Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2003

01-03-2003 | Artikelen

De invloed van voeding op hyperactief gedrag bij kinderen met adhd

Auteur: Lidy M. J. Pelsser

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2003

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (adhd) is een kinderpsychiatrische stoornis, voorkomend bij 3%–5% van de schoolgaande kinderen. Deze studie onderzocht in hoeverre dieetinterventie van invloed kan zijn op hyperactief en impulsief gedrag van kinderen. Gedurende drie weken volgden 64 kinderen, die allen voldeden aan de dsm-iv-criteria voor adhd, een eliminatiedieet. 59% reageerde met significante gedragsverbeteringen op de voedingsveranderingen (sd=6,59; 95% bi van het verschil: 7,16–10,63; p=0,001). Dit onderzoek bevestigt de resultaten van voorgaande onderzoeken, waaruit blijkt dat een eliminatiedieet een gunstig effect kan hebben op het gedrag van kinderen met adhd. Verder gecontroleerd onderzoek naar het langetermijneffect van voeding wordt aanbevolen.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington DC: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington DC: American Psychiatric Association.
go back to reference Arnold, L. E. (1999). Treatment alternatives for adhd. Journal of attention disorders, 3, 30–48.CrossRef Arnold, L. E. (1999). Treatment alternatives for adhd. Journal of attention disorders, 3, 30–48.CrossRef
go back to reference Barkley, R. A. (1995). Taking charge of adhd. New York: Guilford Press. Barkley, R. A. (1995). Taking charge of adhd. New York: Guilford Press.
go back to reference Boris, M., & Mandel, F. S. (1994). Foods and additives are common causes of the attention deficit hyperactive disorder in children. Annals of Allergy, 72, 462–468.PubMed Boris, M., & Mandel, F. S. (1994). Foods and additives are common causes of the attention deficit hyperactive disorder in children. Annals of Allergy, 72, 462–468.PubMed
go back to reference Breakey, J. (1997). Review article. The role of diet and behaviour in childhood. Journal of Peadiatrics and Child Health, 33, 190–194.CrossRef Breakey, J. (1997). Review article. The role of diet and behaviour in childhood. Journal of Peadiatrics and Child Health, 33, 190–194.CrossRef
go back to reference Breslau, N., Brown, G. G., Deldotto, J. E., Kumar, S., Ezhuthachan, S., Andreski, P., & Hufnagle, K. G. (1996). Psychiatric Sequelae of Low Birth Weight at 6 Years of Age. Journal of abnormal child psychology, 24, 385–399.CrossRefPubMed Breslau, N., Brown, G. G., Deldotto, J. E., Kumar, S., Ezhuthachan, S., Andreski, P., & Hufnagle, K. G. (1996). Psychiatric Sequelae of Low Birth Weight at 6 Years of Age. Journal of abnormal child psychology, 24, 385–399.CrossRefPubMed
go back to reference Buitelaar, J. K. (1996). Kinderen en hyperactiviteit. Utrecht: Kosmos-Z&K Uitgevers. Buitelaar, J. K. (1996). Kinderen en hyperactiviteit. Utrecht: Kosmos-Z&K Uitgevers.
go back to reference Carter, C. M., Urbanowicz, M., Hemsley, R., Mantilla, L., Strobel, S., Graham, P. J., & Taylor, E. (1993). Effects of a few food diet in attention deficit disorder. Archives of Disease in childhood, 69, 564–568.CrossRefPubMed Carter, C. M., Urbanowicz, M., Hemsley, R., Mantilla, L., Strobel, S., Graham, P. J., & Taylor, E. (1993). Effects of a few food diet in attention deficit disorder. Archives of Disease in childhood, 69, 564–568.CrossRefPubMed
go back to reference Conners, C. K., Goyette, C. H., Southwick, D. A., Lees, J. M., & Andrulonis, P. A. (1976). Foodadditives and hyperkinesis: a controlled double-blind experiment. Pediatrics, 58, 154–166.PubMed Conners, C. K., Goyette, C. H., Southwick, D. A., Lees, J. M., & Andrulonis, P. A. (1976). Foodadditives and hyperkinesis: a controlled double-blind experiment. Pediatrics, 58, 154–166.PubMed
go back to reference Doreleijers, Th. A. H. (1995). Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening. Arnhem: Gouda Quint. Doreleijers, Th. A. H. (1995). Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening. Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Dupaul, G. J. (1991). Parent and teacher ratings of adhd symptoms: Psychometric properties in a community-based sample. Journal of Clinical Child Psychology, 20, 242–253. Dupaul, G. J. (1991). Parent and teacher ratings of adhd symptoms: Psychometric properties in a community-based sample. Journal of Clinical Child Psychology, 20, 242–253.
go back to reference Dykman, K. D., & Dykman, R. A. (1998). Effect on Nutritional Supplements on Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Integrative Physiological and Behavioral Science, 33, 49–60.CrossRefPubMed Dykman, K. D., & Dykman, R. A. (1998). Effect on Nutritional Supplements on Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Integrative Physiological and Behavioral Science, 33, 49–60.CrossRefPubMed
go back to reference Egger, J., Carter, C. M., Graham, P. J., Gumley, D., & Soothill, J. F. (1985). Controlled trial of oligo-antigenic treatment in the hyperkinetic syndrome. The Lancet, 1, 540–545.CrossRef Egger, J., Carter, C. M., Graham, P. J., Gumley, D., & Soothill, J. F. (1985). Controlled trial of oligo-antigenic treatment in the hyperkinetic syndrome. The Lancet, 1, 540–545.CrossRef
go back to reference Egger, J., Stolla, A., & McEwen, L. M. (1992). Controlled trial of hyposensitisation in children with food-induced hyperkinetic syndrome. The Lancet, 339, 1150–1153.CrossRef Egger, J., Stolla, A., & McEwen, L. M. (1992). Controlled trial of hyposensitisation in children with food-induced hyperkinetic syndrome. The Lancet, 339, 1150–1153.CrossRef
go back to reference Gezondheidsraad (2000). Diagnostiek en behandeling van adhd. Nr. 2000/24. Den Haag: Gezondheidsraad. Gezondheidsraad (2000). Diagnostiek en behandeling van adhd. Nr. 2000/24. Den Haag: Gezondheidsraad.
go back to reference Gunning, W. B. (1994). Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 138, 854–858.PubMed Gunning, W. B. (1994). Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 138, 854–858.PubMed
go back to reference Gunning, W. B. (2000). Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornissen. In F. C. Verhulst, & F. Verhey (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie, onderzoek en diagnostiek (pp. 367–379). Assen: Van Gorcum. Gunning, W. B. (2000). Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornissen. In F. C. Verhulst, & F. Verhey (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie, onderzoek en diagnostiek (pp. 367–379). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Gunning, W. B., & De Boer, J. E. (1993). Aandachtsstoornissen en hyperactiviteit. In J. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie (pp. 522). Assen/Maastricht: Van Gorcum. Gunning, W. B., & De Boer, J. E. (1993). Aandachtsstoornissen en hyperactiviteit. In J. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie (pp. 522). Assen/Maastricht: Van Gorcum.
go back to reference Harley, J. P., Matthews, C. G., & Eichman, P. (1978). Synthetic food colors and hyperactivity in children: a double-blind challenge experiment. Pediatrics, 62, 975–983.PubMed Harley, J. P., Matthews, C. G., & Eichman, P. (1978). Synthetic food colors and hyperactivity in children: a double-blind challenge experiment. Pediatrics, 62, 975–983.PubMed
go back to reference Kaplan, B. J., McNicol, J., Conte, R. A., & Moghadam, H. K. (1989). Dietary replacement in preschool-aged hyperactive children. Pediatrics, 83, 7–17.PubMed Kaplan, B. J., McNicol, J., Conte, R. A., & Moghadam, H. K. (1989). Dietary replacement in preschool-aged hyperactive children. Pediatrics, 83, 7–17.PubMed
go back to reference Lieberman, H. R., & Wurtman, R. J. (1986). Foods and food constituents that affect the brain and human behavior. Food Technology, 40, 139–141.PubMed Lieberman, H. R., & Wurtman, R. J. (1986). Foods and food constituents that affect the brain and human behavior. Food Technology, 40, 139–141.PubMed
go back to reference McGee, R., Stanton, W. R., & Sears, M. R. (1993). Allergic disorders and attention deficit disorder in children. Journal of abnormal child psychology, 21, 79–88.CrossRefPubMed McGee, R., Stanton, W. R., & Sears, M. R. (1993). Allergic disorders and attention deficit disorder in children. Journal of abnormal child psychology, 21, 79–88.CrossRefPubMed
go back to reference National Institutes of Health (1998). Diagnosis and treatment of Attention Deficit Hyperactivity disorder. Consensus Development Conference statement, 110, University of Pittsburgh, Pennsylvania. National Institutes of Health (1998). Diagnosis and treatment of Attention Deficit Hyperactivity disorder. Consensus Development Conference statement, 110, University of Pittsburgh, Pennsylvania.
go back to reference Rowe, K. S., & Rowe, K. J. (1994). Synthetic food coloring and behavior: A dose response effect in a double-blind, placebo-controlled, repeated-measures study. The Journal of Pediatrics, 125, 691–698.PubMed Rowe, K. S., & Rowe, K. J. (1994). Synthetic food coloring and behavior: A dose response effect in a double-blind, placebo-controlled, repeated-measures study. The Journal of Pediatrics, 125, 691–698.PubMed
go back to reference Schmidt, M. H., Mocks, P., Lay, B., Eisert, H. G., Fojkar, R., Fritz-Sigmund, D., Marcus, A., & Musaeus, B. (1997). Does oligoantigenic diet influence hyperactive/conduct-disordered children, a controlled trial. European Child And adolescent Psychiatry, 6, 88–95.PubMed Schmidt, M. H., Mocks, P., Lay, B., Eisert, H. G., Fojkar, R., Fritz-Sigmund, D., Marcus, A., & Musaeus, B. (1997). Does oligoantigenic diet influence hyperactive/conduct-disordered children, a controlled trial. European Child And adolescent Psychiatry, 6, 88–95.PubMed
go back to reference Shaffer, D., Fisher, P., Lucas, C. P., Dulcan, M. K., & Schwab-Stone, M. E. (2000). nimh Diagnostic Interview Schedule for Children Version iv (nimh-disc-iv): description, differences from previous versions, and reliability of same common diagnoses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 28–38.CrossRefPubMed Shaffer, D., Fisher, P., Lucas, C. P., Dulcan, M. K., & Schwab-Stone, M. E. (2000). nimh Diagnostic Interview Schedule for Children Version iv (nimh-disc-iv): description, differences from previous versions, and reliability of same common diagnoses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 28–38.CrossRefPubMed
go back to reference The ucb Institute of Allergy (1997). European Allergy White Paper. Brussel: aviso. The ucb Institute of Allergy (1997). European Allergy White Paper. Brussel: aviso.
go back to reference Van der Gaag, R. J., & Buitelaar, J. K. (1993). Klinische diagnostiek en differentiaal-diagnostiek van hyperactief gedrag en aandachtsproblemen. In J. K. Buitelaar (Red.), Diagnostiek en behandeling van adhd (pp. 23–35). Stichting Onderwijs en Voorlichting. Van der Gaag, R. J., & Buitelaar, J. K. (1993). Klinische diagnostiek en differentiaal-diagnostiek van hyperactief gedrag en aandachtsproblemen. In J. K. Buitelaar (Red.), Diagnostiek en behandeling van adhd (pp. 23–35). Stichting Onderwijs en Voorlichting.
go back to reference Weiss, B., Williams, J. H., Margen, S., Abrams, B., Caan, B., Citron, L. J., Cox, C., McKibben, J., Ogar, D., & Schultz, S. (1980). Behavioral responses to artificial food colors. Science, 207, 1487–1489.CrossRefPubMed Weiss, B., Williams, J. H., Margen, S., Abrams, B., Caan, B., Citron, L. J., Cox, C., McKibben, J., Ogar, D., & Schultz, S. (1980). Behavioral responses to artificial food colors. Science, 207, 1487–1489.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
De invloed van voeding op hyperactief gedrag bij kinderen met adhd
Auteur
Lidy M. J. Pelsser
Publicatiedatum
01-03-2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2003
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060865

Andere artikelen Uitgave 1/2003

Kind en adolescent 1/2003 Naar de uitgave

Artikelen

Boeken

Artikelen

Opmerkelijk

Artikelen

Boeken

Artikelen

Opmerkelijk