Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2013

01-02-2013 | Artikelen

Leerkrachtinterventies voor de aanpak van adhd in de klas: een overzicht van effectstudies

Auteurs: Drs. Karlijn Pieterse, Dr. Marjolein Luman, Mw. Arga Paternotte, Prof. dr. Jaap Oosterlaan

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Attention deficit hyperactivity disorder (adhd) wordt gekenmerkt door aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. Daarnaast hebben kinderen met adhd vaak motivatieproblemen, problemen met plannen en organiseren, en problemen op sociaal-emotioneel gebied, zoals beperkte sociale vaardigheden. Juist op school lopen deze kinderen tegen problemen aan en de aanpak van adhd in de klas is dan ook van groot belang. Dit overzichtsartikel beschrijft: (1) een inventarisatie van leerkrachtinterventies voor de aanpak van adhd in de klas en (2) de resultaten van effectstudies naar deze interventies op adhd-symptomen, aan adhd gerelateerd probleemgedrag, en het sociaal-emotioneel en schools functioneren. De inventarisatie omvat vier opzichzelfstaande leerkrachtinterventies en zeven multimodale interventies. In de effectstudies zijn de interventies op effectiviteit onderzocht door de vergelijking met een controleconditie: een onbehandelde groep of een groep die alleen medicatie kreeg. De resultaten laat zien dat leerkrachtinterventies gebaseerd op gedragstherapeutische methoden effectief zijn in het verminderen van adhd-symptomen, het verminderen van aan adhd gerelateerd probleemgedrag en in het vergroten van de sociale vaardigheden, waarbij een aantal studies een effect laat zien dat nagenoeg gelijk is aan dat van medicatie. Duidelijk is dat de leerkracht een essentiële rol kan spelen in de aanpak van aan adhd gerelateerd probleemgedrag in de klas.
Voetnoten
1
Op de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam is in 2010 een eenvoudig door de leerkracht te implementeren interventie ontwikkeld. Deze interventie, Druk in de Klas, is specifiek bedoeld voor het aanpakken van druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas en maakt gebruik van de methodieken die hierboven zijn beschreven. Momenteel loopt de landelijke gerandomiseerde effectstudie naar deze leerkrachtinterventie (www.​drukindeklas.​nl).
 
Literatuur
go back to reference Abikoff, H. (1991). Cognitive training in adhd children - Less to it than meets the eye. Journal of Learning Disabilities, 24, 205-209. PubMedCrossRef Abikoff, H. (1991). Cognitive training in adhd children - Less to it than meets the eye. Journal of Learning Disabilities, 24, 205-209. PubMedCrossRef
go back to reference Abikoff, H. (2009). adhd psychosocial treatments: generalization reconsidered. Journal of Attention Disorders, 13, 207-210. PubMedCrossRef Abikoff, H. (2009). adhd psychosocial treatments: generalization reconsidered. Journal of Attention Disorders, 13, 207-210. PubMedCrossRef
go back to reference American Psychiatric Association. (2006). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. (3 ed.). Lisse: Swets & Zeitlinger. American Psychiatric Association. (2006). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. (3 ed.). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Barber, S., Grubbs, L., & Cottrell, B. (2005). Self-perception in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Pediatric Nursing, 20, 235-245. PubMedCrossRef Barber, S., Grubbs, L., & Cottrell, B. (2005). Self-perception in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Pediatric Nursing, 20, 235-245. PubMedCrossRef
go back to reference Barkley, R. A., Cook, E. H., Dulcan, M., Campbell, S., Prior, M., Atkins, M., e.a. (2002). International consensus statement on adhd. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 1389-1389. PubMedCrossRef Barkley, R. A., Cook, E. H., Dulcan, M., Campbell, S., Prior, M., Atkins, M., e.a. (2002). International consensus statement on adhd. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 1389-1389. PubMedCrossRef
go back to reference Barry, T. D., Lyman, R. D., & Klinger, L. G. (2002). Academic underachievement and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: The negative impact of symptom severity on school performance. Journal of School Psychology, 40, 259-283. CrossRef Barry, T. D., Lyman, R. D., & Klinger, L. G. (2002). Academic underachievement and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: The negative impact of symptom severity on school performance. Journal of School Psychology, 40, 259-283. CrossRef
go back to reference Bloomquist, M. L., August, G. J., & Ostrander, R. (1991). Effects of a school-based cognitive-behavioral intervention for adhd children. Journal of Abnormal Child Psychology, 19, 591-605. PubMedCrossRef Bloomquist, M. L., August, G. J., & Ostrander, R. (1991). Effects of a school-based cognitive-behavioral intervention for adhd children. Journal of Abnormal Child Psychology, 19, 591-605. PubMedCrossRef
go back to reference Braswell, L., August, G. J., Bloomquist, M. L., Realmuto, G. M., Skare, S. S., & Crosby, R. D. (1997). Schoolbased secondary prevention for children with disruptive behavior: Initial outcomes. Journal of Abnormal Child Psychology, 25, 197-208. PubMedCrossRef Braswell, L., August, G. J., Bloomquist, M. L., Realmuto, G. M., Skare, S. S., & Crosby, R. D. (1997). Schoolbased secondary prevention for children with disruptive behavior: Initial outcomes. Journal of Abnormal Child Psychology, 25, 197-208. PubMedCrossRef
go back to reference Carlson, C. L., Pelham, W. E., Milich, R., & Dixon, J. (1992). Single and combined effects of methylphenidate and behavior-therapy on the classroom performance of children with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Abnormal Child Psychology, 20, 213-232. PubMedCrossRef Carlson, C. L., Pelham, W. E., Milich, R., & Dixon, J. (1992). Single and combined effects of methylphenidate and behavior-therapy on the classroom performance of children with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Abnormal Child Psychology, 20, 213-232. PubMedCrossRef
go back to reference Chronis, A. M., Fabiano, G. A., Gnagy, E. M., Onyango, A. N., Pelham, W. E., Lopez-Williams, A., e.a. (2004). An evaluation of the summer treatment program for children with attention-deficit/hyperactivity disorder using a treatment withdrawal design. Behavior Therapy,35, 561-585. CrossRef Chronis, A. M., Fabiano, G. A., Gnagy, E. M., Onyango, A. N., Pelham, W. E., Lopez-Williams, A., e.a. (2004). An evaluation of the summer treatment program for children with attention-deficit/hyperactivity disorder using a treatment withdrawal design. Behavior Therapy,35, 561-585. CrossRef
go back to reference Chronis, A. M., Chacko, A., Fabiano, G. A., Wymbs, B. T., & Pelham Jr., W. E. (2004). Enhancements to the behavioral parent training paradigm for families of children with adhd: Review and future directions. Clinical Child and Family Psychology Review, 7, 1-27. PubMedCrossRef Chronis, A. M., Chacko, A., Fabiano, G. A., Wymbs, B. T., & Pelham Jr., W. E. (2004). Enhancements to the behavioral parent training paradigm for families of children with adhd: Review and future directions. Clinical Child and Family Psychology Review, 7, 1-27. PubMedCrossRef
go back to reference Chronis, A. M., Jones, H. A., & Raggi, V. L. (2006). Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Clinical Psychology Review, 26, 486-502. PubMedCrossRef Chronis, A. M., Jones, H. A., & Raggi, V. L. (2006). Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Clinical Psychology Review, 26, 486-502. PubMedCrossRef
go back to reference Döpfner, M., Breuer, D., Schurmann, S., Metternich, T. W., Rademacher, C., & Lehmkuhl, G. (2004). Effectiveness of an adaptive multimodal treatment in children with attention-deficit hyperactivity disorder -global outcome. European Child & Adolescent Psychiatry,13, I117-I129. Döpfner, M., Breuer, D., Schurmann, S., Metternich, T. W., Rademacher, C., & Lehmkuhl, G. (2004). Effectiveness of an adaptive multimodal treatment in children with attention-deficit hyperactivity disorder -global outcome. European Child & Adolescent Psychiatry,13, I117-I129.
go back to reference DuPaul, G. J., & Eckert, T. L. (1997). The effects of school-based interventions for attention deficit hyperactivity disorder: A meta-analysis. School Psychology Review, 26, 5-27. DuPaul, G. J., & Eckert, T. L. (1997). The effects of school-based interventions for attention deficit hyperactivity disorder: A meta-analysis. School Psychology Review, 26, 5-27.
go back to reference DuPaul, G. J., & Stoner, G. (2004). adhd in the schools: assessment and intervention strategies. (2 ed.). New York, NY: The Guilford Press. DuPaul, G. J., & Stoner, G. (2004). adhd in the schools: assessment and intervention strategies. (2 ed.). New York, NY: The Guilford Press.
go back to reference DuPaul, G. J., Volpe, R. J., Jitendra, A. K., Lutz, J. G., Lorah, K. S., & Gruber, R. (2004). Elementary school students with AD/HD: predictors of academic achievement. Journal of School Psychology, 42, 285-301. CrossRef DuPaul, G. J., Volpe, R. J., Jitendra, A. K., Lutz, J. G., Lorah, K. S., & Gruber, R. (2004). Elementary school students with AD/HD: predictors of academic achievement. Journal of School Psychology, 42, 285-301. CrossRef
go back to reference DuPaul, G. J., & Weyandt, L. L. (2006). School-based intervention for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: effects on academic, social, and behavioural functioning. International Journal of Disability, Development and Education,53, 161-176. CrossRef DuPaul, G. J., & Weyandt, L. L. (2006). School-based intervention for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: effects on academic, social, and behavioural functioning. International Journal of Disability, Development and Education,53, 161-176. CrossRef
go back to reference Fabiano, G. A., Pelham, W. E., Gnagy, E. M., Burrows-MacLean, L., Coles, E. K., Chacko, A., e.a. (2007). The single and combined effects of multiple intensities of behavior modification and methylphenidate for children with attention deficit hyperactivity disorder in a classroom setting. School Psychology Review,36, 195-216. Fabiano, G. A., Pelham, W. E., Gnagy, E. M., Burrows-MacLean, L., Coles, E. K., Chacko, A., e.a. (2007). The single and combined effects of multiple intensities of behavior modification and methylphenidate for children with attention deficit hyperactivity disorder in a classroom setting. School Psychology Review,36, 195-216.
go back to reference Fabiano, G. A., Pelham, W. E., Manos, M. J., Gnagy, E. M., Chronis, A. M., Onyango, A. N., e.a. (2004). An evaluation of three time-out procedures for children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Behavior Therapy, 35, 449-469. CrossRef Fabiano, G. A., Pelham, W. E., Manos, M. J., Gnagy, E. M., Chronis, A. M., Onyango, A. N., e.a. (2004). An evaluation of three time-out procedures for children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Behavior Therapy, 35, 449-469. CrossRef
go back to reference Faraone, S. V., Biederman, J., Lehman, B. K., Spencer, T., Norman, D., Seidman, L. J., e.a. (1993). Intellectualperformance and school failure in children with attention-deficit hyperactivity disorder and in their siblings. Journal of Abnormal Psychology,102, 616-623. PubMedCrossRef Faraone, S. V., Biederman, J., Lehman, B. K., Spencer, T., Norman, D., Seidman, L. J., e.a. (1993). Intellectualperformance and school failure in children with attention-deficit hyperactivity disorder and in their siblings. Journal of Abnormal Psychology,102, 616-623. PubMedCrossRef
go back to reference Gillberg, C., Gillberg, I. C., Rasmussen, P., Kadesjo, B., Soderstrom, H., Rastam, M., e.a. (2004). Co-existing disorders in adhd-implications for diagnosis and intervention. European Child & Adolescent Psychiatry, 13, I80-I92. CrossRef Gillberg, C., Gillberg, I. C., Rasmussen, P., Kadesjo, B., Soderstrom, H., Rastam, M., e.a. (2004). Co-existing disorders in adhd-implications for diagnosis and intervention. European Child & Adolescent Psychiatry, 13, I80-I92. CrossRef
go back to reference Goyette, C. H., Conners, C. K., & Ulrich, R. F. (1978). Normative data on revised Conners Parent and Teacher Rating Scales. Journal of Abnormal Child Psychology, 6, 221-236. PubMedCrossRef Goyette, C. H., Conners, C. K., & Ulrich, R. F. (1978). Normative data on revised Conners Parent and Teacher Rating Scales. Journal of Abnormal Child Psychology, 6, 221-236. PubMedCrossRef
go back to reference Hinfelaar, M. L., Verheijden, A. E., & Prins, P. J. M. (2011). ‘ adhd, wat kan de juf (m/v) er mee?’ Een onderzoek naar de effectiviteit van een leerkrachttraining. Kind & Adolescent, 32, 66-83. CrossRef Hinfelaar, M. L., Verheijden, A. E., & Prins, P. J. M. (2011). ‘ adhd, wat kan de juf (m/v) er mee?’ Een onderzoek naar de effectiviteit van een leerkrachttraining. Kind & Adolescent, 32, 66-83. CrossRef
go back to reference Kapalka, G. M. (2005). Avoiding repetitions reduces adhd children’s management problems in the classroom. Emotional and behavioural difficulties, 10, 269-279. CrossRef Kapalka, G. M. (2005). Avoiding repetitions reduces adhd children’s management problems in the classroom. Emotional and behavioural difficulties, 10, 269-279. CrossRef
go back to reference Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. (2005). Multidisciplinaire richtlijn adhd. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van adhd bij kinderen en jeugdigen. Utrecht: Trimbos-instituut. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. (2005). Multidisciplinaire richtlijn adhd. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van adhd bij kinderen en jeugdigen. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Luman, M., Oosterlaan, J., & Sergeant, J. A. (2005). The impact of reinforcement contingencies on AD/HD: A review and theoretical appraisal. Clinical Psychology Review, 25, 183-213. PubMedCrossRef Luman, M., Oosterlaan, J., & Sergeant, J. A. (2005). The impact of reinforcement contingencies on AD/HD: A review and theoretical appraisal. Clinical Psychology Review, 25, 183-213. PubMedCrossRef
go back to reference Luman, M., Van Meel, C. S., Oosterlaan, J., Sergeant, J. A., & Geurts, H. M. (2009). Does reward frequency or magnitude drive reinforcement-learning in attention-deficit/hyperactivity disorder? Psychiatry Research, 168, 222-229. PubMedCrossRef Luman, M., Van Meel, C. S., Oosterlaan, J., Sergeant, J. A., & Geurts, H. M. (2009). Does reward frequency or magnitude drive reinforcement-learning in attention-deficit/hyperactivity disorder? Psychiatry Research, 168, 222-229. PubMedCrossRef
go back to reference McNeil, C. B., Eyberg, S., Hembree Eisenstadt, T., Newcomb, K., & Funderburk, B. (1991). Parent-child interaction therapy with behavior problem children: Generalization of treatment effects to the school setting. Journal of Clinical Child Psychology, 20, 140-151. CrossRef McNeil, C. B., Eyberg, S., Hembree Eisenstadt, T., Newcomb, K., & Funderburk, B. (1991). Parent-child interaction therapy with behavior problem children: Generalization of treatment effects to the school setting. Journal of Clinical Child Psychology, 20, 140-151. CrossRef
go back to reference Miranda, A., Jarque, S., & Rosel, J. (2006). Treatment of children with adhd: Psychopedagogical program at school versus psychostimulant medication. Psicothema, 18, 335-341. PubMed Miranda, A., Jarque, S., & Rosel, J. (2006). Treatment of children with adhd: Psychopedagogical program at school versus psychostimulant medication. Psicothema, 18, 335-341. PubMed
go back to reference Miranda, A., Presentacion, M. J., & Soriano, M. (2002). Effectiveness of a school-based multicomponent program for the treatment of children with adhd. Journal of Learning Disabilities, 35, 546-562. PubMedCrossRef Miranda, A., Presentacion, M. J., & Soriano, M. (2002). Effectiveness of a school-based multicomponent program for the treatment of children with adhd. Journal of Learning Disabilities, 35, 546-562. PubMedCrossRef
go back to reference MTA Cooperative Group. (1999). A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attentiondeficit/hyperactivity disorder. Archives of General Psychiatry, 56, 1073-1086. CrossRef MTA Cooperative Group. (1999). A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attentiondeficit/hyperactivity disorder. Archives of General Psychiatry, 56, 1073-1086. CrossRef
go back to reference National Institute of Mental Health. (2005). Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bethesda (MD): National Institute of Mental Health, National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services. National Institute of Mental Health. (2005). Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bethesda (MD): National Institute of Mental Health, National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services.
go back to reference Ohan, J. L., Visser, T. A. W., Strain, M. C., & Allen, L. (2011). Teachers’ and education students’ perceptions of and reactions to children with and without the diagnostic label " adhd". Journal of School Psychology,49, 81-105. PubMedCrossRef Ohan, J. L., Visser, T. A. W., Strain, M. C., & Allen, L. (2011). Teachers’ and education students’ perceptions of and reactions to children with and without the diagnostic label " adhd". Journal of School Psychology,49, 81-105. PubMedCrossRef
go back to reference Owens, J. S., Richerson, L., Beilstein, E. A., Crane, A., Murphy, C. E., & Vancouver, J. B. (2005). School-based mental health programming for children with inattentive and disruptive behavior problems: first-year treatment outcome. Journal of Attention Disorders, 9, 261-274. PubMedCrossRef Owens, J. S., Richerson, L., Beilstein, E. A., Crane, A., Murphy, C. E., & Vancouver, J. B. (2005). School-based mental health programming for children with inattentive and disruptive behavior problems: first-year treatment outcome. Journal of Attention Disorders, 9, 261-274. PubMedCrossRef
go back to reference Pelham, W. E., Burrows-MacLean, L., Gnagy, E. M., Fabiano, G. A., Coles, E. K., Tresco, K. E., e.a. (2005). Transdermal methylphenidate, behavioral, and combined treatment for children with adhd. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 13, 111-126. PubMedCrossRef Pelham, W. E., Burrows-MacLean, L., Gnagy, E. M., Fabiano, G. A., Coles, E. K., Tresco, K. E., e.a. (2005). Transdermal methylphenidate, behavioral, and combined treatment for children with adhd. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 13, 111-126. PubMedCrossRef
go back to reference Pelham, W. E., Carlson, C., Sams, S. E., Vallano, G., Dixon, M. J., & Hoza, B. (1993). Separate and combined effects of methylphenidate and behavior-modification on boys with attention-deficit hyperactivity disorder in the classroom. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 506-515. PubMedCrossRef Pelham, W. E., Carlson, C., Sams, S. E., Vallano, G., Dixon, M. J., & Hoza, B. (1993). Separate and combined effects of methylphenidate and behavior-modification on boys with attention-deficit hyperactivity disorder in the classroom. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 506-515. PubMedCrossRef
go back to reference Pelham, W. E., & Fabiano, G. A. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 184-214. PubMed Pelham, W. E., & Fabiano, G. A. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 184-214. PubMed
go back to reference Pelham,W. E., Gnagy, E. M., Greiner, A. R., Hoza, B., Hinshaw, S. P., Swanson, J. M., e.a. (2000). Behavioral versus behavioral and pharmacological treatment in adhd children attending a summer treatment program. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, 507-525. PubMedCrossRef Pelham,W. E., Gnagy, E. M., Greiner, A. R., Hoza, B., Hinshaw, S. P., Swanson, J. M., e.a. (2000). Behavioral versus behavioral and pharmacological treatment in adhd children attending a summer treatment program. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, 507-525. PubMedCrossRef
go back to reference Pfiffner, L. J., Mikami, A. Y., Huang-Pollock, C., Easterlin, B., Zalecki, C., & McBurnett, K. (2007). A randomized, controlled trial of integrated home-school behavioral treatment for adhd, predominantly inattentive type. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 1041-1050. PubMedCrossRef Pfiffner, L. J., Mikami, A. Y., Huang-Pollock, C., Easterlin, B., Zalecki, C., & McBurnett, K. (2007). A randomized, controlled trial of integrated home-school behavioral treatment for adhd, predominantly inattentive type. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 1041-1050. PubMedCrossRef
go back to reference Pisecco, S., Huzinec, C., & Curtis, D. (2001). The effect of child characteristics on teachers’ acceptability of classroom-based behavioral strategies and psychostimulant medication for the treatment of adhd. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 30, 413-421. Pisecco, S., Huzinec, C., & Curtis, D. (2001). The effect of child characteristics on teachers’ acceptability of classroom-based behavioral strategies and psychostimulant medication for the treatment of adhd. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 30, 413-421.
go back to reference Reich, W., Welner, Z., Taibleson, C., & Kram, L. (1990). The Diagnostic Interview for Children and Adolescents-Revised-Parent. Unpublished structured psychiatric interview. Washington University. Reich, W., Welner, Z., Taibleson, C., & Kram, L. (1990). The Diagnostic Interview for Children and Adolescents-Revised-Parent. Unpublished structured psychiatric interview. Washington University.
go back to reference Schachter, H. A., King, J., Langford, S., & Moher, D. (2001). How efficacious and safe is short-acting methylphenidate for the treatment of attention-deficit disorder in children and adolescents? A meta-analysis. Canadian Medical Association Journal, 165, 1475-1488. PubMed Schachter, H. A., King, J., Langford, S., & Moher, D. (2001). How efficacious and safe is short-acting methylphenidate for the treatment of attention-deficit disorder in children and adolescents? A meta-analysis. Canadian Medical Association Journal, 165, 1475-1488. PubMed
go back to reference Swanson, J. M., Arnold, L. E., Kraemer, H., Hechtman, L., Molina, B., Hinshaw, S., e.a. (2008). Evidence, interpretation, and qualification from multiple reports of long-term outcomes in the multimodal treatment study of children with adhd (MTA) Part I: Executive Summary. Journal of Attention Disorders, 12, 4-14. PubMedCrossRef Swanson, J. M., Arnold, L. E., Kraemer, H., Hechtman, L., Molina, B., Hinshaw, S., e.a. (2008). Evidence, interpretation, and qualification from multiple reports of long-term outcomes in the multimodal treatment study of children with adhd (MTA) Part I: Executive Summary. Journal of Attention Disorders, 12, 4-14. PubMedCrossRef
go back to reference Swanson, J. M., McBurnett, K., Christian, D. L., & Wigal, T. (1995). Stimulant medication and treatment of children with adhd. (Vol. 17). New York: Plenum. Swanson, J. M., McBurnett, K., Christian, D. L., & Wigal, T. (1995). Stimulant medication and treatment of children with adhd. (Vol. 17). New York: Plenum.
go back to reference Van Den Hoofdakker, B. J., Van der Veen-Mulders, L., Sytema, S., Emmelkamp, P. M. G., Minderaa, R. B., & Nauta, M. H. (2007). Effectiveness of behavioral parent training for children with adhd in routine clinical practice: a randomized controlled study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46, 1263-1271. CrossRef Van Den Hoofdakker, B. J., Van der Veen-Mulders, L., Sytema, S., Emmelkamp, P. M. G., Minderaa, R. B., & Nauta, M. H. (2007). Effectiveness of behavioral parent training for children with adhd in routine clinical practice: a randomized controlled study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46, 1263-1271. CrossRef
go back to reference Van Der Oord, S., Prins, P. J. M., Oosterlaan, J., & Emmelkamp, P. M. G. (2008). Efficacy of methylphenidate, psychosocial treatments and their combination in school-aged children with adhd: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 28, 783-800. PubMedCrossRef Van Der Oord, S., Prins, P. J. M., Oosterlaan, J., & Emmelkamp, P. M. G. (2008). Efficacy of methylphenidate, psychosocial treatments and their combination in school-aged children with adhd: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 28, 783-800. PubMedCrossRef
go back to reference Van Der Oord, S., Prins, P. J. M., Oosterlaan, J., & Emmelkamp, P. M. G. (2007). Does brief, clinically based, intensive multimodal behavior therapy enhance the effects of methylphenidate in children with adhd? European Child & Adolescent Psychiatry, 16, 48-57. CrossRef Van Der Oord, S., Prins, P. J. M., Oosterlaan, J., & Emmelkamp, P. M. G. (2007). Does brief, clinically based, intensive multimodal behavior therapy enhance the effects of methylphenidate in children with adhd? European Child & Adolescent Psychiatry, 16, 48-57. CrossRef
go back to reference Van Lier, P. A. C., Muthén, B. O., Van der Sar, R. M., & Crijnen, A. A. M. (2004). Preventing disruptive behavior in elementary schoolchildren: Impact of a universal classroom-based intervention. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 467-478. PubMedCrossRef Van Lier, P. A. C., Muthén, B. O., Van der Sar, R. M., & Crijnen, A. A. M. (2004). Preventing disruptive behavior in elementary schoolchildren: Impact of a universal classroom-based intervention. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 467-478. PubMedCrossRef
go back to reference Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. Biological Psychiatry, 57, 1336-1346. PubMedCrossRef Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. Biological Psychiatry, 57, 1336-1346. PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Leerkrachtinterventies voor de aanpak van adhd in de klas: een overzicht van effectstudies
Auteurs
Drs. Karlijn Pieterse
Dr. Marjolein Luman
Mw. Arga Paternotte
Prof. dr. Jaap Oosterlaan
Publicatiedatum
01-02-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2013
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-013-0001-4

Andere artikelen Uitgave 1/2013

Kind en adolescent 1/2013 Naar de uitgave