Skip to main content
main-content

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 4/2016

Uitgave 4/2016

Inhoudsopgave ( 26 Artikelen )

01-08-2016 | Redactioneel | Uitgave 4/2016

Store

Yvette Bommeljé

01-08-2016 | Uitgave 4/2016

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-08-2016 | Thema schuldhulpverlening | Uitgave 4/2016

Gemeenten moeten spelregels bij schuldhulp beter regelen

Toepassen Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)
Nadja Jungmann, Charlotte van Mourik, Monique van Buren

01-08-2016 | Wisselcolumn | Uitgave 4/2016

Verbeteringen in rechtsbijstand?

Erik Schoe

01-08-2016 | Thema schuldhulpverlening | Uitgave 4/2016

BKR hulpmiddel voor vroegsignalering

Vindplaats van Schulden
Yvette Bommeljé

01-08-2016 | Participatiewet | Uitgave 4/2016

Prikkelsturing in het sociaal domein: meervoudige doelen en parallelle rationaliteiten

Ervaringen in de uitvoering van de bijstand
Leo Aarts, Stefan van der Veen

01-08-2016 | Signalement van het cbs | Uitgave 4/2016

Regionale variatie in de mate van vergrijzing

Niels Kooiman, Annelies Boerdam

01-08-2016 | Participatiewet | Uitgave 4/2016

Maak de schutting op maat voor persoonlijke situatie en ontwikkelmogelijkheden

Inspiratie bij het organiseren van beschut werk
Tea Keijl

01-08-2016 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 4/2016

Samen bouwen aan beschermd thuis

Jolanda van Egmond, Stefan de Weerdt, Frans de Jong

01-08-2016 | Thema armoede en schuldhulpverlening | Uitgave 4/2016

Een laag inkomen en hoge zorgkosten, kan dat?

Conclusies uit Nibud-berekeningen voor gemeenten
Corinne van Gaalen, Marcel Warnaar

01-08-2016 | Column uit de beleidspraktijk | Uitgave 4/2016

Focus op werk - deel II

Hans Cratsborn

01-08-2016 | Thema schuldhulpverlening | Uitgave 4/2016

Ervaringen van burgers met schuldhulpverlening

Ingrediënten voor nieuw gemeentelijk beleid
Annejet Kerckhaert

01-08-2016 | Wetgeving | Uitgave 4/2016

Over melding, aanvraag en besluit en de noodzaak tot een echt gesprek

3D wetgeving tast rechtspositie burger aan, tenzij
Gjalt Schippers

01-08-2016 | Participatie | Uitgave 4/2016

Eerst vakmanschap, dan leren het potentieel te benutten

Beschouwing over de deugd van het delen
Marcel van Druenen

01-08-2016 | Binnenhof van buitenuit | Uitgave 4/2016

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Mark Geers

01-08-2016 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 4/2016

Maatwerkondersteuning in Zaanstad

Daadwerkelijk ruimte voor de professional
Mark Koetsier

01-08-2016 | Thema schuldhulpverlening | Uitgave 4/2016

De integrale aanpak van werk en schulden in Europa

Schulden onder uitkeringsgerechtigden
Maurice Guiaux, Nadja Jungmann, Els Sol

01-08-2016 | Schuldhulpverlening | Uitgave 4/2016

Wie perspectief heeft werkt gemotiveerd mee aan de oplossing

Financiële hulp op maat doet wonderen
Mieke Kerkhof-Scheenaard

01-08-2016 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 4/2016

Internet verdringt advertentie bij het zoeken naar personeel

Karin Pilgram

01-08-2016 | Wonen | Uitgave 4/2016

De gevolgen van de nieuwe woningwet voor het sociaal domein

Tussen ideaal en werkelijkheid
Karin van Dreven

01-08-2016 | Uitspraak onder de loep | Uitgave 4/2016

Een indicatie stellen in resultaatgebieden

Is dat toegestaan in de Wmo 2015?
Ingeborg Lunenburg

01-08-2016 | Participatie | Uitgave 4/2016

Intensief klantcontact maakt doelgroep actiever en minder afhankelijk van uitkering

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit
Marja Lindhout

01-08-2016 | Wisselcolumn | Uitgave 4/2016

Hijgerige toon moet uit het debat

Henk Kosmeijer

01-08-2016 | Vakkundig aan het werk | Uitgave 4/2016

Wetenschap is niet sexy

Milou Haggenburg

01-08-2016 | Thema schuldhulpverlening | Uitgave 4/2016

Aanpak armoede meer dan alleen oplossen schulden

Esther den Breejen

01-08-2016 | Cliëntencolumn | Uitgave 4/2016

Eigen schuld?

Ger Ramaekers

Recente publicaties