Skip to main content
Top
Literatuur
go back to reference Barrett, P., & Turner, C. Nederlandse vertaling: Utens, E., De Nijs, P., & Ferdinand, R. (2001). Vrienden voor kinderen. Preventie van angst en depressie. Handleiding voor groepsleiders. Rotterdam: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus Universiteit/Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia. Barrett, P., & Turner, C. Nederlandse vertaling: Utens, E., De Nijs, P., & Ferdinand, R. (2001). Vrienden voor kinderen. Preventie van angst en depressie. Handleiding voor groepsleiders. Rotterdam: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus Universiteit/Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia.
go back to reference Barrett, P., Lowry-Webster, H., & Turner, C. Nederlandse vertaling: Utens, E., & Ferdinand, R. (2000). Vrienden werkboek voor kinderen. Rotterdam: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus Universiteit/Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia.vrienden is de Nederlandse vertaling van friends, een programma ontwikkeld om zeven- tot elfjarige kinderen te helpen bij het aanleren van vaardigheden en technieken om angst te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. De stevige theoretische en empirische basis van dit universele preventieprogramma, de gedetailleerde handleiding voor groepsleiders, en het aantrekkelijke werkboek voor de kinderen zijn duidelijke pluspunten. Het vrienden-programma bestaat uit tien bijeenkomsten (en twee terugkombijeenkomsten) en is erg geschikt voor toepassing in een school- of gemeenschapssetting. Er kan aansluitend ook een beperkte reeks bijeenkomsten voor ouders georganiseerd worden. Barrett, P., Lowry-Webster, H., & Turner, C. Nederlandse vertaling: Utens, E., & Ferdinand, R. (2000). Vrienden werkboek voor kinderen. Rotterdam: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus Universiteit/Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia.vrienden is de Nederlandse vertaling van friends, een programma ontwikkeld om zeven- tot elfjarige kinderen te helpen bij het aanleren van vaardigheden en technieken om angst te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. De stevige theoretische en empirische basis van dit universele preventieprogramma, de gedetailleerde handleiding voor groepsleiders, en het aantrekkelijke werkboek voor de kinderen zijn duidelijke pluspunten. Het vrienden-programma bestaat uit tien bijeenkomsten (en twee terugkombijeenkomsten) en is erg geschikt voor toepassing in een school- of gemeenschapssetting. Er kan aansluitend ook een beperkte reeks bijeenkomsten voor ouders georganiseerd worden.
go back to reference Beets-Kessens, A., & Memelink, D. (2002). Onderwijs aan jonge risicokinderen. Drie visies nader bekeken. Baarn: hbuitgevers, isbn 90-5574-371-2, 144 p., € 18,00. Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd door eigen aanleg, gezins- of andere omgevingsfactoren, vragen speciale aandacht van de leerkracht. Aan (toekomstige) leerkrachten wordt getoond dat de wijze waarop zij kijken naar en inspelen op deze risicokinderen mede gekleurd is door de gehanteerde onderwijsvisie. Drie visies komen aan bod: programmagericht, ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht onderwijs. Het boek bevat tal van verwerkingsopdrachten en is aldus geschikt als een studieboek in de opleiding van leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs. Beets-Kessens, A., & Memelink, D. (2002). Onderwijs aan jonge risicokinderen. Drie visies nader bekeken. Baarn: hbuitgevers, isbn 90-5574-371-2, 144 p., € 18,00. Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd door eigen aanleg, gezins- of andere omgevingsfactoren, vragen speciale aandacht van de leerkracht. Aan (toekomstige) leerkrachten wordt getoond dat de wijze waarop zij kijken naar en inspelen op deze risicokinderen mede gekleurd is door de gehanteerde onderwijsvisie. Drie visies komen aan bod: programmagericht, ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht onderwijs. Het boek bevat tal van verwerkingsopdrachten en is aldus geschikt als een studieboek in de opleiding van leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs.
go back to reference Burgmeijer, R. (2002). Vaccinatiegids voor ouders. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-3623-8, 168 p., € 17,50. Eind 2002 verscheen deze gids voor ouders waarin een overzicht wordt gegeven van alle in Nederland mogelijke vaccinaties. De gids, die ook interessant is voor professionals, bestaat uit drie delen: in het eerste deel staat algemene informatie over infectieziekten, afweer en vaccinaties; in het tweede deel staan in alfabetische volgorde de infectieziekten waartegen in Nederland kan worden gevaccineerd; in het laatste deel staat aanvullende informatie, waaronder literatuur en nuttige adressen en websites. Burgmeijer, R. (2002). Vaccinatiegids voor ouders. Assen: Van Gorcum, isbn 90-232-3623-8, 168 p., € 17,50. Eind 2002 verscheen deze gids voor ouders waarin een overzicht wordt gegeven van alle in Nederland mogelijke vaccinaties. De gids, die ook interessant is voor professionals, bestaat uit drie delen: in het eerste deel staat algemene informatie over infectieziekten, afweer en vaccinaties; in het tweede deel staan in alfabetische volgorde de infectieziekten waartegen in Nederland kan worden gevaccineerd; in het laatste deel staat aanvullende informatie, waaronder literatuur en nuttige adressen en websites.
go back to reference Deij, P., & Teekman, J. (2002). Abortus, een levensbesluit. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel, isbn 90-6224-446-7, 128 p., € 9,95. In dit boekje komen vrouwen zelf aan het woord die, geconfronteerd met een onbedoelde zwangerschap, kozen voor abortus. Hun situatie, afwegingen en reacties op de onbedoelde zwangerschap en de betekenis van dit besluit voor hun leven worden stapsgewijs uitgelicht. De auteurs, beiden maatschappelijk werkers, schrijven vanuit hun eigen ervaring als begeleiders van vrouwen (en hun partners) die voor deze keuze staan of voor de uitdaging van het verwerken daarvan. Deij, P., & Teekman, J. (2002). Abortus, een levensbesluit. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel, isbn 90-6224-446-7, 128 p., € 9,95. In dit boekje komen vrouwen zelf aan het woord die, geconfronteerd met een onbedoelde zwangerschap, kozen voor abortus. Hun situatie, afwegingen en reacties op de onbedoelde zwangerschap en de betekenis van dit besluit voor hun leven worden stapsgewijs uitgelicht. De auteurs, beiden maatschappelijk werkers, schrijven vanuit hun eigen ervaring als begeleiders van vrouwen (en hun partners) die voor deze keuze staan of voor de uitdaging van het verwerken daarvan.
go back to reference Dumasy, E. A. H. (2002). Kleurrijk onderwijs. Een oriëntatie in de transculturele pedagogiek: communiceren en begeleiden. Amsterdam: swp, isbn 90-6665-481-3, 236 p., € 24,00. Kleurrijk onderwijs is een cursusboek ter oriëntatie op de communicatie met en begeleiding van allochtone leerlingen en hun ouders, ontwikkeld voor pabo's, docenten in het basisonderwijs en onderwijsbegeleidingsdiensten. Dumasy, E. A. H. (2002). Kleurrijk onderwijs. Een oriëntatie in de transculturele pedagogiek: communiceren en begeleiden. Amsterdam: swp, isbn 90-6665-481-3, 236 p., € 24,00. Kleurrijk onderwijs is een cursusboek ter oriëntatie op de communicatie met en begeleiding van allochtone leerlingen en hun ouders, ontwikkeld voor pabo's, docenten in het basisonderwijs en onderwijsbegeleidingsdiensten.
go back to reference Kovacs, M.; Nederlandse versie door Timbremont, B., & Braet, C. (2002). cdi . Children's Depression Inventory. Handleiding. Lisse: Swets Test Publishers, € 66,50. Dit is een Nederlandstalige versie van Children's Depression Inventory (cdi), een van de meest geciteerde instrumenten voor de screening van depressieve symptomen bij kinderen en jongeren van acht tot en met zeventien jaar. De cdi is een vragenlijst van 27 items, die zowel individueel als in groepsverband afgenomen kan worden. De afname duurt ongeveer vijftien minuten. De handleiding omvat informatie over theoretische achtergrond, psychometrische eigenschappen van de vragenlijst, instructie voor afname en normgegevens voor een niet-klinische en klinische populatie. Kovacs, M.; Nederlandse versie door Timbremont, B., & Braet, C. (2002). cdi . Children's Depression Inventory. Handleiding. Lisse: Swets Test Publishers, € 66,50. Dit is een Nederlandstalige versie van Children's Depression Inventory (cdi), een van de meest geciteerde instrumenten voor de screening van depressieve symptomen bij kinderen en jongeren van acht tot en met zeventien jaar. De cdi is een vragenlijst van 27 items, die zowel individueel als in groepsverband afgenomen kan worden. De afname duurt ongeveer vijftien minuten. De handleiding omvat informatie over theoretische achtergrond, psychometrische eigenschappen van de vragenlijst, instructie voor afname en normgegevens voor een niet-klinische en klinische populatie.
go back to reference Kurvers, J. (2002). Met ongeletterde ogen. Kennis van taal en schrift van analfabeten. Amsterdam: Aksant, isbn 90-5260-057-0, 350 p., € 30,00. Met ongeletterde ogen bevat het verslag van een studie over het onbekende denken van analfabeten, jonge kinderen en – allochtone – volwassenen, over taal en schrift. Kurvers, J. (2002). Met ongeletterde ogen. Kennis van taal en schrift van analfabeten. Amsterdam: Aksant, isbn 90-5260-057-0, 350 p., € 30,00. Met ongeletterde ogen bevat het verslag van een studie over het onbekende denken van analfabeten, jonge kinderen en – allochtone – volwassenen, over taal en schrift.
go back to reference Luteijn, E., Minderaa, R., & Jackson, S. (2002). Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen ( visk ). Materiaal: handleiding ( € 49,00) en 25 zelfscorende formulieren (€ 25,00). Lisse: Swets Test Publishers. De visk is een vragenlijst voor ouders en verzorgers voor het in kaart brengen van probleemgedrag van kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De visk beoogt de diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen op een objectieve manier te ondersteunen. Het via de visk verkregen profiel kan handvatten bieden voor de behandeling van probleemgedrag. Luteijn, E., Minderaa, R., & Jackson, S. (2002). Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen ( visk ). Materiaal: handleiding ( € 49,00) en 25 zelfscorende formulieren (€ 25,00). Lisse: Swets Test Publishers. De visk is een vragenlijst voor ouders en verzorgers voor het in kaart brengen van probleemgedrag van kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De visk beoogt de diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen op een objectieve manier te ondersteunen. Het via de visk verkregen profiel kan handvatten bieden voor de behandeling van probleemgedrag.
go back to reference Studulski, F. (2002). De brede school. Perspectief op een educatieve reorganisatie. Amsterdam: swp, isbn 90-6665-440-6, 141 p., € 16,50. Helder en tegelijkertijd degelijk boek over de brede-schoolaanpak, waarbij instellingen in de buurt samenwerkingsverbanden aangaan om de onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren. Gaat vooral in op een reorganisatie van leren die samen zou moeten gaan met de invoering van brede scholen. Biedt veel achtergrondinformatie en conceptuele verheldering, en beoogt expliciet niet een handleiding of stappenplan te zijn. Studulski, F. (2002). De brede school. Perspectief op een educatieve reorganisatie. Amsterdam: swp, isbn 90-6665-440-6, 141 p., € 16,50. Helder en tegelijkertijd degelijk boek over de brede-schoolaanpak, waarbij instellingen in de buurt samenwerkingsverbanden aangaan om de onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren. Gaat vooral in op een reorganisatie van leren die samen zou moeten gaan met de invoering van brede scholen. Biedt veel achtergrondinformatie en conceptuele verheldering, en beoogt expliciet niet een handleiding of stappenplan te zijn.
go back to reference Van Keulen, A., & Van Beurden, A. (2002). Opvoedingsstijlen in multicultureel Nederland. Van alles wat meenemen. Bussum: Coutinho, isbn 90-6283-305-5, 200 p., € 19,50. Op basis van een zevental eerder gepubliceerde boeken over opvoeding in autochtone en allochtone gezinnen, geven de auteurs een overzicht van alledaagse opvoedingspraktijken in multicultureel Nederland. Het boek is bedoeld voor (toekomstige) beroepskrachten die werken met ouders en kinderen in de sectoren onderwijs, welzijn, jeugdzorg en jeugdbescherming. Naast het overzicht van toegankelijk beschreven onderzoeksresultaten bevat elk hoofdstuk individuele en groepsopdrachten die gericht zijn op situaties in de beroepspraktijk. Van Keulen, A., & Van Beurden, A. (2002). Opvoedingsstijlen in multicultureel Nederland. Van alles wat meenemen. Bussum: Coutinho, isbn 90-6283-305-5, 200 p., € 19,50. Op basis van een zevental eerder gepubliceerde boeken over opvoeding in autochtone en allochtone gezinnen, geven de auteurs een overzicht van alledaagse opvoedingspraktijken in multicultureel Nederland. Het boek is bedoeld voor (toekomstige) beroepskrachten die werken met ouders en kinderen in de sectoren onderwijs, welzijn, jeugdzorg en jeugdbescherming. Naast het overzicht van toegankelijk beschreven onderzoeksresultaten bevat elk hoofdstuk individuele en groepsopdrachten die gericht zijn op situaties in de beroepspraktijk.
Metagegevens
Titel
Boeken
Publicatiedatum
01-03-2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2003
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060873

Andere artikelen Uitgave 1/2003

Kind en adolescent 1/2003 Naar de uitgave

Artikelen

Boeken

Artikelen

Opmerkelijk

Artikelen

Opmerkelijk