Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2016 | Toepassing in de praktijk | Uitgave 5/2016

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 5/2016

De rol van de verpleegkundige bij de aanpak van kinderobesitas

Tijdschrift:
Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice > Uitgave 5/2016
Auteurs:
PhD Tommy L.S. Visscher, MSc Monique Mensen, MSc Anne Esther Marcus-Varwijk, PhD Carolien H.M. Smits
Belangrijke opmerkingen
Tommy L.S. Visscher, PhD verbonden aan het lectoraat De Gezonde Stad, Kenniscentrum Gezondheid en welzijn, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Monique Mensen, MSc verbonden aan het lectoraat Innoveren met Ouderen, Kenniscentrum Gezondheid en welzijn en aan de Opleiding Verpleegkunde, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Anne Esther Marcus-Varwijk, MSc verbonden aan het lectoraat Innoveren met Ouderen, Kenniscentrum Gezondheid en welzijn, aan de Opleiding Verpleegkunde, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle en aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen
Carolien H.M. Smits, PhD verbonden aan het lectoraat Innoveren met Ouderen, Kenniscentrum Gezondheid en welzijn, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
De literatuurlijst is op te vragen bij het redactiesecretariaat via ebp@bsl.nl.

Samenvatting

Obesitas is een steeds groter wordend probleem.1) Met name bij kinderen is de stijging in obesitas sterk, ook in Nederland2) en deze stijging zet zich voort3). In 2009 hadden 13 procent van de Nederlandse meisjes en 15 procent van de Nederlandse jongens overgewicht. Bij 2 procent van de Nederlandse meisjes en jongens was sprake van obesitas (ernstig overgewicht).2) Obesitas is het gevolg van een disbalans tussen energie-inname en energiegebruik, waarbij de sociale, fysieke, economische en politieke omgevingsfactoren een essentiële rol spelen.4) Het is te gemakkelijk geworden om te veel energie op te nemen en te inactief te zijn. Waar de politiek bij voortduring appelleert aan de verantwoordelijkheid van de individuele burger voor gezond gedrag5), leren we uit de literatuur steeds beter dat de burger professionele ondersteuning nodig heeft bij het nemen van die verantwoordelijkheid.6,7)

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice

Met het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice (NTvEBP) wordt een brug geslagen tussen de wetenschap en de verpleegkundige praktijk van alledag. Want verpleegkundigen professionaliseren voortdurend en zoeken naar wegen om het eigen handelen wetenschappelijk te onderbouwen.

TvZ

Het vakblad TvZ belicht de verpleegkundige praktijk én wetenschap. De diepgaande en wetenschappelijke artikelen gaan over onderzoek, opinie, beleid en management.

BSL Verpleegkundige Totaal

Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2016

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 5/2016 Naar de uitgave

Heet van de naald

Anti-vaccinatieouders