Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2012 | Uitgave 3/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2012

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: effecten van beleidsondersteuning op de ontwikkeling van gemeentelijke intersectorale samenwerking

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 3/2012
Auteurs:
Mieke Steenbakkers, Maria Jansen, Hans Maarse, Nanne de Vries
Het belang van lokaal integraal gezondheidsbeleid wordt landelijk steeds vaker benadrukt. Intersectorale samenwerking wordt gezien als een voorwaardenscheppend proces om te komen tot formulering van integraal beleid. Echter, lokaal worden nog weinig initiatieven ondernomen tot intersectorale samenwerking. Via een begeleidingstraject zijn gemeenten, zowel bestuurlijk als ambtelijk, ondersteund bij het bevorderen van de interne dialoog tussen gemeentelijke beleidsafdelingen. Voorafgaand en na afloop van dit begeleidingstraject is bij Limburgse gemeenten onderzocht hoe gemeenten aankijken tegen intersectorale samenwerking en het ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid. Portefeuillehouders, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers zijn via een digitale vragenlijst hierover bevraagd. Dit onderzoek laat zien dat de effecten van het begeleidingstraject in het algemeen zeer beperkt zijn, zowel in positieve als negatieve zin. Het begeleidingstraject heeft positief bijgedragen aan de vormgeving van integraal beleid voor het gezondheidsprobleem overgewicht. Met name de betrokken beleidsmedewerkers volksgezondheid zijn positief beïnvloed door het traject; hun kennis en kunde is toegenomen maar ook het besef dat het realiseren van intersectorale samenwerking binnen een gemeentelijke organisatie geen gemakkelijk proces is. Zeker als binnen de eigen gemeente bestuurders en managers niet of beperkt betrokken zijn. Geconcludeerd wordt dat het stimuleren van intersectorale samenwerking rondom gezondheidsproblemen betrokkenheid en inzet vereist vanuit alle hiërarchische niveaus binnen een gemeente. Ook dient er meer overleg plaats te vinden met niet- VGZ beleidsterreinen. Met daadkrachtige sturing op managementniveau door een beleidsentrepeneur vanuit de gemeente en inbreng van kennis en kunde door een gezondheidsmakelaar vanuit de GGD, kan integraal beleid wellicht succesvoller dan tot nu toe worden vormgegeven.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2012 Naar de uitgave