Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2003

01-03-2003 | Artikelen

Ontkenning als verklaring van zelfidealisatie bij kinderen in een psychiatrisch centrum

Auteurs: Max G. Güldner, Jan Willem Veerman

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2003

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Veel kinderen met psychiatrische problemen vertonen een positiever zelfconcept dan op grond van de empirische literatuur en klinische inzichten verwacht wordt. In dit onderzoek wordt de hypothese getoetst of ontkenning een verklaring hiervoor kan zijn. Van 60 kinderen, verwezen naar een psychiatrisch centrum, werden de verhalen op de Children's Apperception Test (cat) geanalyseerd. Het zelfconcept werd vastgesteld met behulp van de Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (cbsk). De veronderstelde samenhang werd gedeeltelijk bevestigd. De geïdealiseerde zelfevaluatie betrof goed functioneren op school en er fysiek goed uitzien. Die zelfevaluatie wordt vanuit een maatschappelijk en ontwikkelingspsychologisch perspectief verklaard, alsmede de betekenis hiervan voor het gevoel van eigenwaarde.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
go back to reference Baas-Griffioen, A. K. (1996). Een aap of een tijger. Onderzoek naar het verband tussen een te zonnig zelfconcept en weerstand tegen pijnlijke gevoelens. Doctoraalscriptie. Amsterdam: Vrije Universiteit, Vakgroep Kinder- & Jeugdpsychologie. Baas-Griffioen, A. K. (1996). Een aap of een tijger. Onderzoek naar het verband tussen een te zonnig zelfconcept en weerstand tegen pijnlijke gevoelens. Doctoraalscriptie. Amsterdam: Vrije Universiteit, Vakgroep Kinder- & Jeugdpsychologie.
go back to reference Bellak, L. (1971). The Thematic apperception test and the Children's apperception test in clinical use. New York: Grune & Stratton. Bellak, L. (1971). The Thematic apperception test and the Children's apperception test in clinical use. New York: Grune & Stratton.
go back to reference Bellak, L., & Bellak, S. S. (1957). Children's apperception test manual. New York: Larchmont, CP & Co. Bellak, L., & Bellak, S. S. (1957). Children's apperception test manual. New York: Larchmont, CP & Co.
go back to reference Bleichrodt, N., Drenth, P. J. D., Zaal, J. M., & Resing, W. C. M. (1984). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test; instructies, normen psychometrische gegevens. Lisse: Swets & Zeitlinger. Bleichrodt, N., Drenth, P. J. D., Zaal, J. M., & Resing, W. C. M. (1984). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test; instructies, normen psychometrische gegevens. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Freud, A. (1966). Het ik en de afweermechanismen. Baarn: ambo. Freud, A. (1966). Het ik en de afweermechanismen. Baarn: ambo.
go back to reference Harter, S. (1982). The Perceived Competence Scale for children. Child Development, 53, 87–97.CrossRef Harter, S. (1982). The Perceived Competence Scale for children. Child Development, 53, 87–97.CrossRef
go back to reference Harter, S. (1985). Manual for the self-perception profile for children. Denver: University of Denver. Harter, S. (1985). Manual for the self-perception profile for children. Denver: University of Denver.
go back to reference Harter, S. (1986). Process underlying the construction, maintenance and enhancement of the self-concept in children. In J. Suls, & A. Greenwald (Eds.), Psychological perspectives on the self. Volume 3 (pp. 137–181). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Association. Harter, S. (1986). Process underlying the construction, maintenance and enhancement of the self-concept in children. In J. Suls, & A. Greenwald (Eds.), Psychological perspectives on the self. Volume 3 (pp. 137–181). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Association.
go back to reference Harter, S. (1990). Causes, correlates and the functional role of global self-worth: A life-span perspective. In J. R. Sternberg, & J. Kolligian Jr. (Eds.), Perceptions of competence and incompetence across the lifespan (pp. 67–97). New Haven, CT: Yale University Press. Harter, S. (1990). Causes, correlates and the functional role of global self-worth: A life-span perspective. In J. R. Sternberg, & J. Kolligian Jr. (Eds.), Perceptions of competence and incompetence across the lifespan (pp. 67–97). New Haven, CT: Yale University Press.
go back to reference Harter, S. (1996). Historical roots of contemporary issues involving self-concept. In B. A. Bracken (Ed.), Handbook of self-concept (pp. 1–37). New York: J. Wiley. Harter, S. (1996). Historical roots of contemporary issues involving self-concept. In B. A. Bracken (Ed.), Handbook of self-concept (pp. 1–37). New York: J. Wiley.
go back to reference Harter, S., & Pike, R. (1984). The pictorial scale of perceived competence and social acceptance for young children. Child Development, 55, 1969–1982.CrossRefPubMed Harter, S., & Pike, R. (1984). The pictorial scale of perceived competence and social acceptance for young children. Child Development, 55, 1969–1982.CrossRefPubMed
go back to reference Hughes, J. N., Cavell, T. A., & Grossman, P. B. (1997). A positive view of self. Risk or protection for aggressive children? Development and Psychopathology, 9, 75–94.CrossRefPubMed Hughes, J. N., Cavell, T. A., & Grossman, P. B. (1997). A positive view of self. Risk or protection for aggressive children? Development and Psychopathology, 9, 75–94.CrossRefPubMed
go back to reference Matthys, W. (1993). Zelfwaardering bij kinderen met antisociaal gedrag. Klinische beschouwing van empirische bevindingen. Kind en Adolescent, 14, 187–193.CrossRef Matthys, W. (1993). Zelfwaardering bij kinderen met antisociaal gedrag. Klinische beschouwing van empirische bevindingen. Kind en Adolescent, 14, 187–193.CrossRef
go back to reference Murray, H. A. (1943). Thematic apperception test manual. Cambridge, MA: Harvard University Press. Murray, H. A. (1943). Thematic apperception test manual. Cambridge, MA: Harvard University Press.
go back to reference Pierloot, P. A., & Thiel, J. H. (1987). Psychoanalytische therapieën. Deventer: Van Loghum Slaterus. Pierloot, P. A., & Thiel, J. H. (1987). Psychoanalytische therapieën. Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Piers, E. V. (1969). Manual for the Piers-Harris Children's Self-concept Scale. Nashville: Counsellor Recordings and Tests. Piers, E. V. (1969). Manual for the Piers-Harris Children's Self-concept Scale. Nashville: Counsellor Recordings and Tests.
go back to reference Schroth, M. L. (1977). The use of the associative elaboration and integration scales for evaluating cat protocols. The Journal of Psychology, 21, 29–35. Schroth, M. L. (1977). The use of the associative elaboration and integration scales for evaluating cat protocols. The Journal of Psychology, 21, 29–35.
go back to reference Swennenhuis, P. B., & Veerman, J. W. (1997). Het zelfconcept van kinderen met internaliserende en externaliserende problemen. Bestaan er verschillen? Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Swennenhuis, P. B., & Veerman, J. W. (1997). Het zelfconcept van kinderen met internaliserende en externaliserende problemen. Bestaan er verschillen? Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Van der Meulen, M. (1994). Het zelfconcept bij jonge kinderen. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, D. N. Oudshoorn, J. Rispens, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingpsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 1 (pp. 50–73). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. Van der Meulen, M. (1994). Het zelfconcept bij jonge kinderen. In J. D. Bosch, H. A. Bosma, D. N. Oudshoorn, J. Rispens, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingpsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 1 (pp. 50–73). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Van Haasen, P. P., De Bruyn, E. E. J., Pijl, Y. J., Poortinga, Y. H., Iutje Spelberg, H. C., Vander Steene, G., Coetsier, P., Spoelders-Claes, R., & J. Stinissen (1985). wisc-r Nederlandse uitgave. Lisse: Swets & Zeitlinger. Van Haasen, P. P., De Bruyn, E. E. J., Pijl, Y. J., Poortinga, Y. H., Iutje Spelberg, H. C., Vander Steene, G., Coetsier, P., Spoelders-Claes, R., & J. Stinissen (1985). wisc-r Nederlandse uitgave. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Veerman, J. W. (1991). Zelfbeoordelingen van jongens opgenomen in een psychiatrisch centrum. Een onderzoek met de Competentiebelevingsschaal. Kind en Adolescent, 12, 233–235. Veerman, J. W. (1991). Zelfbeoordelingen van jongens opgenomen in een psychiatrisch centrum. Een onderzoek met de Competentiebelevingsschaal. Kind en Adolescent, 12, 233–235.
go back to reference Veerman, J. W., & Straathof, M. A. E. (1993). Zelfwaardering bij depressieve en gedragsgestoorde kinderen. Kind en Adolescent, 14, 173–186. Veerman, J. W., & Straathof, M. A. E. (1993). Zelfwaardering bij depressieve en gedragsgestoorde kinderen. Kind en Adolescent, 14, 173–186.
go back to reference Veerman, J. W., Straathof, M. A. E., Ten Brink, L. T., & Treffers, Ph. D. A. (1996). Measuring children's self-concept. Factorial validity and invariance across normal and clinic groups. Journal of Personality Assessment, 67, 142–154.CrossRefPubMed Veerman, J. W., Straathof, M. A. E., Ten Brink, L. T., & Treffers, Ph. D. A. (1996). Measuring children's self-concept. Factorial validity and invariance across normal and clinic groups. Journal of Personality Assessment, 67, 142–154.CrossRefPubMed
go back to reference Veerman, J. W., Straathof, M. A. E., Treffers, Ph. D. A., Van den Bergh, B. R. H., & Ten Brink, L. T. (1997). Handleiding Competentiebelevingsschaal voor Kinderen ( cbsk ). Lisse: Swets & Zeitlinger. Veerman, J. W., Straathof, M. A. E., Treffers, Ph. D. A., Van den Bergh, B. R. H., & Ten Brink, L. T. (1997). Handleiding Competentiebelevingsschaal voor Kinderen ( cbsk ). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Verschueren, K., & Marcoen, A. (1995). Zelfwaardering bij kleuters met verstorend gedrag. Kind en Adolescent, 16, 176–183.CrossRef Verschueren, K., & Marcoen, A. (1995). Zelfwaardering bij kleuters met verstorend gedrag. Kind en Adolescent, 16, 176–183.CrossRef
go back to reference Verschueren, K., Schoefs, V., & Marcoen, A. (1994). Handpop Interview: Instructies en codering. Aanpassing van het Puppet Interview van Cassidy (1986). Ongepubliceerde handleiding. Leuven: Centrum voor Onwikkelingspsychologie, Katholieke Universiteit Leuven. Verschueren, K., Schoefs, V., & Marcoen, A. (1994). Handpop Interview: Instructies en codering. Aanpassing van het Puppet Interview van Cassidy (1986). Ongepubliceerde handleiding. Leuven: Centrum voor Onwikkelingspsychologie, Katholieke Universiteit Leuven.
go back to reference Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1987). How do emotionally disturbed children report their competencies en self-worth? Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 26, 33–38.CrossRef Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1987). How do emotionally disturbed children report their competencies en self-worth? Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 26, 33–38.CrossRef
Metagegevens
Titel
Ontkenning als verklaring van zelfidealisatie bij kinderen in een psychiatrisch centrum
Auteurs
Max G. Güldner
Jan Willem Veerman
Publicatiedatum
01-03-2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2003
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060866

Andere artikelen Uitgave 1/2003

Kind en adolescent 1/2003 Naar de uitgave

Artikelen

Opmerkelijk

Artikelen

Boeken

Artikelen

Boeken