Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Kind en adolescent

Kind en adolescent 1/2013

Uitgave 1/2013

Inhoudsopgave ( 6 Artikelen )

01-02-2013 | Artikelen | Uitgave 1/2013

Leerkrachtinterventies voor de aanpak van adhd in de klas: een overzicht van effectstudies

Drs. Karlijn Pieterse, Dr. Marjolein Luman, Mw. Arga Paternotte, Prof. dr. Jaap Oosterlaan

01-02-2013 | Artikelen | Uitgave 1/2013

Risicotaxatie van kindermishandeling in teamverband: een experimenteel onderzoek

Corine de Ruiter, Erika M. de Jong, Marlies Reus

01-02-2013 | Artikelen | Uitgave 1/2013

Beschermt een gezonde zelfwaardering tegen de negatieve gevolgen van falen en kritiek?

Drs. M. G. Güldner, Prof. dr. G. T. M. Stegge

01-02-2013 | Opmerkelijk | Uitgave 1/2013

Hoe negatief is het zelfbeeld van onze kinderen eigenlijk?

Dr. S. Thomaes

01-02-2013 | Boeken | Uitgave 1/2013

Vermetten, E., Kleber, R. J., & Van der Hart, O. (Red.) (2012). Handboek posttraumatische stressstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. isbn 978 90 5898 121 9, 808 pag., € 49,-.

Prof. dr. Hans Grietens

01-02-2013 | Ontvangen | Uitgave 1/2013

Kuijer, A. (2012). Psychosen bij adolescenten. Houten: Uitgeverij LannooCampus. isbn 978 94 014 0041 1, 136 p., b 17,99.

Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties