Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 5/2014

01-05-2014 | Artikelen

Migrantenmantelzorgers: onzichtbaar, onmisbaar… overbelast

Auteurs: Drs. Joke (C.M.) van Wieringen, Drs. Nies (J.) van Grondelle

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 5/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het aantal oudere migranten neemt snel toe en de prevalentie van dementie verdubbelt de komende jaren. Bij veel migrantengroepen is het vanzelfsprekend dat familieleden voor zieken en ouderen zorgen, ook als die zorg eigenlijk te zwaar is. Gebruik van thuiszorg en intramurale zorg stelt men zo lang mogelijk uit. Door allerlei bijkomende taken raken veel migrantenmantelzorgers overbelast. Nu er door de overheid een steeds groter beroep gedaan wordt op mantelzorgers, is het zaak deze groep goed te ondersteunen. De huisarts speelt bij migrantenmantelzorgers vooral vanwege de vertrouwensband een grote rol in het voorkómen van overbelasting.
Literatuur
1.
go back to reference Migratie en gezondheid in cijfers. Utrecht: Stichting Pharos, 2012. Migratie en gezondheid in cijfers. Utrecht: Stichting Pharos, 2012.
2.
go back to reference Yerden I, Koutrik H van. Voor je familie zorgen? Dat is gewoon zo. Mantelzorg bij allochtonen: mantelzorg bij Antillianen, Surinamers, Marokkanen en Turken in Nederland. Purmerend: PRIMO nh, 2007. Yerden I, Koutrik H van. Voor je familie zorgen? Dat is gewoon zo. Mantelzorg bij allochtonen: mantelzorg bij Antillianen, Surinamers, Marokkanen en Turken in Nederland. Purmerend: PRIMO nh, 2007.
3.
go back to reference Valk HAG de, Schans D. ‘They ought to do this for their parents’: perceptions of filial obligations among immigrant and Dutch older people. Ageing and Society 2008;28(1):49–66. Valk HAG de, Schans D. ‘They ought to do this for their parents’: perceptions of filial obligations among immigrant and Dutch older people. Ageing and Society 2008;28(1):49–66.
4.
go back to reference Willemsen MN, Wezel N van. Vergeetachtigheid ken ik wel, maar dementie? Denkbeeld oktober 2011:2–5. Willemsen MN, Wezel N van. Vergeetachtigheid ken ik wel, maar dementie? Denkbeeld oktober 2011:2–5.
5.
go back to reference CBS Persbericht. 220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar belast door mantelzorg. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek, 22 april 2013. CBS Persbericht. 220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar belast door mantelzorg. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek, 22 april 2013.
6.
go back to reference Forum. Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden in zes Nederlandse steden. Utrecht: Stichting Forum, 2011 (www.forum.nl). Forum. Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden in zes Nederlandse steden. Utrecht: Stichting Forum, 2011 (www.​forum.​nl).
7.
go back to reference Mantelzorg in de Gemeente Utrecht; Stand van zaken op basis van de Gezondheidspeiling 2010. Utrecht: Gemeente Utrecht, GG & amp;GD Unit Epidemiologie, 2012. Mantelzorg in de Gemeente Utrecht; Stand van zaken op basis van de Gezondheidspeiling 2010. Utrecht: Gemeente Utrecht, GG & amp;GD Unit Epidemiologie, 2012.
8.
go back to reference Buren LP van, Hallich B, Cleven M. Mantelzorg in de Turkse cultuur. Zorg aan chronisch zieke Turkse ouderen in Nederland. Rotterdam: GGD Rotterdam e.o./PRIMO nh, 2005. Buren LP van, Hallich B, Cleven M. Mantelzorg in de Turkse cultuur. Zorg aan chronisch zieke Turkse ouderen in Nederland. Rotterdam: GGD Rotterdam e.o./PRIMO nh, 2005.
9.
go back to reference Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J. Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009 (SCP-publicatie2009/5). Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J. Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009 (SCP-publicatie2009/5).
11.
go back to reference Hootzen MM, Rozema N, Grondelle N van. Zorgen voor je ouders is een manier van leven, een kwalitatief onderzoek onder mantelzorgers van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen met dementie. Utrecht: Pharos, 2013. Hootzen MM, Rozema N, Grondelle N van. Zorgen voor je ouders is een manier van leven, een kwalitatief onderzoek onder mantelzorgers van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen met dementie. Utrecht: Pharos, 2013.
12.
go back to reference Kayan E, Weezel N van. Signalen herkennen en de diagnose stellen. Denkbeeld december 2011:10–1. Kayan E, Weezel N van. Signalen herkennen en de diagnose stellen. Denkbeeld december 2011:10–1.
16.
go back to reference Stichting, Allochtonen & amp;Kanker. Kwaliteitscriteria, Stichting Allochtonen en Kanker, november 2010. Stichting, Allochtonen & amp;Kanker. Kwaliteitscriteria, Stichting Allochtonen en Kanker, november 2010.
18.
go back to reference Peeters JM, Lange J de, Asch I van, Spreeuwenberg P, Verbeek M, Pot AM, Francke AL. Landelijke evaluatie van casemanagement dementie. Utrecht: NIVEL/Trimbos-instituut, 2012. Peeters JM, Lange J de, Asch I van, Spreeuwenberg P, Verbeek M, Pot AM, Francke AL. Landelijke evaluatie van casemanagement dementie. Utrecht: NIVEL/Trimbos-instituut, 2012.
Metagegevens
Titel
Migrantenmantelzorgers: onzichtbaar, onmisbaar… overbelast
Auteurs
Drs. Joke (C.M.) van Wieringen
Drs. Nies (J.) van Grondelle
Publicatiedatum
01-05-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 5/2014
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-014-0035-4

Andere artikelen Uitgave 5/2014

Bijblijven 5/2014 Naar de uitgave