Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Bijblijven 5/2014

01-05-2014 | Artikelen

Migranten met psychische problemen in de huisartsenpraktijk

Auteurs: Mustafa Çatak, Rob van Dijk

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 5/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Psychische problemen komen in het algemeen bij migranten vaker voor dan bij autochtonen, alhoewel er verschillen zijn tussen en binnen herkomstgroepen. De huisarts staat voor de taak psychische problemen te onderkennen, te beoordelen of een verwijzing naar de basis-GGZ of specialistische GGZ geïndiceerd is, en indien dat het geval is, de patiënt te motiveren die stap te zetten. Onvoldoende kennis van de leefwereld van de patiënt, culturele verschillen en communicatieproblemen maken dat zo mogelijk nog complexer in het geval van migranten. Het Cultureel Interview voor Huisartsen (CI-H) is een vragenlijst die de huisarts inzicht kan verschaffen in de culturele factoren die van invloed zijn op diagnostiek en behandeling.
Voetnoten
1
Met dank aan Ibrahim Akkaya, psycholoog i-psy Tilburg die ons de casus aanleverde.
 
Literatuur
1.
go back to reference Selten JP, Laan W, Kupka R, Smeeets H, Os J van. Risk of psychiatric treatment for mood disorders and psychotic disorders among migrants and Dutch nationals in Utrecht, The Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012;47:271–8. PubMedCrossRef Selten JP, Laan W, Kupka R, Smeeets H, Os J van. Risk of psychiatric treatment for mood disorders and psychotic disorders among migrants and Dutch nationals in Utrecht, The Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012;47:271–8. PubMedCrossRef
2.
go back to reference Koopmans G, Uiters E, Devillé W, Foets M. The use of outpatient mental health care service by migrants vis-a-vis Dutch natives. Int J Soc Psychiatry 2013;59:342–50. PubMedCrossRef Koopmans G, Uiters E, Devillé W, Foets M. The use of outpatient mental health care service by migrants vis-a-vis Dutch natives. Int J Soc Psychiatry 2013;59:342–50. PubMedCrossRef
3.
go back to reference Boon A, Boer A de, Boer S de. Cliënten Haagse jeugd-ggz geen etnische afspiegeling van de jeugd van de stad. Tijdschr Psychiatrie 2010;52:653–8. Boon A, Boer A de, Boer S de. Cliënten Haagse jeugd-ggz geen etnische afspiegeling van de jeugd van de stad. Tijdschr Psychiatrie 2010;52:653–8.
4.
go back to reference Duursen N van, Brummelhuis H ten, Reis R. Zorgverlening bij chronische buikklachten. Cultuur Migratie Gezondheid 2004;1:28–40. Duursen N van, Brummelhuis H ten, Reis R. Zorgverlening bij chronische buikklachten. Cultuur Migratie Gezondheid 2004;1:28–40.
5.
go back to reference Harmsen J. When cultures meet in medical practice. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2003. Harmsen J. When cultures meet in medical practice. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2003.
6.
go back to reference Kleinman A. Culture and psychiatric diagnosis and treatment. What are the necessary therapeutic skills? Utrecht: Trimbos-instituut, 2005. Kleinman A. Culture and psychiatric diagnosis and treatment. What are the necessary therapeutic skills? Utrecht: Trimbos-instituut, 2005.
7.
go back to reference Cantor-Graaf E, Pedersen C. Full spectrum of psychiatric disorders related to foreign migration. A Danish population-based cohort study. JAMA 2013;70:427–35. Cantor-Graaf E, Pedersen C. Full spectrum of psychiatric disorders related to foreign migration. A Danish population-based cohort study. JAMA 2013;70:427–35.
8.
go back to reference Selten JP, Cantor-Graaf E. Social defeat: risk factor for schizophrenia. Br J Psychiatry 2005;187:191–2. CrossRef Selten JP, Cantor-Graaf E. Social defeat: risk factor for schizophrenia. Br J Psychiatry 2005;187:191–2. CrossRef
9.
go back to reference Laban C, Gernaat H, Komproe I, et al. Impact of long asylum procedure on the prevalence of psychiatric disorders in Iraqi asylum seekers in The Netherlands. J Nerv Ment Dis 2004;192:843–51. PubMedCrossRef Laban C, Gernaat H, Komproe I, et al. Impact of long asylum procedure on the prevalence of psychiatric disorders in Iraqi asylum seekers in The Netherlands. J Nerv Ment Dis 2004;192:843–51. PubMedCrossRef
10.
go back to reference Veling W, Susser E, Os J van, et al. Ethnic density of neighbourhoods and incidence of psychotic disorders among immigrants. Am J Psychiatry 2008;165:66–73. PubMedCrossRef Veling W, Susser E, Os J van, et al. Ethnic density of neighbourhoods and incidence of psychotic disorders among immigrants. Am J Psychiatry 2008;165:66–73. PubMedCrossRef
11.
go back to reference Termorshuizen F, Wierdsma A, Drukker M, Sytema S, Laan W, Smeets H, et al. Psychosis and suicide risk by ethnic origin and history of migration in the Netherlands Schizophr Res. 2012;138:208–73. Termorshuizen F, Wierdsma A, Drukker M, Sytema S, Laan W, Smeets H, et al. Psychosis and suicide risk by ethnic origin and history of migration in the Netherlands Schizophr Res. 2012;138:208–73.
12.
go back to reference Zandi T, Havenaar J, Limburg-Okken A, et al. The need for culture sensitive diagnostic procedures. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008;43:244–50. PubMedCrossRef Zandi T, Havenaar J, Limburg-Okken A, et al. The need for culture sensitive diagnostic procedures. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008;43:244–50. PubMedCrossRef
13.
go back to reference Wit M de, Tuinebreijer W, Dekker J, Beekman AJ, Gorissen WH, Schrier A, et al. Depressive and anxiety disorders in different ethnic groups. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008;43:905–12. PubMedCrossRef Wit M de, Tuinebreijer W, Dekker J, Beekman AJ, Gorissen WH, Schrier A, et al. Depressive and anxiety disorders in different ethnic groups. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008;43:905–12. PubMedCrossRef
14.
go back to reference Wurff F van der, Beekman AJ, Dijkshoorn H, et al. Prevalence and risk-factors for depression in elderly Turkish and Moroccan migrants in the Netherlands. J Affect Disord 2004;83:33–41. PubMedCrossRef Wurff F van der, Beekman AJ, Dijkshoorn H, et al. Prevalence and risk-factors for depression in elderly Turkish and Moroccan migrants in the Netherlands. J Affect Disord 2004;83:33–41. PubMedCrossRef
15.
go back to reference Schrier A, Wit M de, Rijmen F, Tuinerbreijer A, Verhoeff P, Kupka R, et al. Similarity in depressive symptoms profile in a population based study of migrants in the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2010;45:943–51. CrossRef Schrier A, Wit M de, Rijmen F, Tuinerbreijer A, Verhoeff P, Kupka R, et al. Similarity in depressive symptoms profile in a population based study of migrants in the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2010;45:943–51. CrossRef
16.
go back to reference Gerritsen A, Devillé W, Linden F van der, et al. Psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen van en gebruik van zorg door Afghaanse, Iraanse en Somalische asielzoekers en vluchtelingen. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:1983–89. PubMed Gerritsen A, Devillé W, Linden F van der, et al. Psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen van en gebruik van zorg door Afghaanse, Iraanse en Somalische asielzoekers en vluchtelingen. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:1983–89. PubMed
17.
go back to reference Fassaert T, Wit M de, Tuinebreijer W, Verhoeff A, Beekman A, Dekker J. Perceived need for mental health care among non-western labour migrants. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2009;44:208–16. PubMedCrossRef Fassaert T, Wit M de, Tuinebreijer W, Verhoeff A, Beekman A, Dekker J. Perceived need for mental health care among non-western labour migrants. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2009;44:208–16. PubMedCrossRef
18.
go back to reference Klaufus L, Fassaert T, Wit M de. Equity of access to mental health care for anxiety and depression among different ethnic groups in four large cities in the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2014; published online. Klaufus L, Fassaert T, Wit M de. Equity of access to mental health care for anxiety and depression among different ethnic groups in four large cities in the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2014; published online.
19.
go back to reference Fassaert T, Nielen M, Verheij R, Verhoeff A, Dekker J, Beekman A, et al. Quality of care for anxiety and depression in different ethnic groups by family practitioners in urban areas in the Netherlands. Gen Hosp Psychiatry 2010;32:368–76. PubMedCrossRef Fassaert T, Nielen M, Verheij R, Verhoeff A, Dekker J, Beekman A, et al. Quality of care for anxiety and depression in different ethnic groups by family practitioners in urban areas in the Netherlands. Gen Hosp Psychiatry 2010;32:368–76. PubMedCrossRef
20.
go back to reference Feldmann T, Bensing J, Ruijter A de. Worries are the mother of many diseases: general practitioners and refugees in the Netherlands on stress, being ill and prejudice. Patient Education Counselling 2007;65(3):369–80. CrossRef Feldmann T, Bensing J, Ruijter A de. Worries are the mother of many diseases: general practitioners and refugees in the Netherlands on stress, being ill and prejudice. Patient Education Counselling 2007;65(3):369–80. CrossRef
21.
go back to reference Griner D, Smith T. Cultural adapted mental health interventions: a meta-analytic review. Psychotherapy Research Practice Theory 2006;43:531–48. CrossRef Griner D, Smith T. Cultural adapted mental health interventions: a meta-analytic review. Psychotherapy Research Practice Theory 2006;43:531–48. CrossRef
22.
go back to reference Borra R, Dijk R van, Rohlof H (red). Cultuur, classificatie, diagnose. Cultuursensitief werken met DSM-IV. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2002. Borra R, Dijk R van, Rohlof H (red). Cultuur, classificatie, diagnose. Cultuursensitief werken met DSM-IV. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2002.
23.
go back to reference Dijk R van, Beijers H, Groen S (red). Het Culturele Interview. Deel 1 Praktijkervaringen. Utrecht: Pharos, 2012. Dijk R van, Beijers H, Groen S (red). Het Culturele Interview. Deel 1 Praktijkervaringen. Utrecht: Pharos, 2012.
24.
go back to reference Bruggeman L, Busser G. Cultureel interviewen en huisartsopleiding: scènes uit een huwelijk. In: Dijk R van, Beijers H, Groen S (red). Het Culturele Interview. Deel 1. Utrecht: Pharos, 2012:149–62. Bruggeman L, Busser G. Cultureel interviewen en huisartsopleiding: scènes uit een huwelijk. In: Dijk R van, Beijers H, Groen S (red). Het Culturele Interview. Deel 1. Utrecht: Pharos, 2012:149–62.
25.
go back to reference Rohlof H, Groen S. Het culturele interview, toepasbaar in de huisartsenpraktijk. Bijblijven 2009:48–63. Rohlof H, Groen S. Het culturele interview, toepasbaar in de huisartsenpraktijk. Bijblijven 2009:48–63.
26.
go back to reference Dijk R van, Beijers H. Basisvragenlijst Cultureel interviewen in de huisartsenpraktijk. 2013(op te vragen bij R. van Dijk (rob.vandijk@i-psy.nl)). Dijk R van, Beijers H. Basisvragenlijst Cultureel interviewen in de huisartsenpraktijk. 2013(op te vragen bij R. van Dijk (rob.vandijk@i-psy.nl)).
Metagegevens
Titel
Migranten met psychische problemen in de huisartsenpraktijk
Auteurs
Mustafa Çatak
Rob van Dijk
Publicatiedatum
01-05-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 5/2014
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-014-0039-0

Andere artikelen Uitgave 5/2014

Bijblijven 5/2014 Naar de uitgave