Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2012

01-04-2012 | Forum

Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland

Aantallen en enkele kenmerken

Auteurs: dr. ir. Alice de Boer, Debbie Oudijk, Lucia Tielen

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 3/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ongeveer 450.000 kinderen en jongeren (5-23 jaar) wonen samen met een langdurig lichamelijk of psychisch ziek gezinslid (12%). De meerderheid woont samen met een langdurig zieke ouder. Enkele tienduizenden hebben een langdurig zieke broer of zus. Onder de 13 tot 23 jarigen met zieke gezinsleden zijn lage sociaal economische groepen, allochtonen en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd. Hun culturele participatie blijft achter bij de gemiddelde jongere, maar ze doen vaker aan sport in verenigingsverband, ook als gecorrigeerd wordt voor leeftijd, inkomen en etniciteit. Ze hebben net zo vaak als andere jongeren een (bij)baantje. In deze bijdrage gaan we in op de aantallen en enkele verschillen tussen jeugdigen met en zonder langdurig zieke gezinsleden.
Literatuur
1.
go back to reference Lützen B, Keesom J, Tielen L. De ontdekking van de jonge mantelzorger; wat we van de Britten kunnen leren. Utrecht: NIZW, 2000. Lützen B, Keesom J, Tielen L. De ontdekking van de jonge mantelzorger; wat we van de Britten kunnen leren. Utrecht: NIZW, 2000.
2.
go back to reference VWS. Voor elkaar; beleidsbrief mantelzorg en vrijwilligerswerk 2008–2011. Den Haag: Ministerie van VWS, 2007. VWS. Voor elkaar; beleidsbrief mantelzorg en vrijwilligerswerk 2008–2011. Den Haag: Ministerie van VWS, 2007.
3.
go back to reference Veer AJE de , Francke AL. Opgroeien met zorg; quick scan naar de aard en omvang van zorg, belasting en ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. Utrecht: NIVEL, 2008. Veer AJE de , Francke AL. Opgroeien met zorg; quick scan naar de aard en omvang van zorg, belasting en ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. Utrecht: NIVEL, 2008.
4.
go back to reference GGD Utrecht. Factsheet Jongeren met een langdurig ziek familielid Utrecht: GGD Utrecht, 2008. GGD Utrecht. Factsheet Jongeren met een langdurig ziek familielid Utrecht: GGD Utrecht, 2008.
5.
go back to reference Einde-Bus AEM van den, Goldschmeding JEJ, Tielen LNM et al. Jongeren die opgroeien met een langdurig ziek gehandicapt of verslaafd familielid: reden tot zorg. Tijdschr Gezondheidswet 2010;88: 79–87. CrossRef Einde-Bus AEM van den, Goldschmeding JEJ, Tielen LNM et al. Jongeren die opgroeien met een langdurig ziek gehandicapt of verslaafd familielid: reden tot zorg. Tijdschr Gezondheidswet 2010;88: 79–87. CrossRef
6.
go back to reference Klerk M de, Iedema J, Campen C van. SCPmaat voor lichamelijke beperkingen op basis van AVO 2003. (werkdocument 121) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006. Klerk M de, Iedema J, Campen C van. SCPmaat voor lichamelijke beperkingen op basis van AVO 2003. (werkdocument 121) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006.
7.
go back to reference Perenboom R, Oudshoorn K, Herten L van, Hoeymans N, Bijl R. Bepaling afkappunten en wegingsfactoren voor de MHI-5 en GHQ-12 ten behoeve van de berekening van een levensverwachting in goede geestelijke gezondheid. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 2007. Perenboom R, Oudshoorn K, Herten L van, Hoeymans N, Bijl R. Bepaling afkappunten en wegingsfactoren voor de MHI-5 en GHQ-12 ten behoeve van de berekening van een levensverwachting in goede geestelijke gezondheid. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 2007.
8.
go back to reference Bool M, Smit F, Bohlmeijer E. Kinderen van ouders met psychische problemen. Utrecht: Trimbos Instituut, 2007. Bool M, Smit F, Bohlmeijer E. Kinderen van ouders met psychische problemen. Utrecht: Trimbos Instituut, 2007.
9.
go back to reference Carlier B, H Schreurs, Ameijden E van, Tielen L. Factsheet Jongeren met een langdurig ziek familielid. Utrecht: Gemeente Utrecht, 2008. Carlier B, H Schreurs, Ameijden E van, Tielen L. Factsheet Jongeren met een langdurig ziek familielid. Utrecht: Gemeente Utrecht, 2008.
10.
go back to reference Bucx, F. Het gezinsrapport 2011; een portret van het gezinsleven in Nederland. (scp-publicatie 2011/7) Den Haag: SCP, 2011. Bucx, F. Het gezinsrapport 2011; een portret van het gezinsleven in Nederland. (scp-publicatie 2011/7) Den Haag: SCP, 2011.
11.
go back to reference NIZW / EIZ. Jonge mantelzorgers ; kinderen en jongeren die opgroeien met een langdurig ziek familielid (factsheet expertisecentrum Informele zorg) Utrecht: NIZW/EIZ, 2003. NIZW / EIZ. Jonge mantelzorgers ; kinderen en jongeren die opgroeien met een langdurig ziek familielid (factsheet expertisecentrum Informele zorg) Utrecht: NIZW/EIZ, 2003.
12.
go back to reference Pakenham KI, Chiu J, Bursnall, Cannon T, Okochi M. The psychosocial impact of caregiving on young people who have a parent with an illness of disability; comparison between young caregivers and non-caregivers. Rehabil Psychol 2006; 51: 113–26. CrossRef Pakenham KI, Chiu J, Bursnall, Cannon T, Okochi M. The psychosocial impact of caregiving on young people who have a parent with an illness of disability; comparison between young caregivers and non-caregivers. Rehabil Psychol 2006; 51: 113–26. CrossRef
13.
go back to reference Jong A de, Feijten P, Groot C de et al. Regionale huishoudensdynamiek; achtergronden bij de regionale huishoudensprognoses met het model pearl. Rotterdam: NAi Uitgevers, 2007. Jong A de, Feijten P, Groot C de et al. Regionale huishoudensdynamiek; achtergronden bij de regionale huishoudensprognoses met het model pearl. Rotterdam: NAi Uitgevers, 2007.
Metagegevens
Titel
Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland
Aantallen en enkele kenmerken
Auteurs
dr. ir. Alice de Boer
Debbie Oudijk
Lucia Tielen
Publicatiedatum
01-04-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 3/2012
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-012-0067-z

Andere artikelen Uitgave 3/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2012 Naar de uitgave