob Control. 2010;19:311–7.CrossRefPubMed Lee JGL, Goldstein AO, Kramer KD, et al. Statewide diffusion of 100 % tobacco-free college and university policies. Tob Control. 2010;19:311–7.CrossRefPubMed
34.
go back to reference Durlak JA, DuPre EP. Implementation matters: a review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. Am J Community Psychol. 2008;41:327–50.CrossRefPubMed Durlak JA, DuPre EP. Implementation matters: a review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. Am J Community Psychol. 2008;41:327–50.CrossRefPubMed
35.
go back to reference Shediac-Rizkallah MC, Bone LR. Planning for the sustainability of community-based health programs: conceptual frameworks and future directions for research, practice and policy. Health Educ Res. 1998;13:87–108.CrossRefPubMed Shediac-Rizkallah MC, Bone LR. Planning for the sustainability of community-based health programs: conceptual frameworks and future directions for research, practice and policy. Health Educ Res. 1998;13:87–108.CrossRefPubMed
36.
go back to reference Wold B, Torsheim T, Currie C, et al. National and school policies on restrictions of teacher smoking: a multilevel analysis of student exposure to teacher smoking in seven European countries. Health Educ Res. 2004;19:217–26.CrossRefPubMed Wold B, Torsheim T, Currie C, et al. National and school policies on restrictions of teacher smoking: a multilevel analysis of student exposure to teacher smoking in seven European countries. Health Educ Res. 2004;19:217–26.CrossRefPubMed
37.
go back to reference Schreuders M, Nuyts PAW, Putte B van den, et al. Understanding the impact of school tobacco policies on adolescent smoking behaviour: a realist review. Soc Sci Med. 2017;183:19–27.CrossRefPubMed Schreuders M, Nuyts PAW, Putte B van den, et al. Understanding the impact of school tobacco policies on adolescent smoking behaviour: a realist review. Soc Sci Med. 2017;183:19–27.CrossRefPubMed
38.
go back to reference Mamudu HM, Veeranki SP, He Y, et al. University personnel’s attitudes and behaviors toward the first tobacco-free campus policy in Tennessee. J Community Health. 2012;37:855–64.CrossRefPubMed Mamudu HM, Veeranki SP, He Y, et al. University personnel’s attitudes and behaviors toward the first tobacco-free campus policy in Tennessee. J Community Health. 2012;37:855–64.CrossRefPubMed
39.
go back to reference Rozema AD, Mathijssen JJP, Jansen MWJ, et al. Sustainability of outdoor school ground smoking bans at secondary schools: a mixed-method study. Eur J Public Health. 2017. Rozema AD, Mathijssen JJP, Jansen MWJ, et al. Sustainability of outdoor school ground smoking bans at secondary schools: a mixed-method study. Eur J Public Health. 2017.
40.
go back to reference Polit DF, Beck CT. Generalization in quantitative and qualitative research: myths and strategies. Int J Nurs Stud. 2010;47:1451–8.CrossRefPubMed Polit DF, Beck CT. Generalization in quantitative and qualitative research: myths and strategies. Int J Nurs Stud. 2010;47:1451–8.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Op school steek je niks op!
Belemmerende en bevorderende factoren bij de overweging om een rookvrij schoolterrein in te voeren
Auteurs
Andrea D. Rozema
dr. Jolanda J. P. Mathijssen
dr. J. A. M. (Hans) van Oers
dr. Maria W. J. Jansen
Publicatiedatum
22-12-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 1/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0097-7

Andere artikelen Uitgave 1/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2018 Naar de uitgave