Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2018

01-09-2018

Participatie van jeugdigen in het onderwijs, vanzelfsprekend toch?!

Auteurs: Geeske Strating, Cees de Wit

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In hoeverre jeugdigen in het onderwijs op alle niveaus kunnen participeren (betrokken meeleven, meehelpen of meedoen, meedenken en/of meebeslissen) verschilt per situatie. Het bevorderen van jeugdparticipatie in het onderwijs begint met realiseren dat jeugdigen gewoon al participeren, of volwassenen dat nu willen of niet. Met de juiste ondersteuning kunnen ze veel meer aan dan vaak gedacht wordt. De mate waarin jeugdigen participeren, is sterk afhankelijk van de ruimte die ze krijgen en in hoeverre ze uitgedaagd worden die ook te benutten. Participeren leidt tot meer participatie.
De auteurs pleiten voor een structurele inbedding van jeugdparticipatie binnen het onderwijs en lichten dat toe met enkele praktijkvoorbeelden. Zij besluiten met een overzicht van kritische succesfactoren.
Voetnoten
1
We hebben met ons artikel kinderen uit het primair en jongeren uit het voortgezet onderwijs voor ogen. Gemakshalve duiden we beide groepen aan met ‘jeugdigen’.
 
3
Zie de Volkskrant van 24 april 2018.
 
4
Dit artikel is mede geschreven op basis van Participeren van jongeren in het onderwijs … het ligt zo voor de hand! (werktitel; meer informatie bij tweede auteur).
 
5
Zie o. a. Biesta (2018).
 
6
Zie o. a. Dedding et al. (red.) (2013); Smit (2012); Verbeek (2013); Verbeek en Ponte (2014).
 
8
Zie o. a. Dedding et al. (red.) (2013); Strating et al. (2011); Verbeek en Ponte (2014).
 
Literatuur
go back to reference Berlage Lyceum (2017). Onderwijs van onderen: 5VWO Filosofie. Leusden: ISVW uitgevers. Berlage Lyceum (2017). Onderwijs van onderen: 5VWO Filosofie. Leusden: ISVW uitgevers.
go back to reference Biesta, G. (2018). Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming. Utrecht: UVH. Biesta, G. (2018). Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming. Utrecht: UVH.
go back to reference Dedding, C., Jurrius, K., Moonen, X., & Rutjes, L. (red.). (2013). Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: Ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd. Houten: Lannoo Campus. Dedding, C., Jurrius, K., Moonen, X., & Rutjes, L. (red.). (2013). Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: Ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd. Houten: Lannoo Campus.
go back to reference Smit, B. (2012). Pupil participation is not a favour to students, it is their right. In G. Verbeek & B. Smit (red.), Just education: closing act professoriate Petra Ponte Behaviour and research in educational praxis (pag. 45). Den Haag: Boom Lemma. Smit, B. (2012). Pupil participation is not a favour to students, it is their right. In G. Verbeek & B. Smit (red.), Just education: closing act professoriate Petra Ponte Behaviour and research in educational praxis (pag. 45). Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Strating, G., et al. (2011). Kinderparticipatie in Nederland: Inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Amsterdam: Stichting Alexander. Strating, G., et al. (2011). Kinderparticipatie in Nederland: Inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Amsterdam: Stichting Alexander.
go back to reference Verbeek, G., & Ponte, P. (2014). Participatie in het onderwijs: Onderzoek met en door leerlingen. Den Haag: Boom Lemma. Verbeek, G., & Ponte, P. (2014). Participatie in het onderwijs: Onderzoek met en door leerlingen. Den Haag: Boom Lemma.
Metagegevens
Titel
Participatie van jeugdigen in het onderwijs, vanzelfsprekend toch?!
Auteurs
Geeske Strating
Cees de Wit
Publicatiedatum
01-09-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2018
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-018-0186-x

Andere artikelen Uitgave 3/2018

Jeugdbeleid 3/2018 Naar de uitgave