Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 4/2016

01-08-2016 | Thema schuldhulpverlening

Gemeenten moeten spelregels bij schuldhulp beter regelen

Toepassen Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

Auteurs: Nadja Jungmann, Charlotte van Mourik, Monique van Buren

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Op de uitvoering van de schuldhulpverlening is de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. De Awb voorziet in (spel)regels om contacten tussen onder meer burgers en de overheid in goede banen te leiden. Hoe geven gemeenten de uitvoering momenteel vorm? En hoe kunnen ze dat beter doen?
Voetnoten
1
Alleen daartoe aangewezen partijen zoals deurwaarders, accountants, beschermingsbewindvoerders en advocaten zijn uitgezonderd van het verbod. Maar ook bij deze groepen blijft de financiering een knelpunt. De schuldenaar heeft daar doorgaans onvoldoende middelen voor.
 
2
Het is geen garantie dat de schuldhulpverlening kwalitatief goed wordt uitgevoerd. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een gemeente kwalitatief goede schuldhulpverlening aanbiedt maar daarbij de Awb niet correct toepast.
 
3
In de periode November 2015-februari 2016 heeft Gercoline van Beek in het totaal 201 gemeenten bevraagd. Zij heeft daarvoor een gestandaardiseerde vragenlijst gehanteerd en met zeker drie kwart van de bevraagde gemeenten telefonisch contact gehad. De vragenlijst bevatte vragen over de toepassing van de Awb en de wijze waarop gemeenten omgaan met toelatingseisen (uitsluitingsgronden).
 
Literatuur
go back to reference Jungmann, N., Lems, E., Vogelpoel, F., Van Beek, G. & Wesdorp, L. P. (2014). Onoplosbare schuldsituaties. Utrecht: Hogeschool Utrecht. Jungmann, N., Lems, E., Vogelpoel, F., Van Beek, G. & Wesdorp, L. P. (2014). Onoplosbare schuldsituaties. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
go back to reference Jungmann, N. Van Beek, G. (2016) De toegang tot schuldhulpverlening staat onder druk. Bundel Kenniscentrum Sociale Innovatie. Hogeschool Utrecht (verschijnt in September) Jungmann, N. Van Beek, G. (2016) De toegang tot schuldhulpverlening staat onder druk. Bundel Kenniscentrum Sociale Innovatie. Hogeschool Utrecht (verschijnt in September)
go back to reference Nationale ombudsman (2015) Burgerperspectief op schuldhulpverlening. Den Haag Nationale ombudsman (2015) Burgerperspectief op schuldhulpverlening. Den Haag
go back to reference Westhof, F. & De Ruig, L. (2015). Huishoudens in de rode cijfers. Zoetermeer: Panteia. Westhof, F. & De Ruig, L. (2015). Huishoudens in de rode cijfers. Zoetermeer: Panteia.
Metagegevens
Titel
Gemeenten moeten spelregels bij schuldhulp beter regelen
Toepassen Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)
Auteurs
Nadja Jungmann
Charlotte van Mourik
Monique van Buren
Publicatiedatum
01-08-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-016-0077-5